Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 14

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 14

  ВАРІАНТ 14

  Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Про загибель козака й переживання трьох жінок – матері, сестри й нареченої – йдеться в баладі
  А «Бондарівна»
  Б «Козака несуть»
  В «Ой летіла стріла»
  Г «Ой на горі вогонь горить»

  2. Прочитайте уривок із п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка».
  Понадіявшись на своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею: зачав, бач, заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, купцями і цехмистрами – пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився…

  В уривку йдеться про
  А Петра
  Б Миколу
  В Терпила
  Г виборного

  3. Невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання, призначений для сольного співу, називається
  А елегією
  Б романсом
  В баладою
  Г одою
  Д медитацією

  4. У вірші «Стоїть в селі Суботові…» Т. Шевченко дає художню оцінку діяльності
  А Богдана Хмельницького
  Б Петра Дорошенка
  В Петра Першого
  Г Івана Мазепи

  5. Розробка теорії та практики курйозного віршування в українській літературі належить
  А Г. Сковороді
  Б Т. Шевченку
  В М. Костомарову
  Г І. Котляревському
  Д І. Величковському

  6. Увага до античних взірців, традиційна канонічність, оспівування героїв і правителів – це ознаки художнього стилю
  А бароко
  Б реалізму
  В романтизму
  Г класицизму
  Д сентименталізму

  7. Бджола у творі «Бджола та Шершень» Г. Сковороди – це символ
  А страждання й туги за рідною землею
  Б мудрої людини, яка трудиться в природженому ділі
  В багатства й достатку, який здобувається дуже важкою працею
  Г життєвого неспокою, що примушує людей шукати й відкривати нове
  Д людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені тільки на те, щоб їсти й пити

  8. Художньою основою для твору «Енеїда» І. Котляревського став твір
  А Гомера
  Б Цицерона
  В Вергілія
  Г Г. Сковороди
  Д І. Величковського

  9. Війна на Кавказі та сумна звістка про смерть друга Т. Шевченка стали поштовхом до написання твору
  А «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Б «І мертвим, і живим…»
  В «Великий льох»
  Г «Гайдамаки»
  Д «Кавказ»

  10. Прочитайте уривок із твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.
  Дванадцять год учився у дяка в школi: у год вчистив граматику, два годи вчив часловець, пiвчварта года сидiв над псалтирем i з молитвами зовсiм вивчив, та пiвп’ята года вчився писати, а цiлiсiнький год вчився на щотах; а промеж тим, ходячи на крилас, поняв гласи, i єрмолойнi догматики, i Сковородинi херувимські…

  Так автор характеризує
  А Забрьоху
  Б Пістряка
  В хорунженка
  Г Халявського
  Д отця Костянтина

  11. Сентименталізм в українській літературі І пол. ХІХ ст. виявився у творчості
  А П. Куліша
  Б Т. Шевченка
  В Г. Сковороди
  Г І. Величковського
  Д Г. Квітки-Основ’яненка

  12. Прочитайте уривок із твору.
  Неначе прикутий, сидить посеред хати, поставивши біля ніг мішки свої. Здичавів; заріс волоссям; став страшний; і все думає про одно, все силкується згадати щось, і сердиться, і злиться, що не може згадати.

  Так описано
  А Череваня («Чорна рада» П. Куліша)
  Б Медвина («Тигролови» Івана Багряного)
  В Максима («Максим Гримач» Марка Вовчка)
  Г Петра («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Д Пістряка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

  13. Мотив дороги в композиції свого твору використовує
  А Нестор Літописець («Повість минулих літ»)
  Б М. Гоголь («Вечір проти Івана Купала»)
  В Марко Вовчок («Максим Гримач»)
  Г Т. Шевченко («Гайдамаки»)
  Д П. Куліш («Чорна рада»)

  14. Перу Марка Вовчка належить збірка
  А «Млеко»
  Б «Кобзар»
  В «Позичена кобза»
  Г «Народні оповідання»
  Д «Сад Божественних пісень»

  15. Материнський подвиг як спокута своєї вини перед дитиною – це тема твору Т. Шевченка
  А «Катерина»
  Б «Причинна»
  В «Наймичка»
  Г «Лілея»
  Д «Марія»

  16. Полювання в тайзі, рибальство, екзотичний світ дикої природи зображено у творі
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Тигролови» Івана Багряного
  Д «Чорна рада» П. Куліша

  Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

  1 «Рибалка»А послання
  2 «До Основ’яненка»Б веснянка
  3 «Троє схотінок»В романс
  4 «Небо»Г ліричний вірш
  Д балада

  18. Установіть відповідність між героєм і твором, у якому його зображено.

  1 ЗалізнякА «Чорна рада»
  2 ПугачБ «Гайдамаки»
  3 МедвинВ «Максим Гримач»
  4 Богдан ХмельницькийГ «Тигролови»
  Д «Великий льох»

  19. Установіть відповідність між літературним поняттям і його визначенням.

  1 байкаА Ліро-епічний твір з драматично на пруженим сюжетом.
  2 баладаБ Оповідний літературний твір алегорично-повчального характеру, у якому сюжет підпорядковано моралі.
  3 притчаВ Невеликий віршований або прозовий повчальний твір алегоричного змісту.
  4 пародіяГ Натяк на давно відомий факт, подію чи героя.
  Д Перебільшено комічне наслідування якогось твору з метою висміяти його недоліки.

  20. Установіть відповідність між твором і його жанром.

  1 «Катерина»А оповідання
  2 «Конотопська відьма»Б балада
  3 «Максим Гримач»В повість
  4 «Причинна»Г легенда
  Д поема

  У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Передвесільна обрядова дія, у якій беруть участь старости, батьки дівчини, хлопець і дівчина, називається

  22. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі називається

  23. Козацькими літописами є (запишіть не менше трьох творів)

  24. Поезія, у якій авторська ідея розкривається і через зміст, і через зовнішній вигляд твору, називається

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Які риси характеру Наталки Полтавки з однойменної п’єси І. Котляревського вам сподобалися найбільше? Чим саме?

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 14

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.