Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма

  Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма

  МОВА І МОВЛЕННЯ

  Урок № 1. Мова в житті народу

  Урок № 2. Збагачення мови новими словами

  Урок № 3. Культура мовлення і культура спілкування

  ТЕКСТ

  Урок № 4. Повторення відомостей про текст. Ознаки тексту

  Урок № 5. Які бувають тексти. Текст-опис, текст-розповідь, текст-міркування

  Урок № 6-7. Тема і основна думка тексту

  Урок № 8. Текст-опис

  Урок № 9. Будова тексту

  Урок № 10. Поділ тексту на частини. План

  Урок № 11-12. Про одне і те ж по-різному: науково-популярні та художні тексти

  Урок № 13. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми «Текст»

  РЕЧЕННЯ

  Урок № 14-15. Речення. Види речень за метою висловлювання

  Урок № 16. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

  Урок № 17. Тренувальні вправи на побудову та поширення речення

  Урок № 18. Головні та другорядні однорідні члени речення

  Урок № 19. Поєднання однорідних членів речення сполучниками

  Урок № 20-22. Узагальнення вивченого про речення

  СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

  Урок № 23. Аналіз контрольної роботи. Частини мови: повторення вивченого у 1-3 класах

  Урок № 24. Вживання слів у прямому та переносному значенні

  Урок № 25. Слова порівняння у текстах-описах

  ІМЕННИК

  Урок № 26. Іменник. Повторення вивченого про іменник

  Урок № 27. Відмінювання іменників

  Урок № 28-29. Вправляння у відмінюванні іменників у однині

  Урок № 30. Розрізнення відмінків іменників. Відмінність родового і знахідного відмінків

  Урок № 31. Розрізнення називного і знахідного відмінків

  Урок № 32. Особливості давального і місцевого відмінків

  Урок № 33. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду

  Урок № 34. Зміна приголосних в іменниках перед закінченням -і

  Урок № 35-36. Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини

  Урок № 37. Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

  Урок № 38. Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини

  Урок № 39-40. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на твердий, м’який, шиплячий приголосний та -й і -р в орудному відмінку однини

  Урок № 41. Аналіз диктанту.Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини

  Урок № 42-43. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

  Урок № 44. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

  Урок № 45-46. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»

  ПРИКМЕТНИК

  Урок № 47. Аналіз контрольної роботи. Роль прикметників у мовленні

  Урок № 48. Зв’язок прикметників з іменниками у реченні

  Урок № 49. Прикметники-антоніми і прикметники-синоніми

  Урок № 50-51. Змінювання прикметників за родами та числами

  Урок № 52. Відмінювання прикметників

  Урок № 53-54. Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні

  Урок № 55. Аналіз диктанту. Спостереження за зміною закінчень прикметників у різних відмінкових формах

  Урок № 56. Вправи на визначення відмінків прикметників реченні

  Урок № 57-58. Інтегрований урок систематизації і узагальнення знань з теми «Зміна закінчень прикметників у різних відмінкових формах»

  Урок № 59. Використання прикметників в описі зовнішності людини

  Урок № 60. Використання прикметників в описах пейзажу

  Урок № 61-62. Інтегрований урок козацької слави (об’єднано з уроком розвитку мовлення). Вимова та правопис прикметників на -ський, -зький, -цький

  Урок № 63. Вживання знака м’якшення перед закінченням прикметників

  Урок № 64-65. Вимова та правопис закінчень -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини

  Урок № 66. Відмінювання прикметників у множині

  ЧИСЛІВНИК

  Урок № 67. Числівник як частина мови

  Урок № 68. Вимова і правопис числівників

  Урок № 69. Спостереження за функціональною роллю числівників у реченні

  Урок № 70-71. Вправи на практичне застосування складних і складених числівників

  ЗАЙМЕННИК

  Урок № 72. Займенник як частина мови

  Урок № 73. Особові займенники

  Урок № 74. Займенники першої особи однини і множини. Написання займенників із прийменниками

  Урок № 75. Займенники другої особи однини і множини

  Урок № 76. Займенники третьої особи однини і множини

  Урок № 77-79. Роль займенників у текстах

  ДІЄСЛОВО

  Урок № 80-81. Інтегрований урок засвоєння нових знань: введення в тему «Дієслово»

  Урок № 82. Змінювання дієслів за часами

  Урок № 83. Правопис не з дієсловами

  Урок № 84. Неозначена форма дієслова

  Урок № 85-86. Дієслова, що означають незавершену і завершену дію

  Урок № 87. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами

  Урок № 88-89. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами

  Урок № 90. Аналіз диктанту. Особові закінчення дієслів

  Урок № 91. Особові закінчення дієслів 1-ї особи теперішнього і майбутнього часів

  Урок № 92-93. Закінчення дієслів 2-ї особи теперішнього і майбутнього часів

  Урок № 94. Закінчення дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу

  Урок № 95. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу

  Урок № 96. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами

  Урок № 97-99. Вимова і правопис дієслів на -ся (-сь)

  ДІЄСЛОВО

  Урок № 100. Аналіз тестового контролю. Поняття про прислівник як частину мови

  Урок № 101. Порівняння прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників

  Урок № 102-103. Інтегрований урок. Спостереження за мовленнєвими явищами — вживанням у мовленні прислівників-антонімів, прислівників-синонімів

  Урок № 104. Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників (без уживання термінів)

  Урок № 105-108. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

  Урок № 109. Речення. Види речень за метою висловлювання. Звуко-буквений аналіз слів

  Урок № 110. Речення з однорідними членами. Головні і другорядні члени речення. Правопис особових закінчень дієслів

  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 1-4 КЛАСАХ

  Урок № 111-113. Частини мови. Дієслово. Часові форми дієслів

  Урок № 114-117. Частини мови. Зв’язок прикметників з іменниками. Споріднені слова, що належать до різних частин мови

  Урок № 118-119. Підсумковий урок за рік. Урок №-гра «Територія рідної мови»

  Конспекти уроків української мови, 4 клас, нова програма

  Комментарии закрыты.