Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 7

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 7

ВАРІАНТ 7

Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. До жанру балади належить народний твір
А «Бондарівна»
Б «Цвіте терен, цвіте терен»
В «За городом качки пливуть»
Г «Сонце низенько, вечір близенько»

2. «Перелицював» героїчну поему Вергілія на український лад письменник
А П. Куліш
Б Т. Шевченко
В І. Котляревський
Г. Г. Квітка-Основ’яненко

3. У притчі про потоп на Землі (Біблія) вижив чоловік
А найправедніший
Б найрозумніший
В найсильніший
Г найхитріший

4. Займайся справою, до якої найбільше схильний від природи. Так радив
А М. Гоголь
Б Т. Шевченко
В Г. Сковорода
Г Марко Вовчок

5. У часи Київської Русі було створено літопис
А Самовидця
Б Григорія Грабянки
В Самійла Величка
Г «Історія русів»
Д «Повість минулих літ»

6. Барокова пишність, перевага форми над змістом, несподівані порівняння, ефектні антитези — такі основні ознаки віршів
А П. Куліша
Б М. Петренка
В Т. Шевченка
Г Г. Сковороди
Д І. Величковського

7. «Я ліків більш тридцяти не знаю»; «Я нічого письменного не розжую, хоч і у школі вчився» — такими словами характеризує себе
А Брюховецький («Чорна рада» П. Куліша)
Б возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
В виборний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Г Забрьоха («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
Д Халявський («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

8. Занепад Української держави після Визвольної війни 1648—1654 рр. зображено в обох творах у рядку
А «Гайдамаки» Т. Шевченка і «Чорна рада» П. Куліша
Б «Чорна рада» П. Куліша і «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
В «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка і «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Максим Гримач» Марка Вовчка і «Тигролови» Івана Багряного
Д «Тигролови» Івана Багряного і «Гайдамаки» Т. Шевченка

9. Суперечність між прагненням матері забезпечити матеріальний добробут дочки та щирим коханням дівчини до бідного сироти — такий конфлікт твору
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

10. Ідея повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» — це
А викриття вад панівної верхівки українського суспільства XVIII ст.
Б оспівування героїзму українського народу під час Коліївщини
В засудження російського самодержавного ладу в ХІХ ст.
Г оспівування звичаїв і традицій українців
Д осуд соціальної нерівності

11. За стильовими ознаками твір «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя належить до літератури
А сентименталістської
Б реалістичної
В ренесансної
Г романтичної
Д барокової

12. Дві паралельні сюжетні лінії — історичну та любовну — має твір Т. Шевченка
А «Марія»
Б «Катерина»
В «Гайдамаки»
Г «Великий льох»
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

13. Великий льох в однойменному творі Т. Шевченка символізує
А руйнацію нації
Б міжусобні чвари козацької старшини
В позитивний стан тогочасного українського суспільства
Г героїчне минуле народу, відродження слави дідів, їхньої волі
Д державні скарби, закопані під палацом Б. Хмельницького

14. «Слухай лишень, моя дитино: я тебе за бурлаку не віддам; нехай він хоч і місяця з неба схопить. Слово в мене кріпке, сама знаєш» — такими словами звертається
А Черевань до Лесі («Чорна рада» П. Куліша)
Б батько до Катерини («Катерина» Т. Шевченка)
В Сірко до Наталки («Тигролови» Івана Багряного)
Г Терпилиха до Наталки («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Д Максим Гримач до Катрі («Максим Гримач» Марка Вовчка)

15. Вільнолюбний герой кидає виклик радянському тоталітаризму у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Енеїда» І. Котляревського
Г «Максим Гримач» Марка Вовчка
Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

16. У формі звертання до юнака, який повинен відчути вагу чоловічих обов’язків та відповідальності, силу побратимства й міцної чоловічої дружби, побудовано твір
А «Стогін» В. Женченка
Б «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
В «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
Г «Фенікс-птах із земель руських» М. Мірошниченка
Д «Дзвін гетьмана Івана Мазепи» М. Сарми-Соколовського

Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка та уривком з нього.

1 «Марія»А …світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
2 «Наймичка»Б …пустиню опанують
Веселії села.
3 «Сон» («У всякого своя доля…»)В Прости мене! Я каралась
Весь вік в чужій хаті…
Прости мене, мій синочку!..
4 «Доля»Г А слава — заповідь моя.
Д І Ти, великая в женах!
І їх униніє, і страх
Розвіяла, мов ту полову,
Своїм святим огненним словом!

Відповідь:
1—Д
2—В
3—А
4—Г

18. Установіть відповідність між елементом історичної лінії сюжету та епізодом у романі «Чорна рада» П. Куліша.

1 експозиціяА «чорна рада», обрання гетьмана в Ніжині
2 зав’язкаБ засудження на смерть старого Шрама й одруження Петра Шраменка й Лесі
3 кульмінаціяВ приїзд Шрама із сином на хутір Череваня
4 розв’язкаГ приїзд Шрама і Череваня до Гвинтовки
Д розповідь про політичну ситуацію в Україні перед «чорною радою»

Відповідь:
1—Д
2—В
3—А
4—Б

19. Установіть відповідність між назвою твору Т. Шевченка та його ідеєю.

1 «Кавказ»А віра в щасливе майбутнє українського народу
2 «Стоїть в селі Суботові…»Б оспівування героїзму українського народу
3 «І мертвим, і живим…»В засудження діяльності Богдана Хмельницького, віра у вільне майбутнє України
4 «Ісаія. Глава 35»Г засудження загарбницької політики російського самодержавства
Д засудження антинародної суті значної частини української еліти

Відповідь:
1—Г
2—В
3—Д
4—А

20. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характеристикою.

1 романтизмА перебільшення почуттів героїв, зображення подій, які зворушують читача
2 класицизмБ складна форма твору, погляд на Бога як на вершину досконалості
3 реалізмВ дослідження взаємин людини і суспільства, вплив соціально-економічних обставин на формування характеру героя
4 сентименталізмГ увага до внутрішнього світу людини, культ свободи особистості
Д ідеал — розумна людина, проста будова твору, пам’ятки античності — взірець краси

 

У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Іван Багряний у творі «Тигролови» порушує проблеми (запишіть не менше трьох)
Відповідь:
переселенців з України, кохання та вірності, порушення прав людини в тоталітарному суспільстві.

22. Для поетів-романтиків ХІХ століття характерними є (запишіть дві-три спільні ознаки)
Відповідь:
національно історична тематика, ідеалізація патріархальних відносин, герой перебуває в гармонії із природою, часто вільний козак, який кидас виклик долі; підноситься ідеал суспільно активної, діяльної людини — патріотичної, хороброї, здатної до самопо жертви, відданої інтересам України.

23. Основними етапами весілля є
Відповідь:
є сватання, заручини, підготовка до весілля, власне весілля та понеділкування.

24. В. Герасим’юк написав твори (запишіть два-три)
Відповідь:
«Жива ватра», «Чоловічий танець». «Перший сніг».

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Як, згідно з фольклорними творами, український народ розуміє сутність справжньої любові? Яку мудрість із цих творів ви візьмете у своє життя?

Любов — це велика сила, пристрасть, щирі почуття. Багато українських народних родинно-побутових пісень присвячено темі кохання. Це почуття буває розділеним і нерозділеним, у ньому присутні вірність і зрада, ревнощі, розлука, ніжність, приворот, заздрість, нерівність у шлюбі. Усі ці нюанси любові відбиваються в народних піснях.

Наприклад, пісня «Цвіте терен, цвіте терен» відтворює монолог дівчини, яка нарікає на зрадливого коханого: «Десь поїхав мій миленький іншої шукати». Пісня «Сонце низенько, вечір близенько» присвячена зворушливій зустрічі закоханих нарубка й дівчини, які виявляють романтичну ніжність, називаючи одне одного пестливо «рибонько», «серденько».

У піснях, крім двох закоханих, згадується й про інших людей, найчастіше матерів, які так чи інакше визначають долю дітей.

Не я його полюбила —
Полюбила мати.
Заставила мене мати
Рушнички в’язати,—

співається в одному з варіантів пісні «В кінці греблі шумлять верби».

Із цих творів можна взяти для себе багато народної мудрості. Без взаємного кохання людина навряд чи буде щасливою. Якщо кохаєш — будь вірним, відданим, щирим. Одружуйся не з багатством, а з людиною, адже лише душевна приязнь, спорідненість душ можуть принести щастя. Будь відповідальним за свої вчинки, обіцянки, не лукав, щоб із тобою не вчинили так само. Ось що треба кожному з нас пам’ятати у подальшому житті з вікового народного досвіду.

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 7

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

Комментарии закрыты.