Поучення Володимира Мономаха, Література часів Київської Русі, Давня українська література

Поучення Володимира Мономаха, Література часів Київської Русі, Давня українська література

Поучення Володимира Мономаха

Будучи вже старою людиною і «сидячи на санях», тобто готуючись до смерті, великий князь київський Володимир Мономах написав поучення своїм дітям, бажаючи їм домогтись успіхів у доброчесності, а також «іншим християнським людям», яких прагнув оберегти від «усяких бід».
Батько просить дітей не сміятися з його «грамотки», а якщо комусь вона буде люба, то хай він «прийме її в серце своє».
«Поучення» за змістом складається з двох частин. Перша містить батьківські поради великого князя його синам і спадкоємцям, пройняті благочестям і витримані в дусі християнських заповідей. Володимир Мономах розпочинає свій твір—заповіт роздумливими і сумними словами, звертаючись ніби до самого себе: «Чого печальна єси, душе моя? Чого непокоїш мене? Уповай на Бога, тому що я буду славити його!»
Він заповідає дітям не наслідувати лиходіїв, не заздрити тим, що «творять беззаконня», бо покарає нечестивих Господь. Лише Божою волею діється все на світі. Тому треба ухилятися од зла, чинити добро, шукати миру.
Великий князь наводить своєрідний кодекс поведінки і норми життя, яких необхідно додержувати юнакові: мати чисту душу і худе тіло, лагідну бесіду і в миру слово Господнє; їсти і пити треба, не зчиняючи при цьому галасу великого, при старих — мовчати, премудрих — слухати, старшим — коритися, з рівними і меншими — «приязнь мати»; багато розуміти і не лукавити, надміру не сміятися, уникати людей легковажних; сприймати владу як честь від усіх. Не слід піддаватися грішним поривам душі, яка прагне помститися кривдникам. Знов і знов нагадує автор «Поучення», що тільки трьома добрими ділами можна перемогти врага (диявола): покаянням, сльозами і милостинею. Він проголошує хвалу всемогутньому Богу, волею якого створено все довкола: небо і сонце, місяць і зорі, тьма і світ, земля і води. І ще — найрізноманітніші живі істоти. А яке розмаїття людських образів, облич! «Благословен же ти єси, Господи, і прославлений вельми!»
Цей урочистий гімн Творцю змінюється гнівними словами—прокльоном: «Тож хто не восхваляє тебе, Господи, і не вірує всім серцем і всею душею… — нехай буде прокляті»
Мономах вмовляє своїх синів щиро молитися Богу — і в церкві, і навіть їздячи верхи, а особливо, лягаючи спати: «…не лінуйтеся, бо тим нічним поклоном і співом [молитвою] чоловік побіждає диявола — і що за день людина согрішить, то сим ізбавляється [од гріха]».
Далі великий князь продовжує морально-етичні напучення синам: не забувати убогих, годувати сиріт, вступатися за вдовицю, не погубляти жодної душі християнської. Не слід без потреби клястися Богом чи хреститися. А цілувати Хрест на вірність братам чи комусь іншому припустимо тільки тоді, коли певен, що додержиш клятви.
Треба всіляко поважати духівництво і дбати про нього, щоб через молитви священиків дістати милість од Бога. Мономах наказує старих шанувати, як батька, а молодих — як братів. Ні в домі свойому, ні на війні не можна лінуватися, покладаючись на челядь, посадників та воєвод,— за всім слід дивитися самому. «Поучення» застерігає від неправди, пияцтва і розпусти, бо «в сьому душа погибає і тіло».
Збираючи данину по своїх землях, неприпустимо дозволяти отрокам [дружинникам] чинити людям шкоду. Кожен гість заслуговує на повагу і гідний прийом, хто б він не був — простий чоловік, знатний чи посол. Володимир Мономах пояснює, що від цього залежить добра чи лиха слава господаря.
Автор «Поучення» дає й інші поради: хворого треба відвідати, покійника проводити в останню путь (бо «всі смертні єсмо»). Всяку людину він радить привітати, добре слово подати. «Жінку свою — наказує Мономах,— любіть, але не давайте їм [жінкам] над собою влади». А ще треба вчитися, багато чого знати.
Найголовніше ж від усього — страх Божий мати в серці, не лінуватися ні до чого доброго: «Лінощі ж бо — усьому лихому мати».
У другій частині твору йдеться про ратні подвиги і державні справи князя, про численні походи й лови, в яких він брав участь з тринадцяти років. Особливу увагу приділено війнам з половцями, на той час головними ворогами Київської Русі. Неабияке місце у спогадах посідають і міжусобні суперечки серед князів. Кожного разу, говорячи про здобуту в бою перемогу, Мономах додає: «І Бог нам поміг». Дещо всупереч моральним засадам першої частини «Поучення» великий князь відверто розповідає про криваві розправи над переможеними, масові страти полонених (що цілком відповідало звичаям середньовіччя). Взяття Мінська, наприклад, описується так: «Захопили ми город зненацька і не оставили в ньому ні челядина, ні скотини».
Мономах наводить перелік своїх славних діянь: вісімдесят три великих походи (не враховуючи менших), дев’ятнадцять мирних угод з половцями. Князь був і вправним мисливцем, загонив безліч всякого звіра, власноруч ловив диких коней, не раз був покалічений, двічі розбив голову, падаючи з коня. Не похваляючись своєю відвагою, він дякує за неї Богу, який сотворив його «не лінивим, на всякі діла людські здатним».
Володимир Мономах закликає своїх синів, не боячись смерті «ні на раті, ні од звіра, діло мужеське робити», покладаючись на волю Божу, адже «Боже оберігання ліпше єсть од людського».

 

Поучення Володимира Мономаха (уривки)

Я, недостойний, дідом своїм Ярославом, благословенним, славним, наречений у хрещенні Василієм, [а] руським іменем Володимир, отцем улюбленим і матір’ю своєю [з] Мономахів1 у благочесті наставлений, дітям моїм у доброчесності домогтись успіхів бажаючи, ее пишу поучения вам, улюблені 2, і задля християнських людей, бо скільки оберіг 3 [їх]- я по милості божій 4 і отчою молитвою од усяких бід! Сидячи на санях 5, помислив я в душі своїй і воздав хвалу богові, що він мене [до] сих днів, грішного, допровадив. Тому, діти мої чи інший хто, слухавши сю грамотку, не посмійтеся, а кому [вона] люба [із] дітей моїх, — нехай прийме він її в серце своє і не лінуватися стане, а так, як і [я], труждатися.
Найперше, задля бога і душі своєї, страх майте божий у серці своїм і милостиню чиніть щедру, бо се єсть начаток всякому добру.
Якщо ж кому нелюба грамотка ся, хай не насміються чи так ото скажуть: «На далекій путі та на санях сидячи, нісенітницю ти єси мовив». ‘
Зустріли бо мене посли од братів моїх на Волзі, кажучи: «Поспіши до нас та виженемо ми обох Ростиславичів, а волость їхню однімем. Якщо ж ти не підеш із нами — то ми [самі] собі будемо, а ти [сам] собі». І сказав я: «Хоча ви й гніваєтеся — не можу я вам іти, ні хреста переступити» 6.
І, одрядивши їх [та] взявши Псалтир, я в печалі розігнув його, і се мені випало: «Чого печалуєшся, душе [моя] ? Чого непокоїш мене?» 7 Та інше. А потім зібрав я слівця сі любі, і склав по порядку, і написав. Якщо вам останні не до вподоби, то попередні [хоча] приймайте.
«Чого печальна єси, душе моя? Чого непокоїш мене? Уповай на бога, тому що я буду славити його!» 7
«Не наслідуй лиходіїв, не завидуй тим, що творять беззаконня, бо лиходії винищені будуть, а ті, що надіються на господа, заволодіють землею. Бо іще трохи — і не стане нечестивого, шукатиме він місця свого — і не знайде [його]. А кроткії унаслідують землю [і] радуватимуться у тривалому мирі. Підстерігає грішний праведного і скрегоче на нього зубами своїми. Господь же посміюється над ним, бо бачить, що прийде день його. Оружжя видобули нечестиві, натягли лука свого, [щоби] постріляти нищого і вбогого, заколоти праведних серцем. Оружжя їх увійде в серця їх, і луки їх сокрушаться. Лучче єсть у праведника мале, аніж багатство беззаконників велике. Бо рамена грішників сокрушаться, а праведників укріплює господь. Так що нечестиві погибнуть, а праведним він чинить милосердя і дає. Бо ті, що їх благословляє він, унаслідують землю, а прокляті ним — вигинуть 8. Господом стопи чоловіка направляються. Коли він буде падати, то не розіб’ється, бо господь піддержує руку його. Був молодим я і зостарівся, а не бачив я праведника покинутим, ні потомства його, щоби воно просило хліба. Повсякдень чинить милосердя і позичає праведник, і плем’я його благословенне буде. Ухилися од зла, вчини добро, шукай миру, і йди за ним, і живи во віки віків» 9.
«Коли б повстали люди, то живцем би пожерли нас. Коли б розгнівалась ярість його на нас. то вода б нас потопила» 10.
«Помилуй мене, боже, бо потоптав мене чоловік. Повсякдень нападаючи, він утискує мене. Потоптали мене вороги мої, бо многі постають на мене, о Всевишній!» 11
«Возрадується праведник, коли побачить одплату, і руки свої він умиє в крові нечестивого. І скаже тоді чоловік: «Якщо єсть нагорода праведнику, то єсть і бог, що чинить суд на землі» 12.
«Ізбав мене од ворогів моїх, боже, і од тих, що встають на мене, вибав мене. Ізбав мене од творящих беззаконня, і од кровожерного спаси мене, бо ось уловили вони душу мою» 13.
«Бо лиш [на мить] гнів у ярості його, а [все] життя у благоволінні його: увечері здійметься плач, а на ранок — радість» 14.
«Бо ліпше милість твоя, ніж моє життя, і уста мої восхваляють тебе. Так благословлю я тебе у житті моїм і во ім’я | твоє здійму руки мої» 15.
«Укрий мене од зборища лукавих і од множества тих, що творять несправедливість» 16.
«Возрадуйтеся всі, праведнії серцем» 17.
«Благословлю господа повсякчас, безустанно хвала йому» 18. Та інше.
Бо так і Василій учив, зібравши при цім юнаків: [треба мати] душі чисті, непорочні, тіла худі, лагідну бесіду і в міру слово господнє; при їді і питті без галасу великого бути, при старих — мовчати, премудрих — слухати, старшим — покорятися, з рівними і меншими — приязнь мати; без лукавства розмовляти, багато розуміти; не лютувати словом, не хулити розмовою, не надміру сміятися, соромитися старших; до жінок недостойних не говорити; долу очі мати,, а душу — вгору; уникати, не старатися повчати легковажних; власть же — ні за що мати, як [і] од усіх честь. Якщо ж хто [з] вас може іншим помогти — од бога нагороди нехай той сподівається, і вічними благами він пораює 19.
«О владичице богородице! Забери із убогого серця мойого гордість і зухвалість, щоб не возносився я суєтою світу сього» 20.
У нікчемному сьому житті научися, віруючий чоловіче, діяти благочестиво, научися, за євангельським словом, «очима управляти» 21, язик здержувати, ум смиряти, тіло упокорювати, гнів подавляти, помисел чистий мати, спонукаючи себе на добрі діла господа ради; тебе позбавляють — не мсти, ненавидять — люби, гонять —терпи, хулять — благай, умертви гріх 22.
«Визволіть зобидженого, захистіть сироту, вступітесь за вдовицю. Прийдіте та розсудимо, — говорить господь. — Якщо будуть гріхи ваші як обагрені, — як сніг я обілю їх» 23. Та інше.
«Возсіяє весна посту і цвіт покаяння. Очистімо себе, браття, од усякої крові, тілесної і душевної. До світодавця волаючи, скажімо: «Слава тобі, чоловіколюбче!» 24
Воістину, діти мої, розумійте, як ото єсть чоловіколюбець-бог милостив і премилостив. Ми, люди, грішні є і смертні, а коли нам хто зло вчинить, то ми хочем його пожерти і кров його пролити найскоріш. А господь наш, володіючи і животтям і смертю, согрішення наші, вищі од голови нашої, терпить [раз], і знову, і до [скону] живоття нашого. Як отець, [що], чадо своє люблячи, поб’є [його] і знову пригорне його до себе, так ото і господь наш навчив нас, [як добути] над врагом- [дияволом] побіду: трьома ділами добрими [можна] позбутись його і побідити його — покаянням, сльозами і милостинею. І то вам, діти мої, не тяжка заповідь божа, бо тими ділами трьома [можна] позбутися гріхів своїх і царства [небесного] не лишитися.
Тож, бога ради, не лінуйтеся, я благаю вас, не забувайте трьох діл тих, бо не є важкі вони. [Се] ні самотина, ні чернецтво, ні голод, як інші добрії [люди] терплять, а малим ділом [сим] досягти [можна] милості божої.
«Що єсть чоловік, що ти пам’ятаєш його?» 25 «Велик ти єси, господи, і дивні діла твої, і ніяк розум людський не може осягнути чудеса твої» 26. І знову скажемо: «Велик ти єси, господи, і дивні діла твої, і благословенне і славне ім’я твоє вовіки по всій землі!» 26 Бо хто не восхвалить [і] не прославляє силу твою і твої великі чудеса і блага, вчинені на сім світі!
Як небо створено, або сонце як, або місяць як, або зорі як, і тьма, і світ? І земля на водах покладена, господи, твоїм промислом! Звірі різноманітнії, і птиці, і риби прикрашено твоїм промислом, господи! І сьому чуду ми дивуємся: як із землі сотворив ти людину, які різноманітні образи людських лиць! Якщо б і весь мир зібрати докупи, — не всі на одну подобу, а кожен із своїм образом лиця, за божою мудрістю. І сьому подивуємось: як птиці небеснії з ірію йдуть, і спершу [в] наші руки, та не зостаються на одній землі, але й сильні і слабі ідуть по всіх землях, за божим повелінням, щоб наповнилися ліси і поля. А все те дав бог на благо людям, на їжу, на радість. Велика, господи, милість твоя до нас, коли блага ті сотворив ти єси задля грішної людини. І ті ж птиці небеснії умудрені тобою, господи: коли повелиш — то заспівають і людей веселять тобі, а коли ж ти не повелиш їм, ( то, язика маючи, оніміють.
«Благословен же ти єси, господи, і прославлений вельми!» 27 Всякі чудеса ти і блага сотворив і зробив. «Тож хто не восхваляє тебе, господи, і не вірує всім серцем і всею душею во ім’я отця і сина і святого духа, — нехай буде прокляті»
Сі слівця божественнії прочитаючи, діти мої, похваліте бога, який дав нам милість свою.
А се — мізерного, слабого ума мойого поучения. Послухайте мене, якщо не все прийміте, то [хоч] половину.
Якщо вам бог зм’якшить серце, то сльози свої пролийте за гріхи свої, кажучи: «Як ото блудницю, і розбійника, і митника ти помилував єси, [господи], так і нас, грішних, помилуй» 29. І в церкві се дійте, і [спати] лягаючи. Не пропустіте ж ні одної ночі. Якщо ви при силі, [хоч раз] поклонітесь до землі, а коли вам стане немічно — то тричі. І сього не забувайте, не лінуйтеся, бо тим нічним поклоном і співом [молитви] чоловік побіждає диявола, — і що за день людина согрішить, то сим ізбавляється [од гріха]. Навіть і на коні їздячи, [коли] не буде [у вас] ні з ким діла [і] якщо інших молитов не умієте ви мовити, то «господи, помилуй», благайте безперестану потай, — бо ся молитва єсть ліпша од усіх. [Молітеся краще] , ніж думати нісенітницю, їздячи.
Усього ж паче — убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступітесь самі, а не давайте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте [і] не повелівайте вбити його; якщо [хто] буде достоїн [навіть] смерті, то не погубляйте ніякої душі християнської.
Річ мовлячи і лиху і добру, не клянітеся богом, ні хрестітеся, бо немає ж [у сім] ніякої потреби 30. А якщо ви будете хреста цілувати братам чи [іншому] кому, то [робіть се], лише вивіривши серце своє, що на нім, [цілуванні], ви можете устояти, — тоді цілуйте. А цілувавши, додержуйте [клятви], щоб, переступивши [її], не погубити душі своєї.
Єпископів, і попів, і ігуменів [поважайте], з любов’ю приймайте од них благословення і не одсторонюйтеся од них, а по силі любіте і подбайте [про них], щоб дістати через їх молитву [милість] од бога.
Паче всього — гордості не майте в серці і в умі. А | скажімо: «Смертні ми єсмо, нині — живі, а завтра — у гробі. Се все, що ти нам, [боже], дав єси, — не наше, а твоє, [його] нам поручив ти єси на небагато днів». І в землі не ховайте [нічого], — се нам великий єсть гріх.
Старих шануй, як отця, а молодих — як братів.
У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться. Не покладайтесь на тивуна 31, ні на отрока 32 , щоби не посміялися ті, які приходять до вас, ні з дому вашого, ні з обіду вашого.
На війну вийшовши, не лінуйтеся, не покладайтеся на воєвод. Ні питтю, ні їді не потурайте, ні спанню. І сторожів самі наряджайте, і [на] ніч лише з усіх сторін розставивши довкола [себе] воїв, ляжте, а рано встаньте. А оружжя не знімайте із себе вборзі, не розглядівши [все] через лінощі, бо знагла людина погибає.
Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А куди ви ходите в путь [за даниною] по своїх землях, — не дайте отрокам шкоди діяти ні своїм [людям], ні чужим, ні в селах, ні в хлібах, а не то клясти вас начнуть. А куди підете і де станете, — напоїте, нагодуйте краще стороннього; а ще більше вшануйте гостя, звідки він до вас [не] прийде, — чи простий, чи знатний, чи посол, — якщо не можете дарунком, [то] їжею і питвом. Вони бо, мимоходячи, прославлять чоловіка по всіх землях — або добрим, або лихим.
Недужого одвідайте, за мерцем ідіте, тому що всі ми смертні єсмо. І чоловіка не миніть, не привітавши, добре слово йому подайте.
Жону свою любіте, але не дайте їм, [жінкам], над собою власті.
А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе.
Якщо забуваєте [се] все, то часто перечитуйте: і мені буде без сорома, і вам буде добре.
А коли добре щось умієте — того не забувайте, а чого не вмієте — то того учітесь, так же, як отець мій. Удома сидячи, він зумів знати п’ять мов, — а за се почесть єсть од інших країв. Лінощі ж — усьому [лихому] мати: що [людина] вміє — те забуде, а чого ж не вміє — то того не вчиться.
А добре поводячись, не лінуйтеся ж ні до чого доброго, а насамперед до церкви [ходити]. Хай не застане вас сонце на постелі, — так бо отець мій діяв блаженний і всі добрії люди достойні. Вранішню воздавши богові хвалу, і потім, коли сходить сонце, і побачивши сонце, [слід] прославити бога з радістю. Бо сказано: «Просвіти очі мої 33, Христе боже, ти, що дав мені єси світ твій прекрасний». І ще: «Господи, приложи мені рік до року, щоб надалі, в гріхах своїх покаявшись, виправив я живоття [своє] » 34. Так хвалю я бога і сівши думати з дружиною, [і коли маю] людей розсуджувати, або на лов їхати, або поїздити [за даниною], або лягти спати. Спання в полуднє назначене єсть богом: о ту пору бо почиває і звір, і птиці, і люди.

А тепер я вам розповім, діти мої, про труд свій, тому що тру-ждався я, походи діючи і лови, [з] тринадцяти літ.
Спершу я до Ростова пішов [княжити] крізь Вятичі; послав мене отець, а сам він пішов до Курська [на княжіння].
І знову, удруге, [пішов я княжити] до Смоленська [з воєводою] зі Ставком з Гордятичем: той потім пішов до Берестія з Ізяславом [Ярославичем], а мене він послав до Смоленська. А із Смоленська пішов я [княжити до] Володимира.
Тої ж зими іще послали мене обидва брати 35 [до] Берестія на головні, де [ляхи] попалили були, то і тут оберіг я город тихим 36.
Потім пішов я [в] Переяславль [до] отця, а після Великодня — із Переяславля та [назад до] Володимира: в [городі] Сутійську мир учиняти з Ляхами. Звідти знову [пішов я] на літо [до] Володимира назад.
Потім послав мене Святослав [Ярославич] у Ляхи 37. Ходив я за [город] Глогов до Чеського лісу, пробувши в землі їх, [чехів], чотири місяці.
І в той же рік і дитя родилося [в мене] старше, новгородське 38.
Потім звідти, [з Ляхів, пішов я до] Турова, а на весну — та [до] Переяславля і ще [до] Турова.
І Святослав помер, і я знову [пішов княжити до] Смоленська. А із Смоленська тої ж зими [ходив я] ще до Новгорода; на весну — [ходив] Глібові [Святославичу] в поміч 39.
А на літо [ходив я] з отцем під Полоцьк; а на другу зиму зі Святополком [Ізяславичем знову ходив я] під Полоцьк, [і] спалили ми [околиці] Полоцька. Він пішов [княжити до] Новгорода 40, а я з половцями [рушив] на Одрськ, воюючи, і [до] Чернігова.
І знову із Смоленська до отця прийшов я [у] Чернігів, і Олег [Святославич сюди] прибув, із Володимира виведений. І позвав я його до себе на обід з отцем у Чернігові, на Краснім дворі, і дав отцю триста гривень золота.
І знову, із Смоленська ж прибувши, пройшов я крізь половецькі війська, б’ючись, до Переяславля, і отця [тут] знайшов, який з походу вернувся 41.
А потім ходили ми, [в] тім же році, з отцем і з Ізяславом [Ярославичем до] Чернігова битися з Борисом [Вячеславичем], і побіди-ли ми Бориса і Олега [Святославича]42. І знову пішли ми [до] Переяславля і стали в [городі] Оброві.
А Всеслав [Брячиславич] Смоленськ спалив, і я, сівши з чернігівцями [кожен] на двоє коней 43, [рушив на нього], та не застали ми [його] в Смоленську. В тім же поході вслід за Всеславом спалив я землю [Полоцьку], попустошивши [її] до [городів] Лукомля і Ло-гожська та проти Друцька воюючи, і [вернувся до] Чернігова 44.
А на ту зиму попустошили половці Стародуб увесь, і я, пішовши з чернігівцями і з половцями 45, на Десні захопив князів [половецьких] Асадука і Саука, а дружину їх ми перебили. А назавтра за Новим городом [Сіверським] розігнали ми сильне військо [хана половецького] Белкатгина, а [захоплених ним] сеймичів 46 і здобич усю одібрали.
А у Вятичі ми ходили дві зими підряд на [князя] Ходоту і на сина його. І до [города] Кордна ходив я [в] першу зиму.
А потім [гонили ми] вслід за Ростиславичами 47 за [город] Микулин, та не настигли їх. І на ту весну [ходив я] до Ярополка [Ізяславича] зустрічатися, на [город] Броди.
[У] тім же році гонили ми вслід за половцями за [ріку] Хорол, які [город] Горошин узяли.
І на ту осінь пішли ми з чернігівцями, і з половцями, з читійови-чами, до Мінська. Захопили ми город зненацька і не оставили в ньому ні челядина, ні скотини.
На ту зиму пішли ми до Ярополка [Ізяславича] зустрічатися, на Броди, і велику дружбу зав’язали ми.
А на весну посадив мене отець у Переяславлі, попереду братів-[князів] 48, і ходили ми за [ріку] Супій. І коли ми їхали до При-лука-города, то стріли нас зненацька половецькі князі, вісім тисяч [воїв]. І хотіли ми з ними, отже, битися, та оружжя одіслали були вперед на повозах, і ввійшли ми в город. Тільки сеймича 49 схопили вони одного живим та смердів декілька, а наші їх більше побили і захопили. І не одважились вони навіть коня [нашого] піймати у [свої] руки, і втекли на Сулу тої ночі. А назавтра, в день владичиці 50, пішли ми до [города] Білої Вежі. І бог нам поміг і свята бо-городиця: побили [наші] дев’ятсот половців і двох князів [їхніх] схопили, Багубарсових братів, Осіня і Сакзя, а два мужі тільки утекли:
А поті(м на [город] Святославль гонили ми вслід за половцями, а потім на Торчський город, а потім на Юр’єв услід за половцями. І знову на тій же [правій] стороні [Дніпра] поблизу [города] Красна половців ми побідили. А потім з [братом] Ростиславом-таки коло [города] Варина вежі [їхні] ми взяли.
А потім, ходивши до [города] Володимира, я знову Ярополка [Ізяславича] посадив [на княжім столі], але Ярополк помер 51
І знову, після смерті отця і при Святополці [Ізяславичі], на [ріці] Стугні52 бившися з половцями, до вечора були ми коло [города] Халепа. А потім мир учинили ми з Тугорканом 53 і з іншими князями половецькими, а в Глібових людей 54 забрали [полонену] дружину свою всю.
А потім Олег [Святославич] на мене прийшов з половецькою землею до Чернігова, і дружина моя билася з ним вісім днів через малий рів, не давши їм увійти в острог. Пожалівши християнські душі, і села, що горіли, і монастирі55, я сказав: «Не хвалитися поганим!» І оддав я брату отця його місце, а сам пішов на місце отця свого — [до] Переяславля.
І вийшли ми в день святого Бориса із Чернігова, і їхали крізь полки половецькі з дружиною близько ста [мужів], і з дітьми, і з жонами. І облизувалися вони на нас, як вовки, стоячи [й дивлячись] і од перевозу [через Десну], і з [Болдиних] гір. Бог і святий Борис не дали їм мене в користь, без утрат дійшли ми до Переяславля.
І сидів я в Переяславлі три літа і три зими з дружиною своєю, і багато біди зазнали ми од раті і од голоду 56. І пішли ми на військо їх, [половців], за [город] Римів, і бог нам поміг: [наші] побили їх, а других захопили.
І знову Ітларевих людей [наші] перебили, і вежі їхні ми взяли, пішовши [на них], за [городом] Голтавом 57.
І [до города] Стародуба пішли ми на Олега [Святославича], тому що він поєднався був з половцями 58.
І на [ріку] Бог пішли ми з Святополком на [хана] Боняка 59, за [ріку] Рось.
І [до] Смоленська пішли ми, з Давидом [Святославичем там] помирившись. Знову пішли ми, вдруге, з [города] Ворониці.
Тоді ж і торки прийшли до мене, із половців — читійовичі, [і] пішли ми назустріч їм на Сулу.
А потім ще пішли ми до Ростова на зиму і три зими підряд ходили до Смоленська. І се нині іду я [до] Ростова 60.
І знову зі Святополком гонили ми вслід за Боняком, але тільки [наші] вбили [кого?], та ми не настигли їх 61. І потім за Боняком-таки гонили ми за Рось, і не настигли його.
А на зиму я [до] Смоленська пішов; із Смоленська після Великодня вийшов 62
І Юрієва мати померла 63.
[До] Переяславля прийшовши на літо, | зібрав я братів64. А Боняк прийшов з усіма половцями до [города] Снятина. Ми пішли за ними з Переяславля за [ріку] Сулу, і бог нам поміг: і війська їхні ми побілили, і князів захопили ліпших 65.
А після Різдва ми вчинили мир із [ханом] Аєпою і, взявши у нього дочку66, пішли [до] Смоленська. А потім пішов я [до] Ростова.
Прийшовши з Ростова, знову пішов я зі Святополком на половців, на [хана] Урубу 67, і бог нам поміг.
А потім знову [пішли ми] на Боняка до [города] Лубна, і бог нам поміг.
А потім ходили ми до [города] Воїня 68 зі Святополком.
А потім ще на Дон 69 пішли ми зі Святополком і з Давидом [Святославичем], і бог нам поміг.
А до [города] Вира прийшли були Аєпа,і Боняк, хотіли взяти його. [Та] до [города] Ромна пішов я з Олегом [Святославичем] і з дітьми [своїми] на них, і вони, дізнавшись [про се], втекли 70.
А потім до Мінська ходили ми на Гліба [Всеславича], бо він людей у нас був захопив. І бог нам поміг, і здійснили ми своє задумане 71.
А потім ходили ми до [города] Володимира на Ярославця [Святополковича] 72, не терплячи лиходійства його.
А з Чернігова до Києва зо сто разів їздив я до отця, — за день переїжджав я [сю путь], до вечерні. А всіх походів [зробив я] вісімдесят і три великих, а решти не пам’ятаю, менших.
І мирів учинив я з половецькими князями без одного двадцять, і при отці, і без отця, і скоту даючи [їм] багато, і багато одежі своєї.
І пустив я князів половецьких ліпших із оков стільки: Шаруканевих двох братів, Багубарсових — трьох, Осінєвих братів — чотирьох, а всіх інших ліпших князів — сто. А самих князів бог живими в руки [мені] дав [таких]: Коктуся з сином, Аклана Бурчевича, таревського 74 князя Азгулуя [та] інших витязів молодих п’ятнадцять, — і цих, живих привівши [і] порубавши, повкидав я в ту річку Сальницю 75. По черзі перебито в той час зо двісті ліпших [мужів].
А так труждався я, лови діючи: з тих пір, коли сів я в Чернігові, а з Чернігова вийшовши і до [сього] року — по сто [звірів] загонив я і брав без усякого зусилля, — окрім іншого лову, крім [лову] турів 76, — тому що з отцем ловив я всякого звіра.
А се я в Чернігові робив: коней диких своїми руками зв’язав у пущах десять і двадцять, живих коней, а крім того ще, по [ріці] Росі77 їздячи, ловив я своїми руками тих же коней диких. Два тури на рогах підкидали мене з конем, олень мене один бив [рогами] і два лосі | — один ногами топтав, а другий рогами бив. Вепр мені на бедрі меча одірвав, ведмідь мені біля коліна пітник укусив, лютий звір скочив до мене на бедра і коня зо мною кинув [на землю], та бог мене уцілілим зберіг. І з коня багато я падав, голову собі розбив двічі, і руки й ноги свої покалічив, у юності своїй покалічив, не бережучи живоття свойого, ні щадячи голови своєї.
Що належало робити отроку моєму — те сам я робив: ділі на війні і на ловах, уночі і вдень, на спеці і на холоді, не даючи собі супокою. На посадників не покладаючись, ні на биричів 79, сам робив я [все], що було треба. Весь порядок і в домі своїм — се я наводив, і в ловчих ловчий порядок сам держав, і в конюхів, і про соколів, і про яструбів [я сам дбав].
Також і бідного смерда, і вбогу вдовицю не давав я сильним обидити, і за церковним порядком, і службою сам наглядав.
Та не осудіте мене, діти мої, ні інший хто, прочитавши [се], бо не хвалю я себе, ні одвагу свою, а хвалю бога і прославляю милість його, що мене, грішного і недостойного стільки літ оберігши од того смертного часу, не лінивим мене, недостойного, сотворив був, [а] на всякі діла людські здатного. Тож, ею грамотку прочитаючи, постарайтеся на всякі добрі діла, славлячи бога зо святими його.
Смерті бо, діти, не боячись ні [на] раті, ні од звіра, діло муже-ське робіте, як вам бог дасть. Бо коли я од війни, і од звіра, і од води, [і] з коня падаючи, [не помер], то ніхто й із вас не зможе покалічитись і вбитися, допоки не буде [се] богом звелено. А якщо од бога буде смерть, то ні отець, ні мати, ні брати не зможуть [від неї] одняти, бо хоча добре [се] — берегтися, [та] боже оберігання ліпше єсть од людського.

КОМЕНТАРІЇ

1 Всеволодом Ярославичем і Марією, дочкою візантійського імператора Костянтина IX Мономаха.
2 Тут у Лавр. бракує чотири з половиною рядки; перекладаємо їх за текстом XVIII ст. у рукопису XV ст.: «во благочестии наказанъ, чаадомъ моимъ преспеяти въ добродЬтеляхъ желая, се пишу поученье вамъ взлюбленнии» (див.: Лhтопись по Лаврентіевскому списку, СПб., 1897, с. 41, другий додаток). Правильність цієї вставки стверджує не лише текст її, що точно включається в зміст твору, але й те, що вона літера в літеру відповідає розмірові прогалини в рукопису Лавр. У рядку «Поучения» в цьому стовпці вписано по 20 (19— 22) літер, в середньому 20,3 літери, отже, пропущений текст мусить складатися з 90—92 букв; так воно і є: доданий уривок має 91 букву.
3 У Лавр. «сблюдь», у списку XVIII ст. «сблюхъ».
4 У Лавр., мабуть, хибно «своей», у списку XVIII ст. «божіеи».
5 Тобто готуючись до смерті; ці слова, як і слова «мене [до] сих днів, грішного, допровадив», свідчать про те, що «Поучения» Володимир Мономах написав у вельми поважному віці; аналіз тексту показує, що твір постав десь у середині лютого — на початку великого посту 1117 p.
6 Ідеться про двоюрідного брата Володимира Мономаха Святополка Ізяславича та його синів, двоюрідних небожів (синівців) Володимирових, Мстислава та Ярослава, а також двоюрідних Володимирових небожів Ярослава та Вячеслава Ярополковичів і Святослава (Святошу) Давидовича, які навесні 1099 p. виступили проти Володаря і Василька Ростиславичів (див. про це також в Іп. під 1097 p.).
7 Псалом XLI, 6, або 12, або XLII, 5.
8 У Лавр. і древньому тексті псалма «яко благословящии его наслідять землю, кленущии же єго потребятся»; точний переклад цього уривка: «ті, що благословляють його,— унаслідують землю, а ті, що проклинають його,— вигинуть»; але це не дає задовільного змісту, і тому перекладаємо за канонічним тлумаченням цього місця.
9 Псалом XXXVI, 1, 9—17, 20—27; XXXIII, 15.
10 Псалом СХХІІІ, 2—4.
11 Псалом LV, 2, 3; у Лавр. замість «всевишнии» хибно «с выше».
12 Псалом LVII, 11, 12.
13 Псалом LVIII, 2—4.
14 Псалом XXIX, 6.
15 Псалом LXII, 4, 5.
16 Псалом LXIII, 3, 7.
17 Псалом XXXI, 11.
18 Псалом ХХХІІІ, 2.
19 Виклад уривка із «Слова про подвижництво» Василія Великого, патрона-покровителя Володимира Мономаха, яке було відоме, зокрема, з «Ізборника Святослава» 1076 p.
20 Молитва; джерело її встановити поки що не вдалося.
21 В Євангеліях ці слова виявити не вдалося.
22 Виклад уривка зі «Слова про доброчинність» Василія Великого.
23 Ісайя І, 17, 18.
24 Тріодь пісна — тропар повечір’я масничної середи.
25 Псалом VIII, 5.
26 Псалом XCV, 5, 7 і ХСІ, 6, 7,
27 Псалом CXVIII, 12.
28 Перше послання Павла до корін-фян XVI, 22 (виклад).
29 Перша молитва Василія Великого із послідування до причащання (уривок).
30 Єванг. від Матфія V, 34—36 (виклад суті).
31 Тіун, тівун, тивун — управитель княжого господарства, дворецький, слуга, який виконував також судові та адміністративні обов’язки.
32 Отроки — молодші князівські дружинники (не обов’язково молоді за віком).
33 Псалом XII, 4 і молитва.
34 Молитва; джерело її встановити поки що не вдалося.
35 Тобто Святослав і Всеволод Яро-славичі, дядько і батько Володимира Мономаха.
36 Як видно, поляки спалили не сам Берестій, а суміжні осади.
37 Мономах ходив проти чехів, допомагаючи Болеславу Сміливому (див. також про це Іп. під 1076 p.).
38 Себто, Мстислав Володимирович, який з кінця 1088 до початку 1094 і з початку 1096 до 17 березня 1117 p. князював у Новгороді Великому.
39 Мономах допомагав своєму двоюрідному братові Глібу Святославичу новгородському в його тривалій боротьбі зі Всеславом Брячиславичем полоцьким.
40 Виходить, що незабаром після смерті батька Гліб Святославич був вигнаний з Новгорода (бо Гліб був убитий 30 травня 1078 р. в Заволоччі), і вже зимою 1077/8 pp. його стіл зайняв Святополк Ізяславич.
41 Себто після того, як у битві на ріці Сожиці (Оржиці?) 25 серпня 1078 p. Всеволод зазнав тяжкої поразки від половців (див. про це в Іп. під 1078 p.).
42 Див. про це також в Іп. під 1078 p.
43 Тобто, взявши кожен верхового і повідного коня.
44 Тлумачать, що тут Володимир повторно розповідає про свій похід на Полоцьк зі Святополком Ізяславичем, але з тексту виходить, що це був другий похід, коли Мономах уже князював у Чернігові (після 3 жовтня 1078 p.).
45 Володимир Всеволодович, як і Олег Святославич, нерідко спілкувався з одними половцями, наймаючи їх, зокрема, для боротьби з іншими половцями.
46 У Лавр. «се мечи»; напевне, йдеться про жителів Посейм’я.
47 У Лавр. «по Изяславичихъ», що є явною опискою, бо про цей похід проти Василька та Володаря Ростиславичів говориться і в Іп. під 1084 p.
48 Зауважено, що Переяславське князівство звичайно займав той князь, який мав бути наступником великого князя київського
49 У Лавр. «семцю»; вважаємо, що йдеться про сеймича.
50 Це або день Успіння (15 серпня) або Різдва богородиці (8 вересня)
51 Див. про це також в Іп. під 1087 p.
52 У Лавр. «по Святополцh на Сулh», але битва за участю Святополка Ізяславича сталася тоді на річці Стугні 26 травня 1093 p., де втопився Ростислав, брат Володимира Мономаха (див. про це в Іп. під 1093 p.),
53 Див. про це в In. під 1094 p.
54 Ідеться про людей Гліба — половецького вельможі.
55 Коло Чернігова було два монастирі — печерний Богородиці (Іллінський) та Успіння Богородиці (Єлецький).
56 Володимир тут говорить про перші, найтяжчі роки свого князювання в Переяславлі, де він сидів з 1094 по 1113 p.
57 Див. про це Іп. під 1095 p.
58 Див. про це Іп. під 1096 p.
59 За Іп., Боняк напав на Київ 20 червня 1096 p.; отже, десь 22-23 червня, спішно прибувши до Києва після перемоги над Тугорканом (19 червня коло Переяславля), на Боняка й вирушили Володимир і Святополк.
60 У Лавр. «и ее нынh иду Ростову». Речення це викликало багато домислів. Одні гадають, що Володимир тут говорить про той самий похід на Волгу весною 1099 р., про який мовиться на початку «Поучения», а оскільки тут вжито форму теперішнього часу, то це й визначає час написання твору (а все подальше — нібито додане Володимиром пізніше). Інші вважають, що замість «и се нынh иду Ростову» треба читати «И-Смолиньска идохъ Ростову», себто в минулому часі і «и ее нынh» переробляючи на «И-Смолиньска». Але можна твердити, що Володимир тут говорить про свою подорож до Ростова в лютому 1117 р. (в Ростово-Суздальській землі сидів його син Юрій), коли, як вважає більшість вчених, і було написане «Поучення». У зв’язок із цією поїздкою можна поставити той факт, що, за даними Новг. І, Мстислав 17 березня 1117 p. залишив Новгород Великий, а в Іп. сказано, що його «приведе Володимиръ»» з Новгорода в Білгород. Тобто, не «выведе», як часто говориться в літопису, а «приведе», в чому можна вбачати безпосередню участь Володимира. Можливо, він тоді із Ростова поїхав до Новгорода. Взагалі ж ці відомості про зимові походи по данину на Смоленськ і Ростов мають сумарний характер.
61 У Лавр. «гонихомъ бо Боняцh, но ли оли убиша. и не постигохомъ ихъ». Текст частково попсований («но ли оли»?). З Іп. відомо, що в 1099 р. Святополк Ізяславич воював із Давидом Ігоревичем, спільником якого був Боняк. Очевидно, тоді ж Володимир зі Святополком намагалися схопити Боняка; було вбито, судячи з дефектного тексту, мабуть, якогось дрібного половецького хана.
62 Умовно датуємо цей похід зимою 1100/1 p., бо в Іп. є відомості про закладини Володимиром 2 травня 1101 p. у Смоленську єпископської церкви святої Богородиці; Великдень у 1101 p. був 21 квітня.
63 Ідеться про дружину Володимира Гіду, матір Юрія Володимировича.
64 Див, про це також в Іп. під 1107 p.
65 Див. про це також в Іп. під 1107 p.
66 Володимир узяв дочку хана Аєпи за свого сина Юрія (див. про це також в Іп. під 1107 p.).
67 Припускають, що тут ідеться про велику перемогу над половцями 4 квітня 1103 p., коли було вбито Урусобу та ще дев’ятнадцять половецьких ханів (див. про це в Іп. під 1103 p.). Але з тексту видно, що це був новий похід Володимира і Святополка на хана Урубу (невідомого з літопису) у 1108 чи 1109 p.
68 У Лавр. хибно «в воину» (див. про цей похід в Іп. під 1110 p.).
69 Мовиться про похід на Сіверський Донець (див. про це в Іп. під 1111 p.).
70 Див. про це в Iп. під 1113 p.
71 Див. про це в Iп. під 1116 p.
72 Див. про це в Iп. під 1117 p.
73 У Лавр., очевидно, помилково, «Овчины братьh».
74 Що це за таревський князь — неясно; мабуть, товаровський.
75 У Лавр. «въ Славлии», — це, мабуть, описка: ідеться про річку Сальницю, куди Володимир у 1111 р. здійснив свій знаменитий похід.
76 У Лавр. «кромh иного лова. кромh Турова»: зрозуміло, що тут мовиться не про город Туров, а про лови турів; тур — дикий бик; імовірно, що це були зубри, бо справжні тури у нас зникли дуже давно.
77 У Лавр. хибно «по Рови».
78 Очевидно, звір із роду котячих, але який — точно невідомо, гадають, що рись; він згадується і в «Слові о полку Ігоревім».
79 Бирич — адміністративно-судовий виконавець

Поучення Володимира Мономаха, Література часів Київської Русі, Давня українська література, стислий виклад твору Поучення Володимира Мономаха, Поучення Володимира Мономаха скорочено, українська література, шкільна програма, твори з української літератури скорочено, стислий виклад творів з української літератури, Давня українська література — Поучення Володимира Мономаха

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Повернутися на сторінку Усна народна творчість, шкільна програма

Повернутися на сторінку Усна народна творчість, шкільні твори, твір на тему…

Повернутися на сторінку Твори з української літератури скорочено, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *