Твір на тему:
Майстерність створення алегоричних образів у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів.

Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Петро Гулак-Артемовський, шкільна програма

Твір на тему:  Майстерність створення алегоричних образів у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Петро Гулак-Артемовський, шкільна програма

В українську літературу Гулак-Артемовський увійшов як талановитий байкар і захисник простого поневоленого народу. Він залишив нам цікаві зразки байки, серед яких провідне місце посідає байка «Пан та Собака», в якій автор використовував засоби алегорії. Завдяки тому, що письменник добре знав побут та звичаї народу, живу розмовну мову, твір мав новаторський характер як за Змістом, так і за формою. Гулак-Артемовський одним із перших почав утверджувати в літературі живу, народну мову, тому байка була доступною і цікавою для широкого загалу. У гостро сатиричному плані поет характеризує панів, їхнє несправедливе ставлення до покріпачених, простих людей, які всі сили віддають на панщині, аби тільки господарям було ласо жити.
В алегоричному образі Рябка, над яким увесь час знущається пан, можна легко вгадати звичайного безправного кріпака. Автор майстерно змальовує кріпацьке життя, описуючи нам собаче існування на подвір’ї пана. Таке асоціювання життя трудящих людей з собачим викликає протест і обурення проти тодішнього уряду в країні. Дійсно, кріпака в ті часи порівнювали з безправною, безмозкою твариною:

Стриба Рябко, вертить хвостом,
Неначе помелом,
І знай, дурненький, скалить зуби
Та лиже губи.

Трудяга не може збагнути причину панських знущань, бо його б’ють і тоді, коли всю ніч гавкає, охороняючи панське майно, і коли усю ніч мовчить, аби не збудити пана. А причина лише в тому, що у пана поганий настрій, бо він програвся у карти. І він зриває свій настрій та лють на власному кріпакові.

— Чешіть Рябка! — гукнув. Аж тут їх щось з десяток
Вліпили з сотеньку київ Рябку в завдаток.
— Лупіть Рябка! — кричить тут Пан, як навісний;
Рябко ж наш тільки вже що теплий та живий.

Отже, через алегоричний образ собаки Рябка Гулак- Артемовський розкрив сутність кріпацького життя, викрив жорстокість і неробство панів, показав безправність простої людини. Цей твір Гулака-Артемовського був виявом високої громадянської мужності й доказом того, що письменник був вірним сином свого народу.

Твір на тему:  Майстерність створення алегоричних образів у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Петро Гулак-Артемовський, шкільна програма

Повернутися на сторінку Українська література

Повернутись на сторінку Гулак-Артемовський

Вас можуть зацікавити:

1. Два кріпаки (за байкою «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського). Аналіз твору

2. Осуд гноблення у кріпосницькому суспільстві (за байкою «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського). Аналіз твору

3. Осуд кріпосницького суспільства (за байкою «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського)

4. Засудження жорстокості і свавілля поміщиків у кріпосницькому суспільстві (за байкою «Пан та Собака»). Аналіз твору

5. Сатиричний осуд суспільних відносин у кріпосному суспільстві (за байкою «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського). Анааліз твору

6. Тема кріпацтва у творі П. Гулака-Артемовського «Пан та Собака». Аналіз твору

7. Аналіз балади «Рибалка» Гулак-Артемовського

8. Балади Петра Гулака-Артемовського. Аналіз творів

9. Творчість П. Гулака-Артемовського

10. Зразок реалістичної байки Гулака-Артемовського «Пан та Собака»

11. «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського — класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі. Аналіз твору

12. Тема крiпацтва у творi П. Гулака-Артемовського «Пан та Собака». Аналіз твору

13. Художня самобутність байки «Пан та собака»

14. Засудження деспотизму в байці «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського. Аналіз твору

15. Мораль у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів

16. Майстерність створення алегоричних образів у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів

17. Осуд сваволю в байці П. Гулака Артемовського «Пан та собака». Аналіз твору

18. Балада «Твардовський» П. Гулака Артемовського. Аналіз твору

19. Балада «Рибалка» П. Гулака Артемовського. Аналіз твору

20. Гуманний зміст і мораль у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів

21. Майстерність творення алегоричних образів у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів

22. Осуд кріпосницької сваволі в байці П. Гулака Артемовського «Пан та собака». Аналіз твору

23. Гуманний зміст і мораль у байках П. Гулака-Артемовського

24. Художня самобутність байки «Пан та собака». Аналіз твору

25. «Пан та Собака» Гулака-Артемовського — зразок реалістичної байки. Аналіз твору

26. Тема уроку: П. Гулак-Артемовський. Байка «Пан та Собака». Сюжет твору

27. Тема уроку: Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак–Артемовський «Рибалка», Є. Гребінка «Українська мелодія», М. Костомаров «Соловейко»

28. Тема уроку: Петро Гулак-Артемовський — активний учасник літературного руху свого часу. «Пан та Собака» — перший класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі. Байка як жанр епічного твору. Поняття про сатиру

29. Тема уроку: Література українського романтизму. П. Гулак-артемовський «Рибалка», Є. Гребінка «Українська мелодія», М. Костомаров «Соловейко»

30. Тема уроку: Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак-Артемовський, М. Костомаров