О. Гончар. Життя і творчість. «Собор». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  О. Гончар. Життя і творчість. «Собор». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. О. Т. Гончар, за свідченням офіційних документів, народився…
  А На Сумщині.
  Б Дніпропетровщині.
  В Львівщині.
  Г Тернопільщині.

  2. Олесь — це літературне ім’я, подароване Гончарові під час першої зустрічі з молодим талантом…
  А О. Фадєєвим.
  Б Л. Смілянським.
  В Ю. Яновським.
  Г А. Малишком.

  3. З 1938 року О. Гончар навчається…
  А У Ніжинському педагогічному інституті.
  Б Харківському університеті.
  В Інституті журналістики у Львові.
  Г Полтавському педагогічному коледжі.

  4. Перше бойове загартування сержант-міноментник О. Гончар одержав у боях…
  А За Харків.
  Б Одесу.
  В Луганськ.
  Г Київ.

  5. Найпліднішими для О. Гончара як митця були…
  А 60-ті рр.
  Б 70-ті рр.
  В 80-ті рр.
  Г 50-ті рр.

  6. Витязем молодої української поезії О. Гончар назвав…
  А В. Стуса.
  Б В. Симоненка.
  В І. Драча.
  Г Л. Костенко.

  7. Роман «Собор» О. Гончара був написаний…
  А У 1968 р.
  Б 1960 р.
  В 1966 р.
  Г 1985 р.

  8. За жанром «Собор» О. Гончара — це роман…
  А Соціально-побутовий.
  Б Епопея.
  В Трагедія.
  Г Проблемно-філософський.

  9. Боротьба Миколи та Ельки з бандитизмом і правопорушенням у романі «Собор» О. Гончара…
  А Є кульмінацією.
  Б Розв’язкою.
  В Зав’язкою.
  Г Розвитком дії.

  10. У творі «Собор» О. Гончара згадуються такі історичні постаті, доля яких була пов’язана із собором.
  А Денікін і Бандера.
  Б Махно і Яворницький.
  В Мазепа і Петлюра.
  Г Петро І і Хмельницький.

  11. Кому з героїв твору О. Гончара «Собор» належать слова: «Собори душ своїх бережіть, друзі. Собори душ!»?
  А Учителю математики.
  Б Бригадиру водостанції.
  В Ягору Картатому.
  Г Ельці.

  12. Яка риса не притаманна Володьці Лободі? (О. Гончар «Собор»)
  А Розум.
  Б Щирість.
  В Винахідливість.
  Г Неврівноваженість.

  Варіант 2

  1. За гороскопом О. Гончар…
  А Діва.
  Б Стрілець.
  В Лев.
  Г Овен.

  2. Після закінчення семирічної школи в страшному 1933-му році О. Гончар працює…
  А Учителем початкових класів.
  Б Кореспондентом районної газети.
  В Різноробочим на цукровому заводі.
  Г Режисером на кіностудії імені О. Довженка.

  3. Символічною є смерть Ізота Лободи (О. Гончар «Собор»), бо він помирає…
  А У човні, що рухається по річці.
  Б Кріслі, біля куща жовтих троянд.
  В Власній кімнаті від передозування ліками.
  Г Приміщенні собору.

  4. Під час Другої світової війни письменник…
  А Упродовж усього часу безпосередньо брав участь у військових подіях.
  Б Перебував в Уфі і писав твори на військову тему.
  В Емігрував за кордон.
  Г Працював на авіазаводі.

  5. Роман «Людина і зброя» О. Гончара удостоєний…
  А Ленінської премії.
  Б Державної премії УРСР імені Т. Шевченка.
  В Державної премії імені Й. Сталіна.
  Г Орденом Слави і Червоної Зірки.

  6. Собор (О. Гончар «Собор») намагалися знищити…
  А Через відсутність коштів на його ремонт.
  Б Бо заважав руху транспорту.
  В З метою зашкодити мешканцям Зачіплянки.
  Г Як пам’ятку архітектури.

  7. Суспільні, морально-етичні проблеми, сміливо й відверто порушені О. Гончаром у «Соборі», вже висвітлювалися у його творі…
  А «Прапороносці».
  Б «Берег любові».
  В «Полігон».
  Г «Людина і зброя».

  8. У центрі твору «Собор» О. Гончара порушена проблема…
  А Дозвілля молоді.
  Б Збереження природи.
  В Духовності сучасної людини.
  Г Що в будь-яких обставинах кожний найперше має бути людиною.

  9. До молодих трудівників міста й села, що борються проти бездуховності (О. Гончар «Собор»), належить…
  А Ягор Картатий.
  Б Ізот Лобода.
  В Іван Баглай.
  Г Микола Баглай.

  10. Ідейно-тематична спрямованість майже всіх романів О. Гончара визначає таку рису його творчого почерку як:
  А Планетарність мислення.
  Б Глобальність роздумів.
  В Романтична індивідуальність.
  Г Поетизація буденного, звичайного.

  11. У грудневому номері 1938 року журналу «Радянська літераутра» надруковано оповідання першокурсника О. Гончара.
  А «Стокозове поле».
  Б «Черешні цвітуть».
  В «Бригантина».
  Г «Щоб світився вогник».

  12. Чимало негативних явищ, які відобразив О. Гончар у творі «Собор», залишаються в нашому суспільстві й дотепер, а саме…
  А Нарокоманія.
  Б Кар’єризм.
  В Бандитизм.
  Г Егоїзм.

  Варіант 3

  1. О. Гончар походить з родини…
  А Учителя.
  Б Шевця.
  В Військового.
  Г Колгоспника.

  2. Хто із зазначених письменників, що були вчителями для О. Гончара, зайвий у логічному ряді?
  А Леся Українка.
  Б І. Карпенко-Карий.
  В С. Васильченко.
  Г Панас Мирний.

  3. О. Гончар отримав свою першу премію за оповідання «Орля»…
  А У 1941 р.
  Б 1938 р.
  В 1947 р.
  Г 1945 р.

  4. Яка заповітна мрія була у О. Гончара після закінчення війни?
  А Зустрітися з фронтовими товаришами.
  Б Написати про своїх бойових побратимів.
  В Стати цивільним військовим.
  Г Створити спілку письменників.

  5. «Собор» О. Гончара був заборонений…
  А На 10 р.
  Б 15 р.
  В 5 р.
  Г 20 р.

  6. Яка із зазначених проблем не порушується в романах О. Гончара?
  А Науково-технічна революція.
  Б Збереження природи.
  В Наслідки революційних подій.
  Г Героїзм народів у Другій світовій війні.

  7. Сам О. Гончар зазначив, що роман «Собор»…
  А Про сучасника.
  Б Зневажливе ставлення до пам’яток культури.
  В Палке кохання двох молодих людей.
  Г Січових козаків як вірних синів свого народу.

  8. Собор (О. Гончар «Собор») — це історична реальність, архітектурний пам’ятник доби…
  А Київської Русі.
  Б ХІХ століття.
  В Кінця VI — початку VII ст.
  Г Козаччини.

  9. Живуть на Зачіплянці люди (О. Гончар «Собор»), більшість із яких працює…
  А На коксохімічному комбінаті.
  Б Металургійному заводі.
  В Деревопереробному підприємстві.
  Г Міській водостанції.

  10. Табличку з собору (О. Гончар «Собор») було знято…
  А Місцевими хуліганами.
  Б Володькою Лободою.
  В Таратутою.
  Г Бабкою Шпачихою.

  11. Яка з нижчезазначених проблем не притаманна роману О. Гончара «Собор»?
  А Національне відродження культури рідного краю.
  Б Руйнування моральних цінностей.
  В Порушення принципів демократії в суспільстві.
  Г Засудження пристосовництва.

  12. До якої країни було відряджено Івана Баглая? (О. Гончар «Собор»)
  А До Туреччини.
  Б Індії.
  В Німеччини.
  Г Польщі.

  Варіант 4

  1. «Я не став би письменником без…», — пише Олесь Терентійович.
  А Рідної сестри.
  Б Першого вчителя.
  В Бабусі.
  Г Любові до природи.

  2. У якому виданні О. Гончар, починаючи з 1937 року, активно не друкувався?
  А У «Новій зорі».
  Б «Літературній Україні».
  В «Піонерії».
  Г «Молодому більшовикові».

  3. Здобуваючи вищу освіту, О. Гончар збирає матеріал для роману…
  А Про І. Франка.
  Б О. Кониського.
  В Лесю Українку.
  Г Г. Сковороду.

  4. У 1946 р. в журналі «Україна» було надруковано блискучий романтичний твір…
  А «Земля гуде».
  Б «Модри Камінь».
  В «Прапороносці».
  Г «Микита Братусь».

  5. Літературну діяльність Олесь Терентійович починав…
  А З новел і оповідань.
  Б Поезій і пісень.
  В Повістей.
  Г Військових романів.

  6. Герої творів О. Гончара…
  А Захоплюються мандрами.
  Б Задумуються над сенсом людського життя.
  В Цікавляться життям інших народів світу.
  Г Не лякаються важких випробувань.

  7. «Собор» О. Гончара було названо соколиним, романом-набатом. Таку оцінку роману дав…
  А Д. Павличко.
  Б Г. Тютюнник.
  В В. Шевчук.
  Г А. Малишко.

  8. Собор (О. Гончар «Собор») раніше був приміщенням, де зберігалися…
  А Церковні коштовності.
  Б Залишки металобрухту.
  В Зброя, корм.
  Г Знаряддя праці.

  9. Володя Лобода (О. Гончар «Собор») всіляко намагався сприяти зруйнуванню собора і натомість збудувати…
  А Магазин.
  Б Спортивний майданчик.
  В Автобусну зупинку.
  Г Кафе.

  10. Ізот Лобода (О. Гончар «Собор») поділяє людей на дві групи.
  А Герої і відступники.
  Б Велетні і кар’єристи.
  В Майстри і браконьєри.
  Г Працівники і ледарі.

  11. На думку О. Гончара, у творі «Собор» незнищенною в усі віки залишається…
  А Краса природи.
  Б Любов людська.
  В Цивілізація.
  Г Справедливість.

  12. Ягор Картатий (О. Гончар «Собор») дуже полюбляв…
  А Ловити рибу.
  Б Полювати на зайців.
  В Обробляти городину.
  Г Доглядати сад.

  О. Гончар. Життя і творчість. «Собор». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.