Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

  ВАРІАНТ 15

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Із загибеллю козака НЕ пов’язана балада
  А «Козака несуть»
  Б «Ой на горі вогонь горить»
  В «Ой летіла стріла»
  Г «Бондарівна»

  2. Вірш, що читається зліва направо і навпаки, —
  А паліндром
  Б вірш-ехо
  В мінливий вірш
  Г акровірш

  3. «Світ мене ловив, та не впіймав» — епітафія на надгробку
  А Т. Шевченка
  Б Івана Багряного
  В Лесі Українки
  Г Г. Сковороди

  4. Якову де Бальмену присвячений твір Т. Шевченка
  А «Гайдамаки»
  Б «Катерина»
  В «Великий льох»
  Г «Кавказ»

  5. Твори «Бджола і Шершень», «Собака і Вовк» за жанром —
  А оповідання
  Б послання
  В байки
  Г притчі

  6. Основними художніми напрямами давньої української літератури є
  А сентименталізм, бароко
  Б бароко, класицизм
  В романтизм, класицизм
  Г монументалізм, орнаменталізм

  7. Жартівливе змалювання у зниженому, пародійному тоні тем і образів, що про них прийнято говорити поважно, —
  А травестія
  Б алюзія
  В бурлеск
  Г персоніфікація

  8. «Золото — не дівка…» — каже про Наталку («Наталка Полтавка»)
  А возний
  Б Терпилиха
  В Микола
  Г Макогоненко

  9. Зразком літературного напряму «сентименталізм» є твір
  А «Енеїда»
  Б «Маруся»
  В «Dе libertatе»
  Г «Катерина»

  10. Григорій Квітка-Основ’яненко —
  А зачинатель нової української літератури
  Б основоположник нової української літератури
  В автор першого українського історичного роману
  Г «батько» української прози

  11. Політ сотника над містом, розмова Явдохи Зубихи з котом — це епізоди твору
  А «Чорна рада»
  Б «Тигролови»
  В «Повість минулих літ»
  Г «Конотопська відьма»

  12. Курйозні (фігурні) вірші увійшли до книжки
  А «Сад божественних пісень»
  Б «Зегар з полузегарком»
  В «Кобзар»
  Г Біблія

  13. Не відкидає зло, а піддається йому герой твору
  А «Максим Тримач»
  Б «Вечір проти Івана Купала»
  В «Чорна рада»
  Г «Конотопська відьма»

  14. Осуд національної байдужості й нагадування «Нема на світі України, немає другого Дніпра» це одна з порушених проблем твору Т. Шевченка
  А «Лілея»
  Б «Наймичка»
  В «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Г «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

  15. Псевдонімом Ратай підписував деякі свої твори
  А Т. Шевченко
  Б І. Лозов’ягін
  В П. Куліш
  Г Г. Квітка

  16. Першим українським історичним романом є твір
  А «Тигролови»
  Б «Повість минулих літ»
  В Києво-Печерський патерик
  Г «Чорна рада»

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність між героями того самого твору

  1 ЗабрьохаА Лейба
  2 Кирило ТурБ Божий чоловік
  3 ОксанаВ Ігор
  4 ОльгаГ Явдоха Зубиха
  Д виборний

  Відповідь:
  1—Г
  2—Б
  3—А
  4—В

  18. Установіть відповідність між героями твору та його автором

  1 ЗабрьохаА Т. Шевченко
  2 Кирило ТурБ П. Куліш
  3 ОксанаВ Г. Сковорода
  4 виборнийГ Г. Квітка-Основ’яненко
  Д І. Котляревський

  Відповідь:
  1—Г
  2—Б
  3—А
  4—В

  19. Установіть відповідність між характеристикою та героєм

  1 «…Був парень на все село, де жив. Батькові, матері слухняний, старшим себе покірний, меж товарищами друзяка, ні півслова ніколи не збрехав…»А Григорій Многогрішний
  2 «…Голова йому нечесана, чуб не підголений, пика немита, очі заспані, уси розкуйовджені, сорочка розхристана…»Б Микита Забрьоха
  3 «.. .А такий був: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода — головою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха: налетить, як той вихор нагальний, дощенту викорчує…»В Петро Шраменко
  4 «Юнак — 25 літ, русявий, атлет, авіатор… Суджений на 25 років…»Г Максим Тримач
  Д Наум Дрот

  Відповідь:
  1—Д
  2—Б
  3—Г
  4—А

  20. Установіть відповідність між афористичними висловами з Біблії та їх значеннями

  1 альфа і омегаА заздрісна, зла людина, що приховує свої хижі наміри під маскою порядності
  2 випити гірку чашуБ люди, яких об’єднує якась спільна риса (частіше негативна)
  3 вовк в овечій шкуріВ найкращі люди
  4 одним миром мазаніГ перетерпіти всі випробування, всі неприємності; яка б не була важка справа, виконати її до кінця
  Д початок і кінець

  Відповідь:
  1—Д
  2—Г
  3—А
  4—Б

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Темою твору П. Гулака-Артемовського «Рибалка» є розповідь про
  Відповідь:
  зваблення дівчиною-русалкою молодого рибалки, який піддався її чарам і пропав на дні ріки.

  22. Епоха в культурі, основна риса якої — повернення до античності, зближення з природою, —
  Відповідь:
  Ренесанс.

  23. Твори українських письменників XVI—XVII ст., спрямовані проти церковної унії 1596 року,
  засилля єзуїтів, а також вищого духівництва православ’я, —
  Відповідь:
  полемічна література.

  24. Поет, філософ, байкар, просвітник, педагог —
  Відповідь:
  Г. Сковорода.

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Які художні особливості оповідання «Про Прохора-чорноризця…»?

  Одним з найцікавіших у Києво-Печерському патерику є оповідання «Про Прохора-чорноризця, котрий молитвою з лободи робив хліб, а з попелу сіль». У ньому автор розповідає про життя Києва кінця XI — початку ХІІ ст., коли князював Святополк, якого прозвали Окаянним. Зажерливий і жорстокий князь призвів до вбогості народ. Унаслідок міжусобних війн було перекрито шлях купцям, які привозили до Києва сіль.
  Художні особливості оповідання «Про Прохора-чорноризця…» типові також для релігійних творів Княжої доби:
  • широке використання релігійної лексики («Бог», «Отець», «Господь», «ігумен», «євангельський», «проскурка»);
  • повторення службових слів («І заготовляв він собі її на рік… І так усе життя своє вдовольнявся… І прозвали його Лободником…»);
  • широке використання тропів, особливо порівнянь, символів, епітетів («солодкий, наче мед»; «гіркий, мов полин»; «хліб», «сіль»; «преславні чудеса», «небесні птахи»);
  • інверсії («На неораніи землі хліб несіяиий був йому»);
  • урочистий тон мовлення.
  Оповідання возвеличує щирість, доброту, милосердя (Прохор) і засуджує підступність, жадібність, заздрість, жагу до збагачення (торговці, князь Святополк). У цьому творі порушено проблеми:
  • керівника і народу;
  • милосердя і корисливості;
  • гріха і покаяння;
  • добра і зла;
  • вічного і тимчасового.
  Отже, Києво-Печерський патерик увібрав чимало фактів тогочасної дійсності, з яких можна більше дізнатися про історію України. Цей твір возвеличив Києво-Печерську лавру як твердиню православ’я, збагатив літературу оригінальними зразками письменства, мав неабияке виховне значення, сприяв поширенню писемності. Він спричинився до зростання міжнародного престижу Київської Русі, а отже, був доступним для читання іноземцям, які могли більше дізнатися про велич та історію Києва. Києво-Печерський патерик підсумував розвиток оригінальної літератури ХІ—ХІІ ст.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.