Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 8

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 8

ВАРІАНТ 8

Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Зображення страждання дівчини через нещасливе кохання, бо її милий поїхав «іншої шукати», — така тема народної пісні
А «Цвіте терен, цвіте терен»
Б «За городом качки пливуть»
В «Місяць на небі, зіроньки сяють»
Г «Сонце низенько, вечір близенько»

2. НЕ належить до Біблії пам’ятка
А Книга Буття
Б Пісня пісень
В Книга Псалмів
Г «Повість минулих літ»

3. Києво-Печерський патерик є прикладом
А літопису
Б житійної літератури
В полемічної літератури
Г історично-мемуарної прози

4. «Світ ловив мене, та не спіймав» — так підсумував своє життя
А Т. Шевченко
Б Г. Сковорода
В П. Куліш
Г М. Гоголь

5. Ідея поеми І. Котляревського «Енеїда» — це
А заклик до об’єднання українців в ім’я відродження Української держави
Б уславлення мандрів Енея і троянців у пошуках нової землі
В уславлення заснування Енеєм Римської імперії
Г оспівування звитяги богів і земних героїв
Д осуд легковажності Енея і троянців

6. Прочитайте уривок.
Гріх вам над бідною дівкою глумитися; чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я бідна; ви возний, а я простого роду; та й по всьому я вам не під пару.

Такими словами звертається
А Леся до Сомка («Чорна рада» П. Куліша)
Б Катерина до офіцера («Катерина» Т. Шевченка)
В Олена до Забрьохи («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
Г Наталка до Тетерваковського («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Д Пидорка до Петра Безрідного («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)

7. Нерозумний, неосвічений, ледачий, обмежений — так можна охарактеризувати
А Гвинтовку («Чорна рада» П. Куліша)
Б Евріала («Енеїда» І. Котляревського)
В Максима («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Г Коржа («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д Микиту Забрьоху («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

8. До поетів-романтиків ХІХ ст. належать обидва митці в рядку
А Є. Гребінка, Г. Сковорода
Б Г. Сковорода, М. Шашкевич
В М. Шашкевич, В. Забіла
Г В. Забіла, В. Герасим’юк
Д В. Герасим’юк, Є. Гребінка

9. На статку, отриманому нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш — така ідея твору
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Гайдамаки» Т. Шевченка
Д «Чорна рада» П. Куліша

10. Прочитайте уривок із твору «Чорна рада» П. Куліша.
Візьме [правда] верх і без нас… Може, се тілько на науку мирові і пустив господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, інше, як тілько горем да бідою, довести людей до розуму. Такими словами розмірковує про випробування для України в часи недолі
А Сомко
Б Черевань
В Гвинтовка
Г Петро Шрам
Д Брюховецький

11. Прочитайте уривок.
Утни, батьку, щоб нехотя
На ввесь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала!

Такими словами Т. Шевченко звертається у своєму творі до
А П. Куліша
Б М. Гоголя
В Марка Вовчка
Г І. Котляревського
Д Г. Квітки-Основ’яненка

12. Описуючи Ярему в бою («А Ярема — страшно глянуть — по три, по чотири так і кладе»), Т. Шевченко використовує
А уособлення
Б порівняння
В гіперболу
Г антитезу
Д епітет

13. Т. Шевченко картає Б. Хмельницького за угоду з Москвою та висловлює впевненість, що «церков-домовина розвалиться… І з-під неї встане Україна», у творі
А «Кавказ»
Б «Гайдамаки»
В «Великий льох»
Г «Стоїть в селі Суботові…»
Д «І мертвим, і живим…»

14. Т. Шевченко викриває загарбницьку політику російського царату у творі
А «Марія»
Б «Кавказ»
В «Думка»
Г «Ісаія. Глава 35»
Д «І мертвим, і живим…»

15. Твір «Максим Гримач» Марка Вовчка за жанром — це
А роман
Б поема
В драма
Г повість
Д оповідання

16. Експрес, «которий возіт дрова і лес», у творі «Тигролови» Івана Багряного символізував
А приреченість в’язнів
Б віру в наближення комунізму
В силу й велич радянської системи
Г репресії та переслідування інакомислячих
Д трагічну долю переселенців, їхню безправність

Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між персонажем та його портретом.

1 Наталка СіркоА …красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, — яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою…
2 Наталка ПолтавкаБ …почепила люстринову запаску, одягла тож шовкову юпку, та на шию дукат на бархатці, та червоні черевички узула, …та й вийшла і поклонилась пану Уласовичу низенько.
3 Олена хорунжівнаВ Розумна пані і моторна, …трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита…
4 Леся ЧереваньГ А вона ж то стояла, підійшовши… хороша Черевань да прехороша! Іще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очиці спустила в землю, а на виду аж сіяє.
Д Гнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, а строга, як царівна.

Відповідь:
1—Д
2—А
3—Б
4—Г

18. Установіть відповідність між персонажем і твором.

1 КатряА «Наймичка» Т. Шевченка
2 ГвинтовкаБ «Чорна рада» П. Куліша
3 МаркоВ «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
4 ТурнГ «Енеїда» І. Котляревського
Д «Максим Гримач» Марка Вовчка

Відповідь:
1—Д
2—Б
3—А
4—Г

19. Установіть відповідність між літературними персонажами-антиподами.

1 Григорій МногогрішнийА Брюховецький
2 ТетерваковськийБ Турн
3 ЕнейВ Петро
4 СомкоГ майор Медвин
Д Петро Безрідний

Відповідь:
1—Г
2—В
3—Б
4—А

20. Установіть відповідність між різновидом жанру поеми та назвою твору Т. Шевченка.

1 політична поема-містеріяА «Сон» («У всякого своя доля…»)
2 посланняБ «Наймичка»
3 героїчно-історична романтична поемаВ «І мертвим, і живим…»
4 ліро-епічна сатирична поемаГ «Великий льох»
Д «Гайдамаки»

Відповідь:
1—Г
2—В
3—Д
4—А

У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Ідею «спорідненої праці» Г. Сковорода розвиває у творі
Відповідь:
«Бджола і Шершень».

22. Твори «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра» написав
Відповідь:
В. Герасим’юк.

23. Ідея твору «Гайдамаки» Т. Шевченка —
Відповідь:
це заперечення помсти за кривду й уславлення визвольних змагань предків.

24. М. Мірошниченко та В. Женченко продовжують у сучасній українській літературі традиції (укажіть прізвище автора)
Відповідь:
І. Величковського.

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому фінал оповідання «Вечір проти Івана Купала» трагічний, хоч головний герой і зумів розбагатіти?

Микола Гоголь писав російською мовою, але його твори часто за темами, за духом, за змістом та стилем були українськими. Особливо характерним у цьому плані е оповідання «Ніч проти Івана Купала», у якому реальність поєдналася з фантастикою, міфологією, етнографією. Ніч напередодні свята Івана Купала — особлива, з нею пов’язана легенда про чарівну квітку папороті, яка відкриває скарби.

Герої оповідання — безрідний бідняк Петро та дочка багатія Пидорка — закохані одне в одного. Але батько дівчини не дозволяє їм зустрічатися. Тоді парубок починає шукати способів збагачення, заради коханої він готовий на все. Ось тут його й зваблює нечиста сила — «бісівська людина» Басаврюк. Петро, засліплений багатством, продає душу дияволу, йде на страшний злочин, позбавляючи дитину життя.

Та на гріхові, на крові щастя не збудуєш. Здається, герой отримав усе: кохану дівчину, сім’ю, достаток. Але сумніви мучать його, він пригадує скоєне, і це, врешті-решт, призводить його, як і дружину, до трагічного кінця. Інакше й не могло бути. Адже гріхопадіння, за народною мораллю, ніколи не залишається безкарним.

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 8

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

Комментарии закрыты.