Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 17

Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 17

ВАРІАНТ 17

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Любовною баладою є твір
А «Бондарівна»
Б «Ой летіла стріла»
В «Козака несуть»
Г «Ой на горі вогонь горить»

2. Прохор-чорноризець міг
А помирити всіх людей на землі
Б урятувати від холоду всіх людей на землі
В перетворювати лободу на хліб, а попіл — на сіль
Г подати манну небесну

3. Дві сюжетні лінії — історична і любовна — наявні у творі Т. Шевченка
А «Тополя»
Б «Катерина»
В «Гайдамаки»
Г «Сон» («У всякого своя доля…»)

4. «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи» — таке життєве кредо героя твору
А Марка Вовчка — Максима Тримача
Б Пантелеймона Куліша — Череваня
В Тараса Шевченка — Яреми Галайди
Г Івана Багряного — Григорія Многогрішного

5. «Силою» Григорій Сковорода називає
А байку
Б мораль байки
В основну частину байки
Г персонажів байки

6. «Енеїду» І. Котляревського називають
А народним твором
Б енциклопедією народного життя
В найбільш вдалим твором І. Котляревського
Г перелицьованою перлиною літератури

7. Жанр твору «Наталка Полтавка» І. Котляревський визначив як
А оперу
Б водевіль
В оперету
Г інтермедію

8. Твір «Максим Тримач» — яскравий приклад
А сентименталізму
Б класицизму
В бароко
Г романтизму

9. До одного літературного роду належать твори
А «Заповіт», «Кавказ»
Б «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля…»)
В «Чорна рада», «Великий льох»
Г «Максим Тримач», «Наталка Полтавка»

10. Розповідь про українську родину, яка опинилася на Далекому Сході, але зберігала українські традиції, — одна із сюжетних ліній твору
А П. Куліша
Б Т. Шевченка
В Івана Багряного
Г Марка Вовчка

11. «Як історик та науковець.,, прискіпливо вивчав документи минулих епох, підводив наукову базу під свій історичний роман, але при цьому керувався емоціями, сповідував селянську мораль…»
А Т. Шевченко
Б Г. Сковорода
В П. Куліш
Г І. Котляревський

12. Роман було написано за 14 днів, його перекладали німецькою, голландською, англійською мовами, а на закритому конкурсі 1944 р. у Львові автор здобув першу премію — ідеться про
А «Енеїду» І. Котляревського
Б «Марусю» Г. Квітки-Основ’яненка
В «Чорну раду» П. Куліша
Г «Тигролови» Івана Багряного

13. «Не знав сіромаха, що виросли крила, / Що неба достане, коли полетить…» герой твору
А «Гайдамаки» — Ярема Галайда
Б «Енеїда» — Еней
В «Максим Тримач» — Семен
Г «Кавказ» — Прометей

14. Словами
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…

стверджує Т. Шевченко у творі за родовою ознакою
А епічному
Б ліро-епічному
В ліричному
Г драматичному

15. Біблійний сюжет наявний у творі Т. Шевченка
А «Марія»
Б «Гайдамаки»
В «Катерина»
Г «Лілея»

16. «…Не озвірів, не перейнявся озлобленням і ненавистю до людей, зберіг у собі людяність, доброту, здатність співчувати і вірити, що людина може і повинна кинути виклик страшній системі і вистояти» герой роману «Тигролови»
А Медвин
Б Григорій Многогрішний
В Гриць Сірко
Г Денис Сірко

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між героїнями творів та їх характеристиками

1 Настя ДротА «Хороша та бистроока, із стрічкою над чолом, і юна, смаглява від сонця»
2 Маруся ДротБ «…Жінка добра, роботяща, хазяйка слухняна; і що було Наум ні забажа, що ні задума, вона… ночі не поспить, усюди старається, б’ється і вже зробить і достане, чого мужикові хотілось…»
3 Наталка СіркоВ «…Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа…»
4 ЦірцеяГ «Білолика, красна, / Курносенька, очима ясна. / І вся, як з кров’ю молоко; / Духи од себе іспускала / І збрую чудную держала…»
Д «Люта чарівниця / І дуже злая до людей; / Які лиш не остережуться, / А їй на острів попадуться, / Тих переверне на звірей»

Відповідь:
1—Б
2—В
3—А
4—Д

18. Установіть відповідність

1 «Вечір проти Івана Купала»А сентиментально-реалістична повість
2 «Маруся»Б бурлескно-травестійна поема
3 «Енеїда»В оповідання
4 «Наталка Полтавка»Г соціально-побутова драма
Д роман у віршах

Відповідь:
1—В
2—А
3—Б
4—Г

19. Установіть відповідність

1 «Стогін»А М. Шашкевич
2 «Веснівка»Б В. Герасим’юк
3 «Чоловічий танець»В В. Забіла
4 «Соловейко»Г М. Костомаров
Д В. Женченко

Відповідь:
1—Д
2—А
3—Б
4—Г

20. Установіть відповідність між героями одного твору

1 ЛатинА Наум Дрот
2 СеменБ Забрьоха
3 МиколаВ Низ
4 НастяГ Катря
Д ГорпинаТерпилиха

Відповідь:
1—В
2—Г
3—Д
4—А

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Автором першого українського історичного роману є
Відповідь:
П. Куліш

22. Ідея спорідненої праці є основною для філософської системи письменника, мандрівного філософа
Відповідь:
Г. Сковорода

23. «Караюсь, мучуся, але не каюсь» — життєве кредо
Відповідь: Т. Шевченка.

24. «…Білі й чорні руки бігали по тісті, виробляли шишки, викачували, розкачували довгі качалочки, розпліскували, вирізували зубчиками…, ліпили голуби…» — так описано весільний обряд
Відповідь:
випікання короваю.

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Хто є головним героєм поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»? Схарактеризуйте його.

Головним героем поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» є повсталий народ. Шевченкознавці відзначають вражаючу правдивість і масштабнісіь змальованих у поемі картин народно-визвольної боротьби, шо охопила за лічені тижні протягом травня 1768 року Київщину, Брацлавщину, Поділля, Волинь, Полісся. Спираючись на історичну правду, пост показує не лише масовість гайдамацького руху, але й соціальну та національну неоднорідність повстанців (просте козацтво, старшина, молдавани, українці, волохи). Народ повстав проти конфедератів — збройних об’єднань польської шляхти, невдоволеної королівським циркуляром, за яким православних зрівнювали у правах з католиками, обмежували права шляхти.
Кожне явище поет розглядає очима народу, тому звинувачує саме ксьондзів, єзуїтів у страшному кровопролитті, а героїв-месників називає «дітьми», «синами» — «на гвалт України орли прилетіли». До того ж в основу викладу покладене те, що «чув од старих людей», широко використані фрагменти народних пісень, легенд, прислів’я.
Найяскравіший виразник інтересів народу і головний герой твору — Ярема Галайда. Спочатку це простакуватий парубок, що мріє одягнути свою кохану, «як паву», вражає рабською покірністю; потім на перший план виступає його нестримне бажання помсти за свій стражденний народ і за своє зневажене кохання:
Мов скажений, мертвих ріже,
Мертвих віша, палить.
Кривавими картинами «Гайдамаків» Т. Шевченко не закликав до жорстокості, а спонукав людей схаменутися, жити по-людськи, чесно й мирно. Не випадково Галайда не бере участі в оргії п’яних гайдамаків у Лисянці, адже й сам поет з осудом змалював ці «вечелощі» зі співом брутальних пісень, які виконувались традиційно на весіллі для молодої, що не вберегла своєї дівочої честі. Цим епізодом автор стверджує, що з кровопролиттям неминуче пов’язане моральне падіння, якого уникає найкращий його представник — Ярема- месник як символ народу, а не розбишака. Важливо, що він не залишився з коханою молодою дружиною, а відразу ж після весілля повернувся до лав гайдамаків, бо інтереси народу для нього понад усе. На думку шевченкознавця С. Балея, в образі Яреми проглядається сам автор поеми.
Яскраво змальовані ватажки повстання. І якщо характеристику Максимові Залізняку влучно дає Волох, називаючи його козацьким батьком, орлом сизим, найбільшим багатством якого є «степ і море», бо немає в нього «ні оселі, ні саду, ні ставу», то образ Івана Гонти найповніше передає народні погляди на вірність присязі.
Глибоко психологічний епізод вбивства Гонтою дітей розкриває безмежне батьківське горе і спонукає читачів замислитись про те, якою страшною може бути ціна перемоги над ворогами.
В «Епілозі» поет висловлює переконання, що в майбутньому слов’янські народи брататимуться:
З того часу в Україні
Жито зеленіє;
Не чуть ні плачу, ні гармати…
Таким чином, у поемі «Г айдамаки» повсталий народ— головний персонаж; його інтересам підпорядковані слова і вчинки мужніх та рішучих ватажків: Максима Залізняка, Івана Гонти, Яреми Галайди.

Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 17

Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

Комментарии закрыты.