Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

   Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

   Урок № 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу.

   Урок № 2. Лексикологія. Фразеологія.

   Урок № 3. Морфологія. Основні правила правопису.

   Урок № 4. Розвиток мовлення. Особливості побудови тексту з елементами опису.

   Урок № 5. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

   Урок № 6. Види зв’язку слів у словосполученні.

   Урок № 7. Контрольний диктант.

   Урок № 8. Аналіз контрольної роботи.

   Урок № 9. Речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

   Урок № 10. Головні члени речення. Підмет. Способи його вираження.

   Урок № 11. Простий і складений присудок.

   Урок № 12. Складений іменний та складений дієслівний присудки.

   Урок № 13. Тире між підметом і присудком.

   Урок № 14. Вивчальне читання мовчки.

   Урок № 15. Другорядні члени речення. Означення.

   Урок № 16. Прикладка як різновид означення.

   Урок № 17. Додаток.

   Урок № 18. Розвиток мовлення. Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі.

   Урок № 19. Розвиток мовлення. Контрольний твір-опис місцевості.

   Урок № 20. Обставина. Види обставин.

   Урок № 21. Порівняльний зворот.

   Урок № 22. Контрольна робота. Тестування. Контрольне читання мовчки.

   Урок № 23. Односкладні речення. Означено-особове речення.

   Урок № 24. Неозначено-особове речення.

   Урок № 25. Узагальнено-особове речення.

   Урок № 26. Розвиток мовлення. Вибірковий переказ художнього тексту з описом пам’ятки.

   Урок № 27. Безособове речення.

   Урок № 28. Односкладне речення з головним членом у формі підмета (називне).

   Урок № 29. Розвиток мовлення. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю.

   Урок № 30. Розвиток мовлення. Контрольний докладний переказ художнього тексту з описом пам’ятки.

   Урок № 31. Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні.

   Урок № 32. Контрольна робота. Тестування.

   Урок № 33. Однорідні члени речення.

   Урок № 34. Речення з кількома рядами однорідних членів.

   Урок № 35. Однорідні й неоднорідні означення.

   Урок № 36. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

   Урок № 37. Розвиток мовлення. Опис пам’ятки культури в художньому стилі (усно).

   Урок № 38. Розвиток мовлення. Опис пам’ятки культури в публіцистичному стилі (письмово).

   Урок № 39. Розвиток мовлення. Контрольний твір-опис пам’ятки культури.

   Урок № 40. Контрольна робота. Тестування.

   Урок № 41. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені.

   Урок № 42. Вставні слова.

   Урок № 43. Розвиток мовлення. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

   Урок № 44. Вставні словосполучення й речення.

   Урок № 45. Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях.

   Урок № 46. Контрольна робота. Диктант. Аудіювання.

   Урок № 47. Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

   Урок № 48. Поняття про відокремлення.

   Урок № 49. Відокремлені означення.

   Урок № 50. Відокремлені й невідокремлені означення, способи їхнього вираження.

   Урок № 51. Розвиток мовлення. Конспектування прочитаного тексту.

   Урок № 52. Відокремлені прикладки.

   Урок № 53. Відокремлені прикладки.

   Урок № 54. Відокремлені обставини.

   Урок № 55. Розвиток мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему (усно).

   Урок № 56. Розвиток мовлення. Діалог, складений на основі телепередач як обмін думками.

   Урок № 57. Розвиток мовлення. Тематичні виписки.

   Урок № 58. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами.

   Урок № 59. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами.

   Урок № 60. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу.

   Урок № 61. Відокремлені уточнювальні додатки.

   Урок № 62. Відокремлені уточнювальні обставини.

   Урок № 63. Розвиток мовлення. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.

   Урок № 64. Контрольна робота. Тестування.

   Урок № 65. Розвиток мовлення. Контрольний переказ.

   Урок № 66. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про словосполучення.

   Урок № 67. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте неускладнене речення.

   Урок № 68. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення з однорідними членами речення).

   Урок № 69. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення зі звертаннями та вставними словами).

   Урок № 70. Узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення з відокремленими членами).

   Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

   Комментарии закрыты.