КОНСПЕКТИ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 9 КЛАС

Конспекти уроків української літератури, 9 клас

1. Роль і місце літератури в житті нації

2. Родинно-побутові пісні

3. Родинно-побутові пісні, їхні особливості

4. Українське весілля — один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості

5. Українські народні балади

6. Українська середньовічна література XI-XV ст. (Огляд.)

7. Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей та інші

8. Біблійні притчі. Десять заповідей

9. Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ»

10. Києво-Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури. Оповідання про Прохора чорноризця

11. Українська література ренесансу і бароко. І. Вишенський

12 Історично-мемуарна проза. Козацькі літописи. «Історія русів»

13. Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література. Проза»

14. Поезія давньої української літератури. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші

15. Драматургія в давній українській літературі

16. Життя і творчість, морально-етичні ідеали філософа, просвітителя й поета Г. С. Сковороди

17. Вірші та байки Г. С. Сковороди

18. Байки, притчі та філософські трактати Г. С. Сковороди

19. Нова українська література. (Огляд.)

20. І. П. Котляревський. Життя і творчість. Поема «Енеїда»

21. І. П. Котляревський. Національний колорит, гумор, образи поеми «Енеїда»

22. І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять

23. І. П. Котляревський. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії

24. І. П. Котляревський. П’єса «Наталка Полтавка». Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки

25. Тематична контрольна робота. «І. Величковський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. І. П. Котляревський»

26. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Життєвий і творчий шлях

27. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма»

28. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни

29. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Іронія та сатира, поєднання реалізму й фантастики у повісті «Конотопська відьма»

30. Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка

31. Поети-романтики М. Костомаров, В. Забіла, М. Петренко, М. Шашкевич

32. Поети українського романтизму. Виразне читання віршів напам’ять

33. М. В. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»

34. М. В. Гоголь. «Вечір проти Івана Купала»

35. Тематична контрольна робота. Творчість Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, поетів-романтиків, М. В. Гоголя

36. Т. Г. Шевченко — геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні

37. Т. Г. Шевченко. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів

38. Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки»

39. Т. Г Шевченко. Поема «Гайдамаки». Продовження

40. Т. Г. Шевченко. Національна проблематика у творчості поета періоду «трьох літ». Поема «Кавказ»

41. Т. Г. Шевченко. Містерія «Великий льох». Вірші «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Суботові»

42. Т. Г. Шевченко. Поема «Сон»

43. Т. Г. Шевченко. Сатиричний пафос поеми «Сон», його спрямування

44. Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…»

45. Т. Г. Шевченко. Виразне читання віршів напам’ять

46. Мотив жіночої долі у творчості Шевченка. Поеми «Катерина», «Наймичка»

47. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Г. Шевченка»

48. Різноплановість зображення жіночих образів у віршах Т. Г. Шевченка «На панщині пшеницю жала…», «У нашім раї на землі…», в поемі «Марія»

49. Вершинні зразки Шевченкової лірики періоду арешту, заслання та після повернення .

50. Тарас Шевченко і Біблія

51. Світова велич українського поета Тараса Шевченка. Презентація проекту «Вінок слави Кобзареві»

52. П. Куліш — видатний письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач

53. Поезія П. Куліша. Вірші «До рідного народу», «Троє схотінок», «Заворожена криниця»

54. П. Куліш. «Чорна рада» — перший україномовний історичний роман

55. П. Куліш. Роман «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва

56. П. Куліш. Роман «Чорна рада». Образи та ідеї твору

57. Марко Вовчок. Життя і творчість. Оповідання «Максим Гримач»

58. Марко Вовчок. Оповідання «Максим Гримач»

59. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка»

60. Вступ. Література XX ст. — мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства

61. Українська еміграційна література XX ст. І. Багряний «Тигролови»

62. І. Багряний. «Тигролови». Гуманістична ідея перемоги добра над злом

63. І. Багряний. «Тигролови». Головний герой роману — сильний тип української людини

64. Сучасна візуальна (зорова) поезія

65. Поезії сучасного українського письменника Василя Герасим’юка

66. Іван Липа. Притчі «Мати», «У невідому путь»

67. Література рідного краю (за індивідуальними планами)

68. Література рідного краю (за індивідуальними планами)

69. Тематична контрольна робота. «Твори літератури XX століття та літератури рідного краю»

70. Повторення та узагальнення вивченого. Підсумок роботи за рік

Конспекти уроків української літератури, 9 клас