Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

ВАРІАНТ 15

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Із загибеллю козака НЕ пов’язана балада
А «Козака несуть»
Б «Ой на горі вогонь горить»
В «Ой летіла стріла»
Г «Бондарівна»

2. Вірш, що читається зліва направо і навпаки, —
А паліндром
Б вірш-ехо
В мінливий вірш
Г акровірш

3. «Світ мене ловив, та не впіймав» — епітафія на надгробку
А Т. Шевченка
Б Івана Багряного
В Лесі Українки
Г Г. Сковороди

4. Якову де Бальмену присвячений твір Т. Шевченка
А «Гайдамаки»
Б «Катерина»
В «Великий льох»
Г «Кавказ»

5. Твори «Бджола і Шершень», «Собака і Вовк» за жанром —
А оповідання
Б послання
В байки
Г притчі

6. Основними художніми напрямами давньої української літератури є
А сентименталізм, бароко
Б бароко, класицизм
В романтизм, класицизм
Г монументалізм, орнаменталізм

7. Жартівливе змалювання у зниженому, пародійному тоні тем і образів, що про них прийнято говорити поважно, —
А травестія
Б алюзія
В бурлеск
Г персоніфікація

8. «Золото — не дівка…» — каже про Наталку («Наталка Полтавка»)
А возний
Б Терпилиха
В Микола
Г Макогоненко

9. Зразком літературного напряму «сентименталізм» є твір
А «Енеїда»
Б «Маруся»
В «Dе libertatе»
Г «Катерина»

10. Григорій Квітка-Основ’яненко —
А зачинатель нової української літератури
Б основоположник нової української літератури
В автор першого українського історичного роману
Г «батько» української прози

11. Політ сотника над містом, розмова Явдохи Зубихи з котом — це епізоди твору
А «Чорна рада»
Б «Тигролови»
В «Повість минулих літ»
Г «Конотопська відьма»

12. Курйозні (фігурні) вірші увійшли до книжки
А «Сад божественних пісень»
Б «Зегар з полузегарком»
В «Кобзар»
Г Біблія

13. Не відкидає зло, а піддається йому герой твору
А «Максим Тримач»
Б «Вечір проти Івана Купала»
В «Чорна рада»
Г «Конотопська відьма»

14. Осуд національної байдужості й нагадування «Нема на світі України, немає другого Дніпра» це одна з порушених проблем твору Т. Шевченка
А «Лілея»
Б «Наймичка»
В «Сон» («У всякого своя доля…»)
Г «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

15. Псевдонімом Ратай підписував деякі свої твори
А Т. Шевченко
Б І. Лозов’ягін
В П. Куліш
Г Г. Квітка

16. Першим українським історичним романом є твір
А «Тигролови»
Б «Повість минулих літ»
В Києво-Печерський патерик
Г «Чорна рада»

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між героями того самого твору

1 ЗабрьохаА Лейба
2 Кирило ТурБ Божий чоловік
3 ОксанаВ Ігор
4 ОльгаГ Явдоха Зубиха
Д виборний

Відповідь:
1—Г
2—Б
3—А
4—В

18. Установіть відповідність між героями твору та його автором

1 ЗабрьохаА Т. Шевченко
2 Кирило ТурБ П. Куліш
3 ОксанаВ Г. Сковорода
4 виборнийГ Г. Квітка-Основ’яненко
Д І. Котляревський

Відповідь:
1—Г
2—Б
3—А
4—В

19. Установіть відповідність між характеристикою та героєм

1 «…Був парень на все село, де жив. Батькові, матері слухняний, старшим себе покірний, меж товарищами друзяка, ні півслова ніколи не збрехав…»А Григорій Многогрішний
2 «…Голова йому нечесана, чуб не підголений, пика немита, очі заспані, уси розкуйовджені, сорочка розхристана…»Б Микита Забрьоха
3 «.. .А такий був: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода — головою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха: налетить, як той вихор нагальний, дощенту викорчує…»В Петро Шраменко
4 «Юнак — 25 літ, русявий, атлет, авіатор… Суджений на 25 років…»Г Максим Тримач
Д Наум Дрот

Відповідь:
1—Д
2—Б
3—Г
4—А

20. Установіть відповідність між афористичними висловами з Біблії та їх значеннями

1 альфа і омегаА заздрісна, зла людина, що приховує свої хижі наміри під маскою порядності
2 випити гірку чашуБ люди, яких об’єднує якась спільна риса (частіше негативна)
3 вовк в овечій шкуріВ найкращі люди
4 одним миром мазаніГ перетерпіти всі випробування, всі неприємності; яка б не була важка справа, виконати її до кінця
Д початок і кінець

Відповідь:
1—Д
2—Г
3—А
4—Б

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Темою твору П. Гулака-Артемовського «Рибалка» є розповідь про
Відповідь:
зваблення дівчиною-русалкою молодого рибалки, який піддався її чарам і пропав на дні ріки.

22. Епоха в культурі, основна риса якої — повернення до античності, зближення з природою, —
Відповідь:
Ренесанс.

23. Твори українських письменників XVI—XVII ст., спрямовані проти церковної унії 1596 року,
засилля єзуїтів, а також вищого духівництва православ’я, —
Відповідь:
полемічна література.

24. Поет, філософ, байкар, просвітник, педагог —
Відповідь:
Г. Сковорода.

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Які художні особливості оповідання «Про Прохора-чорноризця…»?

Одним з найцікавіших у Києво-Печерському патерику є оповідання «Про Прохора-чорноризця, котрий молитвою з лободи робив хліб, а з попелу сіль». У ньому автор розповідає про життя Києва кінця XI — початку ХІІ ст., коли князював Святополк, якого прозвали Окаянним. Зажерливий і жорстокий князь призвів до вбогості народ. Унаслідок міжусобних війн було перекрито шлях купцям, які привозили до Києва сіль.
Художні особливості оповідання «Про Прохора-чорноризця…» типові також для релігійних творів Княжої доби:
• широке використання релігійної лексики («Бог», «Отець», «Господь», «ігумен», «євангельський», «проскурка»);
• повторення службових слів («І заготовляв він собі її на рік… І так усе життя своє вдовольнявся… І прозвали його Лободником…»);
• широке використання тропів, особливо порівнянь, символів, епітетів («солодкий, наче мед»; «гіркий, мов полин»; «хліб», «сіль»; «преславні чудеса», «небесні птахи»);
• інверсії («На неораніи землі хліб несіяиий був йому»);
• урочистий тон мовлення.
Оповідання возвеличує щирість, доброту, милосердя (Прохор) і засуджує підступність, жадібність, заздрість, жагу до збагачення (торговці, князь Святополк). У цьому творі порушено проблеми:
• керівника і народу;
• милосердя і корисливості;
• гріха і покаяння;
• добра і зла;
• вічного і тимчасового.
Отже, Києво-Печерський патерик увібрав чимало фактів тогочасної дійсності, з яких можна більше дізнатися про історію України. Цей твір возвеличив Києво-Печерську лавру як твердиню православ’я, збагатив літературу оригінальними зразками письменства, мав неабияке виховне значення, сприяв поширенню писемності. Він спричинився до зростання міжнародного престижу Київської Русі, а отже, був доступним для читання іноземцям, які могли більше дізнатися про велич та історію Києва. Києво-Печерський патерик підсумував розвиток оригінальної літератури ХІ—ХІІ ст.

Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 15

Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

Комментарии закрыты.