Контрольна робота з теми «Пісні літературного походження. М. Вороний. Т. Шевченко». ІІ варіант, українська література

Контрольна робота з теми «Пісні літературного походження. М. Вороний. Т. Шевченко». ІІ варіант, українська література

1. Історична подія — перемога козаків над військом польської шляхти у 1630 році під Переяславом була покладена в основу твору:
А) Т. Шевченка «Тарасова ніч»;
Б) Т. Шевченка «Іван Підкова»;
В) П. Чубинського «Ще не вмерла…»;
Г) М. Вороного «Євшан-зілля».

2. Поема як літературний жанр — це:
А) великий віршований твір, у якому змальовано характер, визначні події в житті людей;
Б) твір, написаний у формі звертання однієї людини до інших;
В) твір, в основі сюжету якого лежить гострий непримиренний життєвий конфлікт, який здебільшого закінчується смертю героя;
Г) твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему.

3. Гетьман Трясило — головний герой твору:
А) Т. Шевченка «Думка»;
Б) Т. Шевченка «Тарасова ніч»;
В) М. Вороного «Євшан-зілля»;
Г) С. Чарнецького «Ой у лузі червона калина…».

4. Легенда з Іпатіївського літопису була основою для написання твору:
А) «Легенда про дівчину Україну»;
Б) М. Вороного «Євшан-зілля»;
В) Т. Шевченка «Думка»;
Г) О. Кониського «Молитва».

5. Повторення групи слів одного чи кількох віршованих рядків наприкінці строф чи строф називається:
А) анафорою;
Б) рефреном;
В) метафорою;
Г) епітетом.

6. Ким був Т. Шевченко за соціальним станом у дитинстві:
А) селянином;
Б) аристократом;
В) кріпаком;
Г) церковнослужбовцем.

7. Яка річка згадується у пісні-гімні України
А) Каяла;
Б) Ока;
В) Дон;
Г) Дніпро.

8. За піснею «Ой у лузі червона калина похилилася», калина має білий цвіт, а Україна:
А) багато золотих ланів;
Б) добрий рід;
В) чарівну вроду;
Г) сміливих козаків.

9. В якому місті перебував ханський син, потрапивши у полон («Євшан-зілля» М. Вороного):
А) Новгороді;
Б) Києві;
В) Москві;
Г) Львові.

10. Висловлення з твору М. Вороного «Євшан-зілля» «…рідний степ — широкий, вільний» вважається таким художнім засобом:
А) метафорою;
Б) алегорією;
В) епітетом;
Г) порівнянням.

11. У поемі Т. Шевченка «Тарасова ніч» козаки обступили ворога, наче:
А) зграя птахів;
Б) хмара;
В) ліс дрімучий;
Г) чорні вовки.

12. Портове місто, що згадується поемі Т. Шевченка «Іван Підкова», знаходиться:
А) у Німеччині;
Б) у Польщі;
В) у Росії;
Г) у Туреччині.

Контрольна робота з теми «Пісні літературного походження. М. Вороний. Т. Шевченко». ІІ варіант, українська література

Повернутися на сторінку Микола Вороний

Повернутися на сторінку Тарас Шевченко

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *