Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 19

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 19

  ВАРІАНТ 19

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. «Батьком» української прози, автором сатирично-реалістичної повісті є
  А І. Котляревський
  Б П. Куліш
  В Т. Шевченко
  Г Г. Квітка-Основ’яненко

  2. Перу Марка Вовчка належить твір
  А «Чорна рада»
  Б «Максим Гримач»
  В «Тигролови»
  Г «Вечір проти Івана Купала»

  3. «Сміливі завжди мають щастя» — це слова героїні твору
  А Т. Шевченка
  Б Івана Багряного
  В Г. Сковороди
  Г І. Котляревського

  4. Першим класиком нової української літератури вважають
  А Т. Шевченка
  Б П. Куліша
  В Г. Квітку-Основ’яненка
  Г І. Котляревського

  5. «Не мав дев’ятої клепки» герой твору
  А «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Б «Конотопська відьма»
  В «Бджола і Шершень»
  Г «Енеїда»

  6. Євген Гребінка — це
  А письменник-реаліст
  Б поет-емігрант
  В байкар, поет-романтик
  Г автор першого українського історичного роману

  7. Антиподом до образу Брюховецького в «Чорній раді» є образ
  А Сомка
  Б Череваня
  В Гвинтовки
  Г Шрама

  8. Оповідач, дяк Хома Григорович, наявний у творі
  А «Конотопська відьма»
  Б «Гайдамаки»
  В «Вечір проти Івана Купала»
  Г «Максим Тримач»

  9. Твори Т. Шевченка «Катерина», «До Основ’яненка», «Причинна» входять до творчого періоду
  А «трьох літ»
  Б ранньої творчості
  В заслання
  Г останніх років життя

  10. Споріднена праця, за філософією Г. Сковороди, звеселяє
  А душу
  Б тіло
  В усіх людей
  Г тих, хто не лінивий

  11. Лірично-філософський вступ, історичний вступ «Інтродукція», десять розділів, епілог, «Передмову» має твір Т. Шевченка
  А «Доля»
  Б «Кавказ»
  В «Гайдамаки»
  Г «Сон» («У всякого своя доля.,.»)

  12. «Великий льох» за жанром —
  А поема-містерія
  Б драматична поема
  В бурлескно-травестійна поема
  Г історична поема

  13. Першим у світі антиколоніальним твором називають твір Т. Шевченка
  А «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Б «Заповіт»
  В «Кавказ»
  Г «Меніоднаково…»

  14. Конфлікт у романі «Чорна рада» має характер
  А соціальний
  Б побутовий
  В політичний
  Г любовний

  15. Проблему протистояння людини й системи порушено у
  А романі «Чорна рада»
  Б повісті «Конотопська відьма»
  В оповіданні «Максим Тримач»
  Г романі «Тигролови»

  16. Автором вірша, у якому наявна алюзія на новозавітний мотив страждання Ісуса Христа як свідомий вибір спасіння ближніх, є
  А І. Величковський
  Б Г. Сковорода
  В В. Женченко
  Г В. Герасим’юк

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність образів-алегорій поеми Т. Шевченка «Великий льох» з їх тлумаченням

  1 три лірникиА найдорожча скарбниця кожного народу: національна пам’ять, совість, бажання волі
  2 три душіБ усе потворне, підле, корисливе, що є в національних характерах українців, поляків і росіян
  3 три ворониВ інтелігенція, яка не дбала про духовний розвиток та славу рідного краю
  4 великий льохГ ті, хто свідомо чи несвідомо сприяв ворогам України, був до них лояльним
  Д ті, кого не поважає українська інтелігенція

  Відповіді:
  1—В
  2—Г
  3—Б
  4—А

  18. Установіть відповідність між літературними характеристиками та героями літературних творів

  1 «Один живу на світі, як билинка на полі. Сирота — без роду, без племені, без талану, без приюту… Що робить — і сам не знаю. Був у городі, шукав місця, але скрізь опізнився»А Наум Дрот («Маруся»)
  2 «Був парень на усе село, де жив. Батькові і матері слухняний, старшим себе покірний, меж товариством друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, горілки не впивавсь і п’яниць не терпів, з ледачими не водивсь, а до церкви? Так хоч би і маленький празник, тільки піп у дзвін — він вже й там»Б Тетерваковський («Наталка Полтавка»)
  3 «Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить!»В Брюховецький («Чорна рада»)
  4 «Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, в полатаних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані — і пучки видно… Так наче собі чоловічок простенький, тихенький…»Г Шрам («Чорна рада»)
  Д Микола («Наталка Полтавка»)

  Відповіді:
  1—Д
  2—А
  3—Б
  4—В

  19. Установіть відповідність тем творів з їх назвами

  1 зображення життя і побуту українського народу кінця XVIII — початку XIX ст., відтворення його душевної краси й високої моральної чистотиА «Конотопська відьма»
  2 зображення кохання бідної української дівчини-селянки, яка відстоює своє право на щастяБ «Марія»
  3 зображення життя козацької верхівки в часи Великої РуїниВ «Наталка Полтавка»
  4 зображення трагічної долі людини-особистості в тоталітарному суспільствіГ «Тигролови»
  Д «Маруся»

  Відповіді:
  1—Д
  2—В
  3—А
  4—Г

  20. Установіть відповідність між збірками поезій та їх авторами

  1 «Космацький узір»А Г. Сковорода
  2 «Сад божественних пісень»Б І. Величковський
  3 «Зегар з полузегарком»В П. Куліш
  4 «Три літа»Г Т. Шевченко
  Д В. Герасим’юк

  Відповіді:
  1—Д
  2—А
  3—Б
  4—Г

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. До найвідоміших шкільних драм XVIII ст. належить
  Відповідь:
  перша в українській літературі історична п’єса Феофана Прокоповича «Володимир».

  22. До поетичної спадщини Г. Сковороди належить
  Відповідь:
  збірка «Сад божественних пісень».

  23. Один з художніх напрямів у літературі й мистецтві, для якого основною проблемою є взаємини людини й суспільства, середовища, вплив соціально-історичних обставин на формування духовного світу, характеру особистості, героя твору, — це
  Відповідь:
  реалізм.

  24. «Повість минулих літ» є найбільш відомим зразком
  Відповідь:
  монументалізму.

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Які особливості сюжету твору Марка Вовчка «Максим Тримач»?

  Оповідання «Максим Тримач» невелике за обсягом. У ньому від першої особи ведеться розповідь про трагічне кохання Катрі, яка була дочкою заможного козака Максима Тримача. Пафос оповідання спрямований проти закостенілих патріархальних звичаїв, зокрема родинної сваволі, що породжувала деспотизм у ставленні до жінки. За жанром «Максим Гримач» — оповідання- балада. В його основі — баладний мотив розлуки дівчини з милим, який загинув. Тому сюжет розвивається по-баладному лаконічно, бурхливо; відбувається гостре зіткнення характерів і катастрофічна розв’язка. Відштовхуючись від баладної композиції, письменниця будує твір не на деталях і повноті роз- криття характерів, а на силі вражень та емоцій, які виникають від оповідуваної історії.
  Сюжет твору лінійний, у ньому наявні всі його компоненти. У першій, експозиційній, його частині йдеться про часи, коли Україна перебувала під владою Польщі та Росії. Оповідач описує хутір над Дніпром, що належав Максимові Гримачу, представляє його як заможного козака, що нажився на торгівлі. Характерною рисою Максима було правдолюбство, він має небуденний, по-романтичному піднесений характер. Проте шкода, що він іде хибним шляхом, заподіявши зло собі та доньці.
  Зав’язка сюжету — розмова Гримача з донькою. Дізнавшись, що донька кохає бідного, він категорично заявляє: «За бурлаку не віддам, нехай він хоч місяця з неба схопить».
  В оповіданні важливу роль відіграють описи, зокрема пейзажі. У художньому світі твору події відбуваються на тлі романтичних пейзажів. Краєвиди відтінюють душевні почуття Катрі, яка чекає Семена. Образ Дніпра персоніфікується. Навесні він шумить, сивіє й чорніє, плескає в берег і гуде. Розвиток дії розгортається в наступних розділах. Навесні Катря бігає до старої верби над Дніпром та виглядає човен із Семеном. Через три дні прибув човен. але з іншим козаком, який розповів Катрі про загибель Семена.
  Письменниця романтизує незалежний характер Катрі, наділяючи її надзвичайним почуттям, за яким стоїть дилема — життя з коханим або смерть. Її почуття настільки палке, що зі смертю милого вона відчужилась від усіх, замкнулась у собі, перебуваючи в колі своїх глибоких переживань. Мовчки бунтуючи проти батька, дівчина за ніч посивіла.
  Оповідач малює портрет Катрі, акцентуючи увагу на її красі перед самогубством, яка контрастує зі світом зла. Настає кульмінація. Уквітчана вінком, дівчина сидить під кучерявою вербою, нагадуючи Шекспірову Офелію: «І освітив її місяць, хорошу й смутну, у маковому вінку». Катря здійснює рішучий крок у глибокий вир, щоб з’єднатись із Семеном. Така непереможна сила кохання, романтичного людинолюбства.
  У змальованій картині світу виник трагічний розрив між особою і жорстоким суспільством. Саме через їх розходження і гине Катря. Героїня само-стверджується через загибель. Духовні сили героїні, її палке кохання сильніші за смерть. Це романтичне світорозуміння, яке поетизує сильні й вольові характери. Письменниця відбила трагічне як конфлікт героя зі світом і самим собою, проте це засвідчує також безсилля людини, яка перебуває в розладі з антигуманним світом.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 19

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.