Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 18

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 18

ВАРІАНТ 18

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. На дівич-вечорі виконується пісня
А «А брат сестрицю та й розплітає»
Б «Сонце низенько, вечір близенько»
В «В кінці греблі шумлять верби»
Г «Цвіте терен, цвіте терен»

2. Курйозні барокові вірші писав
А П. Куліш
Б Т. Шевченко
В Г. Сковорода
Г І. Величковський

3. До літописного жанру належить твір
А Біблія
Б «Історія русів»
В «Повість минулих літ»
Г Києво-Печерський патерик

4. Малоросійською оперою назвав свій драматичний твір
А Г. Квітка-Основ’яненко
Б І. Котляревський
В Ф. Прокопович
Г Т. Шевченко

5. Вертеп – це
А драматичний твір, побудований на синтезі музики, слова, дії
Б музична п’єса, що ставилася між актами великого драматичного твору
В п’єса побутового характеру, що ставилася між актами великого драматичного твору
Г вид лялькового театрального дійства, в сюжеті якого євангельська й етнографічна основи
Д драматичний твір, у якому засобами гумору й сатири викриваються недоліки людей і вади суспільства

6. Про свободу йдеться у творі
А «Доля» Т. Шевченка
Б «Троє схотінок» П. Куліша
В «De libertate» Г. Сковороди
Г «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
Д «Їхав козак за Дунай» С. Климовського

7. Виховати з варварів цивілізований народ, навчити його жити за законами Божими – таке завдання в Біблії мав виконати
А Прохор чорноризець
Б Мойсей
В Соломон
Г Давид
Д Адам

8. Перші українські драми ХVII ст. називалися
А інтермедіями
Б шкільними
В вертепними
Г водевілями
Д комедіями

9. Заміж виходять для того, «щоб завести хазяйство і сімейство; жити люб’язно і дружно; бути вірними до смерті і помагати одно другому» – так вважає
А Наталка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Б Пидорка («Вечір проти Івана Купала»
М. Гоголя)
В Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
Г Катря («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Д Леся («Чорна рада» П. Куліша)

10. Мандри козаків після зруйнування Запорозької Січі зображено у творі
А «Тигролови» Івана Багряного
Б «Енеїда» І. Котляревського
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

11. Сентиментально-реалістичним є твір
А «Небо» М. Петренка
Б «Чорна рада» П. Куліша
В «Катерина» Т. Шевченка
Г «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Д «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя

12. «З душею добрий лад,.. веселий в серці сміх» – такий ідеал ліричного героя твору
А «Соловей» В. Забіли
Б «Троє схотінок» П. Куліша
В «Соловейко» М. Костомаров
Г «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
Д «Їхав козак за Дунай» С. Климовського

13. Прочитайте уривок із твору «Гайдамаки» Т. Шевченка.
…сирота убогий:
Ні сестри, ні брата, нікого нема!
Попихач жидівський, виріс у порогу;
А не клене долі, людей не займа.

Так описано
А діда Івана
Б Івана Гонту
В кобзаря Волоха
Г Ярему Галайду
Д Максима Залізняка

14. Ознакою пригодницького твору є
А надмірна чутливість, нетиповість героїв
Б романтизація козацького минулого, прагнення до ідеалу
В мотив переслідування, атмосфера таємничості, герої знаходяться на межі життя і смерті
Г химерність, поєднання античних, християнських і світських мотивів
Д типові герої в типових обставинах, об’єктивне зображення дійсності

15. Проливши людську кров, герой отримує бажане багатство, але не стає щасливим – така тема твору
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Тигролови» І. Багряного
Д «Чорна рада» П. Куліша

16. На антитезі побудовано твір
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Тигролови» Івана Багряного
Д «Великий льох» Т. Шевченка

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між героєм і його життєвою долею.

1 Максим ГримачА віддав свою душу, щоб бути поруч із коханою, а без душі жити не зміг
2 Петро БезріднийБ був сиротою, а став названим сином отамана, був нещасливим, а знайшов свою долю
3 Григорій МногогрішнийВ для нього честь і слава важливіші за власне життя, авантюрист і юрода, проте участі в боротьбі за владу не брав
4 Кирило ТурГ був добрий і щирий, допомагав у біді своїм односельцям, не терпів несправедливості, пережив страшну втрату
Д не скорився, втік із «скажено го поїзда», у тайзі знайшов свою долю

18. Установіть відповідність між героєм і твором, у якому про нього йдеться.

1 Іван ШрамА «Тигролови» Івана Багряного
2 Григорій СіркоБ «Гайдамаки» Т. Шевченка
3 Іван ГонтаВ «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
4 БасаврюкГ «Максим Гримач» Марка Вовчка
Д «Чорна рада» П. Куліша

19. Установіть відповідність між літературним напрямом та художнім твором.

1 романтизмА «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
2 барокоБ «Всякому місту – звичай і права…» Г. Сковороди
3 сентименталізмВ «Енеїда» І. Котляревського
4 реалізмГ «Причинна» Т. Шевченка
Д «Кавказ» Т. Шевченка

20. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких їх використано.

1 метафораА А в світі якеє життя сироті?
2 риторичне запитанняБ Аж у душі похолоне,
Аж замре серденько.
3 антитезаВ Не щебечи, соловейку,
Як сонце пригріє!
4 порівнянняГ За городом качки пливуть,
Каченята крячуть…
Вбогі дівки заміж ідуть,
А багаті плачуть.
Д У містечку Богуславку Каньовського пана
Там гуляла Бондарівна, як пишная пава.

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. За жанром твір «Енеїда» Івана Котляревського – це

22. «Цвіте терен», «Місяць на небі, зіроньки сяють», «За городом качки пливуть» за родовою ознакою належать

23. Вогнище у вірші В. Герасим’юка названо діалектним словом

24. Невеликий епічний твір з однолінійним сюжетом, події якого розгортаються на тлі важливих історичних або суспільних зрушень, називається

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Які вчинки Микити Забрьохи, героя твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка, викликають осуд, а які – співчуття?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 18

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.