Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 19

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 19

ВАРІАНТ 19

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Ліро-епічним є твір
А «Цвіте терен»
Б «Ой летіла стріла»
В «До бору, дружечки, до бору»
Г «За городом качки пливуть»

2. Найдавнішою рукописною пам’яткою Київськї Русі є
А «Повість минулих літ»
Б Остромирове Євангеліє
В Пересопницьке Євангеліє
Г Києво-Печерський патерик

3. Басаврюк, відьма, Петро Безрідний – це персонажі твору
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

4. Підкреслена урочистість, пишність, використання стилістичних прикрас, складність композиції характерні для творів
А бароко
Б реалізму
В класицизму
Г романтизму

5. Літописи С. Величка, Самовидця Г. Грабянки – це твори
А біблійні
Б житійні
В поетичні
Г драматичні
Д історико-мемуарні

6. Мораль у байках Г. Сковороди має назву
А правда
Б сила
В повчання
Г висновок
Д мораль

7. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
Поставила тарiлку з хлiбом
Перед старим Еолом-дiдом,
Сама же сiла на ослiн.
«Будь ласкав, сватоньку-старику!
Iзбий Енея з пантелику,
Тепер пливе на морi вiн».

В цих рядках йдеться про
А Венеру
Б Дідону
В Сівіллу
Г Юнону
Д Лавинію

8. Прочитайте уривок із твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок черствого хліба смачніший од м’ягкой булки, неправдою нажитої.

Так вважає
А возний Тетерваковський
Б виборний Макогоненко
В Наталка Полтавка
Г Горпина Терпилиха
Д Микола

9. Мати ніколи не покине свою дитину, буде з нею і в радості, і в горі, навіть якщо доведеться пожертвувати своїм життям – така одна з ідей твору
А «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Б «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Наймичка» Т. Шевченка
Д «Чорна рада» П. Куліша

10. Алегоричний образ соловейка, який міг своїм співом впливати на душі людей, використано у творі
А «На вічну пам’ять Котляревському» Т. Шевченка
Б «Українська мелодія» Є. Гребінки
В «До рідного народу» П. Куліша
Г «De libertate» Г. Сковороди
Д «Небо» М. Петренка

11. Реалістичним є твір
А «Небо» М. Петренка
В «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Соловейко» М. Костомарова
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Сон» ( «У всякого своя доля…») Т. Шевченка

12. Темою твору «Стоїть в селі Суботові…» Т. Шевченка є
А узагальнена картина людського зла в царській Росії
Б причини політичної залежності України
В сатирична картина «царського раю»
Г розповідь про гетьмана Полуботка
Д події Коліївщини

13. Входив до рукописної збірки «Три літа» Т. Шевченка твір
А «Причинна»
Б «До Основ’яненка»
В «На вічну пам’ять Котляревському»
Г «Сон» («У всякого своя доля…»)
Д «Думка» («Нащо мені чорні брови…»)

14. «Нехай житом-пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою останеться навіки од моря і до моря – слов’янська земля» – так сформульовано ідею слов’янської єдності у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Гайдамаки» Т. Шевченка
В «Тигролови» Івана Багряного
Г «Всякому місту – звичай і права…» Г. Сковороди
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

15. У композиції твору «Тигролови» Іван Багряний використав
А гіперболу
Б алегорію
В антитезу
Г літоту
Д паралелізм

16. Автором візуальної (зорової) поезії в сучасній літературі є
А Т. Шевченко
Б Г. Сковорода
В В. Герасим’юк
Г І. Величковський
Д М. Мірошниченко

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і персонажем у ньому.

1 «Конотопська відьма»А Ганна
2 «Сон» («У всякого своя доля…»)Б Павло Полуботок
3 «Чорна рада»В Микита Забрьоха
4 «Наймичка»Г Матвій Гвинтовка
Д Катря Гримач

18. Установіть відповідність між героєм і його характеристикою.

1 Григорій МногогрішнийА Такий-то багатир! Ходив у жупанах, та в сап’янцях, та в атласах.
І хороший був: повновидий, чорнобровий, чорноусий; а веселий, а жартовливий!
2 Михайло ЧереваньБ «Юнак – 25 літ, русявий, атлет, авіатор тчк… Суджений на 25 років тчк…».
3 Максим ГримачВ Чоловічок і добрий був би, так біда – хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається; де не посій, там і уродиться.
4 виборний МакогоненкоГ Хоч парень собi i чепурний був, а тут i у недiленьку святу не брав бiлої сорочки, та й – прощайте у сiм словi – китаєвих синiх штанiв на нiч не знiмав, так, сердека, у них i ночував.
Д Був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами.

19. Установіть відповідність між твором і його жанром.

1 «Лілея» Т. ШевченкаА комедія
2 «Тигролови» Івана БагряногоБ поема
3 «Енеїда» І. КотляревськогоВ балада
4 «Максим Гримач» Марка ВовчкаГ роман
Д оповідання

20. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками.

1 метоніміяА Утни, батьку, орле сизий!
Нехай я заплачу…
2 анафораБ І помоляться на волі
Невольничі діти!..
3 персоніфікаціяВ На тім степу скрізь могили
Стоять та сумують.
4 риторичне звертанняГ Не вернуться запорожці,
Не встануть гетьмани…
Д Як дівчина під вербою
Гриця заспіває.

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом,

21. Невеличкий твір, під час читання якого зліва направо і навпаки зберігається той же зміст, називається

22. Реальна історія потоплення поміщицею жінок, звинувачених у відьмацтві, лягла в основу твору

23. Фатальну роль у винесенні вироку Т. Шевченкові під час судового слідства 1847 року зіграла рукописна збірка

24. Зразками сучасної зорової (візуальної) поезії є твори (запишіть не менше двох назв) словосполученням чи реченням

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. У чому полягає материнський подвиг Ганни, героїні твору «Наймичка» Т. Шевченка?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 19

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Комментарии закрыты.