М. Куліш. Життя і творчість. «Мина Мазайло». Українська література, 11 клас, тестові завдання

М. Куліш. Життя і творчість. «Мина Мазайло». Українська література, 11 клас, тестові завдання

Варіант 1

1. М. Куліш, як і Ю. Яновський, народився…
А На Харківщині.
Б Сумщині.
В Херсонщині.
Г Миколаївщині.

2. Художній і літературний хист почав виявлятися у майбутнього письменника під час:
А Захоплення ним музикою.
Б Навчання у 5-му класі приватної школи.
В Відвідування гуртку мистецтва місцевої інтелігенції.
Г Його діяльності у драмгуртку.

3. Дискутуючи довкола питання про шляхи розвитку національної культури, М. Куліш підтримував…
А М. Хвильового.
Б Г. Косинку.
В М. Зерова.
Г Д. Фальківського.

4. Митець всіляко прагнув переїхати до Харкова, оскільки саме там він…
А Очолив би місцеву газету «Червоний шлях».
Б Міг би розвинути власні здібності у театральній діяльності.
В Дістав би можливість зосередитись на літературній праці.
Г Міг би реалізувати свої плани щодо вдосконалення народної освіти.

5. Суперечки персонажів твору «Мина Мазайло» М. Куліша точаться переважно навколо…
А Звичаїв та обрядів Малоросії.
Б Української мови.
В Походження прізвища Мазайло.
Г Політичних поглядів дядька Тараса та тьоті Моті.

6. Мокій (М. Куліш «Мина Мазайло») підтримував дружні стосунки…
А З комсомольцями.
Б Діячами вітчизняного мистецтва і культури.
В Місцевими соціал-демократами.
Г Ученими філологами.

7. За жанровою спрямованістю «Мина Мазайло» М. Куліша…
А Є трагедією.
Б Драмою-феєрією.
В Водевілем.
Г Комедією.

8. Комедія «Мина Мазайло» М. Куліша ідейно спрямована з твором…
А І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля».
Б М. Старицького «Талан».
В М. Кропивницького «Глитай, або ж Павук».
Г Т. Шевченка «Назар Стодоля».

9. Риса творчої майстерності, яка допомагала М. Кулішу «відлити кожен рядок не тільки у запашні квіти, а й у шматочки бронзи і мармуру»…
А Надмірна сентиментальність.
Б Виваженість.
В Вимогливість.
Г Комунікабельність.

10. Хто із світових представників мистецтва художнього літературного слова наголосив, що форму «Патетичної сонати» М. Куліша можна порівняти лише з драмами «Фауст» Ґете, «Пер Гюнт» Ібсена?
А В. Скотт.
Б Ф. Вольф.
В А. Міцкевич.
Г Р.-М. Рільке.

11. Мотрона Розторгуєва (М. Куліш «Мина Мазайло») приїхала до Харкова з Курська, щоб:
А Удосконалити знання української мови.
Б Ознайомитися з пам’ятками культури першої столиці.
В Пройти стажування при університеті.
Г Урятувати Мокія від українізації.

12. На думку Рини (М. Куліш «Мина Мазайло»), прізвище, ім’я по батькові, навіть «все життя можна змінити тільки…»
А Після отримання вищої освіти.
Б За рішенням суду.
В При від’їзді за кордон.
Г У загсі.

Варіант 2

1. У 1918 році в Києві дядько Тарас (М. Куліш «Мина Мазайло»)…
А Виявив себе як комсомолець-ентузіаст.
Б Розповсюджував заборонену літературу.
В Усіляко прагнув відродити вітчизняне мистецтво.
Г Носив жовто-блакитний прапор.

2. Після громадянської війни митець…
А Навчається у Києві.
Б Займається на Дніпропетровщині видавничою діяльністю.
В Виїхав за кордон.
Г Працює переважно на ниві освіти.

3. Літературна організація, президентом якої було обрано М. Куліша.
А «Гарт».
Б «Плуг».
В «Молодняк».
Г ВАПЛІТЕ.

4. Твір Миколи Гуровича, який мав неабиякий успіх на сцені Харківського театру.
А «Народний Малахій».
Б «Патетична соната».
В «Комуна в степах».
Г «97».

5. Образ роману Ю. Яновського «Вершники», прототипом якого був Микола Гурович.
А Комісар Данило Чабан.
Б Мусій Половець.
В Листоноша.
Г Моряк Швед.

6. Видатний митець, який поставив твір М. Куліша «Мина Мазайло» у Харкові.
А Г. Юра.
Б Л. Курбас.
В Л. Танюк.
Г С. Параджанов.

7. Героїня твору М. Куліша «Мина Мазайло», яка сприйняла погляди Мокія щодо українізації.
А Мати.
Б Уля.
В Рина.
Г Баронова-Козино.

8. Мокій (М. Куліш «Мина Мазайло») щиро захоплюється не тільки рідною мовою, а й творчістю…
А Остапа Вишні й Ю. Яновського.
Б П. Тичини й О. Довженка.
В Лесі Українки й І. Франка.
Г В. Сосюри і Б.-І. Антонича.

9. Яким чином Микола Гурович після закінчення Чаплинської початкової школи мав можливість продовжити навчання в Олешківському міському училищі? За допомогою:
А Родичів батьків.
Б Учителів рідного села.
В Грошей, які він заробив, випасаючи худобу.
Г Діячів театрального мистецтва.

10. Хто із героїв твору М. Куліша «Мина Мазайло» висловив думку, що Мокія відвідав «дур український»?
А Уляна.
Б Дядько Тарас.
В Мина Мазайло.
Г Тьотя Мотя.

11. Уперше Мина (П. Куліш «Мина Мазайло») відчув до себе принизливе ставлення і висміювання через прізвище Мазайло, коли він:
А Влаштувався службовцем до тресту «Донвугілля».
Б Отримував ідентифікаційний код.
В Навчався у школі.
Г Брав участь у мовознавчій конференції в Києві.

12. Яким чином висловився Микола Гурович про твір «Мина Мазайло», визначаючи його тематику?
А «Реформа людини й українського народу».
Б «Канареєчний побут і убогість примітивних душ».
В «Загубленість людини в політичному вихорі».
Г «Міщанство й українізація».

М. Куліш. Життя і творчість. «Мина Мазайло». Українська література, 11 клас, тестові завдання

Повернутися на сторінку Українська література, 11 клас, тестові завдання

Комментарии закрыты.