Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма

   Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма

   ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

   Урок 1. Звуки. Звукові моделі слів

   Урок 2. Слова, що розрізняються тільки одним звуком

   Урок 3. Звуки і букви

   Урок 4. Українська абетка. Рукописні букви української абетки

   Урок 5. Великі букви української абетки

   Урок 6. Розташування слів за абеткою

   Урок 7. Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником

   Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису «Ромашка»

   Урок 9. Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

   Урок 10. Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

   Урок 11. Перенос слів з буквами Й та Ь

   Урок 12. Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

   Урок 13. Букви, що позначають голосні звуки

   Урок 14. Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

   Урок 15. Визначення наголосу в словах. Робота зі словами, наголос у яких треба запам’ятати

   Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Білочка»

   Урок 17. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

   Урок 18. Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

   Урок 19. Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків

   Урок 20. Звук [ф], позначення його буквою Ф

   Урок 21. Буква Ф i буквосполучення ХВ

   Урок 22. Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями ДЖ, ДЗ

   Урок 23. Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ГЕ», «ҐЕ»

   Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь»

   Урок 25. Буква «ЩА», позначення нею звукосполучення [шч]

   Урок 26. Перевірна робота

   Урок 27. Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки

   Урок 28. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

   Урок 29. Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу

   Урок 30. Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

   Урок 31. Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення

   Урок 32. Позначення м’якості приголосних перед [о] знаком м’якшення. Перенос слів із Ь

   Урок 33. Урок розвитку мовлення. Складання продовження казки за поданим початком (за казкою і. Прокопенко «куди сховалися гриби»)

   Урок 34. Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними

   Урок 35. Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними

   Урок 36. Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами І, Я, Ю, Є

   Урок 37. Спостереження за твердими та м’якими приголосними в словах

   Урок 38. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки

   Урок 39. Подовжені м’які приголосні звуки позначення їх на письмі

   Урок 40. Перенос слів із подовженими приголосними звуками

   Урок 41. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання порад на тему «бережіть книжки» за опорними словами і віршем г. Чорнобицької «не бруднити книжки»

   Урок 42. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками

   Урок 43. Закріплення вивченого про подовжені м’які приголосні звуки

   Урок 44. Апостроф. Правило вживання апострофа

   Урок 45. Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом

   Урок 46. Перенос слів 3 апострофом. Звуко-буквений аналіз слів

   МОВА І МОВЛЕННЯ

   Урок 47. Поняття про мову. Українська мова — державна мова україни

   Урок 48. Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Аудіювання

   Урок 49. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання 2-3 речень на задані теми

   Урок 50. Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення зі словами звертаннями

   Урок 51. Слова ввічливості

   ТЕКСТ

   Урок 52. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

   Урок 53. Добирання заголовків. Вправляння у стислому переказуванні тексту

   Урок 54. Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

   Урок 55. Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації

   Урок 56. Типи текстів: розповідь, опис, міркування

   Урок 57. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання на задану тему

   Урок 58. Перевірна робота. Контрольний диктант

   Урок 59. Контроль та оцінювання знань за темою «мова і мовлення. Текст»

   РЕЧЕННЯ

   Урок 60. Речення. Основні ознаки речення

   Урок 61. Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні.перевірна робота. Контрольне списування тексту «ліс»

   Урок 62. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення

   Урок 63. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях

   Урок 64. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

   СЛОВО (продовження)

   Урок 65. Слова, які відповідають на питання що робити? Що робили? Що робив? Що робить? Що буде робити? (дієслова)

   Урок 66. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв’язок дієслів з іменниками

   Урок 67. Роль дієслів у мовленні. Зв’язок дієслів з іншими словами

   Урок 68. Роль дієслів у мовленні. Виділення дієслів у текстах

   Урок 69. Роль дієслів у мовленні. Дієслова протилежні за значенням

   Урок 70. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, кінцівкою і сюжетними малюнками «дві білки»

   Урок 71. Роль дієслів у мовленні, робота над діалогом

   Урок 72. Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів зі словами він, вона, воно, вони

   Урок 73. Уявлення про службові слова та їх роль у реченні

   Урок 74. Практичне ознайомлення з прийменниками їх роллю в реченні

   Урок 75. Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченні

   Урок 76. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша в. Марсюка «моє оленятко». Тема опису «оленятко»

   КОРІНЬ СЛОВА

   Урок 77. Спостереження за значенням спільнокореневих (споріднених) слів

   Урок 78. Спільнокореневі (споріднені) слова. Виділення кореня в поданих словах

   Урок 79. Добирання спільнокореневих слів

   Урок 80. Добирання спільнокореневих слів

   Урок 81. Спільнокореневі (споріднені) слова

   Урок 82. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання основної частини казки за початком і кінцівкою казки та серією малюнків (І. Палагута «Про сіре мишенятко та рудого хом’ячка»)

   Урок 83. Спільнокореневі (споріднені) слова

   Урок 84. Спільнокореневі (споріднені) слова

   Урок 85. Спільнокореневі (споріднені) слова

   Урок 86. Узагальнення знань учнів за темою «корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова»

   РЕЧЕННЯ

   Урок 87. Основні ознаки речення. Поділ тексту на речення

   Урок 88. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, схемами речень і серією сюжетних малюнків (Е. Карл «Звідки прилетів метелик»)

   Урок 89. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення

   Урок 90. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

   Урок 91. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання

   Урок 92. Закріплення знань про види речень за метою висловлювання

   Урок 93. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком і кінцівкою оповідання, малюнками та опорними словами (С. Мацюцький «Кому дістався бублик»)

   Урок 94. Головні слова в реченні

   Урок 95. Визначення головних слів у реченні. Перевірна робота. Аудіювання «куди робота ховається»

   Урок 96. Зв’язок слів у реченні

   Урок 97. Складання записки

   Урок 98. Поширення речень за питаннями

   Урок 99. Узагальнення знань за темою «речення»

   Урок 100. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді «подорож у карпати» за малюнком та опорними словами

   ТЕКСТ

   Урок 101. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

   Урок 102. Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

   Урок 103. Текст-розповідь

   Урок 104. Текст-опис

   Урок 105. Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування структури тексту (Ю. Ярмиш «Дванадцятиголовий Дракончик»)

   Урок 106. Узагальнення знань за темою «текст»

   МОВА І МОВЛЕННЯ

   Урок 107. Мовні та немовні знаки

   Урок 108. Спорідненість мов

   Урок 109. Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Списування

   Урок 110. Слова ввічливості. Звертання

   Урок 111. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим малюнком та планом

   Урок 112. Контроль та оцінювання знань за темою «речення. Текст. Мова і мовлення»

   ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

   Урок 113. Що ми знаємо про звуки і букви

   Урок 114. Що ми знаємо про частини мови

   Урок 115. Що ми знаємо про речення

   Урок 116. Що ми знаємо про текст

   Урок 117. Перевірна робота

   Урок 118. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь на тему «мої літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша о. Палійчука «алло, ми поїхали в село»

   Урок 119. Підсумковий урок за рік

   Додаток свято «Рідне слово — диво калинове» (до Дня української писемності та мови)

   Конспекти уроків української мови, 2 клас, нова програма 2015 рік

   Комментарии закрыты.