Уроки математики

Уроки математики

Лічба предметів, їх розміщення у просторі та кількісне порівняння

Лічба предметів. Поняття стільки ж, більше — менше. Написання паличок

Лічба предметів. Порівняння предметів за розміром. Підготовчі вправи до написання цифр

Порядкова лічба. Поняття зліва направо, справа наліво, усі, решта, кожний, вищий —нижчий. Підготовка до написання цифр

Лічба предметів. Поняття зверху — знизу, праворуч — ліворуч, більше — менше, порівну

Розміщення предметів на площині та у просторі

Число й цифра. Позначення чисел цифрами

Число й цифра. Зіставлення цифри і числа предметів. Написання елементів цифр 1 і 2

Число й цифра 1

Число й цифра 2

Числа 1 і 2

Порівняння чисел 1 і 2. Знаки «>», «<», «=»

Число й цифра 3

Склад числа 3. Порівняння чисел у межах 3

Число і цифра 4

Склад числа 4. Порівняння чисел від 1 до 4, лічба в межах 10. Чотирикутник

Склад числа 4. Порівняння чисел у межах 4. Чотирикутник

Число і цифра 5

Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5

Порядкова та кількісна лічба. Закріплення знань про склад чисел у межах 5

Додавання чисел. Знак «+»

Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання. Поняття за, над, під. Порівняння за віком

Число й цифра 6, написання цифри 6. Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання в межах 6

Склад числа 6. Шестикутник

Склад числа 6. Складання й читання прикладів на додавання

Число й цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7

Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня. Написання цифр

Перетин прямих, точка, відрізок. Порівняння відрізків. Розв’язання прикладів на додавання

Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Додавання трьох доданків

Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел, порівняння чисел

Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр

Число й цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел у межах 9

Склад числа 9. Написання цифр, порівняння чисел, вимірювання відрізків

Складання й розв’язання прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокутників

Число 10. Записування числа 10 двома цифрами. Порівняння чисел

Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання й розв’язання прикладів на додавання

Склад числа 10. Складання прикладів за малюнками. Розпізнавання геометричних фігур

Ознайомлення з термінами доданок і сума. Складання прикладів на додавання за малюнками і числовим відрізком

Складання прикладів на додавання за малюнками. Закріплення термінів доданок, сума

Ознайомлення з дією віднімання. Знак «–».Складання прикладів на віднімання

Для віднімання. Складання й запис прикладів

Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання

Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання

Число й цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Розв’язання прикладів

Число і цифра 0. Віднімання, коли в результаті буде нуль. Додавання й віднімання одиниці

Додавання й віднімання нуля

Ознайомлення з поняттям задача. Складання й розв’язання задач на знаходження суми й остачі

Складання й розв’язання задачі за малюнком. Підсумок за розділом

Складання таблиць додавання й віднімання числа 1. Розв’язання прикладів виду: 7+1 + 1;7 – 1 – 1

Таблиця додавання й віднімання числа 1. Вправи й задачі на засвоєння додавання й віднімання 1

Складання таблиць додавання й віднімання числа 2. Розв’язання прикладів виду: 8 + 2 – 1,8 – 2 – 2. Віднімання за допомогою числового відрізка. Складання й розв’язання задач

Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Порівняння виразу й числа

Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Поняття умова задачі, запитання, відповідь

Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць

Складання таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць

Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення. Побудова відрізків

Задачі, які включають поняття стільки ж. Задачі на знаходження остачі. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3

Назви чисел при відніманні. Складання таблиць додавання й віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць. Побудова відрізка

Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми й остачі. Кругові приклади

Задачі на знаходження суми й остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Вимірювання довжини сторін многокутника, побудова чотирикутника за зразком

Складання таблиць додавання й віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць

Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5. Побудова відрізка

Розв’язання задач. Задача, що включає поняття стільки ж. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Побудова відрізка

Складання таблиць додавання й віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння

Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 6. Розв’язання й порівняння задач на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць

Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Кругові приклади

Складання таблиць додавання й віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми й остачі

Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 7. Порівняння числових значень виразів

Складання таблиць додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків

Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання

Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на порівняння чисел

Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка

Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Задачі на різницеве порівняння

Літр, кілограм. Поняття про вік людини в роках. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Повторення геометричного матеріалу

Додавання і віднімання по одному й частинами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка

Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10

Вправи й задачі на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10

Десяток. Утворення числа 10

Десяток. Утворення й назви чисел другого десятка. Повторення таблиць додавання і віднімання в межах 10

Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження пропущеного числа. Розв’язання задач. Побудова відрізків

Лічба в межах 20. Складання прикладів на дві дії та їх розв’язання

Лічба в межах 20. Дециметр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Побудова відрізків

Лічба в межах 20. Вправи та задачі на вимірювання місткості і довжини. Письмова нумерація

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Усна і письмова нумерація чисел другого десятка

Позначення другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць

Утворення чисел другого десятка з десятка й одиниць. Послідовність чисел. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10

Задачі на дві дії. Ламана лінія

Письмова нумерація чисел 11—20, їх порівняння. Задача на знаходження невідомого доданка

Додавання і віднімання виду: 10 + 4, 14 – 4, 14 – 10. Задачі на знаходження суми й остачі

Читання виразів. Задачі на знаходження остачі та на зменшення числа на кілька одиниць. Вмірювання відрізків у дециметрах і сантиметрах

Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання і віднімання виду 16 ± 1. Розв’язання задач

Лічба в межах 20. Розв’язання прикладів і задач

Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Нумерація чисел у межах 20

Лічба в межах 20. Знаходження значень виразів. Задача з одиницями часу

Позначення точок і відрізків буквами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка

Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення). Знаходження значень виразів. Вимірювання й порівняння довжин відрізків

Складання рівностей. Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення)

Доповнення чисел до 10. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10

Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка

Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння

Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння

Лічильна одиниця — десяток, її утворення. Утворення й назви чисел від 21 до 39. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць

Утворення і назви чисел від 40 до 100. Лічба в межах 100. Задачі на знаходження остачі

Утворення чисел з десятків і одиниць. Усна нумерація чисел 21—100. Задачі на знаходження невідомого доданка

Усна нумерація чисел 21—100. Лічба десятками. Задачі на знаходження суми і невідомого доданка

Числові рівності і нерівності. Метр, його співвідношення з дециметром і сантиметром. Розв’язання прикладів і задач

Письмова нумерація чисел 21—100. Одиниці першого і другого розрядів

Таблиця чисел першої сотні. Запис і порівняння чисел у межах 100. Творча робота над задачею

Одиниці вартості — копійка і гривня. Задачі про вартість. Запис і порівняння чисел 21—100

Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє і наступне число. Додавання і віднімання 1. Складання задач за малюнками

Кути і сторони многокутника, вершина кута. Додавання і віднімання чисел, пов’язане з нумерацією. Переставна властивість дії додавання. Творча робота над задачею

Додавання і віднімання виду: 50 + 6; 56 – 6, 56 – 50 та круглих чисел

Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язання задач на додавання і віднімання

Доба, тиждень, година — одиниці вимірювання часу. Розв’язання задач

Знаходження невідомого від’ємника і зменшуваного

Одиниці вимірювання часу — година і хвилина. Співвідношення між добою й годиною, годиною і хвилиною. Визначення часу за годинником

Розрядні доданки. Запис двоцифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Складання й розв’язання задач

Правило додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд, виду: 34 + 52

Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Складання й розв’язання задач

Додавання чисел виду 54 + 30, 54 + 3. Розв’язання простих задач на додавання і віднімання

Додавання чисел виду: 20 + 47, 2 + 47. Розв’язання простих і складених задач

Закріплення прийомів додавання чисел у межах 100 без переходу через розряд, задачі на знаходження невідомого зменшуваного, доданка та ін.

Читання та порівняння числових виразів. Складання задач різних типів на додавання за поданою схемою розв’язання

Правило віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження невідомого від’ємника

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Обернені задачі

Віднімання виду: 79 – 40, 79 – 4. Обернені задачі

Закріплення навичок додавання і віднімання в межах 100. Складання й розв’язання задач

Закріплення й перевірка засвоєння прийомів додавання і віднімання в межах 100

Додавання з переходом через розряд у межах 20. Прийом додавання числа частинами

Віднімання з переходом через десяток у межах 20. Прийом віднімання числа частинами

Закріплення навичок віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Складання й розв’язування простих задач

Закріплення навичок додавання в межах 20 з переходом через розряд. Задачі на додавання

Куля, куб, циліндр. Закріплення обчислювальних навичок та вмінь розв’язувати задачі й складати обернені до них

Повторення й закріплення вивченого. Творча задача. Порівняння іменованих чисел

Додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого від’ємника, на зменшення числа

Закріплення вивчених прийомів додавання і віднімання в межах 100. Розв’язання та складання задач

Вправи і задачі на повторення

Підсумковий урок

Ігрова скринька

Гра-кросворд «Математика»

Математичні казки

Математичне свято

Лічба в межах 20. Таблиці додавання й віднімання чисел 2 і 3 в межах 10. Поняття вартість монет. Задачі на знаходження суми та остачі й зменшення числа на кілька одиниць

Таблиці додавання й віднімання чисел 4 і 5. Нумерація чисел у межах 20. Задачі на знаходження суми

Вимірювання довжини відрізків у сантиметрах та дециметрах і сантиметрах. Побудова відрізків заданої довжини. Порівняння чисел. Розв’язання задач

Назви компонентів дій додавання й віднімання. Таблиці додавання й віднімання чисел 6 і 7. Порівняння довжини відрізків. Задачі на різницеве порівняння. Запис математичних виразів за текстовим формулюванням. Поняття доба і тиждень

Переставна властивість дії додавання. Таблиці додавання й віднімання чисел 8 і 9 (у межах 10). Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць

Додавання й віднімання чисел у межах 10. Поняття вартість монет. Складання і розв’язання задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею

Додавання й віднімання в межах 10. Зв’язок між додаванням і відніманням. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка

Додавання й віднімання числа частинами. Розв’язання простих задач зі спільною частиною умови. Додавання й віднімання в межах 20. Творча робота над задачею

Прийоми додавання й віднімання по одному числу і частинами. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом та задач на знаходження суми й невідомого числа

Випадки додавання й віднімання в межах 20. Складання задач за аналогією. Порівняння місткості посудин. Поняття рік і місяць

Контрольна робота № 1

Таблиці додавання й віднімання числа 2. Задачі на різницеве порівняння і на знаходження невідомого доданка

Таблиці додавання й віднімання числа 3. Ламані лінії. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць

Таблиці додавання й віднімання числа 4. Розв’язання парних задач. Довжина ламаної лінії

Вираз зі змінною. Позначення змінною буквою. Розв’язання і порівняння простих задач

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Творча робота над задачею

Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Творча робота над задачею. Розпізнавання геометричних фігур

Таблиці додавання й віднімання числа 6. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

Таблиці додавання й віднімання числа 7. Складання задач за коротким записом. Залежність між сумою і доданками

Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання

Контрольна робота № 2

Таблиці додавання й віднімання числа 8. Розв’язання задач, що мають спільну частину умови. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

Задачі на дві дії. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання

Таблиці додавання й віднімання числа 9. Периметр чотирикутника. Задачі на дві дії

Узагальнена таблиця додавання й віднімання одноцифрових чисел. Задачі на дві дії

Розв’язання складеної задачі двома способами (ознайомлення). Периметр трикутника. Порівняння виразів

Застосування дужок для запису числових виразів. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання

Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розпізнавання многокутників. Формування вміння читати задачу

Утворення і назва чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Вправи на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Розв’язання складених задач

Утворення і назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Знаходження значень виразів з дужками. Розв’язання простих і складених задач

Утворення і назви чисел від 89 до 100. Лічба в межах 100. Складання числових виразів з дужками за текстовою умовою

Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Творча робота над задачею

Порівняння виразів із застосуванням знаків «більше» і «менше». Поняття сантиметр, дециметр, метр. Вимірювання метром

Письмова нумерація чисел першої сотні. Читання чисел, записаних у нумераційних таблицях. Порівняння виразів

Письмова нумерація чисел першої сотні. Читання та записування чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Визначення числа десятків і числа одиниць у двоцифровому числі

Письмова нумерація чисел. Записування чисел під диктовку. Пояснення поданого розв’язання задачі. Знаходження значень виразів та порівняння чисел

Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові і двоцифрові числа. Число попереднє і наступне до даного. Додавання й віднімання одиниці

Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Вправляння у роботі з лінійкою. Елементи трикутника. Творча робота над задачею

Закріплення випадків додавання й віднімання, пов’язаних з нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка

Додавання й віднімання круглих десятків. Вправи і задачі на закріплення вивченого

Вправи і задачі на додавання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка

Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження значень буквених виразів. Календар

Розв’язання задач складанням виразу. Одиниці вимірювання часу

Контрольна робота № 3

Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 54 + 30, 54 + 3. Короткий запис задачі за зразком

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до прикладів виду 40 + 47, 2 + 47. Розв’язання задач складанням виразу

Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел

Числові вирази. Складання й читання числових виразів. Повторення вивченого

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Задачі на дві дії

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на дві дії, в яких результат першої дії треба порівняти з одним із даних задачі

Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до прикладів виду 79 — 40, 79 — 4. Знаходження остачі (здачі) в задачах на купівлю товару

Вправи і задачі на додавання й віднімання двоцифрових чисел. Вправи на знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Побудова прямого кута на папері у клітинку

Задачі на знаходження невідомого від’ємника

Письмове додавання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею

Письмове додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка. Творча робота над задачею

Коротка форма пояснення письмового додавання. Творча робота над задачею

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язання простих і складених задач

Коротка форма пояснення письмового віднімання. Розв’язання простих і складених задач

Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел (закріплення). Складені задачі на збільшення й зменшення суми двох чисел на кілька одиниць. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

Повторення додавання й віднімання двоцифрових чисел. Задачі на дві дії

Контрольна робота № 4

Аналіз результатів контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок)

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел для розв’язання задач і прикладів. Рух у протилежних напрямках

Додавання виду 38 + 4. Творча робота над задачею. Розв’язання задачі двома способами

Додавання виду 76 + 4. Задачі на дві дії

Додавання виду 38 + 52. Задачі на зустрічний рух

Усне віднімання виду 40 – 8. Вправи та задачі на закріплення прийому віднімання

Закріплення прийому обчислення виду 40 – 8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом. Гострий і тупий кути

Віднімання виду 53 – 8. Творча робота над задачею

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язання задач

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею

Усне й письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом. Розпізнавання кутів різних видів

Додавання й віднімання двоцифрових чисел (повторення)

Контрольна робота № 5

Аналіз результатів контрольної роботи. Дія множення, знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення та прикладів на множення прикладами на додавання

Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення

Складання таблиці множення на 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання й віднімання в межах 100

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання й віднімання в межах 100

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Знаходження значень виразів, що містять дії різних ступенів

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи та задачі на дії різного ступеня

Контрольна робота № 6

Аналіз результатів контрольної роботи. Дія ділення. Задачі на дії різного ступеня

Зв’язок дій множення й ділення. Розв’язання задач і прикладів на дії першого ступеня

Таблиця ділення на 2. Задачі на ділення

Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язання задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач

Назви чисел при діленні. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2

Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2

Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення і ділення числа 2. Складання виразів на дві дії за текстовими формулюваннями

Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задачі на дії різного ступеня

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташуванням множників в умові

Коло і круг. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання

Вирази з дужками, що містять дії різного ступеня. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3

Складання виразів з дужками. Взаємозв’язок дій множення й ділення (повторення). Вправи та задачі на засвоєння вивчених таблиць множення й ділення. Знаходження довжини ламаної лінії

Повторення вивченого. Творча робота над задачею

Контрольна робота № 7

Аналіз результатів контрольної роботи. Складання таблиці ділення на 3. Складання задач за даним розв’язанням

Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата

Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром

Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур (куб, куля, конус, циліндр)

Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Залежність між компонентами і результатом дій першого ступеня (повторення)

Повторення вивченого. Розв’язання складеної задачі на три дії за поданим планом

Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язання прикладів і задач

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 4

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок множення й ділення (повторення)

Складання таблиці ділення на 4. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 4

Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром

Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Задачі на дії різного ступеня. Складання задачі за її розв’язанням. Побудова прямого кута на папері у клітинку (повторення)

«Половина», «третина», «чверть». Дії з величинами. Складання простих і складених задач

Складання таблиці множення числа 5. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Знаходження значення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язання простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів. Задачі на дві дії, які містять зменшення числа в кілька разів

Таблиця ділення на 5. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями

Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення й зменшення числа в кілька разів

Порядок виконання дій одного ступеня й різних ступенів

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями

Контрольна робота № 8

Аналіз результатів контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією

Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язання складеної задачі на 3 дії

Повторення таблиць додавання й віднімання. Складання виразів за текстовим формулюванням. Розпізнавання геометричних фігур

Додавання й віднімання виду 27 + 3, 90 – 2. Складання задачі на знаходження третього доданка

Повторення додавання й віднімання виду 28 + 5, 46 – 7. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Задачі на дві дії

Перевірка дій додавання й віднімання. Письмове додавання й віднімання. Розв’язання і складання задач на дві дії. Перетворення величин

Перевірка віднімання додаванням. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання й розв’язання задач

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Письмове виконання дій додавання й віднімання для перевірки усних обчислень

Контрольна робота № 9

Аналіз результатів контрольної роботи. Повторення дії множення. Назви чисел при множенні

Повторення таблиці множення числа 2. Порівняння виразів Задачі на дії різного ступеня. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур

Повторення дії ділення. Назви чисел при діленні. Таблиця ділення на 2

Повторення таблиць множення числа 3 і ділення на 3. Розв’язання прикладів і задач

Уроки математики

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *