Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 13

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 13

ВАРІАНТ 13

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Доля покарала парубка за те, що хотів одружитися лише із заможною дівчиною, – такий повчальний зміст має народна пісня
А «Цвіте терен, цвіте терен»
Б «Лугом іду, коня веду»
В «За городом качки пливуть»
Г «Летять галочки у три рядочки»

2. Пісню-нісенітницю у творі «Наталка Полтавка» І. Котляревського співає
А Петро
Б возний
В Микола
Г виборний

3. Переживання дівчини за козаком, який «обіщався вернутися, та, мабуть, і згинув!», утрата психічної рівноваги, бо «так ворожка поробила», – тема твору Т. Шевченка
А «Сон» («У всякого своя доля…»)
Б «Причинна»
В «Лілея»
Г «Катерина»

4. «Совість, як чистий кришталь» – духовний ідеал у творчості й житті
А Г. Квітки-Основ’яненка
Б Г. Сковороди
В Т. Шевченка
Г П. Куліша

5. Прочитайте уривок із Біблії.
І сказав Господь Бог Ноєві: «Увійди ти й увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді.

Так говориться про праведного Ноя в
А притчі про сіяча
Б книгах Нового Заповіту
В притчі про блудного сина
Г легенді про потоп на землі
Д легенді про Вавилонську вежу

6. Варсавою, «сином спокою» називав себе відомий діяч ХVIIІ ст.
А М. Гоголь
Б Т. Шевченко
В Г. Сковорода
Г І. Котляревський
Д Г. Квітка-Основ’яненко

7. Прочитайте уривок із поеми «Енеїда» І. Котляревського.
Розумна пані і моторна,
Для неї трохи сих імен:
Трудяща, дуже працьовита,
Весела, гарна, сановита…

Так схарактеризовано
А Венеру
Б Юнону
В Дідону
Г Лавинію
Д Амату

8. Твір «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка за жанром – це
А історичний роман
Б пригодницький роман
В соціально-побутова повість
Г бурлескно-реалістична повість
Д сентиментально-реалістична повість

9. Вірш М. Петренка «Небо» є яскравим зразком лірики українського
А бароко
Б реалізму
В романтизму
Г ренесансу
Д сентименталізму

10. Члени «Руської трійці» є авторами збірки/альманаху
А «Правда»
Б «Позичена кобза»
В «З вершин і низин»
Г «Русалка Дністровая»
Д «Сад Божественних пісень»

11. Саркастичне зображення раю царських палат з його блюдолизами й «генеральним мордобитієм» – це кульмінаційна частина твору
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

12. Прочитайте уривок із твору.
Всяк чоловік імать главу, глава імать розум, розум імать волю. Звідси висновок: чоловік – конотопська сотня; глава – пан сотник; розум во главі – аз…

Так міркує
А Медвин («Тигролови» Івана Багряного)
Б І. Брюховецький («Чорна рада» П. Куліша)
В Корж («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Г возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Д Пістряк («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

13. Прочитайте уривок із твору.
Перевернулись тепер уже кат знає на що запорожці. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав щонайкращий люд з городів; а тепер хто йде на Запорожжє? Або гольтяпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі насущного хліба.

Так ставиться до низовиків
А Семен («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Б Іван Шрам («Чорна рада» П. Куліша)
В Денис Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
Г Корж («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д Халявський («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

14. Поему «Кавказ» Т. Шевченко присвятив
А Є. Гребінці
Б К. Брюллову
В В. Жуковському
Г Я. де Бальмену
Д Г. Квітці-Основ’яненку

15. Автобіографічні елементи має твір
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В «Тигролови» Івана Багряного
Г «Енеїда» І. Котляревського
Д «Чорна рада» П. Куліша

16. Осмислення духовного єства нації – провідний мотив поезії
А «Небо» М. Петренка
Б «Доля» Т. Шевченка
В «Жива ватра» В. Герасим’юка
Г «Їхав козак за Дунай» С. Климовського
Д «Всякому місту – звичай і права…» Г. Сковороди

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності.

17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

1 «Вавилонська вежа»А оповідання
2 «Конотопська відьма»Б балада
3 «Вечір проти Івана Купала»В повість
4 «Лілея»Г легенда
Д поема

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

18. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

1 риторичне звертанняА Не одцуравсь того слова,
Що мати співала,
Як малого повивала…
2 порівнянняБ Добридень же, тату, в хату!
На твоїм порогу
Благослови моїх діток…
3 метафораВ Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
4 синекдохаГ Що не в Украйні поховають,
Що не в Украйні буду жить,
Людей і господа любить.
Д Все осталось, все сумує,
Як руїни Трої.

19. Установіть відповідність між персонажем і його реплікою.

1 Григорій МногогрішнийА Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок черствого хліба смачніший од м’ягкой булки, неправдою нажитої.
2 Іван ШрамБ Буду їсти, та пити, та хороше ходити, – звісно, так, як панові вельможному годиться.
3 Наталка ПолтавкаВ Я тебе переслідуватиму все твоє життя. І всі ми, що тут пройшли… Ми тебе переслідуватимемо все життя і проводжатимемо тебе до могили, – тисячі нас замучених, закатованих…
4 Микита ЗабрьохаГ Я голодувати не буду: той прийде з хлiбом, той з паляницею, той з буханцем, а iнший i мiшечок борошна привезе; аби б тiльки позивались.
Д У нас окаянний Тетеря торгується з ляхами за християнські душі, у вас десять гетьманів хапається за булаву, а що Вкраїна розідрана надвоє, про те усім байдуже!

20. Установіть відповідність між твором і його автором.

1 «Перший сніг»А П. Куліш
2 «Їхав козак за Дунай»Б Т. Шевченко
3 «До рідного народу»В С. Климовський
4 «Марія»Г Г. Сковорода
Д В. Герасим’юк

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Елементи фантастики, драматичний напружений сюжет і трагічне закінчення характерні для жанру

22. Розповідь про Прохора, який робив хліб із лободи, – це одне з оповідань давньої пам’ятки

23. Щоб отримати скарб, Петро Безрідний, герой твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя, повинен був

24. Прочитайте уривок із твору. Вірш А. Мойсієнка належить до
І лукавому – умова кулі.
І лукавому – мова кулі…

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому у творі «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка гумор і сатира – це сміх крізь сльози?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 13

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.