Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 10

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 10

  ВАРІАНТ 10

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Про те, «звідки пішла Руська земля, і хто в ній почав спершу княжити, і як Руська земля постала», оповідає
  А «Слово про похід Ігорів»
  Б «Віють вітри, віють буйні»
  В «Всякому місту — звичай і права»
  Г «Повість минулих літ»

  2. Село Чорнухи на Полтавщині, Києво-Могилянська академія, придворна хорова капела в Петербурзі, сопілка і вівця, мандрівне життя, ідея «сродної» праці — це штрихи до життєвого і творчого шляху
  А Івана Багряного
  Б Марка Вовчка
  В Т. Шевченка
  Г Г. Сковороди

  3. До одного літературного роду належать твори
  А «Чорна рада», «Причинна»
  Б «Тигролови», «Гайдамаки»
  В «Бджола і Шершень», «Наталка Полтавка»
  Г «Конотопська відьма», «Чорна рада»

  4. Іван Павлович Лозов’ягін відомий в українській літературі під псевдонімом
  А Марко Вовчок
  Б Іван Багряний
  В Остап Вишня
  Г Квітка-Основ’яненко

  5. До козацьких літописів НЕ належить
  А «Літопис Самовидця»
  Б «Літопис Григорія Грабянки»
  В «Літопис Самійла Величка»
  Г «Повість минулих літ»

  6. Лисянка, Лебедин, Умань — місця, де відбуваються події у творі Тараса Шевченка
  А «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Б «Гайдамаки»
  В «Кавказ»
  Г «Катерина»

  7. Життєвий принцип «ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи» сповідує персонаж твору
  А Пантелеймона Куліша — полковник Шрам
  Б Григорія Квітки-Основ’яненка — Забрьоха
  В Івана Котляревського — Еней
  Г Івана Багряного — Григорій Многогрішний

  8. Ідея волелюбності яскраво втілена у творі Г. Сковороди
  А «Dе libertatе»
  Б «Бджола та Шершень»
  В «Вхідні двері до християнського доброчестя»
  Г «Всякому місту — звичай і права»

  9. Мандрівним філософом називають
  А Тараса Шевченка
  Б Пантелеймона Куліша
  В Івана Котляревського
  Г Григорія Сковороду

  10. У творі «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Т. Г. Шевченко звертається до всіх українців, але насамперед до
  А селян
  Б інтелігенції
  В молоді
  Г влади

  11. «Караюсь, мучусь, але не каюсь» — це кредо
  А Тараса Шевченка
  Б Пантелеймона Куліша
  В Григорія Сковороди
  Г Івана Котляревського

  12. Оповідання про чорноризця Прохора вміщене у
  А «Літописі Самійла Величка»
  Б «Повісті минулих літ»
  В книзі Івана Величковського «Зегар з полузегарком»
  Г Києво-Печерському патерику

  13. Православні братства
  А створювали українські школи і засновували друкарні
  Б поширювали серед населення вигідні їм релігійні погляди
  В були створені на противагу протестантським церквам
  Г розпалювали ненависть до людей іншої віри

  14. У Львові 1574 року Іван Федоров надрукував
  А проповіді Мелетія Смотрицького
  Б повний текст Біблії
  В Апостол, який є першою датованою книгою в Україні, та «Буквар»
  Г вірші Івана Величковського

  15. Полемістом, ченцем-аскетом був
  А Григорій Квітка-Основ’яненко
  Б Іван Котляревський
  В Іван Вишенський
  Г Григорій Сковорода

  16. Характерними ознаками класицизму є
  А соціальна зумовленість людського характеру, повчальне начало
  Б зображення людських емоцій, переживань, духовного світу людини
  В ідея станової рівності, філософія Г. Сковороди
  Г правило трьох єдностей, громадянська тематика, сувора ієрархія стилю

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність між прізвищами письменників та псевдонімами, під якими вони відомі в літературі

  1 Лариса КосачА Основ’яненко
  2 Марія ВілінськаБ Леся Українка
  3 Іван Лозов’ягінВ Марко Вовчок
  4 Григорій КвіткаГ Іван Багряний
  Д Іван Котляревський

  Відповідь:
  1—Б
  2—В
  3—Г
  4—А

  18. Установіть відповідність між героями одного твору

  1 ТерпилихаА Сивілла
  2 ПістрякБ відьма Зубиха
  3 АнхізВ Сомко
  4 Петро ШраменкоГ Микола
  Д Залізняк

  Відповідь:
  1—Г
  2—Б
  3—А
  4—В

  19. Установіть відповідність між авторами та їх творами

  1 Є. ГребінкаА «Рибалка»
  2 В. ЗабілаБ «Соловей»
  3 М. ПетренкоВ «Соловейко»
  4 П. Гулак-АртемовськийГ «Небо»
  Д «Українська мелодія»

  Відповідь:
  1—Д
  2—Б
  3—Г
  4—А

  20. Установіть відповідність між героями творів та жанрами, до яких ці твори належать

  1 ПрометейА повість
  2 Кирило ТурБ роман
  3 Бджола, ШершеньВ поема
  4 Прохор-чорноризецьГ байка
  Д житійне оповідан

  Відповідь:
  1—В
  2—Б
  3—Г
  4—Д

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. «Спочатку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово», — такими словами починається книга Біблії під назвою
  Відповідь:
  Євангеліє від Івана.

  22. Першою систематично викладеною історією української козацької держави є
  Відповідь:
  «Літопис Самійла Величка»

  23. Найпоширенішими жанрами давньої літератури є
  Відповідь:
  літопис, житійна проза, панегірики, апокрифи, шкільна драма, ода

  24. За жанром твір Марка Вовчка «Максим Тримач» —
  Відповідь:
  оповідання-балада

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Які причини появи в українській літературі ХVI-ХVII ст. полемічних творів? Хто е найбільш виразним письменником-полемістом?

  Відповідь:

  В українській літературі XVI-XV1I ст. відбувався процес проникнення елементів розмовної мови в книжну, у такий спосіб українська літературна мова набувала ознак народної. У цей час творили Мелетіи Смотршіький, Іван Вишенський, Іов Борецький, Касіян Сакович, Лазар Баранович, Климентій Зіновіїв та ін. Прикладом такої суміші церковнослов’янських, розмовних українських та польських елементів є Пересопницьке Євангеліє (1556-1561 рр.)

  На фоні цих мовних змін у другій половині XVI — першій половині XVII століття загострюється релігійна боротьба проти наступу польських магнатів і шляхтичів, що зумовило виникнення полемічної літератури. Особливо гострого характеру набула полемічна боротьба, коли Брестським собором (1596) офіційно проголошено унію. Позитивне в цій унії було те, що вона гарантувала збереження всіх молитов, церемоній і обрядів українською мовою, забороняла перетворювати українські православні храми в костели. Українську церкву, шо прийняла унію, стали називати уніатською, а з кінця XVII століття — греко-католицькою. Ця церква, як вважав історик Михайло Грушевський, була захисницею прав українського народу.

  На противагу Брестській унії в тому ж 1596 році відбувся православний собор, який не визнав законність Брестської унії, піддав її учасників анафемі. У відповідь уніати прокляли учасників православного собору — замість релігійної єдності постав міжконфесійний розбрат.

  Полемічні твори мали церковно-релігійне забарвлення, були сповнені суперечок про догмати (положення, які приймаються без доказів) християнської віри, тому їх слід вважати, на думку науковців, різновидом художньої публіцистики.

  Першим значним твором, шо започаткував літературну полеміку, був «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького (1587 р.), який написаний у відповідь на книгу єзуїта Петра Скарги «Про єдність церкви Божої». Герасим Смотрицький дає гідну відповідь на випади католиків проти православної церкви.

  Найталановитішим представником полемічної літератури був Іван Вишенський (приблизно 1550-1620). Майже половину свого життя він прожив за межами України; поселився у Грецїї, на горі Афон, де постригся в ченці й замкнувся у печері. Саме з Афону відправляв в Україну свої гнівні послання, у яких виступав на захист високої морально-етичної правди та православної віри.
  До нас дійшло шістнадцять послань.

  Осуд державного і суспільного ладу Речі Посполитої, викриття морального розкладу верхівки польського суспільства знаходимо в «Посланні до всіх обще, в Лядській землі живущих». Послання сповнене євангельським пафосом. Воно пересипане риторичними фігурами високого звучання.

  Разюча полеміка І. Вишенського досягла вершини у «Посланні до єпископів». Гнівно викриваючи зрадництво верхівки православної церкви, автор називає імена єпископів, які таємно підписали унію, даючи тим до рук польської шляхти релігійно-політичні засоби упокорення і і ноблення українського народу. І. Вишєнський нагадує основні засади віри, цитуючи Святе Письмо. Він стає на захист православної віри, картаючи високих ієрархів за відступництво від неї заради матеріальних достатків.

  За формою «Послання до єпископів» — гнівний монолог, який відзначається великою енергією, імпульсивністю, полемічно-викривальним запалом. Дмитро Чижсвськнй підкреслював, шо саме через Івана Вишенського, «свого найгеніальнішого письменника, українська література прийшла… до бароко, яке було багато в чому спадкоємцем ренесансу».

  Отже, українська полемічна література була покликана до життя суспільними чинниками. Хоча в основі вона має релігійний характер, але її чільні представники надають своїм полемічним творам яскравого філософського, соціального, патріотичного звучання.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 10

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.