Навчання грамоти

Навчання грамоти

Розвиток артикуляційно-вимовних умінь. Словниково-логічні вправи. Бесіда «Державні символи України»

Письмове приладдя. Правила сидіння за партою. Ознайомлення із зошитом для письма (прописи № 1, № 2)

Практичне ознайомлення з поняттями «слово», «речення»

Види ліній. Правила користування зошитом, ручкою, олівцем. Правила сидіння за партою. Обведення по контуру

Закріплення знань про речення

Сітка зошита, робочий рядок. Письмо горизонтальних прямих довгих та коротких ліній

Розширення уявлень учнів про слово та речення. Ознайомлення зі словами — назвами дій

Робочий рядок, його складові частини. Письмо коротких та довгих похилих ліній. Розвиток зв’язного мовлення. Мовленнєві форми привітання і прощання

Ознайомлення зі словами, що називають ознаки предметів. Логічні вправи для вміння відповідати на запитання хто це? що це?

Робочий рядок, його складові частини. Письмо похилих ліній

Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади

Письмо прямих паличок із заокругленням знизу

Поняття про наголос. Наголошений склад. Ознайомлення з трискладовим словом

Письмо малих дугоподібних ліній

Мовні і немовні звуки. Органи мовлення

Сітка зошита. Письмо прямих паличок із заокругленням знизу і зверху

Уявлення про голосні та приголосні звуки. Позначення цих звуків умовними знаками (фішками)

Робочий рядок та його складові частини. Письмо коротких паличок із заокругленнями зверху і знизу

Формування у дітей початкових навичок звукового аналізу. Моделювання односкладових слів

Підготовка до написання букв. Письмо малих та великих півовалів

Тверді та м’які приголосні звуки. Умовне позначення твердих і м’яких приголосних

Підготовка до написання букв. Письмо малих овалів

Звуковий аналіз вимовлених слів

Підготовка до написання букв. Письмо петлеподібних елементів у напрямку «вгору-вниз» (і-раз) та в напрямку «вниз-угору» (раз і)

Повний звуковий аналіз слів

Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв

Підготовка до виконання перевірної роботи

Підсумковий урок добукварного періоду. Перевірна робота

Звук [а]. Позначення його буквами A, a

Письмо рядкової букви а. Розвиток зв’язного мовлення

Звук [у]. Позначення його буквами У, у

Письмо рядкової букви у

Звук [о]. Позначення його буквами О, о

Письмо рядкової та великої букви о, О

Закріплення знань про звукові значення вивчених букв

Звук [и]. Позначення його буквою и

Письмо рядкової букви и. Розвиток зв’язного мовлення. Формування поняття про мовлення як засіб впливу на поведінку людей

Звук [м]. Позначення його буквами М, м («ем»). Перехід до читання прямих складів типу злиття ПГ

Письмо рядкової букви ж («ем»), складів із нею, слова мама

Закріплення знань про звукові значення вивчених букв

Письмо великої букви М («ем»), складів, слів із нею

Звуко-буквений аналіз слів

Звук [і]. Позначення його буквами І, і

Письмо рядкової букви і, складів із нею. Письмо великої букви І

Звуки [н], [н’]. Позначення їх буквами Н, н («єн»)

Письмо рядкової букви к («єн»), складів, слів із нею. Письмо великої букви Н («єн»)

Звук [в]. Позначення його буквами В, в («ве»)

Письмо рядкової букви в (« ве »), складів, слів із нею

Письмо великої букви Б («ве») у поєднанні з іншими буквами. Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнком

Звуки [л], [л’]. Позначення їх буквами «Л, л («ел»)

Письмо рядкової букви л (« ел »). Складовий диктант

Закріплення знань про звукові значення букви л («ел»)

Письмо великої букви Л («ел»)

Звуки [с], [с’]. Позначення їх буквами С, с («ес»)

Письмо рядкової букви с (« ее »), складів та слів із нею

Закріплення знань про вивчені букви

Закріплення знань про звуки [с], [с’]

Письмо великої букви С («ес»), складів та слів із нею

Звук [к]. Позначення його буквами К, к («ка»)

Письмо рядкової букви к («ка»), складів та слів із нею

Закріплення знань про букви К, к («ка»), їх звукове значення. Ознайомлення з рукописним шрифтом

Письмо великої букви К («ка»), складів, слів із нею

Письмо слів і складів із вивченими буквами

Звук [п]. Позначення його буквами П , п («пе»)

Письмо рядкової букви п («пе»), складів та слів із нею

Закріплення знань про букви П, п («пе»), їх звукове значення

Велика буква П («пе»). Написання імен з великої літери

Звуки [р], [р’]. Позначення їх буквами Р, р («ер»)

Письмо рядкової букви р («ер»), складів та слів із нею

Повторення вивчених букв

Закріплення знань про звукове значення букви Р, р («ер»)

Письмо великої букви Р («ер»). Списування з друкованого шрифту

Звуки [т], [т’]. Позначення їх буквами Т, т («те»)

Письмо рядкової букви т («те»), складів та слів із нею

Закріплення знань про букви Т, т («те»), їх звукове значення

Письмо великої букви Т («те»)

Повторення та закріплення знань про вивчені букви

Звук [е]. Позначення його буквами Е, е

Письмо рядкової букви е, складів та слів із нею

Закріплення знань про звук [е], букви Е, е

Письмо великої букви Е. Закріплення правопису великих букв

Звуки [д], [д’]. Позначення їх буквами Д, д («де»)

Письмо рядкової букви д («де»)

Письмо великої букви Д («де»). Поєднання букви д («де») з іншими буквами. Розвиток зв’язного мовлення

Продовження засвоєння звуків [д], [д’], букв Д, д («де»)

Повторення вивчених букв. Закріплення вміння писати вивчені букви. Розвиток зв’язного мовлення

Закріплення знань про букви Д, д («де»), звуки [д], [д’]

Закріплення знань учнів про вивчені букви. Списування з друкованого тексту

Звуки [з], [з’]. Позначення їх буквами З, з («зе»)

Письмо рядкової букви з (« зе »), складів та слів із нею

Письмо великої букви З («зе»). Письмо слів із пропущеними літерами

Буква ь (м’який знак). Позначення ним м’якості приголосних

М’який знак. Написання ь (м’якого знака) в кінці слів

Закріплення знань про букву ь (м’який знак)

Продовження теми попереднього уроку. Написання під диктовку слів з м’яким знаком у різних позиціях

Закріплення знань про вживання м’якого знака на письмі

Буквосполучення ьо. Написання складів і слів із буквосполученням ьо

Письмо вивчених букв, слів із вивченими літерами, речень за аналогією. Творчі вправи

Звук [б]. Позначення його буквами Б, б («бе»). Урок-гра

Письмо рядкової букви б («бе»), складів, слів із нею. Розвиток зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнком

Повторення вивченого про букви Б, б (« бе ») та звук [б]. Формування навичок читання

Письмо великої букви Б («бе»), складів, слів із нею

Звук [г]. Позначення його буквами Г, г («ге»)

Письмо рядкової букви г («ге»)

Закріплення вміння писати вивчені букви

Закріплення знань про звук [г], букви Г, г («ге»)

Письмо великої і рядкової букв Г, г («ге»)

Звук [ґ]. Позначення його буквами Ґ, ґ («ґе»)

Письмо рядкової букви ґ («ґе»), складів та слів із нею

Закріплення знань про звукові значення букв Г, г («ге») та Ґ, ґ («ґе»)

Письмо великої букви Ґ (« ґе »), складів та слів із нею

Письмо рядкових і великих букв Г, г (« ге ») та Ґ, ґ («ґе»), складів та слів із ними. Списування з друкованого тексту

Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че»)

Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Розвиток зв’язного мовлення. Закріплення вивченого про емоційне забарвлення голосу

Закріплення знань про звук [ч], букви Ч, ч («че»)

Письмо великої та рядкової букв Ч, ч («че»), складів і слів із ними

Звук [й]. Позначення його буквами И, й («йот»)

Письмо рядкової букви й (« йот »), складів, слів із нею. Письмо великої букви И («йот»), буквосполучень йо

Закріплення знань про букви И, й («йот»), звук [й]. Формування навичок читання на основі діалогу

Звук [х]. Позначення його буквами X, х («ха»)

Письмо рядкової букви х (« ха»), складів, слів з нею

Закріплення знань про букви X, х («ха»), звук [х]

Письмо великої букви X («ха»). Письмо слів з великою буквоюX («ха»)

Букви Я, я. Позначення буквою я звуків [йа]. Позначення буквою я звука [а] та м’якості попереднього приголосного

Письмо рядкової букви я, складів, слів із нею

Письмо великої букви Я, складів, слів із нею

Закріплення знань про букви Я, я

Письмо букви я у поєднанні з буквами, що позначають приголосні звуки

Звук [ж]. Позначення його буквами Ж, ж («же»)

Письмо рядкової букви ж («же»), складів, слів із нею

Закріплення знань про звук [ж], букви Ж, Ж («же»)

Закріплення навичок письма букви ж («же»), слів, речень

Закріплення знань про роль букви я в українській мові

Звук [ш]. Позначення його буквами Ш, ш («ша»)

Письмо рядкової букви ш («ша»), складів, слів із нею

Закріплення знань про звукове значення букви «ша»

Письмо великої букви Ш («ша»), складів і слів із нею

Звукосполучення [йі]. Позначення його буквами Ї, ї

Письмо рядкової букви ї, буквосполучень, слів із нею

Письмо великої букви ї, буквосполучень, слів із нею

Звуки [ц], [ц’]. Позначення їх буквами Ц, ц («це»)

Письмо рядкової букви ц («це»), складів, слів із нею

Закріплення знань про звукові значення букв Ц, ц («це»)

Письмо великої букви Ц («це»), складів, слів із нею

Звукосполучення [йу]. Позначення його буквами Ю, ю

Письмо рядкової букви ю, буквосполучень, складів, слів із нею. Розвиток зв’язного мовлення

Закріплення знань про звукове значення букв Ю, ю на початку складу

Буква ю для позначення звука [у] та м’якості попереднього приголосного

Письмо великої букви Ю, складів, слів із нею

Звукосполучення [йе]. Позначення його буквами Є, є

Письмо рядкової букви є, складів, слів із нею

Закріплення знань про звукове значення букв Є, є на початку складу

Письмо великої букви Є, складів, слів із нею. Написання слів з великої букви

Письмо букви є у сполученні з іншими буквами, у словах, словосполученнях. Списування з рукописного і друкованого тексту

Звукосполучення [шч]. Позначення його буквами Щ, щ («ща»)

Письмо рядкової букви щ («ща»), буквосполучень, слів із нею

Закріплення знань про букви Щ, щ («ща»), їх звукові значення

Письмо великої букви Щ («ща»), складів, слів із нею. Робота з діалогами

Звуки [ф], [ф’]. Позначення їх буквами Ф, ф («еф»)

Письмо великої та рядкової букв Ф, ф («еф»), складів, слів із ними

Закріплення знань про звукове значення букви ф («еф»)

Звуки [дз], [дз’]. Позначення їх буквосполученнями Дз, дз

Письмо буквосполучення дз. Звуко-буквений аналіз слів. Розвиток зв’язного мовлення. Текст

Звук [дж]. Позначення його буквосполученнями Дж, дж

Письмо буквосполучення дж. Звуко-буквений аналіз слів

Звук [дж]. Позначення його буквосполученнями Дж, дж

Закріплення навичок письма слів з буквосполученням дж. Розвиток мовлення. Закріплення знань про текст. Усний переказ

Закріплення знань про вивчені букви та звуки. Списування з друкованого тексту

Апостроф. Графічна роль апострофа в українській мові

Письмо слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів з апострофом

Закріплення вимови слів з апострофом. Робота над прислів’ям

Письмо слів з апострофом. Коментоване письмо. Списування з друкованого шрифту

Удосконалення навичок читання тексту. Ознайомлення з творчістю українського поета Т. Г. Шевченка

Списування рукописних великих і малих літер українського алфавіту в зошит без друкованої основи. Навчальний диктант

Ознайомлення з творчістю українського письменника І. Я. Франка. Опрацювання уривка казки «Ріпка»

Леся Українка — видатна українська поетеса

Виконання письмових творчих вправ. Списування прислів’їв із Букваря. Складання і записування слів зі складів: ґу-, -нок, -дзик, ґа-, -ка, ду-, біл-, -бок

М. Коцюбинський. Казка «Про двох цапків та двох кізочок»

Виконання творчих завдань

Підсумковий урок букварного періоду

Наша мова. Робота з дитячою книжкою. І. Січовик «Допиши віршика»

Наша мова

Подорожуємо просторами України

Подорожуємо просторами України 2

Слова ввічливості

Слова ввічливості

«Весна у синій хустинці»

Алфавіт. Звуки мовлення. Букви

Голосні звуки. Наголос. Склад

Перевірка навичок читання та розвитку мовлення

Приголосні звуки

Буква ю

Закріплення звукових значень букв Ю, ю

Письмо під диктовку складів, слів, речень з вивченими буквами

Буква я

Буква є

Виконання творчих письмових вправ

Закріплення знань про букви ї, ї

Буква ї

Букви я, ю, є, ї

Букви г («ге»), ґ («ґе»)

Складаємо розповідь

Буква Щ («ща»)

Вимова звуків [дз], [дз’], [дж]

Закріплення знань про звукове значення букв Щ, щ («гца»). Розвиток артикуляційно-вимовних умінь. Словниково-логічні вправи

Виконання творчих завдань

Буква ь (м’який знак). Урок-гра «Що? Де? Коли?»

Запам’ятай правило. Пригоди м’якого знака

Перенос слів із буквою ь (м’який знак)

Буква ь (м’який знак). Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за опорними словами

Апостроф

Хто? Що?

Який? Яка? Яке? Які?

Що робить? Розвиток зв’язного мовлення

Слова, протилежні за значенням

Свято Букваря

Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *