М. Куліш. Життя і творчість. «Мина Мазайло». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  М. Куліш. Життя і творчість. «Мина Мазайло». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Варіант 1

  1. М. Куліш, як і Ю. Яновський, народився…
  А На Харківщині.
  Б Сумщині.
  В Херсонщині.
  Г Миколаївщині.

  2. Художній і літературний хист почав виявлятися у майбутнього письменника під час:
  А Захоплення ним музикою.
  Б Навчання у 5-му класі приватної школи.
  В Відвідування гуртку мистецтва місцевої інтелігенції.
  Г Його діяльності у драмгуртку.

  3. Дискутуючи довкола питання про шляхи розвитку національної культури, М. Куліш підтримував…
  А М. Хвильового.
  Б Г. Косинку.
  В М. Зерова.
  Г Д. Фальківського.

  4. Митець всіляко прагнув переїхати до Харкова, оскільки саме там він…
  А Очолив би місцеву газету «Червоний шлях».
  Б Міг би розвинути власні здібності у театральній діяльності.
  В Дістав би можливість зосередитись на літературній праці.
  Г Міг би реалізувати свої плани щодо вдосконалення народної освіти.

  5. Суперечки персонажів твору «Мина Мазайло» М. Куліша точаться переважно навколо…
  А Звичаїв та обрядів Малоросії.
  Б Української мови.
  В Походження прізвища Мазайло.
  Г Політичних поглядів дядька Тараса та тьоті Моті.

  6. Мокій (М. Куліш «Мина Мазайло») підтримував дружні стосунки…
  А З комсомольцями.
  Б Діячами вітчизняного мистецтва і культури.
  В Місцевими соціал-демократами.
  Г Ученими філологами.

  7. За жанровою спрямованістю «Мина Мазайло» М. Куліша…
  А Є трагедією.
  Б Драмою-феєрією.
  В Водевілем.
  Г Комедією.

  8. Комедія «Мина Мазайло» М. Куліша ідейно спрямована з твором…
  А І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля».
  Б М. Старицького «Талан».
  В М. Кропивницького «Глитай, або ж Павук».
  Г Т. Шевченка «Назар Стодоля».

  9. Риса творчої майстерності, яка допомагала М. Кулішу «відлити кожен рядок не тільки у запашні квіти, а й у шматочки бронзи і мармуру»…
  А Надмірна сентиментальність.
  Б Виваженість.
  В Вимогливість.
  Г Комунікабельність.

  10. Хто із світових представників мистецтва художнього літературного слова наголосив, що форму «Патетичної сонати» М. Куліша можна порівняти лише з драмами «Фауст» Ґете, «Пер Гюнт» Ібсена?
  А В. Скотт.
  Б Ф. Вольф.
  В А. Міцкевич.
  Г Р.-М. Рільке.

  11. Мотрона Розторгуєва (М. Куліш «Мина Мазайло») приїхала до Харкова з Курська, щоб:
  А Удосконалити знання української мови.
  Б Ознайомитися з пам’ятками культури першої столиці.
  В Пройти стажування при університеті.
  Г Урятувати Мокія від українізації.

  12. На думку Рини (М. Куліш «Мина Мазайло»), прізвище, ім’я по батькові, навіть «все життя можна змінити тільки…»
  А Після отримання вищої освіти.
  Б За рішенням суду.
  В При від’їзді за кордон.
  Г У загсі.

  Варіант 2

  1. У 1918 році в Києві дядько Тарас (М. Куліш «Мина Мазайло»)…
  А Виявив себе як комсомолець-ентузіаст.
  Б Розповсюджував заборонену літературу.
  В Усіляко прагнув відродити вітчизняне мистецтво.
  Г Носив жовто-блакитний прапор.

  2. Після громадянської війни митець…
  А Навчається у Києві.
  Б Займається на Дніпропетровщині видавничою діяльністю.
  В Виїхав за кордон.
  Г Працює переважно на ниві освіти.

  3. Літературна організація, президентом якої було обрано М. Куліша.
  А «Гарт».
  Б «Плуг».
  В «Молодняк».
  Г ВАПЛІТЕ.

  4. Твір Миколи Гуровича, який мав неабиякий успіх на сцені Харківського театру.
  А «Народний Малахій».
  Б «Патетична соната».
  В «Комуна в степах».
  Г «97».

  5. Образ роману Ю. Яновського «Вершники», прототипом якого був Микола Гурович.
  А Комісар Данило Чабан.
  Б Мусій Половець.
  В Листоноша.
  Г Моряк Швед.

  6. Видатний митець, який поставив твір М. Куліша «Мина Мазайло» у Харкові.
  А Г. Юра.
  Б Л. Курбас.
  В Л. Танюк.
  Г С. Параджанов.

  7. Героїня твору М. Куліша «Мина Мазайло», яка сприйняла погляди Мокія щодо українізації.
  А Мати.
  Б Уля.
  В Рина.
  Г Баронова-Козино.

  8. Мокій (М. Куліш «Мина Мазайло») щиро захоплюється не тільки рідною мовою, а й творчістю…
  А Остапа Вишні й Ю. Яновського.
  Б П. Тичини й О. Довженка.
  В Лесі Українки й І. Франка.
  Г В. Сосюри і Б.-І. Антонича.

  9. Яким чином Микола Гурович після закінчення Чаплинської початкової школи мав можливість продовжити навчання в Олешківському міському училищі? За допомогою:
  А Родичів батьків.
  Б Учителів рідного села.
  В Грошей, які він заробив, випасаючи худобу.
  Г Діячів театрального мистецтва.

  10. Хто із героїв твору М. Куліша «Мина Мазайло» висловив думку, що Мокія відвідав «дур український»?
  А Уляна.
  Б Дядько Тарас.
  В Мина Мазайло.
  Г Тьотя Мотя.

  11. Уперше Мина (П. Куліш «Мина Мазайло») відчув до себе принизливе ставлення і висміювання через прізвище Мазайло, коли він:
  А Влаштувався службовцем до тресту «Донвугілля».
  Б Отримував ідентифікаційний код.
  В Навчався у школі.
  Г Брав участь у мовознавчій конференції в Києві.

  12. Яким чином висловився Микола Гурович про твір «Мина Мазайло», визначаючи його тематику?
  А «Реформа людини й українського народу».
  Б «Канареєчний побут і убогість примітивних душ».
  В «Загубленість людини в політичному вихорі».
  Г «Міщанство й українізація».

  М. Куліш. Життя і творчість. «Мина Мазайло». Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

  Комментарии закрыты.