Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 17

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 17

ВАРІАНТ 17

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Баладою є твір
А «Місяць на небі, зіроньки сяють»
Б «До бору, дружечки, до бору»
В «Світи, світи, місяченьку»
Г «Бондарівна»

2. Прочитайте уривок із твору.
Скажи ж мені, мій братику,
Королевий цвіте,
Нащо мене Бог поставив
Öвітом на сім світі?

Це слова з твору Т. Шевченка
А «Причинна»
Б «Катерина»
В «Лілея»
Г «Наймичка»

3. Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Повір мні: ежелі б здесь собралося много народу і зненацька ангел з неба з огненною різкою злетів і воскликнул: «Брехуни і обманщики!.. ховайтесь, а то я поражу вас!..» – єй-єй, всі присіли би к землі совісті ради.

Цими словами переконував у тому, що світ побудовано на обмані
А Тетерваковський Макогоненка
Б Макогоненко Тетерваковського
В Тетерваковський Терпилиху
Г Макогоненко Миколу

4. Прагнення втекти від тяжкого сирітського життя, пошуки щастя для самотньої душі ліричного героя – це тема твору
А «Соловей» В. Забіли
Б «Небо» М. Петренка
В «Мені однаково» Т. Шевченка
Г «Українська мелодія» Є. Гребінки

5. Усвідомлення своєї помилки, каяття, спокута і повернення до життя через всепрощаючу батьківську любов – тема біблійного твору
А притчі про сіяча
Б історії життя Мойсея
В легенди про Вавилонську вежу
Г легенди про створення світу
Д притчі про блудного сина

6. Співзвучним з ідеєю твору «Всякому місту – звичай і права…» є афоризм Г. Сковороди
А Немає смертельнiшої для суспільства виразки, як марновiрство.
Б Природа є першопочаткова всьому причина i саморухома пружина.
В Духовна зброя сильніша за тілесну.
Г Я не люблю ніякого дару, якщо він не пов’язаний з любов’ю і доброзичливiстю.
Д Нi про що не турбуватися, ні за що не переживати – значить не жити, а бути мертвим,
адже турбота – рух душі, а життя – це рух.

7. Вишуканий поетичний твір, що має незвичайну форму або поєднання зорових і слухових ефектів, називається
А елегією
Б романсом
В курйозним віршем
Г медитацією
Д сонетом

8. Події Визвольної війни 1648 року НЕ описує літопис
А Григорія Грабянки
Б Самовидця
В «Історія русів»
Г Самійла Величка
Д «Повість минулих літ»

9. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
Розкудкудакалась, як квочка,
Енея не любила – страх;
Давно вона уже хотіла,
Щоб його душка полетіла
К чортам і щоб і дух не пах.

Так І. Котляревський характеризує
А Венеру
Б Юнону
В Сівіллу
Г Лавинію
Д Амату

10. Прочитайте уривок із повісті «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.
Дванадцять год учився у дяка в школi: у год вчистив граматику, два годи вчив часловець, пiвчварта года сидiв над псалтирем i з молитвами зовсiм вивчив, та пiвп’ята года вчився писати, а цiлiсiнький год вчився на щотах.

Так автор описує
А Уласа Забрьоху
Б Микиту Забрьоху
В Прокопа Пістряка
Г хорунженка
Д пана Халявського

11. Кульмінацією в сюжеті твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського є епізод
А зустрічі Наталки з Петром
Б розмови возного й виборного про Наталку
В відмови Наталки возному до повернення Петра
Г розмови Наталки з матір’ю і виборним про шлюб
Д відмови Наталки від шлюбу з возним після заручин з ним

12. Надмірна чутливість героїв з народу, страждання яких пов’язані з душевними переживаннями, – це одна з головних ознак творів літературного напряму
А бароко
Б класицизму
В сентименталізму
Г реалізму
Д романтизму

13. Прочитайте уривок із твору.
Все упованіє моє
На тебе, мій пресвітлий раю,
На тебе, Мати, возлагаю,
Святая сило всіх святих,
Пренепорочная, благая!

Так починає свій твір про материнський подвиг і самопожертву
А М. Петренко («Небо»)
Б Т. Шевченко («Марія»)
В П. Куліш («Троє схотінок»)
Г І. Котляревський («Енеїда»)
Д Є. Гребінка («Українська мелодія»)

14. Шукав скарби за намовою нечистої сили і трагічно загинув герой твору
А «Доля» Т. Шевченка
Б «Чорна рада» П. Куліша
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

15. Державно-політичний авантюризм уособлює у творі «Чорна рада» П. Куліша
А Яким Сомко
Б Матвій Гвинтовка
В Михайло Черевань
Г Іван Брюховецький
Д Васюта Золотаренко

16. Верлібром написано твір
А «Соловей» В. Забіли
Б «Доля» Т. Шевченка
В «De libertate» Г. Сковороди
Г «До рідного народу» П. Куліша
Д «Чоловічий танець» В. Герасим’юка

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і героєм, зображеним у ньому.

1 «Наймичка»А Ярема Галайда
2 «Чорна рада»Б Ганна
3 «Наталка Полтавка»В Яким Сомко
4 «Гайдамаки»Г Денис Сірко
Д Горпина Терпилиха

18. Установіть відповідність між героєм твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського та його характеристикою.

1 вознийА Чоловік знаменитий басом своїм, ізучен ярмолоя і дуже знаєть печерсько-лаврський напів.
2 ТерпилоБ Пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився…
3 виборнийВ Хлопець виріс славний, гарний, добрий, проворний і роботящий.
4 ПетроГ Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить!
Д Чоловічок і добрий був би, так біда – хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається; де не посій, там і уродиться.

19. Установіть відповідність між літературознавчим терміном і його визначенням.

1 пародіяА вірш, який читається зліва направо і навпаки
2 алюзіяБ прихована насмішка, коли за зовні позитивним висловлюванням ховається висміювання
3 фігурний віршВ перебільшено комічне наслідування якогось твору з метою висміяти його недоліки
4 рак літеральнийГ художньо-стилістичний прийом, відсилання до певного літературного твору, сюжету чи образу, а також історичної події
Д вірш, у якому рядки різної довжини розміщуються у вигляді чаші, зірки, хреста, меча тощо

20. Установіть відповідність між ідейно схожими персонажами.

1 Прокіп Пістряк («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)А кобзар Волох («Гайдамаки» Т. Шевченка)
2 Божий чоловік («Чорна рада» П. Куліша)Б Семен («Максим Гримач» Марка Вовчка)
3 Петро («Наталка Полтавка» І. Котляревського)В Григорій («Тигролови» Івана Багряного)
4 Еней («Енеїда» І. Котляревського)Г Кирило Тур («Чорна рада» П. Куліша)
Д Борис Тетерваковський («Наталка Полтавка» І. Котляревського)

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Щасливе сватання багатого парубка до бідної дівчини – це мотив народної пісні

22. Про Прохора чорноризця розповідається в збірнику

23. Розв’язкою в історичній сюжетній лінії роману П. Куліша «Чорна рада» є епізод

24. У творі Івана Багряного «Тигролови» поїзд «Дракон» символізує

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. За які якості можна вважати Кирила Тура уособленням найкращих рис українського козацтва? (За романом П. Куліша «Чорна рада»).

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 17

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.