Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 16

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 16

  ВАРІАНТ 16

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Автор утверджує закони народної моралі, за якими на статку, що отриманий нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш, у творі
  А «Конотопська відьма»
  Б «Вечір проти Івана Купала»
  В «Маруся»
  Г «Наталка Полтавка»

  2. «Стара-стара та престаренна! Але старі діди, що вже насилу ноги волочуть, та розказують, що ще як були вони підпарубочими, так вона і тогді така стара була, як і теперечки; так що, коли б не збрехати, було їй літ п’ятдесят зроду», — такою зобразив героїню твору
  А Т. Шевченко
  Б Г. Квітка-Основ’яненко
  В І. Котляревський
  Г Г . Сковорода

  3. НЕ належить до нової української літератури твір
  А «Максим Тримач»
  Б «Катерина»
  В «Всякому місту — звичай і права»
  Г «Тигролови»

  4. Художній метод і творчий напрям, для якого характерні бурхливі почуття, незвичайність в обставинах, зовнішності героя; герой обов’язково протиставляється натовпу, — це
  А класицизм
  Б бароко
  В реалізм
  Г романтизм

  5. Епізод із хворостиною і рахунком козаків наявний у творі
  А «Максим Тримач»
  Б «Лілея»
  В «Конотопська відьма»
  Г «Тигролови»

  6. Одним із творів, що входить до літературної пам’ятки житійної літератури, яка розповідає про життя мешканців Печерського монастиря, є
  А Притча про сіяча
  Б оповідання «Про Прохора-чорноризця…»
  В «Повість минулих літ»
  Г Притча про блудного сина

  7. Поет епохи бароко, автор збірок «Зегар з полузегарком», «Млеко….», теоретик курйозного віршування —
  А Григорій Сковорода
  Б Іван Котляревський
  В Іван Вишенський
  Г Іван Величковський

  8. «Мої діти — католики… / Щоб не було зради, / Щоб не було поговору… / Я присягав, брав свячений/Різать католика…» — каже герой твору «Гайдамаки»
  А Залізняк
  Б Ярема
  В Гонта
  Г кобзар Волох

  9. «Кругом дівчата танцювали / В дробушках, в чоботях, в свитках…» у творі
  А «Максим Тримач»
  Б «Вечір проти Івана Купала»
  В «Конотопська відьма»
  Г «Енеїда»

  10. Основою щастя, за Г. Сковородою, є
  А гроші
  Б «сродна» праця
  В любов до ближнього
  Г уміння прощати

  11. «Я люблю Петра душею, / Він один владіє нею…» — зізнається героїня твору
  А «Конотопська відьма»
  Б «Вечір проти Івана Купала»
  В «Наталка Полтавка»
  Г «Маруся»

  12. Судденко Дем’ян Халявський — це коханий
  А Марусі («Маруся»)
  Б Катрі («Максим Тримач»)
  В хорунжівни Олени («Конотопська відьма»)
  Г Наталки («Наталка Полтавка»)

  13. Якову де Бальмену Тарас Шевченко присвятив твір
  А «Катерина»
  Б «Наймичка»
  В «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Г «Кавказ»

  14. Героїчний подвиг Низа та Евріала наявний у творі, що є
  А епічним
  Б ліричним
  В драматичним
  Г ліро-епічним

  15. «1 мене в сім’ї великій, / В сім’ї вольній, новій, / Не забудьте пом’янути…» — пише Т. Шевченко у творі
  А «Мені однаково…»
  Б «Заповіт»
  В «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
  Г «Гайдамаки»

  16. Хроніка — так визначає жанрову специфіку свого твору
  А Г. Квітка-Основ’яненко
  Б І. Котляревський
  В Іван Багряний
  Г П. Куліш

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність між парами закоханих одного твору

  1 ОксанаА Маруся
  2 ВасильБ Катря
  3 СеменВ Петро Шраменко
  4 ЛесяГ Забрьоха
  Д Галайда

  Відповідь:
  1—Д
  2—А
  3—Б
  4—В

  18. Установіть відповідність між цитатами із творів та жанрами, до яких ці твори належать

  1 Де общее добро в упадку,
  Забудь отця, забудь і матку,
  Лети повинность ісправлять…
  А балада
  2 Пішла полем ридаючи,
  В тумані ховалась
  Та крізь сльози тихесенько
  Про вдову співала…
  Б роман у віршах
  3 Ой волю я, пан Каньовський,
  В сирій землі гнити,
  Ніж з тобою по неволі
  На цім світі жити
  В послання
  4 І чужому научайтесь,
  И свого не цурайтесь
  Г бурлескно-травестійна поема
  Д соціально-побутова поема

  Відповідь:
  1—Г
  2—Д
  3—А
  4—В

  19. Установіть відповідність між ознаками і творами, для яких вони характерні

  1 поєднання реального і фантастичногоА «Гайдамаки»
  2 дві сюжетні лінії — історична і любовнаБ «Конотопська відьма»
  3 перший західноукраїнський альманахВ «Русалка Дністрова»
  4 входить до збірки житійних оповіданьГ оповідання «Про Прохора-чорноризця…»
  Д «Максим Тримач»

  Відповідь:
  1—Б
  2—А
  3—В
  4—Г

  20. Установіть відповідність між автором і героєм його твору

  1 П. КулішА Пістряк
  2 Г. СковородаБ Сомко
  3 Т. ШевченкоВ Турн
  4 І. КотляревськийГ Лейба
  Д Шершень

  Відповідь:
  1—Б
  2—Д
  3—Г
  4—В

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Біблійний афоризм «альфа і омега» означає
  Відповідь:
  «початок і кінець»

  22. До народних балад належать (записати не менше трьох назв):
  Відповідь:
  «Ой на горі вогонь горить», «Ой летіла стріла», «Бондарівна»

  23. Історичною основою роману «Чорна рада» стали події, описані у
  Відповідь:
  «Літописі Самовидця»

  24. За літературним родом «Наталка Полтавка» є
  Відповідь:
  драмою

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Чому поему Тараса Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…») вважають зразком політичної сатири?

  Поема «Сон» («У всякого своя доля…») — перший сатиричний твір Шевченка і перший у новій українській літературі твір політичної сатири, спрямований проти соціального і національного гноблення українців, а також проти рабської покірливості народу. Сюжетно-композиційна основа поеми — фантастичний політ оповідача над просторами Росії у пошуках «раю» в імперії Миколи І. Пост малює викривальні картини покріпаченої України («опухла дитина, голоднеє мре, а мати пшеницю на панщині жне»), сибірської каторги (перший в українській літературі образ покараного революціонера — «царя волі»), Петербурга. «Раю» для людей він не знаходить, існує той «рай» тільки для царя і його вельмож.
  У центрі сатиричного зображення — «братія», дрібні чиновники та писарі, що «киснуть у чорнилі». Це ті дрібні п’явки, що живляться народною кров’ю. Поет бридливо згадує про них, як вони вранці йдуть «у сенат писати та підписувать — та драти із батька і брата». Над тими дрібними п’явками стоїть друга верства великих п’явок — «високоблагородних». «У сріблі та златі, мов кабани годовані, пикаті, пузаті», вони довкола царя «аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих». «Отечество»у кожного раз у раз на язиці, тільки ж під «отечеством» вони розуміють «нові петлиці та муштри ще новіші».
  Глибоких соціально-політичних узагальнень досягає пост у зображенні царського палацу. Ці сцени — «висока карикатура» не тільки на Миколу І, а й на саме самодержавство як брутальне й не обтяжене розумними законами самовладдя. Так, сцена «генерального мордобитія», за Іваном Франком,— сатиричний символ царизму. Оточений блюдолизами, облитими золотом, цар походжає і «цвенькає» «об отечестві». Блюдолизи товпляться довкола нього, щоб дістати найбільшу ласку для себе — царську «дулю». І ось «цар підходить до найстаршого… та в пику його як затопить! Облизався неборака та меншого в пузо, аж загуло! А той собі ще меншого, а менший малого, а той дрібних…».
  Найбільшу огиду і презирство викликають у Шевченка «землячки», які бояться «заплямувати» себе близькістю до рідного народу, «пнуться» в пани, втрачаючи сором і совість. Пост викриває отих «п’явок», «шашелів», що підривають сили народу, плямують честь і гідність своєї нації.
  На противагу цим негативним образам Шевченко створив світлий образ борця («не просить, не плаче, не стогне»). Таким є трагічний образ наказного гетьмана Павла Полуботка. Його монолог-звертання до царя є голосом народного гніву, що повстав проти зла й несправедливості.
  Тарас Шевченко для втілення свого творчого задуму — викриття ненависного народові ладу — обрав форму сну не випадково. Російську імперію — тюрму для закріпаченпх народів — він сприймає як жахливий сон, від якого мусять прокинутись люди. Форма сну дала поету можливість з великою правдивістю зобразити широкі простори імперії зла, переноситись у різні місця (у сні все можливе), швидко змінювати картини, не описуючи зайвих деталей подорожі-сну, подавати фантастичні й алегоричні картини (біла птаха — душа замучених козаків).
  Отже, поема Тараса Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…») — нищівна сатира на Російську імперію як втілення зла й несправедливості, «велике оскарження «темного царства» за всі теперішні н минулі кривди України», за словами Івана Франка.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 16

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.