Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

   Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

   Урок № 1. МОВА — НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ

   Урок № 2. ПОВТОРЕННЯ й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

   Урок № 3. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ПОВТОРЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТЕКСТ, СТИЛІ, ЖАНРИ Й ТИПИ МОВЛЕННЯ, ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ, СИТУАЦІЮ СПІЛКУВАННЯ; ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ

   Урок № 4. ПОВТОРЕННЯ й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ

   Урок № 5. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ. ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ДИКТАНТ

   Урок № 6. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. БУДОВА І ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

   Урок № 7. ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СПОСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА

   Урок № 8. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АУДІЮВАННЯ, ГОВОРІННЯ, ЧИТАННЯ, ПИСЬМО. РІЗНОВИДИ АУДІЮВАННЯ. ВИВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ

   Урок № 9. РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ ПРОСТІ І СКЛАДНІ (ПОВТОРЕННЯ)

   Урок № 10. РЕЧЕННЯ ОДНОСКЛАДНІ І ДВОСКЛАДНІ

   Урок № 11. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 12. ПІДМЕТ, СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ. ПРОСТИЙ І СКЛАДЕНИЙ ПРИСУДОК. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРИСУДКА

   Урок № 13. УЗГОДЖЕННЯ ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ

   Урок № 14-15. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. КОНТРОЛЬНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

   Урок № 16. РЕЧЕННЯ ПОШИРЕНІ Й НЕПОШИРЕНІ. ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ЛОГІЧНИЙ НАГОЛОС

   Урок № 17. ОЗНАЧЕННЯ ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ

   Урок № 18. ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ. НАПИСАННЯ НЕПОШИРЕНИХ ПРИКЛАДОК

   Урок № 19. ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ

   Урок № 20. ВИДИ ОБСТАВИН (ЗА ЗНАЧЕННЯМ). СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

   Урок № 21. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ. ВИДІЛЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЗВОРОТІВ КОМАМИ

   Урок № 22. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

   Урок № 23. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

   Урок № 24. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

   Урок № 25. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

   Урок № 26. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК № 5. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ЗА КАРТИНОЮ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

   Урок № 27. УРОКИ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК № 6. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 28. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

   Урок № 29. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ

   Урок № 30. ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНА СКЛАДНОГО

   Урок № 31. ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ

   Урок № 32. НЕЗАКІННЕНІ РЕЧЕННЯ, ЇХНІ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

   Урок № 33. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ (ЗІ СПОЛУЧНИКОВИМ, БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І ЗМІШАНИМ ЗВ’ЯЗКОМ). ПОШИРЕНІ ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ (ЄДНАЛЬНІ, ПРОТИСТАВНІ, РОЗДІЛОВІ)

   Урок № 34. РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДАМИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ

   Урок № 35. ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

   Урок № 36. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ ПРОСЛУХАНИХ РАДІО- І ТЕЛЕПЕРЕДАЧ)

   Урок № 37. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (ПОВТОРЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ

   Урок № 38. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

   Урок № 39. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 8. УСНИЙ ТА ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 40-41. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

   Урок № 42. ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ І ПОШИРЕНІ. РИТОРИЧНЕ ЗВЕРТАННЯ

   Урок № 43. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННЯХ

   Урок № 44. ВСТАВНІ СЛОВА (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ)

   Урок № 45. ГРУПИ ВСТАВНИХ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

   Урок № 46. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННІ Й ВСТАВНИХ СЛОВАХ

   Урок № 47. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 10. УСНИЙ ТА ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ (ВУЛИЦІ, СЕЛА, МІСТА) НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 48. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 11. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ (ВУЛИЦІ, СЕЛА, МІСТА) НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

   Урок № 49. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ І ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

   Урок № 50. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ІЗ РОЗДІЛУ «РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ»

   Урок № 51. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ

   Урок № 52. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ, СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

   Урок № 53. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ, ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ

   Урок № 54. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ОЗНАЧЕННЯХ

   Урок № 55. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. УСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ТЕМУ ПРО МОВУ, ЩО ВИМАГАЄ ЗІСТАВЛЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

   Урок № 56. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПРИКЛАДКИ

   Урок № 57. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

   Урок № 58. ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ДОДАТКАМИ

   Урок № 59. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ, СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

   Урок № 60. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ОБСТАВИНАХ

   Урок № 61. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. ІНТЕРВ’Ю В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

   Урок № 62. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ІНТЕРВ’Ю В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ (ПРОДОВЖЕННЯ)

   Урок № 63. УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

   Урок № 64. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ Й УТОЧНЮВАЛЬНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

   Урок № 65. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

   Урок № 66. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

   Урок № 67. ПРОСТЕ НЕУСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НЬОМУ

   Урок № 68. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

   Урок № 69. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ

   Урок № 70. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

   Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

   Комментарии закрыты.