Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 1

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 1

ВАРІАНТ 1

Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Твір «Ой на горі вогонь горить» за жанром є
А піснею
Б поемою
В баладою
Г романсом

2. Думку про любов кожного з нас до свого ближнього розкрито в притчі або легенді про
А перших людей Адама і Єву
Б Вавилонську вежу
В блудного сина
Г потоп на землі

3. Біблійні мотиви й образи Т. Шевченко використав у творі
А «Доля»
Б «Кавказ»
В «Чигрине, Чигрине…»
Г «Стоїть в селі Суботові…»

4. Пам’яткою житійної літератури є твір
А «Історія русів»
Б Ізборник Святослава
В «Повість минулих літ»
Г Києво-Печерський патерик

5. Фігурні (курйозні) вірші писав
А П. Куліш
Б Т. Шевченко
В М. Костомаров
Г С. Климовський
Д І. Величковський

6. «Природжене діло є для неї (людини) найсолодша втіха» — такими словами сформульовано ідею у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
Д «Наталка Полтавка» І. Котляревського

7. Пісня є одним з головних засобів розкриття характеру персонажів у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

8. «Переодягнув» героїв Верґілія в українські костюми в одному зі своїх творів
А П. Куліш
Б М. Гоголь
В Т. Шевченко
Г Г. Сковорода
Д І. Котляревський

9. За стильовими ознаками твір «Рибалка» П. Гулака-Артемовського належить до літератури
А сентименталістської
Б модерністської
В реалістичної
Г романтичної
Д барокової

10. Сатирично змальовує козацько-старшинський устрій XVIII ст,
А П. Куліш («Чорна рада»)
Б Т. Шевченко («Гайдамаки»)
В Марко Вовчок («Максим Гримач»)
Г М. Гоголь («Вечір проти Івана Купала»)
Д Г. Квітка-Основ’яненко («Конотопська відьма»)

11. Прочитайте уривок.
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!

Такими словами звертається Т. Шевченко до
А Г. Квітки-Основ’яненка
Б І. Котляревського
В Марка Вовчка
Г М. Гоголя
Д П. Куліша

12. У творі «Великий льох» Т. Шевченко згадує історичних діячів
А Я. Сомка і Петра І
Б Петра І і Миколу ІІ
В Миколу ІІ і Катерину II
Г Катерину II і Б. Хмельницького
Д Б. Хмельницького і Я. Сомка

13. Кульмінацією твору Марка Вовчка «Максим Гримач» є епізод, коли
А Максим Гримач забороняє дочці виходити заміж за бурлаку
Б Катря дізнається, що Семен — бідний козак
В Семен іде на заробітки
Г Катря кидається в річку
Д Семен гине під час бурі

14. Пошуки істини в допомозі ближньому, моральна чистота та духовне самовдосконалення — шлях персонажа із твору «Чорна рада» П. Куліша
А Петра Шрама
Б Кирила Тура
В Божого чоловіка
Г Михайла Череваня
Д Василя Невольника

15. Нащадком гетьмана Дем’яна Многогрішного є головний герой твору
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

16. У жанрі зоропоезії творили обидва письменники в рядку
А Г. Сковорода, С. Климовський
Б С. Климовський, Є. Гребінка
В Є. Гребінка, М. Мірошниченко
Г М. Мірошниченко, В. Женченко
Д В. Женченко, Г. Сковорода

Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між героєм роману «Чорна рада» П. Куліша та його портретною характеристикою.

1 Василь НевольникА …високий і вродливий; а по кармазинах скрізь комір і поли, гаптовані золотом; вверху кирея, підбита соболем; підпиравсь срібною булавою.
2 Михайло ЧереваньБ По одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом — старий «козарлюга».
3 Іван Шрам В Був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва… Після війни й сів хутором.
4 Іван БрюховецькийГ Дідусь такий мізерний… невеличкий, похилий, очі йому позападали.
Д Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях… Хіба по шаблі можна було догадатися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота…

Відповідь:
1—Г
2—В
3—Б
4—Д

18. Установіть відповідність між твором і його жанром (жанровим різновидом).

1 «Великий льох» Т. Шевченка1 оповідання
2 «Тигролови» Івана Багряного2 поема-містерія
3 «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя3 соціально-побутова драма
4 «Чорна рада» П. Куліша4 історичний роман
5 пригодницький роман

Відповідь:
1—Б
2—Д
3—А
4—Г

19. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

1 ЛейбаА Петро
2 МиколаБ Забрьоха
3 ДідонаВ Оксана
4 ЗубихаГ Басаврюк
Д Сівілла

Відповідь:
1—В
2—А
3—Д
4—Б

20. Установіть відповідність між письменником і його твором.

1 Є. ГребінкаА «Соловей»
2 В. ЗабілаБ «Рибалка»
3 М. ПетренкоВ «Небо»
4 М. ШашкевичГ «Українська мелодія»
Д «Веснівка»

Відповідь:
1—Г
2—А
3—В
4—Д

У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Історичними джерелами «Чорної ради» П. Куліша були твори
Відповідь:
козацькі літописи Самовидця, Грабянки та архівні документи.

22. Іван Величковський є автором збірки
Відповідь:
«Зеґар з полузеґарком»

23. Твори «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра» написав сучасний український письменник
Відповідь:
В. Герасим’юк.

24. Справжнє прізвище Марка Вовчка
Відповідь:
Вілінська Марія Олександрівна.

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Які життєві принципи сповідував Г. Сковорода? Чи є серед них близькі вам і чим саме?

Григорій Савич Сковорода — видатний український філософ, просвітитель, письменник. У багатьох художніх та філософських творах він виклав свої життєві принципи, які не втратили актуальності й донині. Кожна людина, напевне, прагне щастя, шукає шляхів його досягнення. Г. Сковорода вважав, що для досягнення щастя треба, перш за все, пізнати себе, свою натуру. Григорій Савич закликав до простого життя, поміркованості, приборкання пристрастей, бо багатство розбещує людину.

Філософ висунув ідею спорідненої (сродної) праці, яка говорить про поєднання практичного життя з покликанням. Людина повинна займатися тим, до чого вона має здібності. На цьому письменник наголошує в «Байці про котів», у байці «Бджола та Шершень» і багатьох інших творах. Письменник сформулював «філософію серця», в основі якої лежить любов до Бога, до природи, до людини. На його переконання, «любов — початок, середина і кінець». Як тут не згадати ще один його мудрий вислів: «Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю».

Мені близькі всі принципи видатного письменника й філософа, особливо ідеї про самопізнання та самовдосконалення, про споріднену, відповідно до нахилів і здібностей, працю. Адже саме тепер ми обираємо майбутню професію, замислюємося над тим, яких життєвих принципів слід дотримуватися, щоб стати щасливим.

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 1

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання