Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 15

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 15

  ВАРІАНТ 15

  Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Прочитайте уривок з народної пісні.
  Îй славляно, прославляно,
  І на столі поставлено.
  Як на небі місяць ясний,
  Так на столі коровай красний,
  Як на небі з зіроньками,
  Так на столі з квітоньками.

  В уривку описано обряд
  А сватання
  Б заручин
  В запросин
  Г випікання короваю

  2. Зерно – це Боже Слово, ґрунт, на який воно впало, – це душі людські, сіяч – це Бог – такий алегоричний зміст
  А притчі про сіяча
  Б притчі про блудного сина
  В легенди про створення світу
  Г переказу про княгиню Ольгу

  3. Твір «Гайдамаки» Т. Шевченко присвятив
  А Я. де Бальмену
  Б К. Брюллову
  В В. Григоровичу
  Г В. Рєпніній

  4. Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
  – Та що ж ти за чоловік?
  – Як бачиш: бурлака на світі; тиняюсь од села до села, а тепер іду в Полтаву.
  – Може, у тебе родичі єсть в Полтаві або знакомі?
  – Нема у мене ні родичів, ні знакомих. Які будуть знакомі або родичі у сироти?

  Учасниками цього діалогу є
  А Микола й возний
  Б Микола й Петро
  В Микола й виборний
  Г виборний і возний

  5. До житійної літератури належить
  А Біблія
  Б «Історія русів»
  В «Повість минулих літ»
  Г Києво-Печерський патерик
  Д «Літопис Самовидця»

  6. Засудження здирників і бюрократів, розпусників і пияків, ледарів і підлабузників, які не піклуються про духовний світ і моральне самовдосконалення, – головний мотив твору
  А «Кавказ» Т. Шевченка
  Б «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
  В «Всякому місту – звичай і права…»
  Г. Сковороди
  Г «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
  Д «До рідного народу» П. Куліша

  7. Автором пісні «Їхав козак за Дунай» є
  А І. Величковський
  Б С. Климовський
  В В. Герасим’юк
  Г Г. Сковорода
  Д Т. Шевченко

  8. Прочитайте уривок із твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
  Петро. Мені полюбилась наша малоросійська комедія; там була Маруся, був Климовський, Прудиус і Грицько.
  Виборний. Розкажи ж мені, що вони робили, що говорили.
  Петро. Співали московські пісні на наш голос, Климовський танцьовав з москалем. А що говорили, то трудно розібрати, бо сю штуку написав москаль по-нашому і дуже поперевертав слова.

  У діалозі згадано
  А думу «Маруся Богуславка»
  Б історичну драму «Милость Божія»
  В драму О. Шаховського «Козак-віршотворець»
  Г пісню С. Климовського «Їхав козак за Дунай»
  Д трагікомедію Ф. Прокоповича «Владимир»

  9. «Батьком нового галицького письменства», душею «Руської трійці» був
  А П. Гулак-Артемовський
  Б М. Костомаров
  В М. Шашкевич
  Г М. Петренко
  Д Є. Гребінка

  10. Критику козацько-старшинського самоврядування часів Гетьманщини подано у творі
  А «Тигролови» Івана Багряного
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  11. Трагічна доля дівчини-сироти, зганьбленої і вбитої жорстокими людьми, – це тема твору
  А «Рибалка» П. Гулака-Артемовського
  Б «Українська мелодія» Є. Гребінки
  В «Соловей» М. Костомарова
  Г «Веснівка» М. Шашкевича
  Д «Лілея» Т. Шевченка

  12. Незвичайний герой у незвичайних обставинах – це одна з ознак літературного напряму
  А сентименталізму
  Б романтизму
  В класицизму
  Г реалізму
  Д бароко

  13. Прочитайте уривок із твору.
  Голова йому нечесана, чуб не пiдголений, пика невмита, очi заспанi, уси розкудовченi, сорочка розхристана…

  Так описано героя твору
  А Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
  Б Дениса Сірка («Тигролови» Івана Багряного)
  В Петра Безрідного («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Г Микиту Забрьоху («Конотопська відьма»
  Г. Квітки-Основ’яненка)
  Д виборного Макогоненка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)

  14. Однією з особливостей твору «Великий льох» Т. Шевченка є
  А використання магічного числа три
  Б історичний і філософський вступ
  В дві сюжетні лінії
  Г передмова
  Д епілог

  15. Елементи фантастики, містики, казкових персонажів і трагічне закінчення має твір
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Тигролови» Івана Багряного
  Д «Чорна рада» П. Куліша1

  6. «Жить! Відплатить!!… Або вмерти!» – життєве кредо
  А Григорія Многогрішного («Тигролови» Івана Багряного)
  Б Семена («Максим Гримач» Марка Вовчка)
  В Івана Гонти («Гайдамаки» Т. Шевченка)
  Г Кирила Тура («Чорна рада» П. Куліша)
  Д Енея («Енеїда» І. Котляревського)

  Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і рядками з нього.

  1 «Катерина»А За що ж боролись ми з ляхами?
  За що ж ми різались з ордами?
  За що скородили списами
  Московські ребра?
  2 «І мертвим, і живим…»Б Кохайтеся ж, чорнобриві,
  Та не з москалями,
  Бо москалі – чужі люде,
  Знущаються вами.
  3 «Великий льох»В Мабуть, за те, що всякому
  Служила, годила…
  Що цареві московському
  Коня напоїла!..
  4 «Чигрине, Чигрине…»Г Учітесь, читайте,
  І чужому научайтесь,
  Й свого не цурайтесь.
  Д А ти, батьку,
  Як сам здоров знаєш;
  Тебе люде поважають,
  Добрий голос маєш…

  18. Установіть відповідність між літературознавчим терміном і його визначенням.

  1 бурлескА Неприйняте національною літературною мовою, неправильне, грубо побутове або розмовне слово чи вислів.
  2 іроніяБ Зумисна невідповідність між змістом і формою: величне передається в зниженому плані, а низьке – у піднесеному.
  3 афоризмВ Прихована насмішка, коли за зовні позитивним висловлюванням ховається висміювання.
  4 алюзіяГ Короткий, влучний, оригінальний вислів, що виражає глибоку узагальнену думку.
  Д Художньо-стилістичний прийом, відсилання до певного літературного твору, сюжету чи образу, а також історичної події.

  19. Установіть відповідність між елементом сюжету та епізодом із твору «Максим Гримач» Марка Вовчка.

  1 експозиціяА батько не погоджується видати дочку за бурлаку
  2 зав’язкаБ сум і страждання батька
  3 розвиток діїВ розповідь про Максима Гримача та його сім’ю
  4 кульмінаціяГ прощання Катрі із сім’єю та її смерть
  Д звістка про смерть Семена

  20. Установіть відповідність між твором і літературним персонажем.

  1 «Енеїда»А Іван Гонта
  2 «Гайдамаки»Б Прохір чорноризець
  3 «Тигролови»В Анхіз
  4 БібліяГ Денис Сірко
  Д Мойсей

  У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом,

  21. Гостре висміювання російського імперського режиму, викриття його антинародної суті є у творах Т. Шевченка (запишіть не менше 2 творів)

  22. На основі листування двох ченців Києво-Печерського монастиря Симона і Полікарпа укладено твір під назвою

  23. Персонажами твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка є (запишіть не менше трьох імен)

  24. Твір Івана Багряного «Тигролови» за жанром – це

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Чому, на думку Т. Шевченка, для розбудови Української держави важливими чинниками є знання рідної мови, історії та активна участь інтелігенції в житті суспільства? (За посланням «І мертвим, і живим…») словосполученням чи реченням

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 15

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.