Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 19

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 19

  ВАРІАНТ 19

  Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Ліро-епічним є твір
  А «Цвіте терен»
  Б «Ой летіла стріла»
  В «До бору, дружечки, до бору»
  Г «За городом качки пливуть»

  2. Найдавнішою рукописною пам’яткою Київськї Русі є
  А «Повість минулих літ»
  Б Остромирове Євангеліє
  В Пересопницьке Євангеліє
  Г Києво-Печерський патерик

  3. Басаврюк, відьма, Петро Безрідний – це персонажі твору
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

  4. Підкреслена урочистість, пишність, використання стилістичних прикрас, складність композиції характерні для творів
  А бароко
  Б реалізму
  В класицизму
  Г романтизму

  5. Літописи С. Величка, Самовидця Г. Грабянки – це твори
  А біблійні
  Б житійні
  В поетичні
  Г драматичні
  Д історико-мемуарні

  6. Мораль у байках Г. Сковороди має назву
  А правда
  Б сила
  В повчання
  Г висновок
  Д мораль

  7. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
  Поставила тарiлку з хлiбом
  Перед старим Еолом-дiдом,
  Сама же сiла на ослiн.
  «Будь ласкав, сватоньку-старику!
  Iзбий Енея з пантелику,
  Тепер пливе на морi вiн».

  В цих рядках йдеться про
  А Венеру
  Б Дідону
  В Сівіллу
  Г Юнону
  Д Лавинію

  8. Прочитайте уривок із твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
  Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок черствого хліба смачніший од м’ягкой булки, неправдою нажитої.

  Так вважає
  А возний Тетерваковський
  Б виборний Макогоненко
  В Наталка Полтавка
  Г Горпина Терпилиха
  Д Микола

  9. Мати ніколи не покине свою дитину, буде з нею і в радості, і в горі, навіть якщо доведеться пожертвувати своїм життям – така одна з ідей твору
  А «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Б «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Наймичка» Т. Шевченка
  Д «Чорна рада» П. Куліша

  10. Алегоричний образ соловейка, який міг своїм співом впливати на душі людей, використано у творі
  А «На вічну пам’ять Котляревському» Т. Шевченка
  Б «Українська мелодія» Є. Гребінки
  В «До рідного народу» П. Куліша
  Г «De libertate» Г. Сковороди
  Д «Небо» М. Петренка

  11. Реалістичним є твір
  А «Небо» М. Петренка
  В «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Соловейко» М. Костомарова
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Сон» ( «У всякого своя доля…») Т. Шевченка

  12. Темою твору «Стоїть в селі Суботові…» Т. Шевченка є
  А узагальнена картина людського зла в царській Росії
  Б причини політичної залежності України
  В сатирична картина «царського раю»
  Г розповідь про гетьмана Полуботка
  Д події Коліївщини

  13. Входив до рукописної збірки «Три літа» Т. Шевченка твір
  А «Причинна»
  Б «До Основ’яненка»
  В «На вічну пам’ять Котляревському»
  Г «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Д «Думка» («Нащо мені чорні брови…»)

  14. «Нехай житом-пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою останеться навіки од моря і до моря – слов’янська земля» – так сформульовано ідею слов’янської єдності у творі
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Гайдамаки» Т. Шевченка
  В «Тигролови» Івана Багряного
  Г «Всякому місту – звичай і права…» Г. Сковороди
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  15. У композиції твору «Тигролови» Іван Багряний використав
  А гіперболу
  Б алегорію
  В антитезу
  Г літоту
  Д паралелізм

  16. Автором візуальної (зорової) поезії в сучасній літературі є
  А Т. Шевченко
  Б Г. Сковорода
  В В. Герасим’юк
  Г І. Величковський
  Д М. Мірошниченко

  Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором і персонажем у ньому.

  1 «Конотопська відьма»А Ганна
  2 «Сон» («У всякого своя доля…»)Б Павло Полуботок
  3 «Чорна рада»В Микита Забрьоха
  4 «Наймичка»Г Матвій Гвинтовка
  Д Катря Гримач

  18. Установіть відповідність між героєм і його характеристикою.

  1 Григорій МногогрішнийА Такий-то багатир! Ходив у жупанах, та в сап’янцях, та в атласах.
  І хороший був: повновидий, чорнобровий, чорноусий; а веселий, а жартовливий!
  2 Михайло ЧереваньБ «Юнак – 25 літ, русявий, атлет, авіатор тчк… Суджений на 25 років тчк…».
  3 Максим ГримачВ Чоловічок і добрий був би, так біда – хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається; де не посій, там і уродиться.
  4 виборний МакогоненкоГ Хоч парень собi i чепурний був, а тут i у недiленьку святу не брав бiлої сорочки, та й – прощайте у сiм словi – китаєвих синiх штанiв на нiч не знiмав, так, сердека, у них i ночував.
  Д Був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами.

  19. Установіть відповідність між твором і його жанром.

  1 «Лілея» Т. ШевченкаА комедія
  2 «Тигролови» Івана БагряногоБ поема
  3 «Енеїда» І. КотляревськогоВ балада
  4 «Максим Гримач» Марка ВовчкаГ роман
  Д оповідання

  20. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками.

  1 метоніміяА Утни, батьку, орле сизий!
  Нехай я заплачу…
  2 анафораБ І помоляться на волі
  Невольничі діти!..
  3 персоніфікаціяВ На тім степу скрізь могили
  Стоять та сумують.
  4 риторичне звертанняГ Не вернуться запорожці,
  Не встануть гетьмани…
  Д Як дівчина під вербою
  Гриця заспіває.

  У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом,

  21. Невеличкий твір, під час читання якого зліва направо і навпаки зберігається той же зміст, називається

  22. Реальна історія потоплення поміщицею жінок, звинувачених у відьмацтві, лягла в основу твору

  23. Фатальну роль у винесенні вироку Т. Шевченкові під час судового слідства 1847 року зіграла рукописна збірка

  24. Зразками сучасної зорової (візуальної) поезії є твори (запишіть не менше двох назв) словосполученням чи реченням

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. У чому полягає материнський подвиг Ганни, героїні твору «Наймичка» Т. Шевченка?

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 19

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.