Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 11

Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 11

ВАРІАНТ 11

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. У романі П. Куліша «Чорна рада» йдеться про
А Переяславську раду 1654 р. між Б. Хмельницьким та представниками московського царя
Б національно-визвольну війну українського народу під проводом Б. Хмельницького в 1648-1654 рр.
В обрання гетьмана на Ніжинській раді (після смерті Б. Хмельницького)
Г раду запорізьких козаків і обрання кошового

2. «Зложити до купи обидва береги Дніпрові… щоб обидва… приклонились під одну булаву!» — закликав герой твору «Чорна рада»
А Брюховецький
Б Черевань
В Сомко
Г Шрам

3. Основою для написання Т. Шевченком поеми «Гайдамаки» стали
А народні історичні пісні, перекази, думи
Б особисті враження від розповідей діда, фольклорні твори
В спогади про особисту участь в описаних подіях
Г матеріали петербурзьких архівів та інші історичні джерела

4. Видами комічного є
А комедія, трагікомедія
Б гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск
В риторичні звертання, риторичні запитання
Г анафора, епіфора, антитеза

5. Основні ознаки народної балади записано в рядку
А психологізм, незвичайність описуваних подій, трагізм
Б героїзм, поетичний заспів та величальна кінцівка
В відображають почуття та роздуми певних соціальних груп
Г глибокий ліризм, викликаний переживаннями, пов’язаними з особистим життям

6. Зачинателем нової української літератури на західних землях України вважають
А І. Котляревського
Б П. Куліша
В Г. Квітку-Основ’яненка
Г М. Шашкевича

7. Про оплакування полеглого зозулями-жалібницями йдеться в баладі
А «Ой летіла стріла»
Б «Бондарівна»
В «Ой на горі вогонь горить»
Г «Козака несуть»

8. Біблія розпочинається
А Апокаліпсисом
Б книгою Буття
В Давидовими псалмами
Г Євангелієм від Матвія

9. Літописи належать до літератури
А перекладної світської
Б перекладної церковної
В оригінальної
Г агіографічної

10. Найталановитішим письменником-полемістом вважають
А Герасима Смотрицького
Б Василя Острозького
В Івана Вишенського 
Г Петра Могилу

11. До козацьких літописів належить
А «Галицько-Волинський літопис»
Б «Київський літопис»
В «Повість минулих літ»
Г «Літопис Самовидця»

12. Однією із жанрових форм шкільної драми є
А містерія
Б інтермедія
В декламація
Г шкільний діалог

13. Вертеп — це
А невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми
Б дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру
В старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси
Г перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійної тематики до земних потреб

14. Іван Котляревський працював над «Енеїдою» близько
А 10 років
Б 20 років
В 30 років
Г 35 років

15. Зав’язкою в сюжеті п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка» є
А зустріч Наталки з возним, який пропонує їй вийти за нього заміж
Б побачення Наталки з Петром
В згода Наталки вийти заміж за возного
Г відмова возного від Наталки на користь Петра

16. Автор утверджує закони народної моралі, за якими на статку, що отриманий нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш, у творі
А «Конотопська відьма»
Б «Вечір проти Івана Купала»
В «Маруся»
Г «Наталка Полтавка»

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т. Шевченка

1 1837-1843А період «трьох літ»
2 1843-1847Б період останніх років життя
3 1847-1857В ранній період
4 1857-1861Г період заслання
Д період навчання

Відповідь:
1—В
2—А
3—Г
4—Б

18. Установіть відповідність персонажів з назвами творів, де вони діють

1 Низ, Евріал, ТурнА «Максим Тримач»
2 Черевань, Матвій Гвинтовка, княгиняБ «Наталка Полтавка»
3 Катря, Семен, ТетянаВ «Кавказ»
4 Терпилиха, Макогоненко, ТетерваковськийГ «Енеїда»
Д «Чорна рада»

Відповідь:
1—Г
2—Д
3—А
4—Б

19. Установіть відповідність між тропами та їх прикладами

1 Заплету віночок,
Заплету шовковий,
На щастя, на долю,
На чорні брови.
А персоніфікація
2 Добрий вечір тобі, пане господарю,
радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий
народився.
Застеляйте столи та все килимами,
радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий
народився.
Б рефрен
3 Ой весна, весна — днем красна,
Що ти нам, весно, принесла?
В гіпербола
4 Та вдарили з семи гармат
У середу вранці,
Накидали за годину
Панів повні шанці…
Г епітет
Д анафора

Відповідь:
1—Д
2—Б
3—А
4—В

20. Установіть відповідність епізодів роману Івана Багряного «Тигролови» та елементів сюжету, до яких вони належать

1 «Перед ним сиділа дівчина. Але не Наталка, не сестра. Зовсім не вона. Чужа якась дівчина. Але така ж хороша та бистроока, із стрічкою над чолом, і юна, смаглява від сонця»А кульмінація
2 «— Тут… я тобі… й рев, тут я тобі й трибунал! — Підкинув гвинтівку і вистрелив. Аж тому з голови пихнуло»Б розвиток дії
3 «Вирячивши вогненні очі, дихаючи полум’ям і димом, потрясаючи ревом пустелі і нетра, вогненним хвостом замітаючи слід, летів дракон»В зав’язка
4 «Той божевільний, той маніяк вистрибнув… Так, вистрибнув на ходу поїзда»Г експозиція
Д розв’язка

Відповідь:
1—Б
2—А
3—Г
4—В

У завданнях 21-24 запишіть відповідь Словом, словосполученням чи реченням.

21. Перша пам’ятка українського письменства, що була укладена розмовною українською мовою і започаткувала становлення нової української літератури, —
Відповідь:
«Енеїда»

22. Невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми, —
Відповідь:
інтермедії

23. Відгуком на тогочасну імперську політику Росії є твір Т. Шевченка
Відповідь:
«Кавказ»

24. За жанром твір Т. Шевченка «Великий льох» —
Відповідь:
поема-містерія

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Яке значення алегоричних образів байок Григорія Сковороди?

Відповідь:

Як байкар Григорій Сковорода мав своїх попередників в Україні. Алегоричні сюжетні оповідання з повчальними висновками здавна відомі в народній творчості. Уже в XVII ст. з’являється і літературна байка, але як складова частина деяких проповідей, полемічних послань. Подібними прийомами користувався також Сковорода у власних філософських трактатах. Але він пішов далі від своїх попередників, виділивши байку в самостійний жанр. Свідченням цього була його збірка «Басні Харьковскія» (1774). Тому Сковороду вважають зачинателем української літературної байки.

Збірка «Басні Харьковскія» складається із 30 байок, які мають дидактичне і філософське спрямування. Автор роздумує над багатьма явищами сучасного йому життя. Його цікавили не стільки побутові явища, скільки людська природа, душа людини, її серце. «Басні Харьковскія» написані прозою. Вони складаються з двох частин: фабули і «сили», тобто висновку, моралі, яка в останніх п’ятнадцяти байках значно переважає за обсягом фабулу, перетворюючись на невеликий філософський трактат. В окремих байках «сила» є синтезом тематично споріднених прислів’їв і приказок. Посилається автор і на висловлювання видатних мислителів або тексти з Біблії.

Основну групу байок Сковорода присвятив прославленню суспільно-корисної, «сродної» праці, відповідної природним покликанням і здібностям людини. Так, у байці «Бджола та Шершень» письменник розкриває суспільне й моральне значення праці. Перша частина байки — не короткий діалог між працьовитою Бджолою і дармоїдом Шершнем. Він називає Бджолу «глупою» за те. що вона так пильно трудиться, а плоди її праці забирають люди. Бджола відповідає, шо їм, бджолам, набагато приємніше саме збирати мед, ніж його споживати: «К сему мы рождены».

А далі йде повчальна частина— «сила». Автор роз’яснює, що Шершень — це людина, яка живе «хищенієм чуждаго» і лише для того, щоб їсти і пити. А Бджола— це «герб мудраго человека», шо займається «сродною» працею. Сковорода впродовж усього життя роздумував над проблемою «сродності». Сенс життя — у тому, щоб знайти себе у творчій праці на благо інших. На прикладі тварин (собаки й кота) автор розвиває цю ідею: «И нет радостнее, как жить по натуре». Свої роздуми про те. що треба вчитися жити згідно з природою, він підсумовує цитатою з Епікура: «Благодареніє блаженной натуре за то, что нужное сделала нетрудным, а трудное ненужным». А вся байка завершується словами апостола Павла: «Иже есть всяческая во всем…» Усе на світі має глибокий зміст («всяческая во всем»), і завдання людини цей зміст знаходити насамперед у своїй душі, у своєму серці й у всьому сущому.
У байці «Олениця і Кабан» Сковорода знову повертається до ідеї приро-дженої («сродної») праці, адже про людину судять не за її одягом чи словами, а за справами. Тому Олениця називає Кабана гак само, як і раніше, хоч він «під¬вищений у Барани»: «Ви ж так само, як і колись, риєте землю і ламаєте тини».

У ряді байок («Собака і Вовк», «Соловей, Жайворонок і Дрізд») Сково¬рода прославляє дружбу людей. У байці «Собака і Вовк» автор називає своїх персонажів античними іменами (пастух Тітир, собаки Левкон і Фирідам), немовби підкреслюючи цим самим важливість теми. Дві собаки, які жили у великій дружбі, прославились серед диких і домашніх тварин. Вовк, «побуж¬ден их славою», намагався стати третім їх другом. Він розказав собакам про своє знатне походження і «модні науки», які вивчав. А щоб ще більше при¬хилити до себе собак, нагадав, що він у чомусь схожий на них — «голосом і волосом». І цитує латинське прислів’я: «Бог веде подібне до подібного». Однак собаки не погоджуються на дружбу з Вовком, хоч він і в чомусь подіб¬ний до них, бо серце його «далече отстоит». Єднаючись , люди мусять бути чесними, мати єдність сердець і поглядів. У Вовка ж — «лукавий взор», «ко¬со» спрямований на баранчика. У «силі» стверджена думка про те, що друж¬бу може утвердити тільки «сердце, в мыслях согласное, и одинокая чест¬ность».

Отже, байки Сковороди були значним досягненням у цьому жанрі в давный українській літературі. Письменник через алегорії утверджував у них найвищі людські чесноти: працьовитість, скромність, чесність, порядність — і вивів цей жанр на самостійний шлях розвитку.

Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 11

Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

Комментарии закрыты.