О. Коломієць. Огляд життя і творчості. «Дикий ангел». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  О. Коломієць. Огляд життя і творчості. «Дикий ангел». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. Батьківщиною для О. Коломійця, як і для Г. Сковороди, І. Котляревського, М. Гоголя, Є. Гребінки, О. Гончара є благословенна…
  А Миколаївщина.
  Б Сумщина.
  В Харківщина.
  Г Полтавщина.

  2. «Він традиційний лише в одному — безмежній любові до свого народу і театру»,— так про О. Коломійця зазначив…
  А А. Малишко.
  Б Д. Павличко.
  В М. Зарудний.
  Г О. Гончар.

  3. На літературній ниві О. Коломієць виступив у 1960 році…
  А Як драматург.
  Б Прозаїк.
  В Поет.
  Г Сатирик.

  4. За переконаннями головного героя твору О. Коломійця «Дикий ангел», людина для того живе на світі, щоб:
  А Зробити його кращим.
  Б Залишити по собі позитивні наслідки.
  В Задовольнити власні потреби.
  Г Здобути честь і славу.

  5. Кому з героїв твору О. Коломійця «Дикий ангел» належить висловлювання: «Хочеш, щоб люди тебе любили — не лізь їм на очі»?
  А Вілі.
  Б Крячку.
  В Уляні.
  Г Тетяні.

  6. Мотив, який характерний для ранньої і пізньої творчої спадщини О. Коломійця.
  А Поєднання двох могутніх людських начал — праці і кохання.
  Б Невмирущості духовної краси людини і її зв’язок з мистецтвом.
  В Оспівування любові і шанобливого ставлення до рідної природи.
  Г Осмислення поняття нації як повноправного суб’єкта історії.

  7. Підзаголовок до «Дикого ангела» О. Коломійця, який визначив найголовнішу проблему твору.
  А «Епізоди з життя трудящих».
  Б «Нарис про прагнення людини до свободи у власному виборі».
  В «Повість про сім’ю».
  Г «Оповідь про цінності національної етики».

  8. У чому полягала життєва позиція Платона Ангела (О.Коломієць «Дикий ангел»)? Щоб:
  А Мати здоров’я і гроші.
  Б Бачити свою родину щасливою у розкошах і прибутках.
  В Кожний член сім’ї був освічений і приносив користь державі.
  Г Шанувати здобутки наших предків.

  9. Як головний герой твору ставився до грошей (О. Коломієць «Дикий ангел»)?
  А Байдуже.
  Б Шанує і витрачає на будь-що.
  В Не любить, але поважає.
  Г Бачить у них єдиний засіб для існування.

  10. Яким чином П. Ангел виховав своїх дітей порядними (О. Коломієць «Дикий ангел»)?
  А Жорстокістю і скнарістю.
  Б Замашками «жмикрута» чи «куркуляки».
  В Глибоким переконанням.
  Г Демократично.

  11. Дилогію «Голубі олені» та «Кравцов» О. Коломійця справедливо називають.
  А Твором ідейно-філософського змісту.
  Б Етапною у спадщині митця.
  В Яка нагадує драматичний памфлет.
  Г Комедіографічною.

  12. Персонажами багатьох творів письменника.
  А Є інтелігенція.
  Б Ті, хто брав участь у Другій світовій війні.
  В Представники молодого покоління.
  Г Науковці й дослідники.

  Варіант 2

  1. На запитання кореспондента Клокова (О. Коломієць «Дикий ангел»), з якого часу розпочав трудову діяльність, Платон Ангел відповів, коли…
  А «Пішов до школи».
  Б «Штанці сам одягнув, … з двох років».
  В «Іграшки почав сам собі майструвати».
  Г «Батьки занедужали».

  2. Що сталося з сином пенсіонера Крячка Іваном наприкінці твору О. Коломійця «Дикий ангел»? Молодик:
  А Вирішив присвятити своє подальше життя живопису.
  Б Влаштувався на завод.
  В Відбував покарання у виправно-трудовій колонії.
  Г Одружився і виїхав за кордон.

  3. Перша п’єса митця, яка переконала всіх глядачів і слухачів, всю мистецьку громадськість у тому, що до полку драматургів прибуло досить солідне поповнення.
  А «Кравцов».
  Б «Голубі олені».
  В «Дикий ангел».
  Г «Фараони».

  4. У творах О. Коломійця не порушується проблема…
  А Боротьби правди і кривди в житті з давніх часів і до наших днів.
  Б Вірності, духовного зв’язку молоді з минулим і майбутнім.
  В Нерозривності кожної людини зі своєю країною, з потужним ритмом її трудових буднів.
  Г Ранніх шлюбів.

  5. Людську працю митець розуміє…
  А Як засіб задоволення матеріальних благ.
  Б Факт, що дозволяє відокремити за соціальним станом одну людину від іншої.
  В Сродну, тобто таку, яка б узгоджувалась з природними здібностями і прагненнями особистості.
  Г Засіб своєрідного очищення, облагородження.

  6. Особливість, яка характерна для п’єс Олексія Федотовича.
  А Пригодницький сюжет, драматизм, сценічність, антимілітаристське спрямування.
  Б Психологічна переконливість, трагікомічне звучання.
  В Уживання патетики і сатири, ліризму і комедійності.
  Г Соціально-психологічний конфлікт, пристрасне громадське звучання.

  7. У змісті твору О. Коломійця «Дикий ангел» мають місце…
  А Епізоди з історичних переказів.
  Б Прислів’я і пісні.
  В Ліричні відступи, в яких герой розмірковує над призначенням рідної мови і культури у суспільстві.
  Г Описи природи як тло для подій п’єси.

  8. Яким чином життя Олексія Федотовича пов’язано з Харківщиною?
  А Тут митець написав першу п’єсу.
  Б Навчався в університеті.
  В Працював директором літературного музею.
  Г Відкрив студію художньої творчості.

  9. Герой твору О. Коломійця «Дикий ангел», у якого почерк — літери, цифри — як макове зерно?
  А Кореспондент Клоков.
  Б Пенсіонер Крячко.
  В Платон Ангел.
  Г Уляна, дружина Платона.

  10. Хто, на думку Платона Ангела (О. Коломієць «Дикий ангел»), схожий на тимчасового правителя?
  А Іван.
  Б Федір.
  В Крячко.
  Г Петро.

  11. Віля у п’єсі О. Коломійця «Дикий ангел» — це…
  А Син Платона.
  Б Дільничий лікар.
  В Передовик виробництва.
  Г Художник.

  12. У повоєнний час Олексій Федотович працював…
  А Театральним актором.
  Б Журналістом.
  В Військовим кореспондентом.
  Г Міністром освіти.

  О. Коломієць. Огляд життя і творчості. «Дикий ангел». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.