Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 5

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 5

  ВАРІАНТ 5

  Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Твір «Бондарівна» за жанром — це
  А бурлескно-травестійна поема
  Б історичне оповідання
  В народна легенда
  Г балада

  2. В основу твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя покладено український переказ про
  А барвінок
  Б євшан-зілля
  В татарське зілля
  Г папороть

  3. Прочитайте уривок з балади «Ой на горі вогонь горить».
  Ой коню мій вороненький,
  Товаришу мій вірненький!
  Біжи, коню, дорогою,
  Степовою широкою.

  Немає постійного епітета у словосполученні
  А товариш вірненький
  Б кінь вороненький
  В дорога степова
  Г дорога широка

  4. Господь Бог, як люблячий батько, завжди прощає і приймає тих, хто покаявся у своїх гріхах, — така ідея
  А притчі про сіяча
  Б притчі про блудного сина
  В легенди про потоп на землі
  Г легенди про Вавилонську вежу

  5. До літературних пам’яток Київської Русі належить твір
  А «Історія русів»
  Б «Літопис Самовидця»
  В «Повість минулих літ»
  Г літопис Г. Грабянки
  Д літопис С. Величка

  6. Зразком давньої любовної лірики є твір
  А «Троє схотінок» П. Куліша
  Б «De libertate» Г. Сковороди
  В «Жива ватра» В. Герасим’юка
  Г «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
  Д «Рибалка» П. Гулака-Артемовського

  7. Характерною ознакою курйозного вірша є
  А творчі експерименти з формою вірша
  Б романтичний настрій
  В двоскладова стопа
  Г травестія Д бурлеск

  8. За жанровим різновидом бурлескно-травестійною поемою є твір
  А «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Б «Енеїда» І. Котляревського
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
  Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

  9. «Дванадцять год вчився у дяка в школі, … чоловік з ученою головою, говоре так, що і з десятьма простими головами не розжуєш» — це
  А Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
  Б Яким Сомко («Чорна рада» П. Куліша)
  В возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
  Г Басаврюк («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Д Прокіп Пістряк («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

  10. Одна з проблем п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського —
  А гноблення кріпаків
  Б історична пам’ять народу
  В стосунки невістки і свекрухи
  Г взаємини народу і митця
  Д кохання і подружнє щастя

  11. Серйозні теми та проблеми зображує зумисне веселим, часом навіть вульгарним стилем, «переодягає» персонажів однієї країни в одяг і характери зовсім іншого народу та історичного часу автор твору
  А «Чорна рада» П. Куліш
  Б «Енеїда» І. Котляревський
  В «Гайдамаки» Т. Шевченко
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревський
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітка-Основ’яненко

  12. Трагічне кохання Т. Шевченко зобразив у творі
  А «Кавказ»
  Б «Причинна»
  В «Ісаія. Глава 35»
  Г «Чигрине, Чигрине…»
  Д «Сон» («У всякого своя доля.»)

  13. У творі «Великий льох» Т. Шевченка НЕ є символічним образ
  А льоху
  Б трьох ворон
  В трьох лірників
  Г «нового Гонти»
  Д Б. Хмельницького

  14. Матір, яка після загибелі сина продовжує справу його життя, Т. Шевченко зобразив у творі
  А «Причинна»
  Б «Катерина»
  В «Наймичка»
  Г «Марія»
  Д «Лілея»

  15. Належить до періоду «Трьох літ» твір Т. Шевченка
  А «Доля»
  Б «Катерина»
  В «Гайдамаки»
  Г «І мертвим, і живим…»
  Д «Ісаія. Глава 35»

  16. Про нескореність української людини, у свідомості якої збережена багатовікова енергія непокори і поривання мільйонів українців до волі, розповідає твір
  А «Тигролови» Івана Багряного
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором і його автором.

  1 «Рибалка»А Є. Гребінка
  2 «Українська мелодія»Б П. Гулак-Артемовський
  3 «Веснівка»В М. Петренко
  4 «Соловей»Г М. Шашкевич
  Д В. Забіла

  Відповідь:
  1—Б
  2—А
  3—Г
  4—Д

  18. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

  1 Ярема ГалайдаА Петро Безрідний
  2 хорунжівна ОленаБ Максим Гримач
  3 козак КоржА Гвинтовка
  4 КатряГ Явдоха Зубиха
  Д Оксана

  Відповідь:
  1—Д
  2—Г
  3—А
  4—Б

  19. Установіть відповідність між героєм роману «Чорна рада» П. Куліша і його характеристикою.

  1 Божий чоловікА Чоловік сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях… Хіба по шаблі можна б догадатися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота…
  2 ЧереваньБ Нехай той гине, на кого Господь показав перстом своїм! Чужою смертю я волі купувати не хочу.
  3 Іван БрюховецькийВ Гарячий був чоловік і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як ллється рідна йому кров за безбожний глум польських консистентів і урядників над українцями.
  4 Яким СомкоГ А що нам, бгате, до Вкраїни? Я сидів би ліпше дома та їв би хліб-сіль з упокоєм.
  Д Темний він був на очі, а ходив без проводиря у латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені.

  Відповідь:
  1—Д
  2—Г
  3—А
  4—Б

  20. Установіть відповідність між твором і рядками з нього.

  1 «Їхав козак за Дунай» С. КлимовськогоА Слава навіки буде з тобою, Вольності отче, Богдане-герою!
  2 «На вічну пам’ять Котляревському» Т. ШевченкаБ Аби у мене був з душею добрий лад, Щоб не насилував я мислей благородних
  3 «До рідного народу» П. КулішаВ Забудь навіки путь хижацтва скверний
  І до сім’ї культурників вертайся.
  4 «De libertate» Г. СковородиГ Білих ручок не ламай.
  Ясних очок не стирай.
  Мене з війни зі славою
  К собі дожидай!
  Д Будеш, батьку, панувати,
  Поки живуть люди,
  Поки сонце з неба сяє,
  Тебе не забудуть!

  Відповідь:
  1—Г
  2—Д
  3—В
  4—А

  У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Зразками зорової поезії є твори (запишіть 2—3 назви творів та авторів)
  Відповідь:
  «Фенікс — птах із земель руських» М. Мірошниченка, «Стогін» В. Женченка, «Дзвін гетьмана Мазепи» М. Сарми Соколовського.

  22. Мир душі, праця серед книжок і рідна людина поряд — такі три бажання ліричного героя твору (запишіть назву твору та прізвище автора)
  Відповідь:
  П. Куліша «Троє схотінок».

  23. Пригодницьким романом є твір (запишіть назву й автора)
  Відповідь:
  «Тигролови» Івана Багряного.

  24. Мотив поезії В. Герасим’юка «Чоловічий танець» —
  Відповідь:
  юнак повинен усвідомлювати свою відповідальність за інших, цінувати побратимство й дружбу.

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Яку з настанов Г. Сковороди ви хотіли б узяти собі в життя? Чому?

  Григорій Савич Сковорода — видатний український філософ, просвітитель, письменник. Він залишив нам у спадщину багато мудрих думок, керуватися якими є не зайвим і в наші дні.

  Сковорода прагнув до «природного», простого життя, у цьому він убачав щастя. У вірші «Всякому місту — звичай і права…» він стверджує, що навіть закінчити земний путь не страшно тому, «в кого совість, як чистий кришталь…». Однією із найважливіших умов щасливого життя письменник вважав особисту свободу:

  Що є свобода? Добро в ній якеє?
  Кажуть, неначе воно золотеє?
  Ні ж бо, не злотпе: зрівнявши все злото,
  Проти свободи воно — лиш болото.

  Нещаслива людина й без праці за покликанням. Бджола з байки «Бджола та Шершень» говорить, що для неї «незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати». Ідею «спорідненої» праці підтверджує й мораль «Байки про котів». Судити про людей за їхніми справами закликає байка Сковороди «Олениця та Кабан».

  Як не погодитися з глибиною та правдивістю думок у його афоризмах: «З усіх утрат втрата часу найтяжча», «Бери вершину — і матимеш середину», «Любов виникає з любові…» І таких мудрих настанов у великого філософа безліч.

  На мою думку, досягти мети, стати щасливим можна, якщо прислухатися до порад Г. Сковороди та самовдосконалюватися.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 5

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.