Картини довколишнього світу, природи в поезії Т. Г. Шевченка «Садок вишневий коло хати», українська література

Картини довколишнього світу, природи в поезії Т. Г. Шевченка «Садок вишневий коло хати», українська література

Все відцвітає, і жовкне, і гине,
Вітром розноситься, ніби сміття.
Тільки родина — як вічна зернина
На невмирущому полі життя.
В. Крищенко

Хід уроку Картини довколишнього світу, природи в поезії Т. Г. Шевченка «Садок вишневий коло хати», українська література

II. Актуалізація опорних знань

1. Експрес-опитування
• Що таке тропи?
• Які художні засоби належать до тропів?
• Порівняння — це…
• Які сполучники найчастіше використовуються в порівняннях?
• Визначте троп: щедрі руки, золотий голос, могутній дуб?
• Метафора — це….
• З якою метою вживаються метафори?
• Пейзаж — це…
• Назвати художні засоби, які використовує Шевченко у вірші «За сонцем хмаронька пливе».

2. Конкурс «Я — поет»
Учні зачитують домашні твори, у яких засобом персоніфікації зображені звичні предмети: зошит, підручник тощо.

III. Оголошення теми. Цілевизначення

1. Створення асоціативного ряду
Родина… Яка вона?

2. Слово вчителя
Любов до Батьківщини, рідного краю, до родини відчувають усі. Саме це почуття підтримує людину в скрутні хвилини. Уявіть Тараса Шевченка на засланні. Його вивели на прогулянку з камери. Поет глибоко вдихає весняне повітря, пахощі вишняку, добре знані йому ще з далекого дитинства. Раптом зринає перед Тарасовими очима до щему в серці мила картина: садок вишневий коло хати, хрущі гудуть…
У таких драматичних умовах Шевченко творить надзвичайної краси поезію «Садок вишневий коло хати», яку вважають світовим шедевром пейзажної лірики.

3. Повідомлення теми уроку
Учні записують тему уроку, епіграф.

4. Вибір цілей із загального переліку, доповнення власними

5. Планування дослідницької роботи
Учитель акцентує увагу на тому, що впродовж уроку учні повинні розгадати таємницю поезії «Садок вишневий коло хати».

IV. Опрацювання навчального матеріалу

1. Колективне складання пам’ятки «Як читати вірші»
• Читай так, щоб картину яскраво уявили слухачі.
• Намагайся бачити перед собою друзів.
• Слідкуй за виразом обличчя та жестами.
• Читай щиро.

2. Виразне читання вірша «Садок вишневий коло хати»

Учні заплющують очі і слухають, намагаючись «побачити», «почути» зображене у вірші.

• Чи сподобався вам вірш? Чим саме? («Незакінчене речення»: На мій погляд, вірш… .)

Учитель ознайомлює учнів з оцінкою вірша І. Тургенєвим, який відзначив високий поетичний струмінь твору, його задумливість, лагідність і назвав його чудовим.

3. Повторне читання поезії
• Що головне в цьому вірші: опис природи чи відчуття поета?
• Назвіть тропи, що використовує автор?

4. Повідомлення проблемного завдання
У вірші майже немає узвичаєних художніх засобів, жодного тропа, ніяких барв, а вечір на Україні постає перед нами в усій красі. Завдяки чому досягається образність?

5. Пошукова робота в групах
• У кожній строфі вірша визначити зорові, слухові, дотикові образи.
• З’ясувати, як поєднуються ці образи, яким настроєм пройнята поезія. Учні працюють за такою схемою:

Садок вишневий коло хати,зоровий образ
Хрущі над вишнями гудуть.слуховий образ
Плугатарі з плугами йдуть,слуховий і дотиковий образи
Співають ідучи дівчата,слуховий і зоровий образи
А матері вечерять ждутьзоровий і дотиковий образи

6. Озвучування результатів пошуку
Таким чином, поезія «Садок вишневий коло хати» — без тропів. Усі образи в ній становлять гармонійну цілість, про що влучно ще зауважив Іван Франко. І завдяки цьому читач виразно чує, зримо уявляє, бачить все те, що Шевченко описав так просто і так геніально. Про подібні речі Л. Толстой, відомий російський письменник, говорив, що вони написані «так майстерно, що майстерності не видно зовсім». Які асоціації викликає поезія?

7. Робота за репродукцією картини Т. Шевченка «Селянська родина»
Тарас Шевченко — чудовий знавець життя народу, його побуту. Про це свідчать його поезії та картини, зокрема «Селянська родина»? Ця картина знаходиться у державному музеї Т. Г. Шевченка в Києві. Вона невелика за розміром, але значна за своїм змістом.
Порівняльна характеристика вірша і картини.

V. «Мозковий штурм»
Чим картина Т. Г. Шевченка «Селянська родина» і поезія «Садок вишневий коло хати» подібні? У чому їх відмінність?
Учні зіставляють образи, фон, настрій, почуття, Учитель підводить учнів до висновку, що теплі родинні стосунки, природа знімають проблеми, наближають життя до ідеалу.
Музична пауза. Звучить запис пісні «Родина».

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Складання партитури вірша

2. Виразне читання поезії

VII. Рефлексія та оцінювання
• «Мікрофон-2»: «Після цього уроку я зрозумів…»
• Оцінка власної діяльності та взаємооцінка (в парах).
• Кольорова рефлексія (як змінився настрій протягом уроку; наскільки я зумів досягти поставлених цілей).

Картини довколишнього світу, природи в поезії Т. Г. Шевченка «Садок вишневий коло хати», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *