Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 13

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 13

  ВАРІАНТ 13

  Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Доля покарала парубка за те, що хотів одружитися лише із заможною дівчиною, – такий повчальний зміст має народна пісня
  А «Цвіте терен, цвіте терен»
  Б «Лугом іду, коня веду»
  В «За городом качки пливуть»
  Г «Летять галочки у три рядочки»

  2. Пісню-нісенітницю у творі «Наталка Полтавка» І. Котляревського співає
  А Петро
  Б возний
  В Микола
  Г виборний

  3. Переживання дівчини за козаком, який «обіщався вернутися, та, мабуть, і згинув!», утрата психічної рівноваги, бо «так ворожка поробила», – тема твору Т. Шевченка
  А «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Б «Причинна»
  В «Лілея»
  Г «Катерина»

  4. «Совість, як чистий кришталь» – духовний ідеал у творчості й житті
  А Г. Квітки-Основ’яненка
  Б Г. Сковороди
  В Т. Шевченка
  Г П. Куліша

  5. Прочитайте уривок із Біблії.
  І сказав Господь Бог Ноєві: «Увійди ти й увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді.

  Так говориться про праведного Ноя в
  А притчі про сіяча
  Б книгах Нового Заповіту
  В притчі про блудного сина
  Г легенді про потоп на землі
  Д легенді про Вавилонську вежу

  6. Варсавою, «сином спокою» називав себе відомий діяч ХVIIІ ст.
  А М. Гоголь
  Б Т. Шевченко
  В Г. Сковорода
  Г І. Котляревський
  Д Г. Квітка-Основ’яненко

  7. Прочитайте уривок із поеми «Енеїда» І. Котляревського.
  Розумна пані і моторна,
  Для неї трохи сих імен:
  Трудяща, дуже працьовита,
  Весела, гарна, сановита…

  Так схарактеризовано
  А Венеру
  Б Юнону
  В Дідону
  Г Лавинію
  Д Амату

  8. Твір «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка за жанром – це
  А історичний роман
  Б пригодницький роман
  В соціально-побутова повість
  Г бурлескно-реалістична повість
  Д сентиментально-реалістична повість

  9. Вірш М. Петренка «Небо» є яскравим зразком лірики українського
  А бароко
  Б реалізму
  В романтизму
  Г ренесансу
  Д сентименталізму

  10. Члени «Руської трійці» є авторами збірки/альманаху
  А «Правда»
  Б «Позичена кобза»
  В «З вершин і низин»
  Г «Русалка Дністровая»
  Д «Сад Божественних пісень»

  11. Саркастичне зображення раю царських палат з його блюдолизами й «генеральним мордобитієм» – це кульмінаційна частина твору
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Тигролови» Івана Багряного
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  12. Прочитайте уривок із твору.
  Всяк чоловік імать главу, глава імать розум, розум імать волю. Звідси висновок: чоловік – конотопська сотня; глава – пан сотник; розум во главі – аз…

  Так міркує
  А Медвин («Тигролови» Івана Багряного)
  Б І. Брюховецький («Чорна рада» П. Куліша)
  В Корж («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Г возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
  Д Пістряк («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

  13. Прочитайте уривок із твору.
  Перевернулись тепер уже кат знає на що запорожці. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав щонайкращий люд з городів; а тепер хто йде на Запорожжє? Або гольтяпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі насущного хліба.

  Так ставиться до низовиків
  А Семен («Максим Гримач» Марка Вовчка)
  Б Іван Шрам («Чорна рада» П. Куліша)
  В Денис Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
  Г Корж («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Д Халявський («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

  14. Поему «Кавказ» Т. Шевченко присвятив
  А Є. Гребінці
  Б К. Брюллову
  В В. Жуковському
  Г Я. де Бальмену
  Д Г. Квітці-Основ’яненку

  15. Автобіографічні елементи має твір
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Тигролови» Івана Багряного
  Г «Енеїда» І. Котляревського
  Д «Чорна рада» П. Куліша

  16. Осмислення духовного єства нації – провідний мотив поезії
  А «Небо» М. Петренка
  Б «Доля» Т. Шевченка
  В «Жива ватра» В. Герасим’юка
  Г «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
  Д «Всякому місту – звичай і права…» Г. Сковороди

  Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності.

  17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

  1 «Вавилонська вежа»А оповідання
  2 «Конотопська відьма»Б балада
  3 «Вечір проти Івана Купала»В повість
  4 «Лілея»Г легенда
  Д поема

  До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  18. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

  1 риторичне звертанняА Не одцуравсь того слова,
  Що мати співала,
  Як малого повивала…
  2 порівнянняБ Добридень же, тату, в хату!
  На твоїм порогу
  Благослови моїх діток…
  3 метафораВ Ми просто йшли; у нас нема
  Зерна неправди за собою.
  4 синекдохаГ Що не в Украйні поховають,
  Що не в Украйні буду жить,
  Людей і господа любить.
  Д Все осталось, все сумує,
  Як руїни Трої.

  19. Установіть відповідність між персонажем і його реплікою.

  1 Григорій МногогрішнийА Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок черствого хліба смачніший од м’ягкой булки, неправдою нажитої.
  2 Іван ШрамБ Буду їсти, та пити, та хороше ходити, – звісно, так, як панові вельможному годиться.
  3 Наталка ПолтавкаВ Я тебе переслідуватиму все твоє життя. І всі ми, що тут пройшли… Ми тебе переслідуватимемо все життя і проводжатимемо тебе до могили, – тисячі нас замучених, закатованих…
  4 Микита ЗабрьохаГ Я голодувати не буду: той прийде з хлiбом, той з паляницею, той з буханцем, а iнший i мiшечок борошна привезе; аби б тiльки позивались.
  Д У нас окаянний Тетеря торгується з ляхами за християнські душі, у вас десять гетьманів хапається за булаву, а що Вкраїна розідрана надвоє, про те усім байдуже!

  20. Установіть відповідність між твором і його автором.

  1 «Перший сніг»А П. Куліш
  2 «Їхав козак за Дунай»Б Т. Шевченко
  3 «До рідного народу»В С. Климовський
  4 «Марія»Г Г. Сковорода
  Д В. Герасим’юк

  У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Елементи фантастики, драматичний напружений сюжет і трагічне закінчення характерні для жанру

  22. Розповідь про Прохора, який робив хліб із лободи, – це одне з оповідань давньої пам’ятки

  23. Щоб отримати скарб, Петро Безрідний, герой твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя, повинен був

  24. Прочитайте уривок із твору. Вірш А. Мойсієнка належить до
  І лукавому – умова кулі.
  І лукавому – мова кулі…

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Чому у творі «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка гумор і сатира – це сміх крізь сльози?

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 13

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.