Завдання для державної підсумкової атесЗавдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 9тації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання. ВАРІАНТ 9

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 9

9 ВАРІАНТ

Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Горду дівчину, яка захищала свою гідність і загинула, не скорившись панові, змальовано у творі
А «Сонце низенько, вечір близенько»
Б «Цвіте терен, цвіте терен»
В «Ой на горі вогонь горить»
Г «Бондарівна»

2. Своє слово Христос порівнює із зерном, а наші душі — із ґрунтом, у який воно падає, у
А притчі про сіяча
Б притчі про блудного сина
В легенді про потоп на землі
Г легенді про Вавилонську вежу

3. Про діяння руських князів розповідає твір
А літопис Г. Грабянки
Б «Літопис Самовидця»
В «Повість минулих літ»
Г Остромирове Євангеліє

4. Уособленням вольності у творі «De libertate» Г. Сковорода змальовує гетьмана
А Івана Мазепу
Б Якима Сомка
В Петра Сагайдачного
Г Богдана Хмельницького

5. Козацькі літописи писали обидва автори в рядку
А Нестор Літописець, Самовидець
Б Самовидець, Ф. Прокопович
В Ф. Прокопович, С. Величко
Г С. Величко, Г. Грабянка
Д Г. Грабянка, Нестор Літописець

6. Від легковажного до героїчного змінюється характер головного героя у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Енеїда» І. Котляревського
В «Тигролови» Івана Багряного
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

7. Перешкоду соціального характеру на шляху закоханих, трагічний фінал зображено у творі
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Наталка Полтавка» І. Котляревського
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Енеїда» І. Котляревського
Д «Чорна рада» П. Куліша

8. Кульмінацією п’єси «Наталка Полтавка» є епізод, коли
А Терпилиха вимагає від Наталки погодитися на шлюб із возним
Б Наталка відмовляє возному і відрікається від Петра
В возний погоджується на шлюб Наталки з Петром
Г Наталка погоджується вийти заміж за возного
Д зустрічаються Петро і Микола

9. Сатиричною повістю є твір
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Тигролови» Івана Багряного
Д «Чорна рада» П. Куліша

10. Поетами-романтиками були обидва письменники в рядку
А П. Гулак-Артемовський, В. Забіла
Б П. Гулак-Артемовський, Г. Сковорода
В П. Гулак-Артемовський, В. Герасим’юк
Г П. Гулак-Артемовський, І. Величковський
Д П. Гулак-Артемовський, І. Котляревський

11. Зразком політичної сатири є обидва твори Т. Шевченка
А «Ісаія. Глава 35», «Доля»
Б «Доля», «Гайдамаки»
В «Гайдамаки», «Кавказ»
Г «Кавказ», «І мертвим, і живим…»
Д «І мертвим, і живим…», «Ісаія. Глава 35»

12. «Розкуйтеся, братайтеся», — закликає Т. Шевченко своїх співвітчизників у творі
А «Кавказ»
Б «Гайдамаки»
В «І мертвим, і живим…»
Г «Ісаія. Глава 35»
Д «Стоїть в селі Суботові…»

13. У творі «Великий льох» Т. Шевченка НЕ є символічним образ
А льоху
Б трьох ворон
В трьох лірників
Г «нового Гонти»
Д Б. Хмельницького

14. Прочитайте уривок з балади «Причинна».
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.

У наведених рядках Т. Шевченко НЕ використав
А уособлення
Б алітерації
В гіперболи
Г антитези
Д епітета

15. Дві сюжетні лінії — історичну та любовну, які розвиваються паралельно, — має твір
А «Марія» Т. Шевченка
Б «Чорна рада» П. Куліша
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Сон» («У всякого своя доля.») Т. Шевченка

16. Письменники М. Мірошниченко, В. Женченко, М. Сарма-Соколовський, А. Мойсієнко продовжили в сучасній українській літературі творчі пошуки в експериментуванні з формою твору
А П. Куліша
Б Т. Шевченка
В Марка Вовчка
Г І. Котляревського
Д І. Величковського

Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між персонажем і його портретом.

1 Яким СомкоА Не в шутку молодець був жвавий, товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок.
2 Максим ГримачБ …голова йому нечесана, чуб непідголений, пика невмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розхристана…
3 ТурнВ …високий і вродливий; а по кармазинах скрізь комір і поли, гаптовані золотом; зверху кирея, підбита соболем; підпиравсь срібною булавою.
4 Микита ЗабрьохаГ На річах так бойкий, що як розговориться-розговориться, та усе не попросту, усе з писання.
Д Ходив у жупанах, та в сап’янцях, та в атласах. І хороший був: повновидий, чорнобровий, чорноусий; а веселий, а жартовливий! Дуже його любили.

Відповідь:
1—В
2—Д
3—А
4—Б

18. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка та уривком з нього

1 «І мертвим, і живим…»А …світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
2 «Стоїть в селі Суботові…»Б …пустиню опанують
Веселії села.
3 «Сон» («У всякого своя доля…»)В Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю!
4 «Доля»Г А слава — заповідь моя.
Д Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить…

Відповідь:
1—В
2—Д
3—А
4—Г

19. Установіть відповідність між твором і його жанром.

1 «Вечір проти Івана Купала» М. ГоголяА поема
2 «Наймичка» Т. ШевченкаБ роман
3 «Чорна рада» П. КулішаВ драма
4 «Наталка Полтавка» І. КотляревськогоГ повість
Д оповідання

Відповідь:
1—Г
2—А
3—Б
4—В

20. Установіть відповідність між персонажами-антиподами.

1 СомкоА майор Медвин
2 ЕнейБ Лейба
3 Григорій МногогрішнийВ Тетерваковський
4 ПетроГ Брюховецький
Д Турн

Відповідь:
1—Г
2—Д
3—А
4—В

У завданнях 21 — 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Притчі про блудного сина та про сіяча входять до
Відповідь:
Біблія (Повий Завіт).

22. Нестор Літописець упорядкував твір
Відповідь:
«Повість минулих літ».

23. У творі «Тигролови» Івана Багряного порушено проблеми (запишіть не менше трьох)
Відповідь:
співвідношення добра и зла; морального вибору; збереження людяності, справедливості, патріотизму; взаємин особистості із владою.

24. У ранній творчості Т. Шевченка переважають стильові ознаки літературного напряму
Відповідь:
романтизм.

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Як Т. Шевченко у своїх творах оцінює діяльність Богдана Хмельницького та Переяславські угоди 1654 р. для долі України? Відповідь підтверджуйте посиланням на художні твори поета.

 

Великий український поет Тарас Григорович Шевченко палко любив свою батьківщину — Україну. Він замислювався над тим, куди поділася минула слава козаків, чому український народ опинився в неволі й терпить страждання. Поет звертається до історії та бачить причини такого становища в недалекоглядності ватажків, зокрема гетьмана Богдана Хмельницького. Автор обурюється жорстокою політикою російської цариці Катерини II, яка наказала зруйнувати Запорозьку Січ.

Так звані «союзники» не дотрималися угоди й перетворили Україну на свою колонію. Один із персонажів містерії «Великий льох», перша ворона, говорить:

І я люта, а все-таки
Того не зумію,
Що москалі Україні
З козаками діють.

Ото указ падрукують:
«По милости Божій
І ви паті, і все пате…»

Три ворони символізують злих демонів польського, російського та українського народів. Птахи хваляться своїми жахливими «подвигами». І виявляється, що найбільше лиха рідному краєві завдала «українська» ворона. Йдеться про колишню козацьку старшину, яка перетворилася на слухняних московських підпанків. У вірші «Стоїть в селі Суботові…» автор також докоряє Богданові Хмельницькому:

…Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Украйну!

І все ж поет вірить, що

…Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 9

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

Комментарии закрыты.