Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

  ВАРІАНТ 14

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Слова
  Господь послав
  Тебе нам, кроткого пророка
  І обличителя жестоких
  Людей неситих

  Т. Шевченко сказав про
  А Г. Сковороду
  Б Г. Квітку-Основ’яненка
  В Марка Вовчка
  Г І. Котляревського

  2. Перетворювати лободу на хліб, а попіл — на сіль умів
  А Кирило Тур
  Б Басаврюк
  В Прохор-чорноризець
  Г Наум Дрот

  3. Уривок
  Ой де ж вона впала?
  — На вдовинім полі.
  Кого ж вона вбила?
  — Вдовиного сина.

  узято з
  А календарно-обрядової пісні
  Б балади
  В родинно-побутової пісні
  Г колискової

  4. Образи двох експресів символізують існування в одній державі двох світів — світу пітьми, пекла і світу ілюзорного раю — у творі
  А Марка Вовчка «Максим Тримач»
  Б Пантелеймона Куліша «Чорна рада»
  В Тараса Шевченка «Великий льох»
  Г Івана Багряного «Тигролови»

  5. Прийом сну наявний у творі
  А П. Куліша
  Б Т. Шевченка
  В Марка Вовчка
  Г Г. Квітки-Основ’яненка

  6. Оспівує свободу і возвеличує Б. Хмельницького
  А Т. Шевченко
  Б Г. Сковорода
  В Марко Вовчок
  Г І. Котляревський

  7. Творцями візуальних поезій є
  А В. Герасим’юк, Ю. Андрухович
  Б І. Драч, Д. Павличко
  В В. Женченко, М. Мірошниченко
  Г Л. Костенко, І. Драч

  8. Твори «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Послання до єпископів» об’єднує
  А жанр
  Б рід
  В композиція
  Г сюжет

  9. До одного літературного роду належать твори
  А «Всякому-місту — звичай і права», «Заповіт»
  Б «Заповіт», «Сон» («У всякого своя доля…»)
  В «Чорна рада», «Великий льох»
  Г «Максим Тримач», «Нат-алка Полтавка»

  10. Гурток «Руська трійця» в Галичині заснували
  А Г. Сковорода, М. Шашкевич, Я. Головацький
  Б М. Шашкевич, Марко Вовчок, Г. Сковорода
  В І. Вагилевич, Я. Головацький, М. Петренко
  Г М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький

  11. «Юриста завзятий і хапун такий…» — так сказано про героя твору
  А «Конотопська відьма»
  Б «Чорна рада»
  В «Наталка Полтавка»
  Г «Енеїда»

  12. Українською мовою Біблію НЕ перекладав
  А Г. Квітка-Основ’яненко
  Б І. Пулюй
  В П. Куліш
  Г І. Нечуй-Левицький

  13. Письменником-емігрантом є
  А Т. Шевченко
  Б Г. Сковорода
  В В. Герасим’юк
  Г Іван Багряний

  14. Словами
  Будеш, батьку, панувати,
  Поки живуть люди,
  Поки сонце з неба сяє,
  Тебе не забудуть

  передрікає вічну славу
  А Г. Сковороді Т. Шевченко
  Б Т. Шевченкові Г. Сковорода
  В Т. Шевченкові І. Котляревський
  Г І. Котляревському Т. Шевченко

  15. Матір, яка продовжує справу свого сина після його смерті, Т. Шевченко показує у творі
  А «Марія»
  Б «Гайдамаки»
  В «Катерина»
  Г «Лілея»

  16. « …Був молоденький…, / Та був одвага і завзятий, / Силач, козак лицарковатий…» — персонаж поеми І. Котляревського «Енеїда»
  А Еней
  Б Евріал
  В Турн
  Г Низ

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність

  1 «Маруся»А «праматір українського театру»
  2 «Повість минулих літ»Б зразок монументалізму
  3 «Чорна рада»В перший в українській літературі історичний роман
  4 «Енеїда»Г перший твір, написаний живою народною мовою
  Д перший прозовий твір нової української літератури

  Відповідь:
  1—Д
  2—Б
  3—В
  4—Г

  18. Установіть відповідність

  1 «Наталка Полтавка»А сентиментально-реалістична повість
  2 «Енеїда»Б бурлескно-травестійна поема
  3 «Маруся»В оповідання
  4 «Вечір проти Івана Купала»Г соціально-побутова драма
  Д роман у віршах

  Відповідь:
  1—Г
  2—Б
  3—А
  4—В

  19. Установіть відповідність між видами пісень, які використані в п’єсі «Наталка Полтавка», та їх назвами

  А «Дід рудий, баба руда»1 лірична
  Б «Віють вітри, віють буйні»2 жартівлива
  В «Та йшов козак з Дону…»3 історична
  Г «Гомін, гомін, гомін, гомін по діброві»4 бурлацька
  Д «Всякому городу нрав і права»

  Відповідь:
  1—Б
  2—А
  3—Г
  4—В

  20. Установіть відповідність

  1 П. КулішА Вороніж Глухівського повіту, Тула, хутір Мотронівка
  2 Т. ШевченкоБ Далекий Схід, Зелений Клин, стаття «Чому я не хочу вертатись до СССР?»
  3 Марко ВовчокВ слобода Основа під Харковом, проща до Озерянського монастиря, організація «Товариства добродіяння»
  4 Г. Квітка-Основ’яненкоГ Моринці, Петербург, Кос-Арал
  Д Орловська губернія, Харків, Немирів на Вінничині

  Відповідь:
  1—А
  2—Г
  3—Д
  4—В

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Автором авантюрно-пригодницького роману є письменник-емігрант
  Відповідь:
  Іван Багряний

  22. Письменник, перекладач, автор підручників та правопису —
  Відповідь:
  П. Куліш

  23. Провідним мотивом твору В. Герасим’юка «Жива ватра» є
  Відповідь:
  осмислення духовного єства нації

  24. У творі «Тигролови» наскрізним образом є
  Відповідь:
  образ ешелону смерті

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Яку роль в історії, культурі та духовності українського народу відіграв Києво-Печерський патерик?

  Однією і визначних оригінальних пам’яток давньоукраїнської писемності с Києво-Печерський патерик. Ця книга належить до житійних, тобто до творів про життя осіб, яких церква оголосила святими. До патерика увійшли твори, присвячені історії Києво-Печерського монастиря, його ченцям, подвижникам і святим. Автори цієї пам’ятки намагалися показати читачеві всю велич духовних устремлінь своїх персонажів, їхню смиренність і жертовність, боротьбу з підступними темними силами.
  Написання основного тексту пам’ятки вчені датують другою половиною XI — першою половиною XII ст. Воно тісно пов’язане зі становленням давньоукраїнського літописання, вітчизняними оповіданнями про життя ченців, яких церква оголосила святими, а також із сюжетними мотивами іноземних патериків. За основу твору взято листування між ченцем Києво-Печерського монастиря Полікарпом і володимиро-суздальським епископом Симоном. Полікарп скаржиться своєму другові Симону, шо в монастирі принижують і зневажають ного талант. У відповідь Симон наводить кілька оповідей із життя печерських ченців, які стали святими завдяки аскетизму, смиренності й постійній праці, чим і вражає Полікарпа, який згодом доповнює листування низкою інших оповідей.
  Тематика збірки:
  • історія Києво-Печерського монастиря (реальні та легендарні сюжети);
  • розповідь про діяльність засновників Лаври — Антонія і Феодосія;
  • відомості з історії Київської Русі, зокрема Кисва.
  Патерик увібрав чимало фактів тогочасної дійсності, з яких можна дізнатися про історію України. Цей твір возвеличив Києво-Печерську лавру як твердиню православ’я, збагатив літературу оригінальними зразками письменства, мав виховне значення, сприяв поширенню писемності (патерик багато разів було переписано, а з розвитком друкарства видрукувано одним з перших). Він сприяв міжнародному престижу Київської Русі, оскільки був доступним для читання іноземцям, які могли більше дізнатися про велич та історію Києва.
  М. Грушевський назвав Києво-Печерський патерик «золотою книгою українського письменного люду». Він писав: «Патерик» і «Кобзар» — се були дві найпопулярніші українські книги». Києво-Печерський патерик підсумував розвиток оригінальної літератури XI—XII ст.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.