М. Хвильовий. Життя і творчість. «Я (романтика)». Українська література, тестові завдання

М. Хвильовий. Життя і творчість. «Я (романтика)». Українська література, тестові завдання

Варіант 1

1. Народився М. Хвильовий 19 грудня 1893 року…
А На Миколаївщині.
Б Харківщині.
В Сумщині.
Г Черкащині.

2. Першими поетичними збірками М. Хвильового вважаються…
А «Молодість» і «Досвітні симфонії».
Б «Старі поезії» і «Камо грядеши».
В «Осінь» і «Сині етюди».
Г «Думки проти течії» і «Апологети писаризму».

3. За світовідчуттям М. Хвильовий був…
А Неокласиком.
Б Імпресіоністом.
В Футуристом.
Г Романтиком.

4. Літературну діяльність М. Хвильового можна співвіднести з творчістю…
А Панаса Мирного.
Б М. Коцюбинського.
В В. Стефаника.
Г П. Тичини.

5. Переслідування М. Хвильового і його прибічників відбулося через:
А Звинувачення у прагненні відокремити українську культуру від російської, протиставити два народи один одному.
Б Розповсюдження листівок, де зазначалася критика політики Сталіна.
В Намагання зрадити ідеям комунізму.
Г Те, що вони виступали проти колективізації на селі.

6. Батько М. Хвильового прищепив синові любов…
А До ковальської справи.
Б Української музики і живопису.
В Фольклористики та етнографії.
Г Надбань світової культури.

7. Мати героя твору «Я (Романтика)» М. Хвильового є прообразом…
А Краси природи.
Б Надзвичайної Марії.
В Дівочої краси і вірності.
Г Усього знедоленого і пригнобленого.

8. Герой твору «Я (Романтика)» М. Хвильового вважає себе не тільки чекістом, але й:
А Мудрим керівником.
Б Відповідальним і вимогливим службовцем.
В Людиною.
Г Романтиком.

9. Трибунал (М. Хвильовий «Я (Романтика)») було названо чорним через його…
А Страшні, хибні справи.
Б Темний одяг військових.
В Таємничу діяльність.
Г Антиполітичну спрямованість.

10. Кого не розстрілювали чекісти (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?
А Двох теософів.
Б Крамаря ікс.
В Черниць.
Г Революціонера-зрадника.

11. Про кого Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)») зазначив: «Це сторожі моєї душі»?
А Про доктора Тагабата і Андрія.
Б Дегенерата і доктора Тагабата.
В Версальця і чекіста.
Г Й. Сталіна і його прибічників.

12. Скільки смертей «на совісті» Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?
А Цього не можна вирахувати.
Б Тьма.
В Шість мільйонів.
Г Мільярд.

Варіант 2

1. Микола Григорович учився в Охтирській гімназії, але атестата не одержав через:
А Погіршений стан здоров’я (тривалу хворобу).
Б Систематичні пропуски занять без поважних причин.
В Ведення пропаганди серед селянства, бунтарську вдачу.
Г Власне небажання продовжувати навчання.

2. Яке питання порушив М. Хвильовий під час дискусії, намагаючись повернути рідну літературу на самостійний шлях розвитку?
А «Європа чи просвіта?».
Б «Реалізм чи романтизм?».
В «Об’єктивізм чи суб’єктивізм?».
Г «Правда чи брехня?»

3. За своїми політичними переконаннями М. Хвильовий.
А Шовініст.
Б Соціаліст.
В Буржуазний націоналіст.
Г Український комуніст.

4. Писати художні твори М. Хвильовий розпочав…
А З 1921 року.
Б 1917 року.
В 1919 року.
Г 1925 року.

5. «Основоположником справжньої нової української прози» назвав М. Хвильового…
А Є. Плужник.
Б О. Білецький.
В О. Гончар.
Г Д. Павличко.

6. Новела «Я (Романтика)» М. Хвильового передала його…
А Роздуми над вчинками і поведінкою більшовиків.
Б Міщансько-обивательські погляди.
В Слабкість перед такими як доктор Тагабат.
Г Тривогу, сумління, роздвоєність душі.

7. Штаб чекістів (М. Хвильовий «Я (Романтика)») був розташований…
А У старій школі.
Б Зруйнованій ворогом лікарні.
В Будинку розстріляного шляхтича.
Г Приміщенні редакції газети «Більшовик».

8. Твір «Я (Романтика)» М. Хвильовий присвятив…
А Усім чекістам.
Б Матерям військових.
В Цвітові яблуні.
Г Усім тим, хто мріяв про щасливе майбутнє.

9. Назвіть героя твору за поданою портретною характеристикою: «Низький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс».
А Андрій.
Б Доктор Тагабат.
В Версалець.
Г Дегенерат.

10. Як поставився Я, герой твору «Я (Романтика)» М. Хвильового, до того, що йому необхідно було розстріляти свою матір?
А Він зберіг їй життя.
Б Замінив розстріл на довічне ув’язнення.
В Посприяв тому, щоб вона емігрувала за кордон.
Г Виконав цей вирок особисто.

11. У чому полягає трагізм Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?
А У зрадництві комуні.
Б Непорозумінні з доктором Тагабатом і Андрієм.
В Його безвихідному становищі, у якому він опинився.
Г Власній деградації.

12. М. Хвильовий — організатор найпотужнішої літературної структури…
А ВАПЛІТЕ.
Б ВУСПП.
В МАРС.
Г АСПИС.

М. Хвильовий. Життя і творчість. «Я (романтика)». Українська література, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *