Конспекти уроків Людина і світ, 11 клас

   Конспекти уроків Людина і світ, 11 клас

   Тема І. ЛЮДИНА. ОСОБИСТІСТЬ. ГРОМАДЯНИН

   Урок 1. Поняття «людина як біосоціальна істота». Співвідношення понять «людина — індивід — особа — особистість — індивідуальність»

    

   Тема II. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

   Урок 2. Поняття «соціалізація». Ґендерна соціалізація особистості

   Урок 3. Сім’я. Родинна соціалізація

   Урок 4. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки

    

   Тема III. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ

   Урок 5. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм

   Урок 6. Ґендерні стереотипи

    

   Тема IV. КОНФЛІКТИ

   Урок 7. Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання

   Урок 8. Міжнародні конфлікти. Поняття солідарності та конкурентності як необхідних умов соціального прогресу

    

   Тема V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ)

   Урок 9. Поняття соціуму. Історичні типи стратифікованих суспільств

   Урок 10. Суспільна стабільність та безпека, їх соціальна цінність

   Урок 11. Природні та техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці. Подолання та попередження наслідків глобальних проблем

    

   Тема VI. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

   Урок 12. Поняття соціальної мобільності, комунікації та комунікативності

    

   Тема VII. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

   Уроки 13-14. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація

   УРОКИ 15-16 Поняття громадянського суспільства. Поняття і функції громадської думки

   Тема VIII. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

   Урок 17. Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції.

   Уроки 18-19. Політична культура. Політична соціалізація. Політична еліта

    

   Тема X. ДЕМОКРАТІЯ

   Уроки 20-21. Поняття демократії. Демократія як політичний режим

   Уроки 22-23. Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством. Вибори як інструмент демократії

    

   Тема XI. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

   Уроки 24—25. Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті

    

   Тема XII. НАЦІЯ

   Уроки 26-27. Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична

    

   Тема XIII. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ

   Уроки 28-29. Поняття полікультурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів

    

   Тема XIV. УКРАЇНА І СВІТ

   Уроки 30-31. Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі

   Урок 32. Міграційні процеси в Україні

   Урок 33. Внесок українців у світову науку і культуру. Українська діаспора у світі

   Урок 34. Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля

    

   Конспекти уроків Людина і світ, 11 клас

   Комментарии закрыты.