Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

  Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

  Урок № 1. Мова — найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

  Урок № 2. Лексикологія. Фразеологія

  Урок № 3. Морфологія. Частини мови

  Урок № 4. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення. Вивчальне читання мовчки

  Уроки № 5-6. Синтаксис. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способами вираження головного слова. Види підрядного зв’язку між словами в словосполученні. Складні випадки керування

  Урок № 7. Речення, його основні ознаки

  Урок № 8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

  Урок № 9. Контрольна робота за темою «Синтаксис і пунктуація». Тестування

  Урок № 10. Розвиток зв’язного мовлення

  Урок № 11. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета

  Урок № 12. Простий і складений дієслівний присудок. Складений іменний присудок

  Урок № 13. Розвиток зв’язного мовлення. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

  Урок № 14. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості за складним планом

  Урок № 15. Узгодження присудка з підметом

  Урок № 16. Тире між підметом і присудком

  Урок № 17. Другорядні члени речення. Додаток

  Урок № 18. Розвиток зв’язного мовлення Усний твір-опис місцевості у художньому стилі на основі особистих спостережень

  Урок № 19. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі

  Урок № 20. Означення узгоджене й неузгоджене

  Урок № 21. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки

  Урок № 22. Види обставин за значенням

  Урок № 23. Порівняльний зворот

  Урок № 24. Контрольна робота на тему «Просте речення. Двоскладне речення». Тестування або диктант

  Урок № 25. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета. Означено-особові речення

  Урок № 26. Неозначено-особові речення

  Урок № 27. Узагальнено-особові речення

  Урок № 28. Безособові речення

  Урок № 29. Називні речення. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях

  Урок № 30. Контрольний диктант або тестування* за темою «Односкладні речення. Неповні речення». Контрольне читання тексту публіцистичного стилю мовчки

  Уроки № 31-32. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольної роботи. Усне повідомлення про мову. Зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі

  Уроки № 33-34. Речення з однорідними членами. Розділові і знаки при однорідних членах речення. Речення з кількома рядами однорідних членів

  Урок № 35. Розвиток зв’язного мовлення. Усний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису пам’яток історії та культури (за складним планом)

  Урок № 36. Однорідні й неоднорідні означення

  Урок № 37. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі

  Урок № 38. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі

  Урок № 39. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними і членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами

  Урок № 40. Узагальнення й систематизація вивченого про однорідні члени речення

  Урок № 41. Контрольна робота на тему «Речення з однорідними членами». Тестування

  Урок № 42. Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю

  Урок № 43. Звертання поширені й непоширені. Розділові і знаки при звертанні

  Урок № 44. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис пам’ятки історії та культури в публіцистичному стилі (за фотоілюстрацією із зображенням пам’ятника Т. Г. Шевченку в Харкові)

  Урок № 45. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-опис пам’ятки архітектури за власним спостереженням у художньому стилі

  Урок № 46. Звертання. Розділові знаки при звертаннях

  Урок № 47. Вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них

  Урок № 48. Розвиток зв’язного мовлення. Створення діалогів відповідно до ситуації спілкування

  Урок № 49. Розвиток зв’язного мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (на основі прослуханих телепередач). Діалог, складений на основі радіо- чи телепередач

  Урок № 50. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях

  Урок № 51. Вставлені слова і речення

  Урок № 52. Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями. Систематизація та узагальнення вивченого

  Урок № 53. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

  Уроки № 54-55. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (у тому числі й уточнюючі). Розділові знаки при відокремлених членах речення

  Урок № 56. Відокремлені й невідокремлені означення, і способи їхнього вираження. Розділові знаки при відокремлених означеннях

  Урок № 57. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (за складним планом)

  Уроки № 58-59. Відокремлені прикладки

  Урок № 60. Розвиток зв’язного мовлення. Конспектування прочитаного науково-навчального тексту

  Уроки № 61-62. Відокремлені обставини

  Урок № 63. Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки

  Урок № 64. Відокремлені уточнюючі члени речення. Додатки й обставини

  Урок № 65. Речення з відокремленими членами. Систематизація вивченого матеріалу

  Урок № 66. Контрольний диктант або тестування* за темою «Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями». Контрольне аудіювання тексту художнього стилю

  Урок № 67. Розвиток зв’язного мовлення. Інтерв’ю як жанр публіцистичного стилю

  Урок № 68. Контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами». Тестування або диктант*

  Урок № 69. Просте неускладнене речення

  Урок № 70. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними і вставленими конструкціями

  Конспекти уроків української мови, 8 клас, нова програма

  Комментарии закрыты.