Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 9

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 9

  ВАРІАНТ 9

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. «Трудяща, дуже працьовита, / Весела, гарна, сановита, / Бідняжка, що була вдова…», «Енеїді» сказано про
  А Гебу
  Б Дідону
  В Юнону
  Г Венеру

  2. «Юнак — 25 літ, русявий, атлет, авіатор тчк… Суджений на 25 років тчк… На ймення…» — йдеться про
  А Кирила Тура («Чорна рада»)
  Б Семена («Максим Тримач»)
  В Григорія Многогрішного («Тигролови»)
  Г Пістряка («Конотопська відьма»)

  3. Поему «Кавказ» Т. Шевченко присвятив
  А Лесі Українці
  Б В. Жуковському
  В Я. де Бальмену
  Г українському народові

  4. Т. Шевченка вважають
  А зачинателем нової української літератури
  Б «батьком» українського історичного роману
  В основоположником нової української літератури
  Г «батьком» українського професійного театру

  5. Слова: «Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури,..» — сказані про
  А М. Коцюбинського
  Б Т. Шевченка
  В П. Куліша
  Г Г. Сковороду

  6. Завжди мають щастя, за словами героїні твору «Тигролови»
  А «освічені»
  Б «красиві»
  В «нахабні»
  Г «сміливі»

  7. Антиподом до образу Сомка в «Чорній раді» є образ
  А Брюховецького
  Б Череваня
  В Гвинтовки
  Г Шрама

  8. Три лірники в поемі-містерії «Великий льох» уособлюють
  А найдорожчу скарбницю кожного народу: національну пам’ять, совість, бажання волі
  Б усе потворне, підле, корисливе, що є в національних характерах українців
  В інтелігенцію, яка не дбала про духовний розвиток та славу рідного краю
  Г тих, хто свідомо чи несвідомо сприяв вррогам України, був до них лояльним

  9. Слова «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній усе стадо, якщо не вб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, то він усіх нас погубить» (за «Повістю минулих літ») сказано про князя
  А Олега
  Б Ігоря
  В Кия
  Г Святослава

  10. На думку Г. Сковороди, «Багатством живиться тіло, а душу звеселяє
  А споріднена праця»
  Б добре оплачувана робота»
  В уміння пристосуватись»
  Г вірний друг»

  11. «…Білолика, красна, / Курносенька, очима ясна. / 1 вся, як з кров’ю молоко…» — героїня поеми І. Котляревського «Енеїда»
  А Дідона
  Б Венера
  В Лавінія
  Г Сивілла

  12. «Один живу на світі, як билинка на полі. Сирота — без роду, без племені, без талану, без приюту… Що робить — і сам не знаю. Був у городі, шукав місця, але скрізь опізнився», — скаржиться герой п’єси «Наталка Полтавка»
  А Петро
  Б Макогоненко
  В Микола
  Г Тетерваковський

  13. Конфлікт між почуттям щирого кохання двох людей і невблаганною долею, що присудила їм розлуку, лежить в основі твору
  А «Тигролови»
  Б «Конотопська відьма»
  В «Маруся»
  Г «Катерина»

  14. Лютим ворогом Григорія Многогрішного був
  А Грицько
  Б Сірко
  В Наталка
  Г Медвин

  15. «…Дванадцять год учився у дяка в школі: у год вчистив граматику, два годи вчив часловець, півчварта года сидів над псалтирем і з молитвами зовсім вивчив, та півп’ятагода вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах…» герой твору
  А «Чорна рада» — полковник Шрам
  Б «Конотопська відьма» — Пістряк
  В «Максим Тримач» — Семен
  Г «Тигролови» — Медвин

  16. Перша збірка Т. Г. Шевченка мала назву
  А «Гайдамаки»
  Б «Причинна»
  В «Твори»
  Г «Кобзар»

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність дат з подіями життя Т. Г. Шевченка

  1 22 квітня 1838 р.А народження
  2 9 березня 1814 р.Б арешт
  3 10 березня 1861 р.В перепоховання в Україні
  4 22 травня 1861 р.Г смерть
  Д викуп із кріпацтва

  Відповідь:
  1—Д
  2—А
  3—Г
  4—В

  18. Установіть відповідність

  1 відомий в українській літературі богослов, письменник-полеміст, який прожив 40 років на горі АфонА І. Котляревський
  2 мандрівний філософ, автор ідеї «сродної» праціБ І. Вишенський
  3 зачинатель нової української літературиВ Г. Сковорода
  4 «батько» української прози, автор сатирично-реалістичної повістіГ Г. Квітка-Основ’яненко
   Д Марко Вовчок

  Відповідь:
  1—Б
  2—В
  3—А
  4—Г

  19. Установіть відповідність тем творів з їх назвами

  1 зображення трагічної долі людини-особистості в тоталітарному суспільствіА «Конотопська відьма»
  2 зображення життя козацької верхівки в часи Великої РуїниБ «Марія»
  3 зображення кохання бідної української дівчини-селянки, яка відстоює своє право на щастяВ «Наталка Полтавка»
  4 зображення життя і побуту українського народу кінця XVIII — початку XIX ст., відтворення його душевної краси й високої моральної чистотиГ «Тигролови»
  Д «Маруся»

  Відповідь:
  1—Г
  2—А
  3—В
  4—Д

  20. Установіть відповідність між твором та його автором

  1 «Маруся»А І. Котляревський
  2 «Наталка Полтавка»Б Г. Сковорода
  3 «Всякому місту — звичай і права»В П. Куліш
  4 «Чорна рада»Г Т. Шевченко
  Д Г. Квітка-Основ’яненко

  Відповідь:
  1—Д
  2—А
  3—Б
  4—В

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Події Коліївщини стали історичною основою твору
  Відповідь:
  Тараса Шевченка «Гайдамаки»

  22. Перший повний переклад Біблії українською мовою здійснили
  Відповідь:
  П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький

  23. Три ворони, три лірники, три душі — символічні образи твору Т. Шевченка
  Відповідь:
  «Великий льох»

  24. Найбільш відомим зразком монументалізму
  Відповідь:
  «Повість минулих літ»

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що «Енеща» І. Котляревського — це енциклопедія народного життя? Чому?

  Відповідь:

  Так, я погоджуюсь із думкою, що «Енеїда» І. Котляревського — це енциклопедія народного життя. Так, «Енеїда» — це бурлескно-травестійний гвір, що є переспівом знаменитої поеми Вергілія. Але письменник узяв з героїчної поеми лише імена героїв та основну сюжетну лінію про подорож Енея, своїх же персонажів перевдягнув в українське національне вбрання. Події розгортаються на тлі типових умов житгя України XVIII століття. Котляревський виступає в «Енеїді» знавцем усної народної творчості та блискучим побутописцем. У творі широко представлені фольклорні традиції та етнографічні деталі.

  Дуже часто в поемі йдеться про частування та прийоми гостей, що дало можливість автору детально описати, як зустрічають гостя українці, які страви входять до національної кухні. Наприклад, приймаючи Енея, Дідона частує його галушками і кулешем. Після обіду почалися розваги, заграла музика, усі пішли танцювати. Танцюють троянці та жителі Карфагена українські народні танці.

  У поемі відтворено і характерне для того часу чумакування. В «Енеїді» воно згадується в комічному плані. Побачивши обідраних троянців уперше, Дідона спитала, чи не чумаки вони. Привезену з Криму сіль троянці, як дорогий у той час продукт, разом з іншими подарунками віддають Латинові.

  Чудову картину з життя давньої України автор змальовує у сцені вивчення троянцями латинської граматики. За наказом Енея вони купили «Піярську граматику», тобто підручник, за яким учився і сам Котляревський. Щоб вивчити латинську мову, троянці користуються основним методом тогочасного навчання — визубрюють «граматику» напам’ять. Письменник сатирично зображує традиції схоластичної школи, коли учнів примушували заучувати підручники слово в слово. не турбуючись про розуміння змісту.

  Є у творі також згаки про речі хатнього і господарського вжитку: у Дідони троянці їдять з «полив’яних мисок» і «кленових тарілок». З «Енеїди» довідуємося і про національне вбрання українців кінця XVIII — початку XIX століття — жіноче і чоловіче, селянське і панське, буденне і святкове. Венера носить «очіпок грезетовий», а на гулянні Дідони дівчата танцювали в дробушках, у чоботах і свитках.

  У поемі знайшли широке відображення фольклорні звичаї, повір’я, народне мистецтво. Картини вечорниць, похорону, поминок, ворожіння за своєю точністю наближаються до етнографічних записів. Особливо часто звертається Котляревський до відтворення обрядів заклинання, лікування й чаклування, якими користувалися ворожки та знахарі. Венера скаржиться Нептунові, що пожежею на флоті Еней був так наляканий, шо «насилу баби одшептали». Невтес радить Енеєві «заплювати горе». Поема подає відомості про давні ігри («у свиню», «у панаса», «у ворона»), про танці та пісні до них («горлнця», «журавель»).

  Відтворення в «Енеїді» етнографії народу налає їй яскравого і чарівного національного колориту. Це одна з головних особливостей поеми. Національний колорит посилюється конкретним географічним визначенням місця зображуваних подій: тут згадуються назви міст і сіл України (Полтава, Решетилівка), а також с згадки про історичні події (часи Богдана Хмельницького, гайдамаччина).

  Отже, у поемі «Енеїда» Котляревський всебічно відтворив побут України XVIII — початку XIX століття. Яскравий і соковитий національний колорит є одним із засобів зображення сучасної письменникові дійсності. Цей твір — справжня енциклопедія життя України того часу, тому що в ньому повно та правдиво передано особливості епохи.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 9

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.