Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 17

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 17

  ВАРІАНТ 17

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Любовною баладою є твір
  А «Бондарівна»
  Б «Ой летіла стріла»
  В «Козака несуть»
  Г «Ой на горі вогонь горить»

  2. Прохор-чорноризець міг
  А помирити всіх людей на землі
  Б урятувати від холоду всіх людей на землі
  В перетворювати лободу на хліб, а попіл — на сіль
  Г подати манну небесну

  3. Дві сюжетні лінії — історична і любовна — наявні у творі Т. Шевченка
  А «Тополя»
  Б «Катерина»
  В «Гайдамаки»
  Г «Сон» («У всякого своя доля…»)

  4. «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи» — таке життєве кредо героя твору
  А Марка Вовчка — Максима Тримача
  Б Пантелеймона Куліша — Череваня
  В Тараса Шевченка — Яреми Галайди
  Г Івана Багряного — Григорія Многогрішного

  5. «Силою» Григорій Сковорода називає
  А байку
  Б мораль байки
  В основну частину байки
  Г персонажів байки

  6. «Енеїду» І. Котляревського називають
  А народним твором
  Б енциклопедією народного життя
  В найбільш вдалим твором І. Котляревського
  Г перелицьованою перлиною літератури

  7. Жанр твору «Наталка Полтавка» І. Котляревський визначив як
  А оперу
  Б водевіль
  В оперету
  Г інтермедію

  8. Твір «Максим Тримач» — яскравий приклад
  А сентименталізму
  Б класицизму
  В бароко
  Г романтизму

  9. До одного літературного роду належать твори
  А «Заповіт», «Кавказ»
  Б «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля…»)
  В «Чорна рада», «Великий льох»
  Г «Максим Тримач», «Наталка Полтавка»

  10. Розповідь про українську родину, яка опинилася на Далекому Сході, але зберігала українські традиції, — одна із сюжетних ліній твору
  А П. Куліша
  Б Т. Шевченка
  В Івана Багряного
  Г Марка Вовчка

  11. «Як історик та науковець.,, прискіпливо вивчав документи минулих епох, підводив наукову базу під свій історичний роман, але при цьому керувався емоціями, сповідував селянську мораль…»
  А Т. Шевченко
  Б Г. Сковорода
  В П. Куліш
  Г І. Котляревський

  12. Роман було написано за 14 днів, його перекладали німецькою, голландською, англійською мовами, а на закритому конкурсі 1944 р. у Львові автор здобув першу премію — ідеться про
  А «Енеїду» І. Котляревського
  Б «Марусю» Г. Квітки-Основ’яненка
  В «Чорну раду» П. Куліша
  Г «Тигролови» Івана Багряного

  13. «Не знав сіромаха, що виросли крила, / Що неба достане, коли полетить…» герой твору
  А «Гайдамаки» — Ярема Галайда
  Б «Енеїда» — Еней
  В «Максим Тримач» — Семен
  Г «Кавказ» — Прометей

  14. Словами
  Та не однаково мені,
  Як Україну злії люди
  Присплять, лукаві, і в огні
  Її, окраденую, збудять…

  стверджує Т. Шевченко у творі за родовою ознакою
  А епічному
  Б ліро-епічному
  В ліричному
  Г драматичному

  15. Біблійний сюжет наявний у творі Т. Шевченка
  А «Марія»
  Б «Гайдамаки»
  В «Катерина»
  Г «Лілея»

  16. «…Не озвірів, не перейнявся озлобленням і ненавистю до людей, зберіг у собі людяність, доброту, здатність співчувати і вірити, що людина може і повинна кинути виклик страшній системі і вистояти» герой роману «Тигролови»
  А Медвин
  Б Григорій Многогрішний
  В Гриць Сірко
  Г Денис Сірко

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність між героїнями творів та їх характеристиками

  1 Настя ДротА «Хороша та бистроока, із стрічкою над чолом, і юна, смаглява від сонця»
  2 Маруся ДротБ «…Жінка добра, роботяща, хазяйка слухняна; і що було Наум ні забажа, що ні задума, вона… ночі не поспить, усюди старається, б’ється і вже зробить і достане, чого мужикові хотілось…»
  3 Наталка СіркоВ «…Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа…»
  4 ЦірцеяГ «Білолика, красна, / Курносенька, очима ясна. / І вся, як з кров’ю молоко; / Духи од себе іспускала / І збрую чудную держала…»
  Д «Люта чарівниця / І дуже злая до людей; / Які лиш не остережуться, / А їй на острів попадуться, / Тих переверне на звірей»

  Відповідь:
  1—Б
  2—В
  3—А
  4—Д

  18. Установіть відповідність

  1 «Вечір проти Івана Купала»А сентиментально-реалістична повість
  2 «Маруся»Б бурлескно-травестійна поема
  3 «Енеїда»В оповідання
  4 «Наталка Полтавка»Г соціально-побутова драма
  Д роман у віршах

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Б
  4—Г

  19. Установіть відповідність

  1 «Стогін»А М. Шашкевич
  2 «Веснівка»Б В. Герасим’юк
  3 «Чоловічий танець»В В. Забіла
  4 «Соловейко»Г М. Костомаров
  Д В. Женченко

  Відповідь:
  1—Д
  2—А
  3—Б
  4—Г

  20. Установіть відповідність між героями одного твору

  1 ЛатинА Наум Дрот
  2 СеменБ Забрьоха
  3 МиколаВ Низ
  4 НастяГ Катря
  Д ГорпинаТерпилиха

  Відповідь:
  1—В
  2—Г
  3—Д
  4—А

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Автором першого українського історичного роману є
  Відповідь:
  П. Куліш

  22. Ідея спорідненої праці є основною для філософської системи письменника, мандрівного філософа
  Відповідь:
  Г. Сковорода

  23. «Караюсь, мучуся, але не каюсь» — життєве кредо
  Відповідь: Т. Шевченка.

  24. «…Білі й чорні руки бігали по тісті, виробляли шишки, викачували, розкачували довгі качалочки, розпліскували, вирізували зубчиками…, ліпили голуби…» — так описано весільний обряд
  Відповідь:
  випікання короваю.

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Хто є головним героєм поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»? Схарактеризуйте його.

  Головним героем поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» є повсталий народ. Шевченкознавці відзначають вражаючу правдивість і масштабнісіь змальованих у поемі картин народно-визвольної боротьби, шо охопила за лічені тижні протягом травня 1768 року Київщину, Брацлавщину, Поділля, Волинь, Полісся. Спираючись на історичну правду, пост показує не лише масовість гайдамацького руху, але й соціальну та національну неоднорідність повстанців (просте козацтво, старшина, молдавани, українці, волохи). Народ повстав проти конфедератів — збройних об’єднань польської шляхти, невдоволеної королівським циркуляром, за яким православних зрівнювали у правах з католиками, обмежували права шляхти.
  Кожне явище поет розглядає очима народу, тому звинувачує саме ксьондзів, єзуїтів у страшному кровопролитті, а героїв-месників називає «дітьми», «синами» — «на гвалт України орли прилетіли». До того ж в основу викладу покладене те, що «чув од старих людей», широко використані фрагменти народних пісень, легенд, прислів’я.
  Найяскравіший виразник інтересів народу і головний герой твору — Ярема Галайда. Спочатку це простакуватий парубок, що мріє одягнути свою кохану, «як паву», вражає рабською покірністю; потім на перший план виступає його нестримне бажання помсти за свій стражденний народ і за своє зневажене кохання:
  Мов скажений, мертвих ріже,
  Мертвих віша, палить.
  Кривавими картинами «Гайдамаків» Т. Шевченко не закликав до жорстокості, а спонукав людей схаменутися, жити по-людськи, чесно й мирно. Не випадково Галайда не бере участі в оргії п’яних гайдамаків у Лисянці, адже й сам поет з осудом змалював ці «вечелощі» зі співом брутальних пісень, які виконувались традиційно на весіллі для молодої, що не вберегла своєї дівочої честі. Цим епізодом автор стверджує, що з кровопролиттям неминуче пов’язане моральне падіння, якого уникає найкращий його представник — Ярема- месник як символ народу, а не розбишака. Важливо, що він не залишився з коханою молодою дружиною, а відразу ж після весілля повернувся до лав гайдамаків, бо інтереси народу для нього понад усе. На думку шевченкознавця С. Балея, в образі Яреми проглядається сам автор поеми.
  Яскраво змальовані ватажки повстання. І якщо характеристику Максимові Залізняку влучно дає Волох, називаючи його козацьким батьком, орлом сизим, найбільшим багатством якого є «степ і море», бо немає в нього «ні оселі, ні саду, ні ставу», то образ Івана Гонти найповніше передає народні погляди на вірність присязі.
  Глибоко психологічний епізод вбивства Гонтою дітей розкриває безмежне батьківське горе і спонукає читачів замислитись про те, якою страшною може бути ціна перемоги над ворогами.
  В «Епілозі» поет висловлює переконання, що в майбутньому слов’янські народи брататимуться:
  З того часу в Україні
  Жито зеленіє;
  Не чуть ні плачу, ні гармати…
  Таким чином, у поемі «Г айдамаки» повсталий народ— головний персонаж; його інтересам підпорядковані слова і вчинки мужніх та рішучих ватажків: Максима Залізняка, Івана Гонти, Яреми Галайди.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 17

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.