Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 16

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 16

ВАРІАНТ 16

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Зустрічі двох закоханих, їхні ніжні почуття оспівано в народній пісні
А «Цвіте терен, цвіте терен»
Б «Сонце низенько, вечір близенько»
В «За городом качки пливуть»
Г «Летять галочки у три рядочки»

2. Микита Забрьоха – головний герой твору
А «Гайдамаки» Т. Шевченка
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

3. Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Де ти тепер? Може, де скитаєшся в нужді і горі і проклинаєш свою долю; проклинаєш Наталку, що через неї утеряв пристанище; а мож, забув, що я живу і на світі.

Цей монолог Наталки звернений до
А Миколи
Б Петра
В Тетерваковського
Г Макогоненка

4. Твір «Катерина» Т. Шевченко присвятив
А К. Брюллову
Б В. Григоровичу
В В. Жуковському
Г Я. де Бальмену

5. Фігурні вірші є у творчій спадщині
А П. Куліша
Б Т. Шевченка
В І. Котляревського
Г С. Климовського
Д І. Величковського

6. Про створення світу, перших людей, пророка Мойсея йдеться в
А Біблії
Б народних переказах
В «Літописі Самовидця»
Г «Повісті минулих літ»
Д Києво-Печерському патерику

7. Твір «Їхав козак за Дунай» С. Климовського – зразок лірики
А релігійної
Б пейзажної
В інтимної
Г патріотичної
Д філософської

8. У творі «Всякому місту – звичай і права…» Г. Сковорода, засуджуючи гонитву людей за матеріальними благами, протиставляє їм свій ідеал – це
А усамітнення й молитва
Б людина із чистою совістю
В зосередження на благодійництві
Г прагнення до знань і самопізнання
Д бажання бути корисним суспільству

9. Прочитайте уривок із твору.
…збудує сильне царство
І заведе своє там панство;
Не малий буде він панок.
На панщину ввесь світ погонить,
Багацько хлопців там наплодить
І всім їм буде ватажок.

Так схарактеризовано
А Латина
Б Паланта
В Анхіза
Г Турна
Д Енея

10. Прочитайте уривок із твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.
Ввiйшла з кiмнати наньмичка, поклонилась та й поставила на столi перед паном Уласовичем на сковородi… печений гарбуз!.. Як розглядiв наш Забрьоха таку пинхву, як скочить iз-за стола, як вибiжить з хати…

Автор описав елемент весільного обряду
А запросин
Б сватання
В заручин
Г умовин
Д оглядин

11. Сиротою без роду, без племені, який має козацьку вдачу, співає козацькі пісні, збирається пристати до чорноморців описано героя
А Кирила Тура («Чорна рада» П. Куліша)
Б Василя («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
В Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Г Петра («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Д Петра Безрідного («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)

12. Українські поети-романтики НЕ писали
А елегії
Б медитації
В пародії
Г балади
Д романси

13. За жанром твір «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя є
А нарисом
Б оповіданням
В історичним романом
Г козацьким літописом
Д соціально-побутовою повістю

14. Неприборканого й загадкового героя-характерника, що викрадає наречену гетьмана, утілює лицарський дух козацтва, зображено у творі
А «Максим Гримач» Марка Вовчка
Б «Гайдамаки» Т. Шевченка
В «Тигролови» Івана Багряного
Г «Чорна рада» П. Куліша
Д «Енеїда» І. Котляревського

15. Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим….» Т. Шевченка.
Прочитайте знову
Тую славу.
Та читайте
Îд слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми…
Поет закликає своїх сучасників

А здобувати знання
Б уважно читати художні твори
В вивчати життєписи українських героїв
Г дбати про розвиток української культури
Д знати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого

16. Прочитайте уривок із твору.
Іде сніг – немов під гору йде –
Ледь дише, хоч безплотний,
І палець на уста кладе,
Як знак мерця холодний.

У поданих рядках НЕМАЄ
А епітета
Б алегорії
В гіперболи
Г порівняння
Д персоніфікації

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка та його ідейним змістом.

1 «До Основ’яненка»А засудження й викриття злочинної байдужості національної еліти
2 «І мертвим, і живим…»Б уславлення духовного провідника нації, носія історичної пам’яті
3 «Сон»(«У всякого своя доля…»)В засудження загарбницької імперської політики
4 «Марія»Г уславлення жінки-матері, що після смерті сина не втратила віру, а стала заступницею і надією світу
Д викриття й засудження російського самодержавства

18. Установіть відповідність між літературознавчим терміном і його визначенням.

1 пародіяА невелика за обсягом комічна сценка побутового характеру, яку виконували між актами великого драматичного твору
2 елегіяБ комічне або сатиричне наслідування, що відтворює в перебільшеному вигляді характерні особливості оригіналу
3 інтермедіяВ ліричний вірш тужливого, сумного характеру
4 романсГ невеликий твір, який читається зліва направо і навпаки
Д невелика за обсягом поезія, що стає основою музичного твору про кохання

19. Установіть відповідність між героєм «Енеїди» І. Котляревського та його описом.

1 НептунА головний серед богів, любить сивуху
2 ВенераБ товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок; любить гроші й війну
3 ТурнВ мати, що любить своє дитя й хоче допомогти в життєвих перипетіях
4 ЗевсГ керує вітрами, не стидається брати хабарі
Д повелитель моря, жадібний до грошей, дряпічка

20. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

1 метоніміяА От де, люде, наша слава,
Слава України!
2 епітетБ Минають дні, минають ночі,
Минає літо, шелестить
Пожовкле листя, гаснуть очі,
Заснули думи, серце спить…
3 градаціяВ І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка…
4 порівнянняГ Славних прадідів великих
Правнуки погані!
Д Він, як мати, привітає,
Як брат, заговорить…

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом,

21. Мотив зради, нещасливого кохання, соціальної нерівності звучить у піснях (запишіть не менше трьох назв)

22. Зображення виняткових людей у незвичайних обставинах, підвищена емоційність – це ознаки літературного стилю

23. Великий епічний твір, у якому відображено конкретну історичну добу, певні історичні події та реальних історичних героїв – це

24. А. Мойсієнко, М. Мірошниченко, В. Женчик, М. Сарма-Соколовський збагатили сучасну українську літературу зразками поезії

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чим образ Наталки Сірко приваблює і захоплює читача? (За романом «Тигролови» Івана Багряного) словосполученням чи реченням

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 16

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.