Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма

   Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма

   МОВА І МОВЛЕННЯ

   Урок № 1. Мова в житті народу

   Урок № 2. Збагачення мови новими словами

   Урок № 3. Культура мовлення і культура спілкування

   ТЕКСТ

   Урок № 4. Повторення відомостей про текст. Ознаки тексту

   Урок № 5. Які бувають тексти. Текст-опис, текст-розповідь, текст-міркування

   Урок № 6-7. Тема і основна думка тексту

   Урок № 8. Текст-опис

   Урок № 9. Будова тексту

   Урок № 10. Поділ тексту на частини. План

   Урок № 11-12. Про одне і те ж по-різному: науково-популярні та художні тексти

   Урок № 13. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми «Текст»

   РЕЧЕННЯ

   Урок № 14-15. Речення. Види речень за метою висловлювання

   Урок № 16. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

   Урок № 17. Тренувальні вправи на побудову та поширення речення

   Урок № 18. Головні та другорядні однорідні члени речення

   Урок № 19. Поєднання однорідних членів речення сполучниками

   Урок № 20-22. Узагальнення вивченого про речення

   СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

   Урок № 23. Аналіз контрольної роботи. Частини мови: повторення вивченого у 1-3 класах

   Урок № 24. Вживання слів у прямому та переносному значенні

   Урок № 25. Слова порівняння у текстах-описах

   ІМЕННИК

   Урок № 26. Іменник. Повторення вивченого про іменник

   Урок № 27. Відмінювання іменників

   Урок № 28-29. Вправляння у відмінюванні іменників у однині

   Урок № 30. Розрізнення відмінків іменників. Відмінність родового і знахідного відмінків

   Урок № 31. Розрізнення називного і знахідного відмінків

   Урок № 32. Особливості давального і місцевого відмінків

   Урок № 33. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду

   Урок № 34. Зміна приголосних в іменниках перед закінченням -і

   Урок № 35-36. Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини

   Урок № 37. Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

   Урок № 38. Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини

   Урок № 39-40. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на твердий, м’який, шиплячий приголосний та -й і -р в орудному відмінку однини

   Урок № 41. Аналіз диктанту.Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини

   Урок № 42-43. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

   Урок № 44. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

   Урок № 45-46. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»

   ПРИКМЕТНИК

   Урок № 47. Аналіз контрольної роботи. Роль прикметників у мовленні

   Урок № 48. Зв’язок прикметників з іменниками у реченні

   Урок № 49. Прикметники-антоніми і прикметники-синоніми

   Урок № 50-51. Змінювання прикметників за родами та числами

   Урок № 52. Відмінювання прикметників

   Урок № 53-54. Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні

   Урок № 55. Аналіз диктанту. Спостереження за зміною закінчень прикметників у різних відмінкових формах

   Урок № 56. Вправи на визначення відмінків прикметників реченні

   Урок № 57-58. Інтегрований урок систематизації і узагальнення знань з теми «Зміна закінчень прикметників у різних відмінкових формах»

   Урок № 59. Використання прикметників в описі зовнішності людини

   Урок № 60. Використання прикметників в описах пейзажу

   Урок № 61-62. Інтегрований урок козацької слави (об’єднано з уроком розвитку мовлення). Вимова та правопис прикметників на -ський, -зький, -цький

   Урок № 63. Вживання знака м’якшення перед закінченням прикметників

   Урок № 64-65. Вимова та правопис закінчень -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини

   Урок № 66. Відмінювання прикметників у множині

   ЧИСЛІВНИК

   Урок № 67. Числівник як частина мови

   Урок № 68. Вимова і правопис числівників

   Урок № 69. Спостереження за функціональною роллю числівників у реченні

   Урок № 70-71. Вправи на практичне застосування складних і складених числівників

   ЗАЙМЕННИК

   Урок № 72. Займенник як частина мови

   Урок № 73. Особові займенники

   Урок № 74. Займенники першої особи однини і множини. Написання займенників із прийменниками

   Урок № 75. Займенники другої особи однини і множини

   Урок № 76. Займенники третьої особи однини і множини

   Урок № 77-79. Роль займенників у текстах

   ДІЄСЛОВО

   Урок № 80-81. Інтегрований урок засвоєння нових знань: введення в тему «Дієслово»

   Урок № 82. Змінювання дієслів за часами

   Урок № 83. Правопис не з дієсловами

   Урок № 84. Неозначена форма дієслова

   Урок № 85-86. Дієслова, що означають незавершену і завершену дію

   Урок № 87. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами

   Урок № 88-89. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами

   Урок № 90. Аналіз диктанту. Особові закінчення дієслів

   Урок № 91. Особові закінчення дієслів 1-ї особи теперішнього і майбутнього часів

   Урок № 92-93. Закінчення дієслів 2-ї особи теперішнього і майбутнього часів

   Урок № 94. Закінчення дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу

   Урок № 95. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу

   Урок № 96. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами

   Урок № 97-99. Вимова і правопис дієслів на -ся (-сь)

   ДІЄСЛОВО

   Урок № 100. Аналіз тестового контролю. Поняття про прислівник як частину мови

   Урок № 101. Порівняння прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників

   Урок № 102-103. Інтегрований урок. Спостереження за мовленнєвими явищами — вживанням у мовленні прислівників-антонімів, прислівників-синонімів

   Урок № 104. Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників (без уживання термінів)

   Урок № 105-108. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

   Урок № 109. Речення. Види речень за метою висловлювання. Звуко-буквений аналіз слів

   Урок № 110. Речення з однорідними членами. Головні і другорядні члени речення. Правопис особових закінчень дієслів

   ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 1-4 КЛАСАХ

   Урок № 111-113. Частини мови. Дієслово. Часові форми дієслів

   Урок № 114-117. Частини мови. Зв’язок прикметників з іменниками. Споріднені слова, що належать до різних частин мови

   Урок № 118-119. Підсумковий урок за рік. Урок №-гра «Територія рідної мови»

   Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма

   Комментарии закрыты.