Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 12

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 12

ВАРІАНТ 12

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Про горду дівчину, яка не прийняла залицяння пана і яку він жорстоко вбив, розповідається у творі
А «Бондарівна»
Б «Ой летіла стріла»
В «Ой на горі та вогонь горить»
Г «Місяць на небі, зіроньки сяють»

2. Упорядником «Повісті минулих літ» був
А Г. Сковорода
Б І. Величковський
В Нестор Літописець
Г чернець Прохор

3. За жанром твір «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка є
А романом-хронікою
Б оповіданням
В повістю
Г поемою

4. Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Так і я з чорноморцями буду тетерю їсти, горілку пити, люльку курити і черкес бити.

Так планує своє майбутнє
А Петро
Б возний
В виборний
Г Микола

5. Збірники житійних оповідань про подвижницьку діяльність ченців певного монастиря називалися
А патериками
Б літописами
В повістями
Г легендами
Д притчами

6. Історичною основою «Чорної ради» П. Куліша стали події, описані у творі А Києво-Печерський патерик
Б «Літопис Самовидця»
В «Повість минулих літ»
Г «Історія русів»
Д Біблія

7. У байці «Бджола та Шершень» Г. Сковорода розкриває тему
А дружби і взаєморозуміння між представниками різних соціальних верств
Б життя за покликанням у спорідненій праці
В взаємозв’язку духовного й матеріального
Г важливості Біблії в житті людини
Д недосконалості людської натури

8. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
Він, швидко поробивши човни,
На синє море поспускав,
Троянців насаджавши повні,
І куди очі почухрав.

Тут ідеться про
А Зевса
Б Енея
В Турна
Г Латина
Д Анхіза

9. Прочитайте уривок із твору Т. Шевченка.
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!

Автор звертається до
А Є. Гребінки
Б Марка Вовчка
В Якова де Бальмена
Г І. Котляревського
Д Г. Квітки-Основ’яненка

10. Прочитайте уривок із твору.
Золото – не дiвка! Наградив бог Терпилиху дочкою. Кромi того, що красива, розумна, моторна i до всякого дiла дотепна, – яке у неї добре серце, як вона поважає матiр свою; шанує всiх старших себе.

Такими словами схарактеризовано
А Наталку («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Б Пидорку («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
В Наталку Сірко («Тигролови» Івана Багряного)
Г Катрю («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Д Лесю («Чорна рада» П. Куліша)

11. Алегоричним підтекстом твору «Веснівка» М. Шашкевича є думка про
А переслідування інтелігенції за народницьку діяльність, репресії, страждання
Б готовність народу до боротьби за свої права та злочинна пасивність інтелігенції
В пробудження національної свідомості українців і реакція влади
Г зустріч весни і проводи зими
Д події революції

12. Хома Григорович, Петро Безрідний, Пидорка Корж, Івась – герої твору
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

13. Козацька звитяга, честь і слава – головні життєві принципи
А Турна й Латина («Енеїда» І. Котляревського)
Б Кирила Тура й Петра Шрама («Чорна рада» П. Куліша)
В Макогоненка й Петра («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Г Петра Безрідного й Івася («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д Микити Забрьохи й Пістряка («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

14. Прочитайте уривок із твору.
А такий був: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода – головою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха: налетить, як той вихор нагальний, дощенту викорчує.

Такими словами автор характеризує
А Дениса Сірка («Тигролови» Івана Багряного)
Б Кирила Тура («Чорна рада» П. Куліша)
В Миколу («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Г Максима Гримача («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Д Микиту Забрьоху («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)

15. Мотив подорожі, картини України, Сибіру й Петербурга, побудовані на контрасті, – це елементи композиції твору Т. Шевченка
А «Марія»
Б «Кавказ»
В «Катерина»
Г «Великий льох»
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

16. Розповіддю про поїзд-дракон, який везе нещасних в’язнів на Далекий Схід, розпочинається твір
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Тигролови» І. Багряного
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором і його жанром.

1 «Наталка Полтавка»А роман
2 «Максим Гримач»Б поема
3 «Чорна рада»В оповідання
4 «І мертвим, і живим…»Г літопис
Д драма

18. Установіть відповідність між твором і його темою.

1 «Бондарівна»А споріднена праця
2 «Повість минулих літ»Б розповідь про минуле Русі, про князів і міжусобні війни
3 «Бджола та Шершень»В залицяння пихатого пана до гордої козачки-красуні
4 «Енеїда»Г історія зведеної офіцером дівчини
Д розповідь про Україну XVIII ст.

19. Установіть відповідність між автором та його твором.

1 Г. СковородаА «Причинна»
2 Т. ШевченкоБ «Рибалка»
3 П. Гулак-АртемовськийВ «Собака і Вовк»
4 В. Герасим’юкГ «Небо»
Д «Перший сніг»

20. Установіть відповідність між персонажем і його реплікою.

1 ЗабрьохаА Враг возьми мою душу, коли я ждав од Череваня такої речі! Ти Барабаш, а не Черевань!
2 ШрамБ Я лiкiв бiльш тридцяти не знаю. Лiчи сам …а я усе опiсля пiдпишу, бо я на те сотник, щоб не лiчити, а тiльки пiдписувати.
3 Максим ГримачВ Тільки-но розквітне папороть – хапай її й не озирайся, хоч би що тобі позаду ввижалося.
4 БасаврюкГ Гетьмануй над нами хто хоч – чи лицар, чи свинопас, – аби ми полковниковали.
Д Уже тепер годі за вас підставляти шию, годі! Буду їсти, та пити, та хороше ходити, – звісно, так, як панові вельможному годиться.

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. У народній пісні «Цвіте терен, цвіте терен» провідним є мотив

22. В Україні перші книги надрукував у 1572 році

23. Заснування Києва, помста княгині Ольги деревлянам – це епізоди з твору

24. Твір П. Куліша «Чорна рада» за жанром – це

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому поему І. Котляревського «Енеїда» називають «енциклопедією народного життя»?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 12

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.