Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 11

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 11

  ВАРІАНТ 11

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. У романі П. Куліша «Чорна рада» йдеться про
  А Переяславську раду 1654 р. між Б. Хмельницьким та представниками московського царя
  Б національно-визвольну війну українського народу під проводом Б. Хмельницького в 1648-1654 рр.
  В обрання гетьмана на Ніжинській раді (після смерті Б. Хмельницького)
  Г раду запорізьких козаків і обрання кошового

  2. «Зложити до купи обидва береги Дніпрові… щоб обидва… приклонились під одну булаву!» — закликав герой твору «Чорна рада»
  А Брюховецький
  Б Черевань
  В Сомко
  Г Шрам

  3. Основою для написання Т. Шевченком поеми «Гайдамаки» стали
  А народні історичні пісні, перекази, думи
  Б особисті враження від розповідей діда, фольклорні твори
  В спогади про особисту участь в описаних подіях
  Г матеріали петербурзьких архівів та інші історичні джерела

  4. Видами комічного є
  А комедія, трагікомедія
  Б гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск
  В риторичні звертання, риторичні запитання
  Г анафора, епіфора, антитеза

  5. Основні ознаки народної балади записано в рядку
  А психологізм, незвичайність описуваних подій, трагізм
  Б героїзм, поетичний заспів та величальна кінцівка
  В відображають почуття та роздуми певних соціальних груп
  Г глибокий ліризм, викликаний переживаннями, пов’язаними з особистим життям

  6. Зачинателем нової української літератури на західних землях України вважають
  А І. Котляревського
  Б П. Куліша
  В Г. Квітку-Основ’яненка
  Г М. Шашкевича

  7. Про оплакування полеглого зозулями-жалібницями йдеться в баладі
  А «Ой летіла стріла»
  Б «Бондарівна»
  В «Ой на горі вогонь горить»
  Г «Козака несуть»

  8. Біблія розпочинається
  А Апокаліпсисом
  Б книгою Буття
  В Давидовими псалмами
  Г Євангелієм від Матвія

  9. Літописи належать до літератури
  А перекладної світської
  Б перекладної церковної
  В оригінальної
  Г агіографічної

  10. Найталановитішим письменником-полемістом вважають
  А Герасима Смотрицького
  Б Василя Острозького
  В Івана Вишенського 
  Г Петра Могилу

  11. До козацьких літописів належить
  А «Галицько-Волинський літопис»
  Б «Київський літопис»
  В «Повість минулих літ»
  Г «Літопис Самовидця»

  12. Однією із жанрових форм шкільної драми є
  А містерія
  Б інтермедія
  В декламація
  Г шкільний діалог

  13. Вертеп — це
  А невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми
  Б дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру
  В старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси
  Г перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійної тематики до земних потреб

  14. Іван Котляревський працював над «Енеїдою» близько
  А 10 років
  Б 20 років
  В 30 років
  Г 35 років

  15. Зав’язкою в сюжеті п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка» є
  А зустріч Наталки з возним, який пропонує їй вийти за нього заміж
  Б побачення Наталки з Петром
  В згода Наталки вийти заміж за возного
  Г відмова возного від Наталки на користь Петра

  16. Автор утверджує закони народної моралі, за якими на статку, що отриманий нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш, у творі
  А «Конотопська відьма»
  Б «Вечір проти Івана Купала»
  В «Маруся»
  Г «Наталка Полтавка»

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т. Шевченка

  1 1837-1843А період «трьох літ»
  2 1843-1847Б період останніх років життя
  3 1847-1857В ранній період
  4 1857-1861Г період заслання
  Д період навчання

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Г
  4—Б

  18. Установіть відповідність персонажів з назвами творів, де вони діють

  1 Низ, Евріал, ТурнА «Максим Тримач»
  2 Черевань, Матвій Гвинтовка, княгиняБ «Наталка Полтавка»
  3 Катря, Семен, ТетянаВ «Кавказ»
  4 Терпилиха, Макогоненко, ТетерваковськийГ «Енеїда»
  Д «Чорна рада»

  Відповідь:
  1—Г
  2—Д
  3—А
  4—Б

  19. Установіть відповідність між тропами та їх прикладами

  1 Заплету віночок,
  Заплету шовковий,
  На щастя, на долю,
  На чорні брови.
  А персоніфікація
  2 Добрий вечір тобі, пане господарю,
  радуйся!
  Ой радуйся, земле, Син Божий
  народився.
  Застеляйте столи та все килимами,
  радуйся!
  Ой радуйся, земле, Син Божий
  народився.
  Б рефрен
  3 Ой весна, весна — днем красна,
  Що ти нам, весно, принесла?
  В гіпербола
  4 Та вдарили з семи гармат
  У середу вранці,
  Накидали за годину
  Панів повні шанці…
  Г епітет
  Д анафора

  Відповідь:
  1—Д
  2—Б
  3—А
  4—В

  20. Установіть відповідність епізодів роману Івана Багряного «Тигролови» та елементів сюжету, до яких вони належать

  1 «Перед ним сиділа дівчина. Але не Наталка, не сестра. Зовсім не вона. Чужа якась дівчина. Але така ж хороша та бистроока, із стрічкою над чолом, і юна, смаглява від сонця»А кульмінація
  2 «— Тут… я тобі… й рев, тут я тобі й трибунал! — Підкинув гвинтівку і вистрелив. Аж тому з голови пихнуло»Б розвиток дії
  3 «Вирячивши вогненні очі, дихаючи полум’ям і димом, потрясаючи ревом пустелі і нетра, вогненним хвостом замітаючи слід, летів дракон»В зав’язка
  4 «Той божевільний, той маніяк вистрибнув… Так, вистрибнув на ходу поїзда»Г експозиція
  Д розв’язка

  Відповідь:
  1—Б
  2—А
  3—Г
  4—В

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь Словом, словосполученням чи реченням.

  21. Перша пам’ятка українського письменства, що була укладена розмовною українською мовою і започаткувала становлення нової української літератури, —
  Відповідь:
  «Енеїда»

  22. Невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми, —
  Відповідь:
  інтермедії

  23. Відгуком на тогочасну імперську політику Росії є твір Т. Шевченка
  Відповідь:
  «Кавказ»

  24. За жанром твір Т. Шевченка «Великий льох» —
  Відповідь:
  поема-містерія

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Яке значення алегоричних образів байок Григорія Сковороди?

  Відповідь:

  Як байкар Григорій Сковорода мав своїх попередників в Україні. Алегоричні сюжетні оповідання з повчальними висновками здавна відомі в народній творчості. Уже в XVII ст. з’являється і літературна байка, але як складова частина деяких проповідей, полемічних послань. Подібними прийомами користувався також Сковорода у власних філософських трактатах. Але він пішов далі від своїх попередників, виділивши байку в самостійний жанр. Свідченням цього була його збірка «Басні Харьковскія» (1774). Тому Сковороду вважають зачинателем української літературної байки.

  Збірка «Басні Харьковскія» складається із 30 байок, які мають дидактичне і філософське спрямування. Автор роздумує над багатьма явищами сучасного йому життя. Його цікавили не стільки побутові явища, скільки людська природа, душа людини, її серце. «Басні Харьковскія» написані прозою. Вони складаються з двох частин: фабули і «сили», тобто висновку, моралі, яка в останніх п’ятнадцяти байках значно переважає за обсягом фабулу, перетворюючись на невеликий філософський трактат. В окремих байках «сила» є синтезом тематично споріднених прислів’їв і приказок. Посилається автор і на висловлювання видатних мислителів або тексти з Біблії.

  Основну групу байок Сковорода присвятив прославленню суспільно-корисної, «сродної» праці, відповідної природним покликанням і здібностям людини. Так, у байці «Бджола та Шершень» письменник розкриває суспільне й моральне значення праці. Перша частина байки — не короткий діалог між працьовитою Бджолою і дармоїдом Шершнем. Він називає Бджолу «глупою» за те. що вона так пильно трудиться, а плоди її праці забирають люди. Бджола відповідає, шо їм, бджолам, набагато приємніше саме збирати мед, ніж його споживати: «К сему мы рождены».

  А далі йде повчальна частина— «сила». Автор роз’яснює, що Шершень — це людина, яка живе «хищенієм чуждаго» і лише для того, щоб їсти і пити. А Бджола— це «герб мудраго человека», шо займається «сродною» працею. Сковорода впродовж усього життя роздумував над проблемою «сродності». Сенс життя — у тому, щоб знайти себе у творчій праці на благо інших. На прикладі тварин (собаки й кота) автор розвиває цю ідею: «И нет радостнее, как жить по натуре». Свої роздуми про те. що треба вчитися жити згідно з природою, він підсумовує цитатою з Епікура: «Благодареніє блаженной натуре за то, что нужное сделала нетрудным, а трудное ненужным». А вся байка завершується словами апостола Павла: «Иже есть всяческая во всем…» Усе на світі має глибокий зміст («всяческая во всем»), і завдання людини цей зміст знаходити насамперед у своїй душі, у своєму серці й у всьому сущому.
  У байці «Олениця і Кабан» Сковорода знову повертається до ідеї приро-дженої («сродної») праці, адже про людину судять не за її одягом чи словами, а за справами. Тому Олениця називає Кабана гак само, як і раніше, хоч він «під¬вищений у Барани»: «Ви ж так само, як і колись, риєте землю і ламаєте тини».

  У ряді байок («Собака і Вовк», «Соловей, Жайворонок і Дрізд») Сково¬рода прославляє дружбу людей. У байці «Собака і Вовк» автор називає своїх персонажів античними іменами (пастух Тітир, собаки Левкон і Фирідам), немовби підкреслюючи цим самим важливість теми. Дві собаки, які жили у великій дружбі, прославились серед диких і домашніх тварин. Вовк, «побуж¬ден их славою», намагався стати третім їх другом. Він розказав собакам про своє знатне походження і «модні науки», які вивчав. А щоб ще більше при¬хилити до себе собак, нагадав, що він у чомусь схожий на них — «голосом і волосом». І цитує латинське прислів’я: «Бог веде подібне до подібного». Однак собаки не погоджуються на дружбу з Вовком, хоч він і в чомусь подіб¬ний до них, бо серце його «далече отстоит». Єднаючись , люди мусять бути чесними, мати єдність сердець і поглядів. У Вовка ж — «лукавий взор», «ко¬со» спрямований на баранчика. У «силі» стверджена думка про те, що друж¬бу може утвердити тільки «сердце, в мыслях согласное, и одинокая чест¬ность».

  Отже, байки Сковороди були значним досягненням у цьому жанрі в давный українській літературі. Письменник через алегорії утверджував у них найвищі людські чесноти: працьовитість, скромність, чесність, порядність — і вивів цей жанр на самостійний шлях розвитку.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 11

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.