Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 14

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 14

ВАРІАНТ 14

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Про загибель козака й переживання трьох жінок – матері, сестри й нареченої – йдеться в баладі
А «Бондарівна»
Б «Козака несуть»
В «Ой летіла стріла»
Г «Ой на горі вогонь горить»

2. Прочитайте уривок із п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка».
Понадіявшись на своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею: зачав, бач, заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, купцями і цехмистрами – пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився…

В уривку йдеться про
А Петра
Б Миколу
В Терпила
Г виборного

3. Невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання, призначений для сольного співу, називається
А елегією
Б романсом
В баладою
Г одою
Д медитацією

4. У вірші «Стоїть в селі Суботові…» Т. Шевченко дає художню оцінку діяльності
А Богдана Хмельницького
Б Петра Дорошенка
В Петра Першого
Г Івана Мазепи

5. Розробка теорії та практики курйозного віршування в українській літературі належить
А Г. Сковороді
Б Т. Шевченку
В М. Костомарову
Г І. Котляревському
Д І. Величковському

6. Увага до античних взірців, традиційна канонічність, оспівування героїв і правителів – це ознаки художнього стилю
А бароко
Б реалізму
В романтизму
Г класицизму
Д сентименталізму

7. Бджола у творі «Бджола та Шершень» Г. Сковороди – це символ
А страждання й туги за рідною землею
Б мудрої людини, яка трудиться в природженому ділі
В багатства й достатку, який здобувається дуже важкою працею
Г життєвого неспокою, що примушує людей шукати й відкривати нове
Д людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені тільки на те, щоб їсти й пити

8. Художньою основою для твору «Енеїда» І. Котляревського став твір
А Гомера
Б Цицерона
В Вергілія
Г Г. Сковороди
Д І. Величковського

9. Війна на Кавказі та сумна звістка про смерть друга Т. Шевченка стали поштовхом до написання твору
А «Сон» («У всякого своя доля…»)
Б «І мертвим, і живим…»
В «Великий льох»
Г «Гайдамаки»
Д «Кавказ»

10. Прочитайте уривок із твору «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.
Дванадцять год учився у дяка в школi: у год вчистив граматику, два годи вчив часловець, пiвчварта года сидiв над псалтирем i з молитвами зовсiм вивчив, та пiвп’ята года вчився писати, а цiлiсiнький год вчився на щотах; а промеж тим, ходячи на крилас, поняв гласи, i єрмолойнi догматики, i Сковородинi херувимські…

Так автор характеризує
А Забрьоху
Б Пістряка
В хорунженка
Г Халявського
Д отця Костянтина

11. Сентименталізм в українській літературі І пол. ХІХ ст. виявився у творчості
А П. Куліша
Б Т. Шевченка
В Г. Сковороди
Г І. Величковського
Д Г. Квітки-Основ’яненка

12. Прочитайте уривок із твору.
Неначе прикутий, сидить посеред хати, поставивши біля ніг мішки свої. Здичавів; заріс волоссям; став страшний; і все думає про одно, все силкується згадати щось, і сердиться, і злиться, що не може згадати.

Так описано
А Череваня («Чорна рада» П. Куліша)
Б Медвина («Тигролови» Івана Багряного)
В Максима («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Г Петра («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д Пістряка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

13. Мотив дороги в композиції свого твору використовує
А Нестор Літописець («Повість минулих літ»)
Б М. Гоголь («Вечір проти Івана Купала»)
В Марко Вовчок («Максим Гримач»)
Г Т. Шевченко («Гайдамаки»)
Д П. Куліш («Чорна рада»)

14. Перу Марка Вовчка належить збірка
А «Млеко»
Б «Кобзар»
В «Позичена кобза»
Г «Народні оповідання»
Д «Сад Божественних пісень»

15. Материнський подвиг як спокута своєї вини перед дитиною – це тема твору Т. Шевченка
А «Катерина»
Б «Причинна»
В «Наймичка»
Г «Лілея»
Д «Марія»

16. Полювання в тайзі, рибальство, екзотичний світ дикої природи зображено у творі
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Тигролови» Івана Багряного
Д «Чорна рада» П. Куліша

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

1 «Рибалка»А послання
2 «До Основ’яненка»Б веснянка
3 «Троє схотінок»В романс
4 «Небо»Г ліричний вірш
Д балада

18. Установіть відповідність між героєм і твором, у якому його зображено.

1 ЗалізнякА «Чорна рада»
2 ПугачБ «Гайдамаки»
3 МедвинВ «Максим Гримач»
4 Богдан ХмельницькийГ «Тигролови»
Д «Великий льох»

19. Установіть відповідність між літературним поняттям і його визначенням.

1 байкаА Ліро-епічний твір з драматично на пруженим сюжетом.
2 баладаБ Оповідний літературний твір алегорично-повчального характеру, у якому сюжет підпорядковано моралі.
3 притчаВ Невеликий віршований або прозовий повчальний твір алегоричного змісту.
4 пародіяГ Натяк на давно відомий факт, подію чи героя.
Д Перебільшено комічне наслідування якогось твору з метою висміяти його недоліки.

20. Установіть відповідність між твором і його жанром.

1 «Катерина»А оповідання
2 «Конотопська відьма»Б балада
3 «Максим Гримач»В повість
4 «Причинна»Г легенда
Д поема

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Передвесільна обрядова дія, у якій беруть участь старости, батьки дівчини, хлопець і дівчина, називається

22. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі називається

23. Козацькими літописами є (запишіть не менше трьох творів)

24. Поезія, у якій авторська ідея розкривається і через зміст, і через зовнішній вигляд твору, називається

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Які риси характеру Наталки Полтавки з однойменної п’єси І. Котляревського вам сподобалися найбільше? Чим саме?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 14

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *