Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 16

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 16

  ВАРІАНТ 16

  Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Зустрічі двох закоханих, їхні ніжні почуття оспівано в народній пісні
  А «Цвіте терен, цвіте терен»
  Б «Сонце низенько, вечір близенько»
  В «За городом качки пливуть»
  Г «Летять галочки у три рядочки»

  2. Микита Забрьоха – головний герой твору
  А «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Г «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  3. Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
  Де ти тепер? Може, де скитаєшся в нужді і горі і проклинаєш свою долю; проклинаєш Наталку, що через неї утеряв пристанище; а мож, забув, що я живу і на світі.

  Цей монолог Наталки звернений до
  А Миколи
  Б Петра
  В Тетерваковського
  Г Макогоненка

  4. Твір «Катерина» Т. Шевченко присвятив
  А К. Брюллову
  Б В. Григоровичу
  В В. Жуковському
  Г Я. де Бальмену

  5. Фігурні вірші є у творчій спадщині
  А П. Куліша
  Б Т. Шевченка
  В І. Котляревського
  Г С. Климовського
  Д І. Величковського

  6. Про створення світу, перших людей, пророка Мойсея йдеться в
  А Біблії
  Б народних переказах
  В «Літописі Самовидця»
  Г «Повісті минулих літ»
  Д Києво-Печерському патерику

  7. Твір «Їхав козак за Дунай» С. Климовського – зразок лірики
  А релігійної
  Б пейзажної
  В інтимної
  Г патріотичної
  Д філософської

  8. У творі «Всякому місту – звичай і права…» Г. Сковорода, засуджуючи гонитву людей за матеріальними благами, протиставляє їм свій ідеал – це
  А усамітнення й молитва
  Б людина із чистою совістю
  В зосередження на благодійництві
  Г прагнення до знань і самопізнання
  Д бажання бути корисним суспільству

  9. Прочитайте уривок із твору.
  …збудує сильне царство
  І заведе своє там панство;
  Не малий буде він панок.
  На панщину ввесь світ погонить,
  Багацько хлопців там наплодить
  І всім їм буде ватажок.

  Так схарактеризовано
  А Латина
  Б Паланта
  В Анхіза
  Г Турна
  Д Енея

  10. Прочитайте уривок із твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.
  Ввiйшла з кiмнати наньмичка, поклонилась та й поставила на столi перед паном Уласовичем на сковородi… печений гарбуз!.. Як розглядiв наш Забрьоха таку пинхву, як скочить iз-за стола, як вибiжить з хати…

  Автор описав елемент весільного обряду
  А запросин
  Б сватання
  В заручин
  Г умовин
  Д оглядин

  11. Сиротою без роду, без племені, який має козацьку вдачу, співає козацькі пісні, збирається пристати до чорноморців описано героя
  А Кирила Тура («Чорна рада» П. Куліша)
  Б Василя («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
  В Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
  Г Петра («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
  Д Петра Безрідного («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)

  12. Українські поети-романтики НЕ писали
  А елегії
  Б медитації
  В пародії
  Г балади
  Д романси

  13. За жанром твір «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя є
  А нарисом
  Б оповіданням
  В історичним романом
  Г козацьким літописом
  Д соціально-побутовою повістю

  14. Неприборканого й загадкового героя-характерника, що викрадає наречену гетьмана, утілює лицарський дух козацтва, зображено у творі
  А «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Б «Гайдамаки» Т. Шевченка
  В «Тигролови» Івана Багряного
  Г «Чорна рада» П. Куліша
  Д «Енеїда» І. Котляревського

  15. Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим….» Т. Шевченка.
  Прочитайте знову
  Тую славу.
  Та читайте
  Îд слова до слова,
  Не минайте ані титли,
  Ніже тії коми…
  Поет закликає своїх сучасників

  А здобувати знання
  Б уважно читати художні твори
  В вивчати життєписи українських героїв
  Г дбати про розвиток української культури
  Д знати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого

  16. Прочитайте уривок із твору.
  Іде сніг – немов під гору йде –
  Ледь дише, хоч безплотний,
  І палець на уста кладе,
  Як знак мерця холодний.

  У поданих рядках НЕМАЄ
  А епітета
  Б алегорії
  В гіперболи
  Г порівняння
  Д персоніфікації

  Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка та його ідейним змістом.

  1 «До Основ’яненка»А засудження й викриття злочинної байдужості національної еліти
  2 «І мертвим, і живим…»Б уславлення духовного провідника нації, носія історичної пам’яті
  3 «Сон»(«У всякого своя доля…»)В засудження загарбницької імперської політики
  4 «Марія»Г уславлення жінки-матері, що після смерті сина не втратила віру, а стала заступницею і надією світу
  Д викриття й засудження російського самодержавства

  18. Установіть відповідність між літературознавчим терміном і його визначенням.

  1 пародіяА невелика за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку виконували між актами великого драматичного твору
  2 елегіяБ комічне або сатиричне наслідування, що відтворює в перебільшеному вигляді характерні особливості оригіналу
  3 інтермедіяВ ліричний вірш тужливого, сумного характеру
  4 романсГ невеликий твір, який читається зліва направо і навпаки
  Д невелика за обсягом поезія, що стає основою музичного твору про кохання

  19. Установіть відповідність між героєм «Енеїди» І. Котляревського та його описом.

  1 НептунА головний серед богів, любить сивуху
  2 ВенераБ товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок; любить гроші й війну
  3 ТурнВ мати, що любить своє дитя й хоче допомогти в життєвих перипетіях
  4 ЗевсГ керує вітрами, не стидається брати хабарі
  Д повелитель моря, жадібний до грошей, дряпічка

  20. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

  1 метоніміяА От де, люде, наша слава,
  Слава України!
  2 епітетБ Минають дні, минають ночі,
  Минає літо, шелестить
  Пожовкле листя, гаснуть очі,
  Заснули думи, серце спить…
  3 градаціяВ І Коллара читаєте
  З усієї сили,
  І Шафарика, і Ганка…
  4 порівнянняГ Славних прадідів великих
  Правнуки погані!
  Д Він, як мати, привітає,
  Як брат, заговорить…

  У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом,

  21. Мотив зради, нещасливого кохання, соціальної нерівності звучить у піснях (запишіть не менше трьох назв)

  22. Зображення виняткових людей у незвичайних обставинах, підвищена емоційність – це ознаки літературного стилю

  23. Великий епічний твір, у якому відображено конкретну історичну добу, певні історичні події та реальних історичних героїв – це

  24. А. Мойсієнко, М. Мірошниченко, В. Женчик, М. Сарма-Соколовський збагатили сучасну українську літературу зразками поезії

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Чим образ Наталки Сірко приваблює і захоплює читача? (За романом «Тигролови» Івана Багряного) словосполученням чи реченням

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 16

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.