Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 7

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 7

  ВАРІАНТ 7

  Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. До жанру балади належить народний твір
  А «Бондарівна»
  Б «Цвіте терен, цвіте терен»
  В «За городом качки пливуть»
  Г «Сонце низенько, вечір близенько»

  2. «Перелицював» героїчну поему Вергілія на український лад письменник
  А П. Куліш
  Б Т. Шевченко
  В І. Котляревський
  Г. Г. Квітка-Основ’яненко

  3. У притчі про потоп на Землі (Біблія) вижив чоловік
  А найправедніший
  Б найрозумніший
  В найсильніший
  Г найхитріший

  4. Займайся справою, до якої найбільше схильний від природи. Так радив
  А М. Гоголь
  Б Т. Шевченко
  В Г. Сковорода
  Г Марко Вовчок

  5. У часи Київської Русі було створено літопис
  А Самовидця
  Б Григорія Грабянки
  В Самійла Величка
  Г «Історія русів»
  Д «Повість минулих літ»

  6. Барокова пишність, перевага форми над змістом, несподівані порівняння, ефектні антитези — такі основні ознаки віршів
  А П. Куліша
  Б М. Петренка
  В Т. Шевченка
  Г Г. Сковороди
  Д І. Величковського

  7. «Я ліків більш тридцяти не знаю»; «Я нічого письменного не розжую, хоч і у школі вчився» — такими словами характеризує себе
  А Брюховецький («Чорна рада» П. Куліша)
  Б возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
  В виборний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
  Г Забрьоха («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
  Д Халявський («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

  8. Занепад Української держави після Визвольної війни 1648—1654 рр. зображено в обох творах у рядку
  А «Гайдамаки» Т. Шевченка і «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Чорна рада» П. Куліша і «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  В «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка і «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Максим Гримач» Марка Вовчка і «Тигролови» Івана Багряного
  Д «Тигролови» Івана Багряного і «Гайдамаки» Т. Шевченка

  9. Суперечність між прагненням матері забезпечити матеріальний добробут дочки та щирим коханням дівчини до бідного сироти — такий конфлікт твору
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Д Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  10. Ідея повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» — це
  А викриття вад панівної верхівки українського суспільства XVIII ст.
  Б оспівування героїзму українського народу під час Коліївщини
  В засудження російського самодержавного ладу в ХІХ ст.
  Г оспівування звичаїв і традицій українців
  Д осуд соціальної нерівності

  11. За стильовими ознаками твір «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя належить до літератури
  А сентименталістської
  Б реалістичної
  В ренесансної
  Г романтичної
  Д барокової

  12. Дві паралельні сюжетні лінії — історичну та любовну — має твір Т. Шевченка
  А «Марія»
  Б «Катерина»
  В «Гайдамаки»
  Г «Великий льох»
  Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

  13. Великий льох в однойменному творі Т. Шевченка символізує
  А руйнацію нації
  Б міжусобні чвари козацької старшини
  В позитивний стан тогочасного українського суспільства
  Г героїчне минуле народу, відродження слави дідів, їхньої волі
  Д державні скарби, закопані під палацом Б. Хмельницького

  14. «Слухай лишень, моя дитино: я тебе за бурлаку не віддам; нехай він хоч і місяця з неба схопить. Слово в мене кріпке, сама знаєш» — такими словами звертається
  А Черевань до Лесі («Чорна рада» П. Куліша)
  Б батько до Катерини («Катерина» Т. Шевченка)
  В Сірко до Наталки («Тигролови» Івана Багряного)
  Г Терпилиха до Наталки («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
  Д Максим Гримач до Катрі («Максим Гримач» Марка Вовчка)

  15. Вільнолюбний герой кидає виклик радянському тоталітаризму у творі
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Тигролови» Івана Багряного
  В «Енеїда» І. Котляревського
  Г «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

  16. У формі звертання до юнака, який повинен відчути вагу чоловічих обов’язків та відповідальності, силу побратимства й міцної чоловічої дружби, побудовано твір
  А «Стогін» В. Женченка
  Б «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
  В «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
  Г «Фенікс-птах із земель руських» М. Мірошниченка
  Д «Дзвін гетьмана Івана Мазепи» М. Сарми-Соколовського

  Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка та уривком з нього.

  1 «Марія»А …світає,
  Край неба палає,
  Соловейко в темнім гаї
  Сонце зустрічає.
  2 «Наймичка»Б …пустиню опанують
  Веселії села.
  3 «Сон» («У всякого своя доля…»)В Прости мене! Я каралась
  Весь вік в чужій хаті…
  Прости мене, мій синочку!..
  4 «Доля»Г А слава — заповідь моя.
  Д І Ти, великая в женах!
  І їх униніє, і страх
  Розвіяла, мов ту полову,
  Своїм святим огненним словом!

  Відповідь:
  1—Д
  2—В
  3—А
  4—Г

  18. Установіть відповідність між елементом історичної лінії сюжету та епізодом у романі «Чорна рада» П. Куліша.

  1 експозиціяА «чорна рада», обрання гетьмана в Ніжині
  2 зав’язкаБ засудження на смерть старого Шрама й одруження Петра Шраменка й Лесі
  3 кульмінаціяВ приїзд Шрама із сином на хутір Череваня
  4 розв’язкаГ приїзд Шрама і Череваня до Гвинтовки
  Д розповідь про політичну ситуацію в Україні перед «чорною радою»

  Відповідь:
  1—Д
  2—В
  3—А
  4—Б

  19. Установіть відповідність між назвою твору Т. Шевченка та його ідеєю.

  1 «Кавказ»А віра в щасливе майбутнє українського народу
  2 «Стоїть в селі Суботові…»Б оспівування героїзму українського народу
  3 «І мертвим, і живим…»В засудження діяльності Богдана Хмельницького, віра у вільне майбутнє України
  4 «Ісаія. Глава 35»Г засудження загарбницької політики російського самодержавства
  Д засудження антинародної суті значної частини української еліти

  Відповідь:
  1—Г
  2—В
  3—Д
  4—А

  20. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характеристикою.

  1 романтизмА перебільшення почуттів героїв, зображення подій, які зворушують читача
  2 класицизмБ складна форма твору, погляд на Бога як на вершину досконалості
  3 реалізмВ дослідження взаємин людини і суспільства, вплив соціально-економічних обставин на формування характеру героя
  4 сентименталізмГ увага до внутрішнього світу людини, культ свободи особистості
  Д ідеал — розумна людина, проста будова твору, пам’ятки античності — взірець краси

   

  У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Іван Багряний у творі «Тигролови» порушує проблеми (запишіть не менше трьох)
  Відповідь:
  переселенців з України, кохання та вірності, порушення прав людини в тоталітарному суспільстві.

  22. Для поетів-романтиків ХІХ століття характерними є (запишіть дві-три спільні ознаки)
  Відповідь:
  національно історична тематика, ідеалізація патріархальних відносин, герой перебуває в гармонії із природою, часто вільний козак, який кидас виклик долі; підноситься ідеал суспільно активної, діяльної людини — патріотичної, хороброї, здатної до самопо жертви, відданої інтересам України.

  23. Основними етапами весілля є
  Відповідь:
  є сватання, заручини, підготовка до весілля, власне весілля та понеділкування.

  24. В. Герасим’юк написав твори (запишіть два-три)
  Відповідь:
  «Жива ватра», «Чоловічий танець». «Перший сніг».

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Як, згідно з фольклорними творами, український народ розуміє сутність справжньої любові? Яку мудрість із цих творів ви візьмете у своє життя?

  Любов — це велика сила, пристрасть, щирі почуття. Багато українських народних родинно-побутових пісень присвячено темі кохання. Це почуття буває розділеним і нерозділеним, у ньому присутні вірність і зрада, ревнощі, розлука, ніжність, приворот, заздрість, нерівність у шлюбі. Усі ці нюанси любові відбиваються в народних піснях.

  Наприклад, пісня «Цвіте терен, цвіте терен» відтворює монолог дівчини, яка нарікає на зрадливого коханого: «Десь поїхав мій миленький іншої шукати». Пісня «Сонце низенько, вечір близенько» присвячена зворушливій зустрічі закоханих нарубка й дівчини, які виявляють романтичну ніжність, називаючи одне одного пестливо «рибонько», «серденько».

  У піснях, крім двох закоханих, згадується й про інших людей, найчастіше матерів, які так чи інакше визначають долю дітей.

  Не я його полюбила —
  Полюбила мати.
  Заставила мене мати
  Рушнички в’язати,—

  співається в одному з варіантів пісні «В кінці греблі шумлять верби».

  Із цих творів можна взяти для себе багато народної мудрості. Без взаємного кохання людина навряд чи буде щасливою. Якщо кохаєш — будь вірним, відданим, щирим. Одружуйся не з багатством, а з людиною, адже лише душевна приязнь, спорідненість душ можуть принести щастя. Будь відповідальним за свої вчинки, обіцянки, не лукав, щоб із тобою не вчинили так само. Ось що треба кожному з нас пам’ятати у подальшому житті з вікового народного досвіду.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 7

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.