Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 4

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 4

ВАРІАНТ 4

Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Прочитайте уривок.
А Іванові не стало квітки, та ранесенько.
У нього квітка — Марійка-дівка, рано-рано.

Ці рядки з
А весільної пісні
Б сімейної балади
В любовної балади
Г родинно-побутової пісні

2. Про легендарних засновників Києва — Кия, Щека й Хорива та сестру їхню Либідь — розповідає твір
А Києво-Печерський патерик
Б «Повість минулих літ»
В Ізборник Святослава
Г «Історія русів»

3. Подібність душ і моральні чесноти в дружбі Г. Сковорода ставить на перше місце у творі
А «De libertate»
Б «Собака і Вовк»
В «Бджола та Шершень»
Г «Всякому місту — звичай і права…»

4. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
…збудує сильне царство
І заведе своє там панство:
Не малий буде він панок.

Так напророкував Зевс долю
А Енею
Б Турну
В Анхізу
Г Латину

5. У Біблії проблему порозуміння між людьми порушує
А легенда про перших людей Адама і Єву
Б притча про Вавилонську вежу
В легенда про створення світу
Г легенда про Мойсея
Д притча про сіяча

6. Здобув світову славу і став народною піснею твір
А «Веснівка» М. Шашкевича
Б «Перший сніг» В. Герасим’юка
В «Заворожена криниця» П. Куліша
Г «Українська мелодія» Є. Гребінки
Д «Їхав козак за Дунай» С. Климовського

7. П’єса «Козак-стихотворец» О. Шаховського стала поштовхом до написання твору
А «Наймичка» Т. Шевченка
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

8. Про козаків-характерників розповідається у творі
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Гайдамаки» Т. Шевченка
Д «Чорна рада» П. Куліша

9. Розпилися, розледачіли, утратили козацьку честь і відповідальність, перестали дбати про народ головні герої твору
А «Гайдамаки» Т. Шевченка
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

10. Прагнення до збагачення призвело до моральної, а потім і фізичної загибелі головного героя твору
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Причинна» Т. Шевченка
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

11. Прочитайте уривок.
Утни, батьку, щоб нехотя
На ввесь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала!

Батьком Т. Шевченко називає
А Г. Квітку-Основ’яненка
Б І. Котляревського
В Марка Вовчка
Г М. Гоголя
Д П. Куліша

12. Прочитайте уривок.
…гнувся, бо не знав,
Не знав, сіромаха, що виросли крила,
Що неба достане, коли полетить.

Таку характеристику дає автор
А Петру Безрідному («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Б Петру («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
В Максиму («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Г Енею («Енеїда» І. Котляревського)
Д Яремі («Гайдамаки» Т. Шевченка)

13. Головний «секрет» абсурдності самодержавного управління в Росії Т. Шевченко розкриває у творі
А «Доля»
Б «І мертвим, і живим…»
В «Стоїть в селі Суботові…»
Г «Сон» («У всякого своя доля…»)
Д «На вічну пам’ять Котляревському»

14. Археологічні розкопки російських учених, проведені із залученням наглядачів-поліцейських, стали поштовхом до написання Т. Шевченком твору
А «Гайдамаки»
Б «Великий льох»
В «До Основ’яненка»
Г «Чигрине, Чигрине…»
Д «І мертвим, і живим…»

15. Пригодницьким романом за жанром є твір
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

16. М. Мірошниченко й А. Мойсієнко продовжують традиції зовнішніх стильових ефектів
А М. Гоголя
Б П. Куліша
В Т. Шевченка
Г І. Котляревського
Д І. Величковського

Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між персонажем твору «Чорна рада» П. Куліша та основною ідеєю, яку він виражає.

1 Кирило ТурА хутір як осередок національного життя
2 Яким СомкоБ козацьке лицарство і запорозька вольниця
3 ЧереваньВ зрада народних інтересів
4 Петро ШраменкоГ ідея державності України
Д сімейна ідилія

Відповіді:
1—Б
2—Г
3—А
4—Д

18. Установіть відповідність між героями, які перебувають у творі в родинних зв’язках.

1 ЕнейА титар
2 ТерпилоБ Гвинтовка
3 ОксанаВ Наталка Полтавка
4 ЧереванихаГ Марія
Д Анхіз

Відповіді:
1—Д
2—В
3—А
4—Б

19. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка та поетичними рядками з нього.

1 «І мертвим, і живим…»А Незрячі прозрять, а кривії,
Мов сарна з гаю, помайнують…
2 «Ісаія. Глава 35»Б Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
3 «До Основ’яненка»В Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!
4 «Чигрине, Чигрине…»Г Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Д …прийми мою мову
Не мудру, та щиру, прийми, привітай.

Відповіді:
1—Б
2—А
3—Г
4—Д

20. Установіть відповідність між твором та історичним періодом, зображеним у ньому.

А Коліївщина 1768 р.1 Києво-Печерський патерик
Б занепад Української держави після Визвольної війн2 «Тигролови» Івана Багряного
В Україна у складі СРСР3 «Чорна рада» П. Куліша
Г Визвольна війна 1648—1654 рр.4 «Гайдамаки» Т. Шевченка
Д доба Київської Русі

Відповіді:
1—Д
2—В
3—Б
4—А

У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. До жанру балади належать народні твори (запишіть 2—3 назви)
Відповідь:
«Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Козака несуть», «Ой на горі вогонь горить».

22. Члени галицького гуртка «Руська трійця» були авторами альманаху
Відповідь:
«Русалка Дністровая».

23. Пісня служить одним із засобів розкриття характеру героїв у творі (запишіть назву й автора)
Відповідь:
І. Котляревського «Наталка Полтавка».

24. Провідним у поезії В. Герасим’юка «Жива ватра» є мотив
Відповідь:
чоловічої відваги, дружби, відповідальності.

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Поясніть, як у романі «Тигролови» Іван Багряний досліджує проблему протидії вільнолюбної особистості тоталітарному суспільству.

Письменнику І. Багряному, великому патріоту України, довелося значну частину свого життя провести поза її межами через утиски тоталітарного режиму.

Проблему протидії вільнолюбної особистості тоталітарному суспільству письменник досліджує через образ головного героя роману «Тигролови» Григорія Многогрішного. Це нащадок гетьмана Запорозької Січі Дем’яна Многогрішного, першого українського політичного засланця. Григорій — молода людина, інтелігент, авіатор. Це сильна, непересічна особистість, яка мала мужність протистояти нелюдській тоталітарній системі. Єдина його провина перед владою — палка любов до України, до свого народу, почуття власної відповідальності за його долю. Многогрішний тікає з «ешелону смерті», бо вважає, що «ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи!» Він подолає багато перешкод, пройде неймовірні випробування, але не схибить. Тікатиме подалі від батьківщини, мріючи повернутися на свою сплюндровану Україну не в’язнем, не зломленою людиною, а визволителем.

Вчинки його — героїчні (втеча з поїзда, порятунок дівчини від ведмедиці, покарання ворога), дії — цілеспрямовані (вижити, щоб повернутися й зробити щось добре для свого народу). Він чесний, відданий, щирий та сердечний до своїх рятівників, безкомпромісний до ворогів.

І. Багряний, змальовуючи образ мужнього борця з тоталітарним режимом, уславлює всіх, хто протистояв злу, і вірить у світлу перемогу Добра й Людяності.

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 4

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання