Михайло Коцюбинський. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Михайло Коцюбинський. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

  262. Як називалися літературні читання молодих талантів, що збиралися на квартирі М. Коцюбинського?
  А літературні дискусії;
  Б засідання молодих;
  В літературні суботи;
  Г літературні понеділки;
  Д літературні вівторки.

  263. Вплив яких ідей відчутний у перших творах М. Коцюбинського («Андрій Соловейко», «П’ятизлотник» та інших)?
  А соціалістичних;
  Б народницьких;
  В комуністичних;
  Г націоналістичних;
  Д космополітичних.

  264. У яких оповіданнях М. Коцюбинський зображує бурхливу добу революційного оновлення?
  А «Андрій Соловейко», «Дядько та тітка»;
  Б «Невідомий», «В дорозі», «Лист»;
  В «Дорогою ціною»;
  Г «Intermezzo»;
  Д «Коні не винні».

  265. У якому оповіданні М. Коцюбинський створює метафоричний образ народу — буйного тура, на шию якого було покладене ярмо?
  А «Коні не винні»;
  Б «Ціпов’яз»;
  В «Intermezzo»;
  Г «Дорогою ціною»;
  Д «Лист».

  266. Що наснажило втомлену душу митця в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»?
  А революція;
  Б мрія;
  В природа;
  Г жінка;
  Д тиша.

  267. Пейзажі, створені М. Коцюбинським у літературних творах, за творчою манерою нагадують малярські роботи:
  А українських реалістів;
  Б російських передвижників;
  В французьких імпресіоністів;
  Г німецьких експресіоністів;
  Д українських іконописців.

  268. Вкажіть твір, у якому М. Коцюбинський викриває реакційну суть псевдолібералізму:
  А «Лист»;
  Б Андрій Соловейко»;
  В «Коні не винні»;
  Г «Дорогою ціною»;
  Д «Тіні забутих предків».

  269. Вкажіть ідею твору М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»:
  А прославлення революціонерів;
  Б шана хліборобам;
  В уславлення світлого, здорового життя гуцулів, яке перебуває в постійній гармонії з природою;
  Г оспівування славного минулого;
  Д захоплення сучасним автору життям.

  270. Що М. Коцюбинський відображає у творі «Тіні забутих предків»?
  А своєрідність міфологічного світовідчуття і світосприймання гуцулів;
  Б особливості сприйняття світу степовиками;
  В життя селян Волині у повній гармонії з природою;
  Г своєрідність світовідчуття галичан;
  Д адаптацію циган на території України.

  271. Як М. Коцюбинський досягає правдивого відтворення способу життя гуцулів у «Тінях забутих предків»?
  А науковим підходом;
  Б майстерним показом побуту, повір’їв, звичаїв;
  В майстерним переказом фольклорних творів;
  Г романтизацією описаного;
  Д достовірним реалістичним показом кожної деталі.

  272. Хто є уособленням грубої, обмеженої особи, чиїм єдиним прагненням є сите життя (за повістю «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)?
  А Марічка;
  Б рід Гутенюків;
  В мольфар Юра;
  Г Іван;
  Д Палатна.

  Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

  273. Міфічними персонажами повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського є:
  1 Чугайстр;
  2 Марічка;
  3 нявка;
  4 мольфар Юра;
  5 щезник;
  6 Іван;
  7 Палатна.

  274. Вкажіть твори М. Коцюбинського:
  1 «Кайдашева сім’я»;
  2 «Перехресні стежки»;
  3 «Intermezzo»;
  4 «Коні не винні»;
  5 «Тіні забутих предків»;
  6 «В дорозі»;
  7 «Дорогою ціною».

  275. Вкажіть мотиви оповідання М. Коцюбинського «Intermezzo»:
  1 виступ проти ренегатства і занепадницьких настроїв у часи реакції;
  2 заклик до спокою та примирення із становищем, що склалося;
  3 вираження ідеї служіння митця народові;
  4 думка, що митець повинен бути незалежним від суспільства, жити серед природи;
  5 заклик до боротьби проти царизму;
  6 заклик створити справедливий суспільний лад;
  7 заклик молоді вчитися, щоб бути свідомими громадянами.

  276. Своєрідність новели М. Коцюбинського «Intermezzo» полягає у використанні:
  1 значної кількості образотворчих засобів у змалюванні пейзажів;
  2 мінімальної кількості образотворчих засобів;
  3 пейзажу для розкриття психології митця;
  4 внутрішнього монологу як засобу відтворення душевного стану героя;
  5 плавної, послідовної розповіді про події;
  6 драматично напруженого діалогу;
  7 викладу матеріалу від третьої особи.

  277. М. Коцюбинський у повісті «Тіні забутих предків»:
  1 поєднує романтичне забарвлення оповіді з одночасним правдивим відтворенням життя гуцулів;
  2 ідеалізує життя на лоні природи;
  3 не ідеалізує життя на лоні природи;
  4 не використовує діалектизмів, щоб не ускладнювати читання твору;
  5 використовує діалектизми та художні засоби, оперті на гуцульський фольклор, для створення місцевого колориту;
  6 відтворює стосунки між закоханими у стилі сентименталізму;
  7 описує кохання в дусі реалізму.

  Михайло Коцюбинський. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Повернутися на сторінку Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

  Комментарии закрыты.