Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

  Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

  Урок № 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу.

  Урок № 2. Лексикологія. Фразеологія.

  Урок № 3. Морфологія. Основні правила правопису.

  Урок № 4. Розвиток мовлення. Особливості побудови тексту з елементами опису.

  Урок № 5. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

  Урок № 6. Види зв’язку слів у словосполученні.

  Урок № 7. Контрольний диктант.

  Урок № 8. Аналіз контрольної роботи.

  Урок № 9. Речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

  Урок № 10. Головні члени речення. Підмет. Способи його вираження.

  Урок № 11. Простий і складений присудок.

  Урок № 12. Складений іменний та складений дієслівний присудки.

  Урок № 13. Тире між підметом і присудком.

  Урок № 14. Вивчальне читання мовчки.

  Урок № 15. Другорядні члени речення. Означення.

  Урок № 16. Прикладка як різновид означення.

  Урок № 17. Додаток.

  Урок № 18. Розвиток мовлення. Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі.

  Урок № 19. Розвиток мовлення. Контрольний твір-опис місцевості.

  Урок № 20. Обставина. Види обставин.

  Урок № 21. Порівняльний зворот.

  Урок № 22. Контрольна робота. Тестування. Контрольне читання мовчки.

  Урок № 23. Односкладні речення. Означено-особове речення.

  Урок № 24. Неозначено-особове речення.

  Урок № 25. Узагальнено-особове речення.

  Урок № 26. Розвиток мовлення. Вибірковий переказ художнього тексту з описом пам’ятки.

  Урок № 27. Безособове речення.

  Урок № 28. Односкладне речення з головним членом у формі підмета (називне).

  Урок № 29. Розвиток мовлення. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю.

  Урок № 30. Розвиток мовлення. Контрольний докладний переказ художнього тексту з описом пам’ятки.

  Урок № 31. Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні.

  Урок № 32. Контрольна робота. Тестування.

  Урок № 33. Однорідні члени речення.

  Урок № 34. Речення з кількома рядами однорідних членів.

  Урок № 35. Однорідні й неоднорідні означення.

  Урок № 36. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

  Урок № 37. Розвиток мовлення. Опис пам’ятки культури в художньому стилі (усно).

  Урок № 38. Розвиток мовлення. Опис пам’ятки культури в публіцистичному стилі (письмово).

  Урок № 39. Розвиток мовлення. Контрольний твір-опис пам’ятки культури.

  Урок № 40. Контрольна робота. Тестування.

  Урок № 41. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені.

  Урок № 42. Вставні слова.

  Урок № 43. Розвиток мовлення. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

  Урок № 44. Вставні словосполучення й речення.

  Урок № 45. Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях.

  Урок № 46. Контрольна робота. Диктант. Аудіювання.

  Урок № 47. Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

  Урок № 48. Поняття про відокремлення.

  Урок № 49. Відокремлені означення.

  Урок № 50. Відокремлені й невідокремлені означення, способи їхнього вираження.

  Урок № 51. Розвиток мовлення. Конспектування прочитаного тексту.

  Урок № 52. Відокремлені прикладки.

  Урок № 53. Відокремлені прикладки.

  Урок № 54. Відокремлені обставини.

  Урок № 55. Розвиток мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему (усно).

  Урок № 56. Розвиток мовлення. Діалог, складений на основі телепередач як обмін думками.

  Урок № 57. Розвиток мовлення. Тематичні виписки.

  Урок № 58. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами.

  Урок № 59. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами.

  Урок № 60. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу.

  Урок № 61. Відокремлені уточнювальні додатки.

  Урок № 62. Відокремлені уточнювальні обставини.

  Урок № 63. Розвиток мовлення. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.

  Урок № 64. Контрольна робота. Тестування.

  Урок № 65. Розвиток мовлення. Контрольний переказ.

  Урок № 66. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про словосполучення.

  Урок № 67. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте неускладнене речення.

  Урок № 68. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення з однорідними членами речення).

  Урок № 69. Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення зі звертаннями та вставними словами).

  Урок № 70. Узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення з відокремленими членами).

  Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

  Комментарии закрыты.