Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 6

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 6

  ВАРІАНТ 6

  Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Про один з етапів весілля — прикрашання гільця — ідеться в народній пісні
  А «Ой матінко, та не гай мене»
  Б «До бору, дружечки, до бору»
  В «Летять галочки у три рядочки»
  Г «А брат сестрицю та й розплітає»

  2. Про народження Христа, волхвів і царя Ірода розповідається у
  А Києво-Печерському патерику
  Б «Ісаія. Глава 35» Т. Шевченка
  В «Історії русів»
  Г вертепній драмі

  3. Нестор Літописець був упорядником текстів твору
  А Києво-Печерський патерик
  Б «Повість минулих літ»
  В «Зеґар з полузеґарком»
  Г «Історія русів»

  4. Прощання козака, який вирушає в похід, з коханою — така тема поезії
  А «Українська мелодія» Є. Гребінки
  Б «Заворожена криниця» П. Куліша
  В «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
  Г «Росли укупочці, зросли…» Т. Шевченка

  5. «Совість, як чистий кришталь» — такий ідеал людини подає Г. Сковорода у творі
  А «De libertate»
  Б «Собака і Вовк»
  В «Бджола та Шершень»
  Г «Всякому місту — звичай і права…»
  Д «Вступні двері до християнської добронравності»

  6. Народно-визвольний рух українського народу проти конфедератів зображено у творі

  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Енеїда» І. Котляревського
  В «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Г «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Д «Наталка Полтавка» І. Котляревського

  7. Суміш розмовної української та старої книжно-канцелярської мови —така особливість мовлення обох героїв
  А Енея і Турна («Енеїда» І. Котляревського)
  Б Тетерваковського і Макогоненка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
  В Забрьохи і Халявського («Конотопська відьма»
  Г. Квітки-Основ’яненка)
  Г Тетерваковського і Пістряка («Наталка Полтавка» І. Котляревського і «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
  Д Забрьохи і Макогоненка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка і «Наталка Полтавка» І. Котляревського)

  8. Музику до твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського написав
  А Б. Лятошинський
  Б К. Данькевич
  В Ю. Мейтус
  Г В. Кирейко
  Д М. Лисенко

  9. Поєднано реалістичні та фантастичні картини у творі
  А «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Б «Тигролови» Івана Багряного
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  10. Т. Шевченко НЕ порушує жіночої теми у творі
  А «Доля»
  Б «Марія»
  В «Наймичка»
  Г «У нашім раї на землі…»
  Д «На панщині пшеницю жала… »

  11. Зразком сатиричного послання у творчості Т. Шевченка є твір
  А «Доля»
  Б «Гайдамаки»
  В «Ісаія. Глава 35»
  Г «До Основ’яненка»
  Д «І мертвим, і живим…»

  12. Прочитайте уривок.
  …Бог судить, визволяє
  Долготерпеливих
  Вас, убогих. І воздає
  Злодіям за злая!

  Ці рядки з твору Т. Шевченка
  А «Кавказ»
  Б «Марія»
  В «Ісаія. Глава 35»
  Г «У нашім раї на землі… »
  Д «І мертвим, і живим…»

  13. Ідею оповідання М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала» сформульовано в рядку

  А на статку, отриманому злочинним шляхом, щастя не збудуєш
  Б якщо служитимеш нечистій силі, будеш багатим і щасливим
  В щороку на Івана Купала треба в лісі шукати цвіт папороті
  Г треба шанувати звичаї та традиції українського народу
  Д потрібно вивчати легенди й перекази українців

  14. У «Чорній раді» П. Куліш НЕ порушує проблеми
  А батьків і дітей
  Б тяжкої долі сироти
  В ролі державного діяча
  Г кохання і подружнього щастя
  Д ставлення влади до народу

  15. Пройти очищення вогнем, щоб досягти правдивого, вільного життя, — такий мотив твору
  А «Небо» М. Петренка
  Б «Думка» Т. Шевченка
  В «Веснівка» М. Шашкевича
  Г «До рідного народу» П. Куліша
  Д «Жива ватра» В. Герасим’юка

  16. Взірці зорової поезії наявні у творчості
  А А. Мойсієнка, Т. Шевченка
  Б Т. Шевченка, М. Мірошниченка
  В М. Мірошниченка, В. Женченка
  Г В. Женченка, П. Куліша
  Д П. Куліша, А. Мойсієнка

  Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між назвою твору та його темою.

  А бунт вільнолюбної особистості проти тоталітарного режиму1 «Максим Гримач»
  Б трагічне кохання через соціальну нерівність2 «Чигрине, Чигрине…»
  В викриття козацької старшини3 «Собака і Вовк»
  Г роздуми поета про минуле й майбутнє України4 «Тигролови»
  Д духовна спорідненість у дружбі

  Відповідь:
  1—Б
  2—Г
  3—Д
  4—А

  18. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

  1 ДідонаА Лейба
  2 ЗабрьохаБ Микола
  3 ОксанаВ Пугач
  4 Леся ЧереваньГ Анхіз
  Д Пістряк

  Відповідь:
  1—Г
  2—Д
  3—А
  4—В

  19. Установіть відповідність між героєм твору «Чорна рада» П. Куліша і художньою деталлю, яка його характеризує.

  1 Черевань А флюгер на шпилі
  2 ШрамБ попівська ряса й шабля
  3 БрюховецькийВ пасіка на хуторі
  4 ГвинтовкаГ мішечок із травами
  Д гетьманська булава

  Відповідь:
  1—В
  2—Б
  3—Д
  4—А

  20. Установіть відповідність між письменником і його твором.

  1 П. КулішА «Веснівка»
  2 В. Герасим’юкБ «Стогін»
  3 М. ШашкевичВ «Українська мелодія»
  4 В. ЖенченкоГ «До рідного народу»
  Д «Перший сніг»

  Відповідь:
  1—Г
  2—Д
  3—А
  4—Б

  У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Біблійні теми, сюжети, мотиви, образи найчастіше використовував в українській літературі першої половини ХІХ століття письменник
  Відповідь:
  Т. Шевченко.

  22. «Чорна рада» П. Куліша за жанровим різновидом — це
  Відповідь:
  історичний роман.

  23. «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи» — життєве кредо героя роману «Тигролови»
  Відповідь:
  Григорія Многогрішного.

  24. Поєднано текст і малюнок у творах українських письменників (запишіть не менше двох)
  Відповідь:
  І. Величковського, В. Женченка, А. Мойсієнка, М. Сарми Соколовського.

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Чому «Повість минулих літ» називають велетенською історичною епопеєю?

  Літопис «Повість минулих літ» представляє оригінальну літературу княжої Русі-України. У ньому майстерно поєднані народні легенди, перекази й уривки з Біблії, перекладних грецьких і болгарських текстів, дружинний епос, свідчення очевидців та роздуми автора, яким традиційно вважають Нестора Літописця.

  Літопис оповідає про виникнення й розселення слов’янських племен, про їхню роль в історії. Русь була могутньою державою й відігравала ключову роль серед держав європейських, тому так докладно розповідається про становлення Київської Русі, її зовнішню політику, розширення кордонів, військову могутність. У «Повісті минулих літ* є легенда про заснування Києва, уславлення мудрості княгині Ольги як державотворця, військової доблесті князя Ярослава, далекоглядності Володимира-Хрестителя. З великою пошаною говорить автор про культурну, освітню, градобудівну діяльність Ярослава Мудрого, зустрічаються сказання про Києво-Печерський монастир, про напад на нього половців, про спільний похід руських князів проти нападників і багато інших відомостей з історії наших пращурів.

  У літописі переплелися народнопоетичні та книжні мотиви, які свідчать і про рівень народної свідомості, і про рівень освіти.

  Головна ж думка цього твору — уславлення Русі, заклик до спільної боротьби із зовнішніми ворогами, до об’єднання руських земель; засудження братовбивчих воєн за княжий престол.

  Виходячи з усього цього, можемо сказати, що літопис «Повість минулих літ» — велетенська історична епопея.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 6

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.