Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

ВАРІАНТ 14

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Слова
Господь послав
Тебе нам, кроткого пророка
І обличителя жестоких
Людей неситих

Т. Шевченко сказав про
А Г. Сковороду
Б Г. Квітку-Основ’яненка
В Марка Вовчка
Г І. Котляревського

2. Перетворювати лободу на хліб, а попіл — на сіль умів
А Кирило Тур
Б Басаврюк
В Прохор-чорноризець
Г Наум Дрот

3. Уривок
Ой де ж вона впала?
— На вдовинім полі.
Кого ж вона вбила?
— Вдовиного сина.

узято з
А календарно-обрядової пісні
Б балади
В родинно-побутової пісні
Г колискової

4. Образи двох експресів символізують існування в одній державі двох світів — світу пітьми, пекла і світу ілюзорного раю — у творі
А Марка Вовчка «Максим Тримач»
Б Пантелеймона Куліша «Чорна рада»
В Тараса Шевченка «Великий льох»
Г Івана Багряного «Тигролови»

5. Прийом сну наявний у творі
А П. Куліша
Б Т. Шевченка
В Марка Вовчка
Г Г. Квітки-Основ’яненка

6. Оспівує свободу і возвеличує Б. Хмельницького
А Т. Шевченко
Б Г. Сковорода
В Марко Вовчок
Г І. Котляревський

7. Творцями візуальних поезій є
А В. Герасим’юк, Ю. Андрухович
Б І. Драч, Д. Павличко
В В. Женченко, М. Мірошниченко
Г Л. Костенко, І. Драч

8. Твори «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Послання до єпископів» об’єднує
А жанр
Б рід
В композиція
Г сюжет

9. До одного літературного роду належать твори
А «Всякому-місту — звичай і права», «Заповіт»
Б «Заповіт», «Сон» («У всякого своя доля…»)
В «Чорна рада», «Великий льох»
Г «Максим Тримач», «Нат-алка Полтавка»

10. Гурток «Руська трійця» в Галичині заснували
А Г. Сковорода, М. Шашкевич, Я. Головацький
Б М. Шашкевич, Марко Вовчок, Г. Сковорода
В І. Вагилевич, Я. Головацький, М. Петренко
Г М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький

11. «Юриста завзятий і хапун такий…» — так сказано про героя твору
А «Конотопська відьма»
Б «Чорна рада»
В «Наталка Полтавка»
Г «Енеїда»

12. Українською мовою Біблію НЕ перекладав
А Г. Квітка-Основ’яненко
Б І. Пулюй
В П. Куліш
Г І. Нечуй-Левицький

13. Письменником-емігрантом є
А Т. Шевченко
Б Г. Сковорода
В В. Герасим’юк
Г Іван Багряний

14. Словами
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть

передрікає вічну славу
А Г. Сковороді Т. Шевченко
Б Т. Шевченкові Г. Сковорода
В Т. Шевченкові І. Котляревський
Г І. Котляревському Т. Шевченко

15. Матір, яка продовжує справу свого сина після його смерті, Т. Шевченко показує у творі
А «Марія»
Б «Гайдамаки»
В «Катерина»
Г «Лілея»

16. « …Був молоденький…, / Та був одвага і завзятий, / Силач, козак лицарковатий…» — персонаж поеми І. Котляревського «Енеїда»
А Еней
Б Евріал
В Турн
Г Низ

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність

1 «Маруся»А «праматір українського театру»
2 «Повість минулих літ»Б зразок монументалізму
3 «Чорна рада»В перший в українській літературі історичний роман
4 «Енеїда»Г перший твір, написаний живою народною мовою
Д перший прозовий твір нової української літератури

Відповідь:
1—Д
2—Б
3—В
4—Г

18. Установіть відповідність

1 «Наталка Полтавка»А сентиментально-реалістична повість
2 «Енеїда»Б бурлескно-травестійна поема
3 «Маруся»В оповідання
4 «Вечір проти Івана Купала»Г соціально-побутова драма
Д роман у віршах

Відповідь:
1—Г
2—Б
3—А
4—В

19. Установіть відповідність між видами пісень, які використані в п’єсі «Наталка Полтавка», та їх назвами

А «Дід рудий, баба руда»1 лірична
Б «Віють вітри, віють буйні»2 жартівлива
В «Та йшов козак з Дону…»3 історична
Г «Гомін, гомін, гомін, гомін по діброві»4 бурлацька
Д «Всякому городу нрав і права»

Відповідь:
1—Б
2—А
3—Г
4—В

20. Установіть відповідність

1 П. КулішА Вороніж Глухівського повіту, Тула, хутір Мотронівка
2 Т. ШевченкоБ Далекий Схід, Зелений Клин, стаття «Чому я не хочу вертатись до СССР?»
3 Марко ВовчокВ слобода Основа під Харковом, проща до Озерянського монастиря, організація «Товариства добродіяння»
4 Г. Квітка-Основ’яненкоГ Моринці, Петербург, Кос-Арал
Д Орловська губернія, Харків, Немирів на Вінничині

Відповідь:
1—А
2—Г
3—Д
4—В

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Автором авантюрно-пригодницького роману є письменник-емігрант
Відповідь:
Іван Багряний

22. Письменник, перекладач, автор підручників та правопису —
Відповідь:
П. Куліш

23. Провідним мотивом твору В. Герасим’юка «Жива ватра» є
Відповідь:
осмислення духовного єства нації

24. У творі «Тигролови» наскрізним образом є
Відповідь:
образ ешелону смерті

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Яку роль в історії, культурі та духовності українського народу відіграв Києво-Печерський патерик?

Однією і визначних оригінальних пам’яток давньоукраїнської писемності с Києво-Печерський патерик. Ця книга належить до житійних, тобто до творів про життя осіб, яких церква оголосила святими. До патерика увійшли твори, присвячені історії Києво-Печерського монастиря, його ченцям, подвижникам і святим. Автори цієї пам’ятки намагалися показати читачеві всю велич духовних устремлінь своїх персонажів, їхню смиренність і жертовність, боротьбу з підступними темними силами.
Написання основного тексту пам’ятки вчені датують другою половиною XI — першою половиною XII ст. Воно тісно пов’язане зі становленням давньоукраїнського літописання, вітчизняними оповіданнями про життя ченців, яких церква оголосила святими, а також із сюжетними мотивами іноземних патериків. За основу твору взято листування між ченцем Києво-Печерського монастиря Полікарпом і володимиро-суздальським епископом Симоном. Полікарп скаржиться своєму другові Симону, шо в монастирі принижують і зневажають ного талант. У відповідь Симон наводить кілька оповідей із життя печерських ченців, які стали святими завдяки аскетизму, смиренності й постійній праці, чим і вражає Полікарпа, який згодом доповнює листування низкою інших оповідей.
Тематика збірки:
• історія Києво-Печерського монастиря (реальні та легендарні сюжети);
• розповідь про діяльність засновників Лаври — Антонія і Феодосія;
• відомості з історії Київської Русі, зокрема Кисва.
Патерик увібрав чимало фактів тогочасної дійсності, з яких можна дізнатися про історію України. Цей твір возвеличив Києво-Печерську лавру як твердиню православ’я, збагатив літературу оригінальними зразками письменства, мав виховне значення, сприяв поширенню писемності (патерик багато разів було переписано, а з розвитком друкарства видрукувано одним з перших). Він сприяв міжнародному престижу Київської Русі, оскільки був доступним для читання іноземцям, які могли більше дізнатися про велич та історію Києва.
М. Грушевський назвав Києво-Печерський патерик «золотою книгою українського письменного люду». Він писав: «Патерик» і «Кобзар» — се були дві найпопулярніші українські книги». Києво-Печерський патерик підсумував розвиток оригінальної літератури XI—XII ст.

Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 14

Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

Комментарии закрыты.