О. Гончар. Життя і творчість. «Собор». Українська література, 11 клас, тестові завдання

О. Гончар. Життя і творчість. «Собор». Українська література, 11 клас, тестові завдання

Варіант 1

1. О. Т. Гончар, за свідченням офіційних документів, народився…
А На Сумщині.
Б Дніпропетровщині.
В Львівщині.
Г Тернопільщині.

2. Олесь — це літературне ім’я, подароване Гончарові під час першої зустрічі з молодим талантом…
А О. Фадєєвим.
Б Л. Смілянським.
В Ю. Яновським.
Г А. Малишком.

3. З 1938 року О. Гончар навчається…
А У Ніжинському педагогічному інституті.
Б Харківському університеті.
В Інституті журналістики у Львові.
Г Полтавському педагогічному коледжі.

4. Перше бойове загартування сержант-міноментник О. Гончар одержав у боях…
А За Харків.
Б Одесу.
В Луганськ.
Г Київ.

5. Найпліднішими для О. Гончара як митця були…
А 60-ті рр.
Б 70-ті рр.
В 80-ті рр.
Г 50-ті рр.

6. Витязем молодої української поезії О. Гончар назвав…
А В. Стуса.
Б В. Симоненка.
В І. Драча.
Г Л. Костенко.

7. Роман «Собор» О. Гончара був написаний…
А У 1968 р.
Б 1960 р.
В 1966 р.
Г 1985 р.

8. За жанром «Собор» О. Гончара — це роман…
А Соціально-побутовий.
Б Епопея.
В Трагедія.
Г Проблемно-філософський.

9. Боротьба Миколи та Ельки з бандитизмом і правопорушенням у романі «Собор» О. Гончара…
А Є кульмінацією.
Б Розв’язкою.
В Зав’язкою.
Г Розвитком дії.

10. У творі «Собор» О. Гончара згадуються такі історичні постаті, доля яких була пов’язана із собором.
А Денікін і Бандера.
Б Махно і Яворницький.
В Мазепа і Петлюра.
Г Петро І і Хмельницький.

11. Кому з героїв твору О. Гончара «Собор» належать слова: «Собори душ своїх бережіть, друзі. Собори душ!»?
А Учителю математики.
Б Бригадиру водостанції.
В Ягору Картатому.
Г Ельці.

12. Яка риса не притаманна Володьці Лободі? (О. Гончар «Собор»)
А Розум.
Б Щирість.
В Винахідливість.
Г Неврівноваженість.

Варіант 2

1. За гороскопом О. Гончар…
А Діва.
Б Стрілець.
В Лев.
Г Овен.

2. Після закінчення семирічної школи в страшному 1933-му році О. Гончар працює…
А Учителем початкових класів.
Б Кореспондентом районної газети.
В Різноробочим на цукровому заводі.
Г Режисером на кіностудії імені О. Довженка.

3. Символічною є смерть Ізота Лободи (О. Гончар «Собор»), бо він помирає…
А У човні, що рухається по річці.
Б Кріслі, біля куща жовтих троянд.
В Власній кімнаті від передозування ліками.
Г Приміщенні собору.

4. Під час Другої світової війни письменник…
А Упродовж усього часу безпосередньо брав участь у військових подіях.
Б Перебував в Уфі і писав твори на військову тему.
В Емігрував за кордон.
Г Працював на авіазаводі.

5. Роман «Людина і зброя» О. Гончара удостоєний…
А Ленінської премії.
Б Державної премії УРСР імені Т. Шевченка.
В Державної премії імені Й. Сталіна.
Г Орденом Слави і Червоної Зірки.

6. Собор (О. Гончар «Собор») намагалися знищити…
А Через відсутність коштів на його ремонт.
Б Бо заважав руху транспорту.
В З метою зашкодити мешканцям Зачіплянки.
Г Як пам’ятку архітектури.

7. Суспільні, морально-етичні проблеми, сміливо й відверто порушені О. Гончаром у «Соборі», вже висвітлювалися у його творі…
А «Прапороносці».
Б «Берег любові».
В «Полігон».
Г «Людина і зброя».

8. У центрі твору «Собор» О. Гончара порушена проблема…
А Дозвілля молоді.
Б Збереження природи.
В Духовності сучасної людини.
Г Що в будь-яких обставинах кожний найперше має бути людиною.

9. До молодих трудівників міста й села, що борються проти бездуховності (О. Гончар «Собор»), належить…
А Ягор Картатий.
Б Ізот Лобода.
В Іван Баглай.
Г Микола Баглай.

10. Ідейно-тематична спрямованість майже всіх романів О. Гончара визначає таку рису його творчого почерку як:
А Планетарність мислення.
Б Глобальність роздумів.
В Романтична індивідуальність.
Г Поетизація буденного, звичайного.

11. У грудневому номері 1938 року журналу «Радянська літераутра» надруковано оповідання першокурсника О. Гончара.
А «Стокозове поле».
Б «Черешні цвітуть».
В «Бригантина».
Г «Щоб світився вогник».

12. Чимало негативних явищ, які відобразив О. Гончар у творі «Собор», залишаються в нашому суспільстві й дотепер, а саме…
А Нарокоманія.
Б Кар’єризм.
В Бандитизм.
Г Егоїзм.

Варіант 3

1. О. Гончар походить з родини…
А Учителя.
Б Шевця.
В Військового.
Г Колгоспника.

2. Хто із зазначених письменників, що були вчителями для О. Гончара, зайвий у логічному ряді?
А Леся Українка.
Б І. Карпенко-Карий.
В С. Васильченко.
Г Панас Мирний.

3. О. Гончар отримав свою першу премію за оповідання «Орля»…
А У 1941 р.
Б 1938 р.
В 1947 р.
Г 1945 р.

4. Яка заповітна мрія була у О. Гончара після закінчення війни?
А Зустрітися з фронтовими товаришами.
Б Написати про своїх бойових побратимів.
В Стати цивільним військовим.
Г Створити спілку письменників.

5. «Собор» О. Гончара був заборонений…
А На 10 р.
Б 15 р.
В 5 р.
Г 20 р.

6. Яка із зазначених проблем не порушується в романах О. Гончара?
А Науково-технічна революція.
Б Збереження природи.
В Наслідки революційних подій.
Г Героїзм народів у Другій світовій війні.

7. Сам О. Гончар зазначив, що роман «Собор»…
А Про сучасника.
Б Зневажливе ставлення до пам’яток культури.
В Палке кохання двох молодих людей.
Г Січових козаків як вірних синів свого народу.

8. Собор (О. Гончар «Собор») — це історична реальність, архітектурний пам’ятник доби…
А Київської Русі.
Б ХІХ століття.
В Кінця VI — початку VII ст.
Г Козаччини.

9. Живуть на Зачіплянці люди (О. Гончар «Собор»), більшість із яких працює…
А На коксохімічному комбінаті.
Б Металургійному заводі.
В Деревопереробному підприємстві.
Г Міській водостанції.

10. Табличку з собору (О. Гончар «Собор») було знято…
А Місцевими хуліганами.
Б Володькою Лободою.
В Таратутою.
Г Бабкою Шпачихою.

11. Яка з нижчезазначених проблем не притаманна роману О. Гончара «Собор»?
А Національне відродження культури рідного краю.
Б Руйнування моральних цінностей.
В Порушення принципів демократії в суспільстві.
Г Засудження пристосовництва.

12. До якої країни було відряджено Івана Баглая? (О. Гончар «Собор»)
А До Туреччини.
Б Індії.
В Німеччини.
Г Польщі.

Варіант 4

1. «Я не став би письменником без…», — пише Олесь Терентійович.
А Рідної сестри.
Б Першого вчителя.
В Бабусі.
Г Любові до природи.

2. У якому виданні О. Гончар, починаючи з 1937 року, активно не друкувався?
А У «Новій зорі».
Б «Літературній Україні».
В «Піонерії».
Г «Молодому більшовикові».

3. Здобуваючи вищу освіту, О. Гончар збирає матеріал для роману…
А Про І. Франка.
Б О. Кониського.
В Лесю Українку.
Г Г. Сковороду.

4. У 1946 р. в журналі «Україна» було надруковано блискучий романтичний твір…
А «Земля гуде».
Б «Модри Камінь».
В «Прапороносці».
Г «Микита Братусь».

5. Літературну діяльність Олесь Терентійович починав…
А З новел і оповідань.
Б Поезій і пісень.
В Повістей.
Г Військових романів.

6. Герої творів О. Гончара…
А Захоплюються мандрами.
Б Задумуються над сенсом людського життя.
В Цікавляться життям інших народів світу.
Г Не лякаються важких випробувань.

7. «Собор» О. Гончара було названо соколиним, романом-набатом. Таку оцінку роману дав…
А Д. Павличко.
Б Г. Тютюнник.
В В. Шевчук.
Г А. Малишко.

8. Собор (О. Гончар «Собор») раніше був приміщенням, де зберігалися…
А Церковні коштовності.
Б Залишки металобрухту.
В Зброя, корм.
Г Знаряддя праці.

9. Володя Лобода (О. Гончар «Собор») всіляко намагався сприяти зруйнуванню собора і натомість збудувати…
А Магазин.
Б Спортивний майданчик.
В Автобусну зупинку.
Г Кафе.

10. Ізот Лобода (О. Гончар «Собор») поділяє людей на дві групи.
А Герої і відступники.
Б Велетні і кар’єристи.
В Майстри і браконьєри.
Г Працівники і ледарі.

11. На думку О. Гончара, у творі «Собор» незнищенною в усі віки залишається…
А Краса природи.
Б Любов людська.
В Цивілізація.
Г Справедливість.

12. Ягор Картатий (О. Гончар «Собор») дуже полюбляв…
А Ловити рибу.
Б Полювати на зайців.
В Обробляти городину.
Г Доглядати сад.

О. Гончар. Життя і творчість. «Собор». Українська література, 11 клас, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

Комментарии закрыты.