Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 20

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 20

ВАРІАНТ 20

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. До народної лірики належать
А пісні про кохання
Б історичні пісні
В балади
Г думи

2. Книгою Книг називають
А Біблію
Б «Історію русів»
В «Повість минулих літ»
Г Києво-Печерський патерик

3. НЕ належить до козацьких літопис
А Самовидця
Б Самійла Величка
В «Повість минулих літ»
Г Григорія Грабянки

4. Прочитайте уривок із твору.
Якщо ти усвідомлюєш, для чого ти народжений, і працюєш з приємністю, ти щасливий. Îри землю або носи зброю, займайся купецькою або мистецькою справою – роби те, для чого народжений…

Ці слова є суттю філософської ідеї
А хутірської філософії П. Куліша
Б спорідненої праці Г. Сковороди
В просвітництва Г. Квітки-Основ’яненка
Г національної самоідентичності Івана Багряного

5. Мотив вірності, сили почуттів закоханих, які протистоять волі батьків; елементи весільної обрядовості є в народній пісні
А «Цвіте терен»
Б «Лугом іду, коня веду»
В «Світи, світи, місяченьку»
Г «Місяць на небі, зіроньки сяють»
Д «Сонце низенько, вечір близенько»

6. Автором біблійної Книги псалмів вважають
А Адама
Б Мойсея
В Давида
Г Соломона
Д Ісуса Христа

7. Козак-віршотворець, автор пісні «Їхав козак за Дунай» – це
А С. Климовський
Б Ф. Прокопович
В Г. Сковорода
Г С. Величко
Д І. Мазепа

8. Романтичне світовідчуття характерне для поетичної творчості
А І. Котляревського
Б І. Величковського
В В. Герасим’юка
Г Г. Сковороди
Д В. Забіли

9. Невеликий поетичний твір, призначений для співу, називається
А медитацією
Б поемою
В піснею
Г байкою
Д елегією

10. «Езопівська мова» була притаманна творчості
А П. Куліша («Чорна рада»)
Б Т. Шевченка («Катерина»)
В Івана Багряного («Тигролови»)
Г Г. Сковороди («Байки харківські»)
Д І. Котляревського («Наталка Полтавка»)

11. І. Карпенко-Карий назвав твір «Наталка Полтавка» І. Котляревського
А енциклопедією народознавства
Б оздобою українського письменства
В послідовно сентименталістським твором
Г першим твором нової української літератури
Д праматір’ю українського народного театру

12. В образах Дідони, Ацеста, Латина, Евандра І. Котляревський засуджує
А аполітичність, жадібність, конкуренцію царського двору
Б карфагенське, сицилійське, римське, аркадянське панство
В неготовність українського суспільства до творення своєї держави
Г марнотратство, розпусне життя та байдужість до народу українського панства
Д відсутність патріотизму, боягузливість, корисливість українських перевертнів – «землячків»

13. Християнським дидактизмом пронизано твір
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Наймичка» Т. Шевченка
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

14. Порівняння із сфери тваринного світу використовує Т. Шевченко у творі
А «Кавказ»
Б «Причинна»
В «Гайдамаки»
Г «Великий льох»
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

15. Археологічні розкопки, які проводив російський уряд в Україні, стали для Т. Шевченка поштовхом до написання твору
А «Катерина»
Б «Кавказ»
В «Великий льох»
Г «І мертвим, і живим…»
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

16. Головного героя твору «Тигролови» Івана Багряного, що втік із «скаженого поїзда», звати
А Григорій Многогрішний
Б Дем’ян Многогрішний
В майор Медвин
Г Денис Сірко
Д Вася Потаюк

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і персонажем у ньому.

1 «Конотопська відьма»А Хома Григорович
2 «Гайдамаки»Б Павло Полуботок
3 «Чорна рада»В Явдоха Зубиха
4 «Вечір проти Івана Купала»Г Яким Сомко
Д Максим Залізняк

18. Установіть відповідність між героєм та його характеристикою.

1 Катря ГримачА Він дисциплінований і точний, і не схильний вдаватись у дрібниці. Тим часом не марнує часу на теревені: п’є отак собі бордо і студіює промову вождя.
2 майор МедвинБ Огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі…
3 Наталка ПолтавкаВ Був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападали і наче до чого придивляються.
4 Яким СомкоГ Хороша і розумна, а до того і добра; тілько не багата. Вони недавно тут поселились і дуже бідно живуть.
Д Сорочка тоненька і плахта шовкова, пояс сріблом цвіткований, черевички високі; дрібно, дрібнесенько русу косу заплела, і золотий перстень блищить на правій руці.

19. Установіть відповідність між персонажами, які перебувають у родин них зв’язках.

1 Денис СіркоА Микита
2 Михайло ЧереваньБ Наталка
3 Горпина ТерпилихаВ Грицько
4 КатеринаГ Леся
Д Івась

20. Установіть відповідність між письменником і його твором.

1 П. Гулак-АртемовськийА «Рибалка»
2 Є. ГребінкаБ «Небо»
3 М. КостомаровВ «Українська мелодія»
4 М. ПетренкоГ «Веснівка»
Д «Соловейко»

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Невеличка за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку виконували між актами великого драматичного твору, – це

22. Представником українського класицизму був

23. Автором першого перекладу Біблії українською мовою був

24. Уперше твір Івана Багряного «Тигролови» побачив світ під назвою

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Як ви ставитесь до проблеми, порушеної у творі «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя, що заради матеріальних благ людина може пожертвувати своєю душею?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 20

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.