Конспекти уроків української літератури, 5 клас, нова програма

Конспекти уроків української літератури, 5 клас, нова програма

Урок № 1. Вступ. Слово в житті людини

Урок № 2. Міфи й легенди українців: «Про зоряний віз», «Чому пес живе коло людини», «Дажбог», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Первісні уявлення про Всесвіт і людину

Урок № 3. Українські народні легенди «Берегиня», «Неопалима купина». Добро і зло, їхня роль у житті

Урок № 4. Народні перекази.«Прийом у запорожців». Лицарство та відвага запорозьких козаків

Урок № 5. Народні казки, різновиди казок, їхні особливості

Урок № 6. Казка «Про правду і кривду». Добро і зло, красиве й потворне, смішне та страшне

Урок № 7. Українська народна казка «Мудра дівчина». Народне уявлення про добро і зло. Красиве і повторне, смішне та страшне

Урок № 8. Фантастичне і реальне, красиве і повторне в народній казці «Ох»

Урок № 9. Народна казка «Летючий корабель»

Урок № 10. Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Конкурс на кращого оповідача казки

Урок № 11. Урок позакласного читання № 1. Галина Пагутяк «Лялечка і Мацько»

Урок № 12. Контрольна робота № 1 за темою «Вступ. Світ фантазії, мудрості» (міфи та легенди українців, народні перекази, народні казки; твір Г. Пагутяк (уроку позакласного читання № 1). Тестові завдання

Урок № 13. Літературні казки. І. Франко «Фарбований Лис». Зміст казки

Урок № 14. І. Франко «Фарбований Лис». Головні та другорядні персонажі

Урок № 15. І. Франко «Фарбований Лис». Образ лиса, риси його характеру

Урок № 16. Література рідного краю № 1. Світ фантазії, мудрості. Казки у творчості письменників Одещини. Іван Плахтін «Казка про душу»

Урок № 17. Василь Королів-Старий. Казка «Хуха-Моховинка». Про письменника і його фантастичні казки

Урок № 18. Василь Королів-Старий «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці

Урок № 19. Василь Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон». Цікава сторінка з життя митця. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична)

Урок № 20. Василь Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон». Казкова історія і сучасне життя

Урок № 21. Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» — повість-казка сучасної дитячої письменниці

Урок № 22. Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально етичні проблеми в казці: добро і зло. Відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети

Урок № 23. Елементи незвичайного в повісті Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору, особливості її мови

Урок № 24. Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Написання продовження пригоди Алі та її нових друзів

Урок № 25. Література рідного краю № 2. Історичне минуле нашого народу. Переосмислення народних легенд та переказів у творчості письменників рідного краю. Олекса Різників «Шлейко, з Бога Турейко»

Урок № 26. Із народної мудрості. Загадки. Загадка як вид усної народної творчості. Види загадок

Урок № 27. Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості

Урок № 28. Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Складання усного твору, оповідання, казки за прислів’ям

Урок № 29. Урок позакласного читання № 2. Літературні казки. Іван Франко «Коли ще звірі говорили». Казка «Війна між псом і вовком»

Урок № 30. Урок виразного читання № 1 (проза). Василь Королів-Старий. Казка «Хуха-Моховинка»

Урок № 31. Контрольна робота № 2 за темою «Світ фантазії, мудрості. Загадки. Приказки. Прислів’я. Творчість Івана Франка, Василя Королева-Старого, Василя Симоненка, Галини Малик; твори літератури рідного краю № 1-2, позакласного читання № 2». Тестові завдання

Урок № 32. Повторення вивченого за І семестр

Урок № 33. Леонід Глібов — відомий український поет і байкар. Віршована загадка «Химерний, маленький»

Урок № 34. Л. Глібов. Акровірші «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»

Урок № 35. Літописні оповіді. «Повість минулих літ» — найдавніший літопис нашого народу. Розповідь про легендарного Нестора Літописця. «Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава»

Урок № 36. Літописні оповідання «Володимир вибирає віру». «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, сміливість, рішучість , вірність тощо. Значення літописання для нащадків

Урок № 37. Олександр Олесь. Коротка розповідь про письменника. «Ярослав Мудрий» (із книги «Княжа Україна»). Заповіт Ярослава Мудрого, його актуальність сьогодні

Урок № 38. Олександр Олесь «Ярослав Мудрий» (із книги «Княжа Україна»). Поетична розповідь про минуле нашого народу, князя Ярослава Мудрого, його мудрість, благородство, любов до рідної землі. Робота з текстом. Поезії «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород». Виразне читання, аналіз

Урок № 39. Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки

Урок № 40. Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка — наш нащадок і наш герой». Невеликий письмовий твір-казка

Урок № 41. Зірка Мензатюк. Історія рідної країни у пригодницькій повісті «Таємниця козацької шаблі». Аналіз повісті. Фантастичне і реальне в ній. Робота з текстом

Урок № 42. Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі». Справжні життєві цінності у творі. Стосунки між дорослими й дітьми. Робота з текстом

Урок № 43. Контрольна робота № 3 за темою «Історичне минуле нашого народу». Літописні оповіді. Творчість Леоніда Глібова, Олександра Олеся, Зірки Мензатюк». Тестові завдання

Урок № 44. Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе…». Краса навколишнього світу природи в поезіях Т. Шевченка

Урок № 45. Тарас Шевченко. «Садок вишневий коло хати» — перлина пейзажної лірики. Картини довколишнього світу природи в поезії. Поетичні засоби мови

Урок № 46. Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка «В бур’янах»)

Урок № 47. П. Тичина «Не бував ти у наших краях!». Майстерне відтворення краси природи, вираження патріотичних почуттів засобами художнього слова

Урок № 48. П. Тичина «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла». Любов до рідної землі. Мелодійність віршів Павла Тичини

Урок № 49. Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва (за оповіданням «Лось»)

Урок № 50. Гармонія людини з природою в оповіданні Є. Гуцала «Лось». Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань

Урок № 51. Гармонія людини з природою в оповіданні Є. Гуцала «Лось». Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань

Урок № 52. Урок позакласного читання № 3. Євген Гуцало «Сім’я дикої качки»

Урок № 53. Контрольна робота № 4 за темою «Рідна Україна. Світ природи. Творчість Т. Шевченка, С. Васильченка, П. Тичина, Є. Гуцала». Письмовий твір «Мій улюблений літературний герой»

Урок № 54. Максим Рильський. Відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати цю красу засобами поетичної мови. Аналіз поезії «Дощ»

Урок № 55. Максим Рильський «Осінь-маляр із палітрою…». Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям

Урок № 56. Уроку розвитку комунікативних умінь № 5. Художній етюд про природу (письмово)

Урок № 57. Урок виразного читання № 2. Конкурс-читання поезій Павла Тичини, Максима Рильського

Урок № 58. Григір Тютюник — молодший із двох українських письменників-братів. Оповідання «Дивак»

Урок № 59. Григір Тютюник «Дивак». Паралельність і єдність двох світів — природи й людини. Точність і лаконізм описів природи

Урок № 60. Григір Тютюник «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Образ Олеся

Урок № 61. Урок позакласного читання № 4. Олена Пчілка. Оповідання «Сосонка»

Урок № 62. Микола Вінграновський. Повість «Сіроманець» — захоплива і драматична історія про хлопчика і вовка як приклад гармонії людини і природи

Урок № 63. Микола Вінграновський «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї пропозиції

Урок № 64. Микола Вінграновський «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

Урок № 65. Урок літератури № 3. Рідна Україна і світ природи. Образ рідного краю у творах письменників для дітей

Урок № 66. Література рідного краю № 4. Історичне минуле нашого народу у творах поетів Одещини. В’ячеслав Друзяка. «Українці», «Козаки, де ваша сила»

Урок № 67. Контрольна робота № 5 за темою «Рідна Україна. Світ природи» (творчість Максима Рильського, Григора Тютюника, Миколи Вінграновського твори позакласного читання № 4, література рідного краю №№ 3, 4). Тестові завдання

Урок № 68-69. Повторне та узагальнення вивченого за ІІ семестр, за рік

Урок № 70. Урок-підсумок. Семестрове та річне оцінювання

Конспекти уроків української літератури, 5 клас, нова програма