Конспекти уроків математики 2 клас

Конспекти уроків математики 2 клас

1. Урок на тему: Лічба в межах 20. Таблиці додавання й віднімання чисел 2 і 3 в межах 10. Поняття вартість монет. Задачі на знаходження суми та остачі й зменшення числа на кілька одиниць

2. Урок на тему: Таблиці додавання й віднімання чисел 4 і 5. Нумерація чисел у межах 20. Задачі на знаходження суми

3. Урок на тему: Вимірювання довжини відрізків у сантиметрах та дециметрах і сантиметрах. Побудова відрізків заданої довжини. Порівняння чисел. Розв’язання задач

4. Урок на тему: Назви компонентів дій додавання й віднімання. Таблиці додавання й віднімання чисел 6 і 7. Порівняння довжини відрізків. Задачі на різницеве порівняння. Запис математичних виразів за текстовим формулюванням. Поняття доба і тиждень

5. Урок на тему: Переставна властивість дії додавання. Таблиці додавання й віднімання чисел 8 і 9 (у межах 10). Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць

6. Урок на тему: Додавання й віднімання чисел у межах 10. Поняття вартість монет. Складання і розв’язання задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею

7. Урок на тему: Додавання й віднімання в межах 10. Зв’язок між додаванням і відніманням. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка

8. Урок на тему: Додавання й віднімання числа частинами. Розв’язання простих задач зі спільною частиною умови. Додавання й віднімання в межах 20. Творча робота над задачею

9. Урок на тему: Прийоми додавання й віднімання по одному числу і частинами. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом та задач на знаходження суми й невідомого числа

10. Урок на тему: Випадки додавання й віднімання в межах 20. Складання задач за аналогією. Порівняння місткості посудин. Поняття рік і місяць

11. Урок на тему: Контрольна робота № 1

12. Урок на тему: Таблиці додавання й віднімання числа 2. Задачі на різницеве порівняння і на знаходження невідомого доданка

13. Урок на тему: Таблиці додавання й віднімання числа 3. Ламані лінії. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць

14. Урок на тему: Таблиці додавання й віднімання числа 4. Розв’язання парних задач. Довжина ламаної лінії

15. Урок на тему: Вираз зі змінною. Позначення змінною буквою. Розв’язання і порівняння простих задач

16. Урок на тему: Таблиці додавання і віднімання числа 5. Творча робота над задачею

17. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Творча робота над задачею. Розпізнавання геометричних фігур

18. Урок на тему: Таблиці додавання й віднімання числа 6. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

19. Урок на тему: Таблиці додавання й віднімання числа 7. Складання задач за коротким записом. Залежність між сумою і доданками

20. Урок на тему: Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання

21. Урок на тему: Контрольна робота № 2

22. Урок на тему: Таблиці додавання й віднімання числа 8. Розв’язання задач, що мають спільну частину умови. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

23. Урок на тему: Задачі на дві дії. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання

24. Урок на тему: Таблиці додавання й віднімання числа 9. Периметр чотирикутника. Задачі на дві дії

25. Урок на тему: Узагальнена таблиця додавання й віднімання одноцифрових чисел. Задачі на дві дії

26. Урок на тему: Розв’язання складеної задачі двома способами (ознайомлення). Периметр трикутника. Порівняння виразів

27. Урок на тему: Застосування дужок для запису числових виразів. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання

28. Урок на тему: Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розпізнавання многокутників. Формування вміння читати задачу

29. Урок на тему: Утворення і назва чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Вправи на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Розв’язання складених задач

30. Урок на тему: Утворення і назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Знаходження значень виразів з дужками. Розв’язання простих і складених задач

31. Урок на тему: Утворення і назви чисел від 89 до 100. Лічба в межах 100. Складання числових виразів з дужками за текстовою умовою

32. Урок на тему: Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Творча робота над задачею

33. Урок на тему: Порівняння виразів із застосуванням знаків «більше» і «менше». Поняття сантиметр, дециметр, метр. Вимірювання метром

34. Урок на тему: Письмова нумерація чисел першої сотні. Читання чисел, записаних у нумераційних таблицях. Порівняння виразів

35. Урок на тему: Письмова нумерація чисел першої сотні. Читання та записування чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Визначення числа десятків і числа одиниць у двоцифровому числі

36. Урок на тему: Письмова нумерація чисел. Записування чисел під диктовку. Пояснення поданого розв’язання задачі. Знаходження значень виразів та порівняння чисел

37. Урок на тему: Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові і двоцифрові числа. Число попереднє і наступне до даного. Додавання й віднімання одиниці

38. Урок на тему: Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Вправляння у роботі з лінійкою. Елементи трикутника. Творча робота над задачею

39. Урок на тему: Закріплення випадків додавання й віднімання, пов’язаних з нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка

40. Урок на тему: Додавання й віднімання круглих десятків. Вправи і задачі на закріплення вивченого

41. Урок на тему: Вправи і задачі на додавання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка

42. Урок на тему: Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження значень буквених виразів. Календар

43. Урок на тему: Розв’язання задач складанням виразу. Одиниці вимірювання часу

44. Урок на тему: Контрольна робота № 3

45. Урок на тему: Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток

46. Урок на тему: Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток

47. Урок на тему: Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 54 + 30, 54 + 3. Короткий запис задачі за зразком

48. Урок на тему: Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до прикладів виду 40 + 47, 2 + 47. Розв’язання задач складанням виразу

49. Урок на тему: Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел

50. Урок на тему: Числові вирази. Складання й читання числових виразів. Повторення вивченого

51. Урок на тему: Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Задачі на дві дії

52. Урок на тему: Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на дві дії, в яких результат першої дії треба порівняти з одним із даних задачі

53. Урок на тему: Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до прикладів виду 79 — 40, 79 — 4. Знаходження остачі (здачі) в задачах на купівлю товару

54. Урок на тему: Вправи і задачі на додавання й віднімання двоцифрових чисел. Вправи на знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Побудова прямого кута на папері у клітинку

55. Урок на тему: Задачі на знаходження невідомого від’ємника

56. Урок на тему: Письмове додавання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею

57. Урок на тему: Письмове додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка. Творча робота над задачею

58. Урок на тему: Коротка форма пояснення письмового додавання. Творча робота над задачею

59. Урок на тему: Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язання простих і складених задач

60. Урок на тему: Коротка форма пояснення письмового віднімання. Розв’язання простих і складених задач

61. Урок на тему: Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел (закріплення). Складені задачі на збільшення й зменшення суми двох чисел на кілька одиниць. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

62. Урок на тему: Повторення додавання й віднімання двоцифрових чисел. Задачі на дві дії

63. Урок на тему: Контрольна робота № 4

64. Урок на тему: Аналіз результатів контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок)

65. Урок на тему: Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел для розв’язання задач і прикладів. Рух у протилежних напрямках

66. Урок на тему: Додавання виду 38 + 4. Творча робота над задачею. Розв’язання задачі двома способами

67. Урок на тему: Додавання виду 76 + 4. Задачі на дві дії

68. Урок на тему: Додавання виду 38 + 52. Задачі на зустрічний рух

69. Урок на тему: Усне віднімання виду 40 – 8. Вправи та задачі на закріплення прийому віднімання

70. Урок на тему: Закріплення прийому обчислення виду 40 – 8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом. Гострий і тупий кути

71. Урок на тему: Віднімання виду 53 – 8. Творча робота над задачею

72. Урок на тему: Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язання задач

73. Урок на тему: Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею

74. Урок на тему: Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею

75. Урок на тему: Усне й письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом. Розпізнавання кутів різних видів

76. Урок на тему: Додавання й віднімання двоцифрових чисел (повторення)

77. Урок на тему: Контрольна робота № 5

78. Урок на тему: Аналіз результатів контрольної роботи. Дія множення, знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення та прикладів на множення прикладами на додавання

79. Урок на тему: Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення

80. Урок на тему: Складання таблиці множення на 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання й віднімання в межах 100

81. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання й віднімання в межах 100

82. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Знаходження значень виразів, що містять дії різних ступенів

83. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня

84. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи та задачі на дії різного ступеня

85. Урок на тему: Контрольна робота № 6

86. Урок на тему: Аналіз результатів контрольної роботи. Дія ділення. Задачі на дії різного ступеня

87. Урок на тему: Зв’язок дій множення й ділення. Розв’язання задач і прикладів на дії першого ступеня

88. Урок на тему: Таблиця ділення на 2. Задачі на ділення

89. Урок на тему: Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язання задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач

90. Урок на тему: Назви чисел при діленні. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2

91. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2

92. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення і ділення числа 2. Складання виразів на дві дії за текстовими формулюваннями

93. Урок на тему: Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задачі на дії різного ступеня

94. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташуванням множників в умові

95. Урок на тему: Коло і круг. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання

96. Урок на тему: Вирази з дужками, що містять дії різного ступеня. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3

97. Урок на тему: Складання виразів з дужками. Взаємозв’язок дій множення й ділення (повторення). Вправи та задачі на засвоєння вивчених таблиць множення й ділення. Знаходження довжини ламаної лінії

98. Урок на тему: Повторення вивченого. Творча робота над задачею

99. Урок на тему: Контрольна робота № 7

100. Урок на тему: Аналіз результатів контрольної роботи. Складання таблиці ділення на 3. Складання задач за даним розв’язанням

101. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата

102. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром

103. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур (куб, куля, конус, циліндр)

104. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Залежність між компонентами і результатом дій першого ступеня (повторення)

105. Урок на тему: Повторення вивченого. Розв’язання складеної задачі на три дії за поданим планом

106. Урок на тему: Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язання прикладів і задач

107. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 4

108. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок множення й ділення (повторення)

109. Урок на тему: Складання таблиці ділення на 4. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 4

110. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром

111. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Задачі на дії різного ступеня. Складання задачі за її розв’язанням. Побудова прямого кута на папері у клітинку (повторення)

112. Урок на тему: «Половина», «третина», «чверть». Дії з величинами. Складання простих і складених задач

113. Урок на тему: Складання таблиці множення числа 5. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Знаходження значення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква

114. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів

115. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язання простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів. Задачі на дві дії, які містять зменшення числа в кілька разів

116. Урок на тему: Таблиця ділення на 5. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями

117. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення й зменшення числа в кілька разів

118. Урок на тему: Порядок виконання дій одного ступеня й різних ступенів

119. Урок на тему: Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями

120. Урок на тему: Контрольна робота № 8

121. Урок на тему: Аналіз результатів контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією

122. Урок на тему: Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язання складеної задачі на 3 дії

123. Урок на тему: Повторення таблиць додавання й віднімання. Складання виразів за текстовим формулюванням. Розпізнавання геометричних фігур

124. Урок на тему: Додавання й віднімання виду 27 + 3, 90 – 2. Складання задачі на знаходження третього доданка

125. Урок на тему: Повторення додавання й віднімання виду 28 + 5, 46 – 7. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Задачі на дві дії

126. Урок на тему: Перевірка дій додавання й віднімання. Письмове додавання й віднімання. Розв’язання і складання задач на дві дії. Перетворення величин

127. Урок на тему: Перевірка віднімання додаванням. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання й розв’язання задач

128. Урок на тему: Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Письмове виконання дій додавання й віднімання для перевірки усних обчислень

129. Урок на тему: Контрольна робота № 9

130. Урок на тему: Аналіз результатів контрольної роботи. Повторення дії множення. Назви чисел при множенні

131. Урок на тему: Повторення таблиці множення числа 2. Порівняння виразів Задачі на дії різного ступеня. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур

132. Урок на тему: Повторення дії ділення. Назви чисел при діленні. Таблиця ділення на 2

133. Урок на тему: Повторення таблиць множення числа 3 і ділення на 3. Розв’язання прикладів і задач

134. Урок на тему: Підсумковий урок. Повторення таблиць множення чисел 4, 5 і ділення на 4, 5

Конспекти уроків математики 2 клас