Твір на тему:
  Л. Глібов і світовий досвід байкарства.

  Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Леонід Глібов, шкільна програма

  Твір на тему:  Л. Глібов і світовий досвід байкарства. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Леонід Глібов, шкільна програма

  Байка у нашого народу стала одним із найулюбленіших літературних жанрів. Стислою розповіддю, винятково простим і в той же час глибоким змістом, тонкими натяками вона не тільки зацікавлює читача, а й викриває вади у стосунках людей і сприяє вихованню позитивних рис, прищеплює читачеві непримиренність до свавілля і несправедливості. Хоч у байках різних письменників і в різні часи інколи повторюються одні й ті самі сюжети чи дійові особи, як, наприклад, у творах Езопа (давньогрецького байкаря), Крилова і Глібова, проте кожний із них прагне внести у свій твір особливості, властиві його часові й народові.
  Байки виникли давно. Першим найвидатнішим байкарем вважається Езоп, який жив у VI—V ст. до н. є. у стародавній Греції, а звідси й назва алегоричної мови байок — езопівська. У російській літературі розвиток байки пов’язаний з іменами Кантемира, Сумарокова і особливо І. А. Крилова.
  В Україні байка бере свій початок від Г. С. Сковороди (1722—1794 рр.). Видатний учений і поет був захисником покріпаченого люду. Він написав чимало прозових байок, які ввійшли.до збірки «Басни харьковскія».
  Остаточне утвердження реалістичної байки в українській літературі пов’язане з творчістю Л. І. Глібова.
  Зі своїми байками Л. І. Глібов виступив у той час, коли формувалась нова суспільна сила — різночинська демократія, до якої за походженням належав і він сам. Ця обставина виразно позначилась на світогляді, естетичних поглядах і творчому методі письменника. У творчості та громадській діяльності Глібова у ранні роки виявлялись виразні демократичні тенденції. Але в той же час письменник відходив від лібералізму. До реформи 1861 року він поставився дуже стримано, не підносив її, як це робили ліберали.
  Виступивши з байками на початку 50-х років, Л. І. Глібов використав творчий досвід байкарів-попередників як російських, так і українських, але найбільше значення для розвитку таланту байкаря мала творчість І. А. Крилова.
  І Крилов, і Глібов у своїй творчій практиці користувалися методом критичного реалізму. Заперечення кріпосницьких відносин, захист інтересів народу обумовили критичне ставлення Крилова і Глібова до сучасної їм дійсності, гостре викривальне зображення її. Глібов учився у Крилова насамперед розробляти актуальні проблеми часу, підносити їх на високий суспільно-політичний рівень, надавати їм громадського звучання.
  Вибір жанру (байки) був зроблений Глібовим теж під впливом Крилова. У зв’язку з тодішніми цензурними умовами Крилов не міг бичувати пороки самодержавно-федерального ладу в незавуальованій формі і тому звернувся до байки, яка, за його власним виразом, дозволяла говорити правду «вполоткрыта». Ця ж обставина примусила і Глібова висловлювати свої думки езопівською мовою.

  Перші байки Глібова, що являють собою переклади байок Крилова (на це вказував сам Глібов), свідчать про прагнення українського байкаря оволодіти творчим методом і художньою майстерністю свого геніального учителя. Пізніше Глібов на основі сюжетів, які вже розробляли цілий ряд байкарів, у тому числі і Крилов, створює свої оригінальні байки. Ці сюжети Глібов переробляє: поширює або скорочує окремі місця, замінює дійові особи, уводить описи і ліричні відступи, як вимагає того місцевий матеріал, на якому пишеться байка.
  Порівняємо односюжетні байки Глібова і Крилова. Так у байці Крилова «Кот и Повар» виступають «Повар-грамотей» і «Кот Васька», а у байці Глібова «Кіт і Баба» — баба Шелестиха і ледащо Кіт; у байці Крилова «Две собаки» — Жужу і Барбос, у байці Глібова «Цуцик» — Цуцик і Бровко; у байку «Вовк та Ягня» введено ліричну кінцівку тощо. Найчастіше Глібов поширює текст: де, наприклад, у Крилова одне лише речення з граничною стислістю передає основний .зміст події, у Глібова — часто цілий малюнок. Наприклад, у Крилова «Тришкин кафтан»:

  У Тришки на локтях кафтан продралея.
  Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
  По четверти обрезал рукавов —
  И локти заплатал. Кафтан опять готов.
  У Глібова «Охрімова свита»:
  Була в Охріма сіра свита
  Так хороше пошита

  Раз став він свиту надягать, Аж дивиться — рукава вже продрались, От мій Охрім, щоб люди не сміялись, Налагодивсь латать. Як бачимо, у творах двох письменників, близьких світоглядом і творчим методом (Крилова і Глібова), які для художнього зображення беруть однаковий життєвий матеріал, працюють в одному жанрі, буде неминуча подібність.
  Отже, вивчаючи досвід українських та російських письменників-попередників, Л. Глібов досяг великої реалістичності і життєвості зображення, виробив високопоетичну, але разом з тим просту й зрозумілу народному читачеві форму. Байки Глібова — найвищий етап розвитку української класичної байки.

  Твір на тему:  Л. Глібов і світовий досвід байкарства. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Леонід Глібов, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутися на сторінку Леонід Глібов

  Вас можуть зацікавити:

  1. Викриття в байці Л. Глібова «Щука» несправедливого судочинства. Аналіз твору

  2. Творець нової байки Леонід Глібов

  3. Чому вчить байка? (за творами Л. Глібова)

  4. «Журба» Леоніда Глібова — перлина української літератури. Аналіз твору

  5. Актуальність творів Леоніда Глібова

  6. Осуд несправедливості в байках Л. Глібова «Вовк та Ягня», «Мірошник». Аналіз творів

  7. Реалізм байок Леоніда Глібова. Аналіз творів

  8. Викривальна і повчальна спрямованість байок Л. Глібова

  9. Л. Глібов і світовий досвід байкарства

  10. Відображення життя в байках Глібова

  11. Леонід Глібов — видатний український байкар

  12. Леонід Глібов як творець нової байки

  13. Актуальність байок Глібова у наш час

  14. Дотепне викривання хвороб суспільства у байках Л. Глібова

  15. Викривання людських вад за допомогою образів тварин (за творчістю Л. Глібова)

  16. Розкриття в образах тварин вад суспільства (за творчістю Л. Глібова)

  17. Мораль байок Л. Глібова

  18. «Справедливий» панський суд у байці Л. Глібова «Щука». Аналіз твору

  19. Засудження підступництва в байці Л. Глібова «Лисиця-жалібниця». Аналіз твору

  20. Людські вади в образі Лисиці (за байкою Л. Глібова «Лисиця-жалібниця»). Аналіз твору

  21. Засудження людських вад — лицемірства і підступництва — у байці Л. Глібова «Лисиця-жалібниця». Аналіз твору

  22. Моя улюблена байка Леоніда Глібова

  23. Лірична схвильованість поезії Л. Глібова «Журба». Аналіз твору

  24. Викриття прислужництва і зазнайства в байці Л. Глібова «Цуцик». Аналіз твору

  25. Викриття вад людського характеру в байці Л. Глібова «Мірошник». Аналіз твору

  26. Урок на тему: Л. Глібов. “Зозуля й Півень”. Розігрування байки за ролями.

  27. Байка як жанр літератури. Творчість Леоніда Глібова. Бінарний урок

  28. Тест для тематичного оцінювання. 6 клас. Творчість Л. І. Глібова, П. Мирного

  29. Леонід Глібов. Кросворд

  30. Леонід Глібов. «Журба» — перлина української лірики. Краса природи рідного краю

  31. Леонід Глібов. Відомий поет і байкар. «Химерний, маленький», «Що за птиця?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Фольклорна основа віршованих загадок

  32. Леонід Глібов — визначний український байкар і поет. Байка “Щука”. Побудова байки

  33. Л. Глібов, байка « Коник-стрибунець». Читання. 3 клас

  34. Аналіз байки «Жаба і віл». Л. Глібов

  35. Байка «Муха й Бджола». Аналіз. Л. Глібов

  36. «Щука» Глібов. Аналіз. Л. Глібов

  37. Леонід Глібов. Тестові завдання

   

  Комментарии закрыты.