Конспекти уроків математики 1 клас

  Конспекти уроків математики 1 клас

  1. Урок на тему: Лічба предметів, їх розміщення у просторі та кількісне порівняння

  2. Урок на тему: Лічба предметів. Поняття стільки ж, більше — менше. Написання паличок

  3. Урок на тему: Лічба предметів. Порівняння предметів за розміром. Підготовчі вправи до написання цифр

  4. Урок на тему: Порядкова лічба. Поняття зліва направо, справа наліво, усі, решта, кожний, вищий —нижчий. Підготовка до написання цифр

  5. Урок на тему: Лічба предметів. Поняття зверху — знизу, праворуч — ліворуч, більше — менше, порівну

  6. Урок на тему: Розміщення предметів на площині та у просторі

  7. Урок на тему: Число й цифра. Позначення чисел цифрами

  8. Урок на тему: Число й цифра. Зіставлення цифри і числа предметів. Написання елементів цифр 1 і 2

  9. Урок на тему: Число й цифра 1

  10. Урок на тему: Число й цифра 2

  11. Урок на тему: Числа 1 і 2

  12. Урок на тему: Порівняння чисел 1 і 2. Знаки «>», «<», «=»

  13. Урок на тему: Число й цифра 3

  14. Урок на тему: Склад числа 3. Порівняння чисел у межах 3

  15. Урок на тему: Число і цифра 4

  16. Урок на тему: Склад числа 4. Порівняння чисел від 1 до 4, лічба в межах 10. Чотирикутник

  17. Урок на тему: Склад числа 4. Порівняння чисел у межах 4. Чотирикутник

  18. Урок на тему: Число і цифра 5

  19. Урок на тему: Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5

  20. Урок на тему: Порядкова та кількісна лічба. Закріплення знань про склад чисел у межах 5

  21. Урок на тему: Додавання чисел. Знак «+»

  22. Урок на тему: Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання. Поняття за, над, під. Порівняння за віком

  23. Урок на тему: Число й цифра 6, написання цифри 6. Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання в межах 6

  24. Урок на тему: Склад числа 6. Шестикутник

  25. Урок на тему: Склад числа 6. Складання й читання прикладів на додавання

  26. Урок на тему: Число й цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7

  27. Урок на тему: Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня. Написання цифр

  28. Урок на тему: Перетин прямих, точка, відрізок. Порівняння відрізків. Розв’язання прикладів на додавання

  29. Урок на тему: Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Додавання трьох доданків

  30. Урок на тему: Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел, порівняння чисел

  31. Урок на тему: Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр

  32. Урок на тему: Число й цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел у межах 9

  33. Урок на тему: Склад числа 9. Написання цифр, порівняння чисел, вимірювання відрізків

  34. Урок на тему: Складання й розв’язання прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокутників

  35. Урок на тему: Число 10. Записування числа 10 двома цифрами. Порівняння чисел

  36. Урок на тему: Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання й розв’язання прикладів на додавання

  37. Урок на тему: Склад числа 10. Складання прикладів за малюнками. Розпізнавання геометричних фігур

  38. Урок на тему: Ознайомлення з термінами доданок і сума. Складання прикладів на додавання за малюнками і числовим відрізком

  39. Урок на тему: Складання прикладів на додавання за малюнками. Закріплення термінів доданок, сума

  40. Урок на тему: Ознайомлення з дією віднімання. Знак «–».Складання прикладів на віднімання

  41. Урок на тему: Для віднімання. Складання й запис прикладів

  42. Урок на тему: Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання

  43. Урок на тему: Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання

  44. Урок на тему: Число й цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Розв’язання прикладів

  45. Урок на тему: Число і цифра 0. Віднімання, коли в результаті буде нуль. Додавання й віднімання одиниці

  46. Урок на тему: Додавання й віднімання нуля

  47. Урок на тему: Ознайомлення з поняттям задача. Складання й розв’язання задач на знаходження суми й остачі

  48. Урок на тему: Складання й розв’язання задачі за малюнком. Підсумок за розділом

  49. Урок на тему: Складання таблиць додавання й віднімання числа 1. Розв’язання прикладів виду: 7+1 + 1;7 – 1 – 1

  50. Урок на тему: Таблиця додавання й віднімання числа 1. Вправи й задачі на засвоєння додавання й віднімання 1

  51. Урок на тему: Складання таблиць додавання й віднімання числа 2. Розв’язання прикладів виду: 8 + 2 – 1,8 – 2 – 2. Віднімання за допомогою числового відрізка. Складання й розв’язання задач

  52. Урок на тему: Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Порівняння виразу й числа

  53. Урок на тему: Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Поняття умова задачі, запитання, відповідь

  54. Урок на тему: Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць

  55. Урок на тему: Складання таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць

  56. Урок на тему: Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення. Побудова відрізків

  57. Урок на тему: Задачі, які включають поняття стільки ж. Задачі на знаходження остачі. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3

  58. Урок на тему: Назви чисел при відніманні. Складання таблиць додавання й віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць. Побудова відрізка

  59. Урок на тему: Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми й остачі. Кругові приклади

  60. Урок на тему: Задачі на знаходження суми й остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Вимірювання довжини сторін многокутника, побудова чотирикутника за зразком

  61. Урок на тему: Складання таблиць додавання й віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць

  62. Урок на тему: Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5. Побудова відрізка

  63. Урок на тему: Розв’язання задач. Задача, що включає поняття стільки ж. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Побудова відрізка

  64. Урок на тему: Перевірна робота № 2

  65. Урок на тему: Складання таблиць додавання й віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння

  66. Урок на тему: Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 6. Розв’язання й порівняння задач на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць

  67. Урок на тему: Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Кругові приклади

  68. Урок на тему: Складання таблиць додавання й віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми й остачі

  69. Урок на тему: Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 7. Порівняння числових значень виразів

  70. Урок на тему: Складання таблиць додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків

  71. Урок на тему: Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання

  72. Урок на тему: Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на порівняння чисел

  73. Урок на тему: Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка

  74. Урок на тему: Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Задачі на різницеве порівняння

  75. Урок на тему: Літр, кілограм. Поняття про вік людини в роках. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Повторення геометричного матеріалу

  76. Урок на тему: Додавання і віднімання по одному й частинами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка

  77. Урок на тему: Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10

  78. Урок на тему: Вправи й задачі на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10

  79. Урок на тему: Десяток. Утворення числа 10

  80. Урок на тему: Десяток. Утворення й назви чисел другого десятка. Повторення таблиць додавання і віднімання в межах 10

  81. Урок на тему: Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження пропущеного числа. Розв’язання задач. Побудова відрізків

  82. Урок на тему: Лічба в межах 20. Складання прикладів на дві дії та їх розв’язання

  83. Урок на тему: Лічба в межах 20. Дециметр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Побудова відрізків

  84. Урок на тему: Лічба в межах 20. Вправи та задачі на вимірювання місткості і довжини. Письмова нумерація

  85. Урок на тему: Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Усна і письмова нумерація чисел другого десятка

  86. Урок на тему: Позначення другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць

  87. Урок на тему: Утворення чисел другого десятка з десятка й одиниць. Послідовність чисел. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10

  88. Урок на тему: Задачі на дві дії. Ламана лінія

  89. Урок на тему: Письмова нумерація чисел 11—20, їх порівняння. Задача на знаходження невідомого доданка

  90. Урок на тему: Додавання і віднімання виду: 10 + 4, 14 – 4, 14 – 10. Задачі на знаходження суми й остачі

  91. Урок на тему: Читання виразів. Задачі на знаходження остачі та на зменшення числа на кілька одиниць. Вмірювання відрізків у дециметрах і сантиметрах

  92. Урок на тему: Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання і віднімання виду 16 ± 1. Розв’язання задач

  93. Урок на тему: Лічба в межах 20. Розв’язання прикладів і задач

  94. Урок на тему: Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Нумерація чисел у межах 20

  95. Урок на тему: Лічба в межах 20. Знаходження значень виразів. Задача з одиницями часу

  96. Урок на тему: Позначення точок і відрізків буквами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка

  97. Урок на тему: Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення). Знаходження значень виразів. Вимірювання й порівняння довжин відрізків

  98. Урок на тему: Складання рівностей. Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення)

  99. Урок на тему: Доповнення чисел до 10. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10

  100. Урок на тему: Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка

  101. Урок на тему: Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння

  102. Урок на тему: Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння

  103. Урок на тему: Лічильна одиниця — десяток, її утворення. Утворення й назви чисел від 21 до 39. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць

  104. Урок на тему: Утворення і назви чисел від 40 до 100. Лічба в межах 100. Задачі на знаходження остачі

  105. Урок на тему: Утворення чисел з десятків і одиниць. Усна нумерація чисел 21—100. Задачі на знаходження невідомого доданка

  106. Урок на тему: Усна нумерація чисел 21—100. Лічба десятками. Задачі на знаходження суми і невідомого доданка

  107. Урок на тему: Числові рівності і нерівності. Метр, його співвідношення з дециметром і сантиметром. Розв’язання прикладів і задач

  108. Урок на тему: Письмова нумерація чисел 21—100. Одиниці першого і другого розрядів

  109. Урок на тему: Таблиця чисел першої сотні. Запис і порівняння чисел у межах 100. Творча робота над задачею

  110. Урок на тему: Одиниці вартості — копійка і гривня. Задачі про вартість. Запис і порівняння чисел 21—100

  111. Урок на тему: Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє і наступне число. Додавання і віднімання 1. Складання задач за малюнками

  112. Урок на тему: Кути і сторони многокутника, вершина кута. Додавання і віднімання чисел, пов’язане з нумерацією. Переставна властивість дії додавання. Творча робота над задачею

  113. Урок на тему: Додавання і віднімання виду: 50 + 6; 56 – 6, 56 – 50 та круглих чисел

  114. Урок на тему: Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язання задач на додавання і віднімання

  115. Урок на тему: Доба, тиждень, година — одиниці вимірювання часу. Розв’язання задач

  116. Урок на тему: Знаходження невідомого від’ємника і зменшуваного

  117. Урок на тему: Одиниці вимірювання часу — година і хвилина. Співвідношення між добою й годиною, годиною і хвилиною. Визначення часу за годинником

  118. Урок на тему: Розрядні доданки. Запис двоцифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Складання й розв’язання задач

  119. Урок на тему: Правило додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд, виду: 34 + 52

  120. Урок на тему: Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Складання й розв’язання задач

  121. Урок на тему: Додавання чисел виду 54 + 30, 54 + 3. Розв’язання простих задач на додавання і віднімання

  122. Урок на тему: Додавання чисел виду: 20 + 47, 2 + 47. Розв’язання простих і складених задач

  123. Урок на тему: Закріплення прийомів додавання чисел у межах 100 без переходу через розряд, задачі на знаходження невідомого зменшуваного, доданка та ін.

  124. Урок на тему: Читання та порівняння числових виразів. Складання задач різних типів на додавання за поданою схемою розв’язання

  125. Урок на тему: Правило віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження невідомого від’ємника

  126. Урок на тему: Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Обернені задачі

  127. Урок на тему: Віднімання виду: 79 – 40, 79 – 4. Обернені задачі

  128. Урок на тему: Закріплення навичок додавання і віднімання в межах 100. Складання й розв’язання задач

  129. Урок на тему: Закріплення й перевірка засвоєння прийомів додавання і віднімання в межах 100

  130. Урок на тему: Додавання з переходом через розряд у межах 20. Прийом додавання числа частинами

  131. Урок на тему: Віднімання з переходом через десяток у межах 20. Прийом віднімання числа частинами

  132. Урок на тему: Закріплення навичок віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Складання й розв’язування простих задач

  133. Урок на тему: Закріплення навичок додавання в межах 20 з переходом через розряд. Задачі на додавання

  134. Урок на тему: Куля, куб, циліндр. Закріплення обчислювальних навичок та вмінь розв’язувати задачі й складати обернені до них

  135. Урок на тему: Повторення й закріплення вивченого. Творча задача. Порівняння іменованих чисел

  136. Урок на тему: Додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого від’ємника, на зменшення числа

  137. Урок на тему: Закріплення вивчених прийомів додавання і віднімання в межах 100. Розв’язання та складання задач

  138. Урок на тему: Вправи і задачі на повторення

  139. Урок на тему: Перевірна робота

  140. Урок на тему: Підсумковий урок

  ДОДАТКИ

  141. Додаток 1. Матеріали для проведення фізкультхвилинок

  142. Додаток 2. Ігрова скринька

  143. Додаток 3. Гра-кросворд «Математика»

  144. Додаток 4. Математичні казки

  145. Додаток 5. Математичне свято

  Конспекти уроків математики 1 клас

  Комментарии закрыты.