О. Коломієць. Огляд життя і творчості. «Дикий ангел». Українська література, тестові завдання

О. Коломієць. Огляд життя і творчості. «Дикий ангел». Українська література, тестові завдання

Варіант 1

1. Батьківщиною для О. Коломійця, як і для Г. Сковороди, І. Котляревського, М. Гоголя, Є. Гребінки, О. Гончара є благословенна…
А Миколаївщина.
Б Сумщина.
В Харківщина.
Г Полтавщина.

2. «Він традиційний лише в одному — безмежній любові до свого народу і театру»,— так про О. Коломійця зазначив…
А А. Малишко.
Б Д. Павличко.
В М. Зарудний.
Г О. Гончар.

3. На літературній ниві О. Коломієць виступив у 1960 році…
А Як драматург.
Б Прозаїк.
В Поет.
Г Сатирик.

4. За переконаннями головного героя твору О. Коломійця «Дикий ангел», людина для того живе на світі, щоб:
А Зробити його кращим.
Б Залишити по собі позитивні наслідки.
В Задовольнити власні потреби.
Г Здобути честь і славу.

5. Кому з героїв твору О. Коломійця «Дикий ангел» належить висловлювання: «Хочеш, щоб люди тебе любили — не лізь їм на очі»?
А Вілі.
Б Крячку.
В Уляні.
Г Тетяні.

6. Мотив, який характерний для ранньої і пізньої творчої спадщини О. Коломійця.
А Поєднання двох могутніх людських начал — праці і кохання.
Б Невмирущості духовної краси людини і її зв’язок з мистецтвом.
В Оспівування любові і шанобливого ставлення до рідної природи.
Г Осмислення поняття нації як повноправного суб’єкта історії.

7. Підзаголовок до «Дикого ангела» О. Коломійця, який визначив найголовнішу проблему твору.
А «Епізоди з життя трудящих».
Б «Нарис про прагнення людини до свободи у власному виборі».
В «Повість про сім’ю».
Г «Оповідь про цінності національної етики».

8. У чому полягала життєва позиція Платона Ангела (О.Коломієць «Дикий ангел»)? Щоб:
А Мати здоров’я і гроші.
Б Бачити свою родину щасливою у розкошах і прибутках.
В Кожний член сім’ї був освічений і приносив користь державі.
Г Шанувати здобутки наших предків.

9. Як головний герой твору ставився до грошей (О. Коломієць «Дикий ангел»)?
А Байдуже.
Б Шанує і витрачає на будь-що.
В Не любить, але поважає.
Г Бачить у них єдиний засіб для існування.

10. Яким чином П. Ангел виховав своїх дітей порядними (О. Коломієць «Дикий ангел»)?
А Жорстокістю і скнарістю.
Б Замашками «жмикрута» чи «куркуляки».
В Глибоким переконанням.
Г Демократично.

11. Дилогію «Голубі олені» та «Кравцов» О. Коломійця справедливо називають.
А Твором ідейно-філософського змісту.
Б Етапною у спадщині митця.
В Яка нагадує драматичний памфлет.
Г Комедіографічною.

12. Персонажами багатьох творів письменника.
А Є інтелігенція.
Б Ті, хто брав участь у Другій світовій війні.
В Представники молодого покоління.
Г Науковці й дослідники.

Варіант 2

1. На запитання кореспондента Клокова (О. Коломієць «Дикий ангел»), з якого часу розпочав трудову діяльність, Платон Ангел відповів, коли…
А «Пішов до школи».
Б «Штанці сам одягнув, … з двох років».
В «Іграшки почав сам собі майструвати».
Г «Батьки занедужали».

2. Що сталося з сином пенсіонера Крячка Іваном наприкінці твору О. Коломійця «Дикий ангел»? Молодик:
А Вирішив присвятити своє подальше життя живопису.
Б Влаштувався на завод.
В Відбував покарання у виправно-трудовій колонії.
Г Одружився і виїхав за кордон.

3. Перша п’єса митця, яка переконала всіх глядачів і слухачів, всю мистецьку громадськість у тому, що до полку драматургів прибуло досить солідне поповнення.
А «Кравцов».
Б «Голубі олені».
В «Дикий ангел».
Г «Фараони».

4. У творах О. Коломійця не порушується проблема…
А Боротьби правди і кривди в житті з давніх часів і до наших днів.
Б Вірності, духовного зв’язку молоді з минулим і майбутнім.
В Нерозривності кожної людини зі своєю країною, з потужним ритмом її трудових буднів.
Г Ранніх шлюбів.

5. Людську працю митець розуміє…
А Як засіб задоволення матеріальних благ.
Б Факт, що дозволяє відокремити за соціальним станом одну людину від іншої.
В Сродну, тобто таку, яка б узгоджувалась з природними здібностями і прагненнями особистості.
Г Засіб своєрідного очищення, облагородження.

6. Особливість, яка характерна для п’єс Олексія Федотовича.
А Пригодницький сюжет, драматизм, сценічність, антимілітаристське спрямування.
Б Психологічна переконливість, трагікомічне звучання.
В Уживання патетики і сатири, ліризму і комедійності.
Г Соціально-психологічний конфлікт, пристрасне громадське звучання.

7. У змісті твору О. Коломійця «Дикий ангел» мають місце…
А Епізоди з історичних переказів.
Б Прислів’я і пісні.
В Ліричні відступи, в яких герой розмірковує над призначенням рідної мови і культури у суспільстві.
Г Описи природи як тло для подій п’єси.

8. Яким чином життя Олексія Федотовича пов’язано з Харківщиною?
А Тут митець написав першу п’єсу.
Б Навчався в університеті.
В Працював директором літературного музею.
Г Відкрив студію художньої творчості.

9. Герой твору О. Коломійця «Дикий ангел», у якого почерк — літери, цифри — як макове зерно?
А Кореспондент Клоков.
Б Пенсіонер Крячко.
В Платон Ангел.
Г Уляна, дружина Платона.

10. Хто, на думку Платона Ангела (О. Коломієць «Дикий ангел»), схожий на тимчасового правителя?
А Іван.
Б Федір.
В Крячко.
Г Петро.

11. Віля у п’єсі О. Коломійця «Дикий ангел» — це…
А Син Платона.
Б Дільничий лікар.
В Передовик виробництва.
Г Художник.

12. У повоєнний час Олексій Федотович працював…
А Театральним актором.
Б Журналістом.
В Військовим кореспондентом.
Г Міністром освіти.

О. Коломієць. Огляд життя і творчості. «Дикий ангел». Українська література, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *