Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 11

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 11

ВАРІАНТ 11

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Кохання, якому не може завадити соціальна нерівність, – основний мотив пісні
А «Місяць на небі, зіроньки сяють»
Б «В кінці греблі шумлять верби»
В «За городом качки пливуть»
Г «Летять галочки у три рядочки»

2. За жанром твір «Козака несуть» належить до
А балад
Б весільних пісень
В родинно-побутових пісень
Г суспільно-побутових пісень

3. Прочитайте уривок із п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Чоловічок і добрий був би, так біда – хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається; де не посій, там і уродиться, і уже де і чорт не зможе, то пошли, зараз докаже.

Так характеризує
А Микола Макогоненка
Б Петро Тетерваковського
В Наталка Тетерваковського
Г Тетерваковський Макогоненка

4. «Караюсь, мучусь, але не каюсь…» – життєве кредо
А І. Котляревського
Б Т. Шевченка
В Г. Сковороди
Г П. Куліша

5. Найдавніша датована рукописна пам’ятка Київської Русі – це
А «Історія русів»
Б Острозька Біблія
В «Повість минулих літ»
Г Остромирове Євангеліє
Д Києво-Печерський патерик

6. Притчею є твір
А «Про створення світу»
Б «Про блудного сина»
В «Про Прохора чорноризця»
Г «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
Д «Їхав козак за Дунай» С. Климовського

7. До історично-мемуарної прози доби Ренесансу й Бароко належить твір
А «Літопис Грабянки»
Б «De libertate» Г. Сковороди
В «Гайдамаки» Т. Шевченка
Г «Енеїда» І. Котляревського
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

8. Г. Сковорода є автором поетичних рядків
А СлОвО плОтОнОснО
МнОгО плОдОнОснО.
Б Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
В Всякого рот дере ложка суха –
Хто ж єсть на світі, щоб був без гріха?
Г Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку,
Лети повинность ісправлять.
Д Цвітка дрібная
Молила неньку,
Весну раненьку:
«Нене рідная!
Вволи ми волю –
Дай мені долю…

9. Першим твором нової української літератури вважають
А «Причинну» Т. Шевченка
Б «Чорну раду» П. Куліша
В «De libertate» Г. Сковороди
Г «Енеїду» І. Котляревського
Д «Конотопську відьму» Г. Квітки-Основ’яненка

10. Особливістю композиції твору Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» є повторення на початку кожного розділу слів
А «Щасливий і радісний …»
Б «Здивований і обурений …»
В «Гордий і щасливий …»
Г «Ображений і здивований …»
Д «Сумний та невеселий…»

11. Трагічна самотність співця, мрія про споріднену душу, яка розділить його переживання, – основний мотив твору
А «Небо» М. Петренка
Б «Соловей» В. Забіли
В «Соловейко» М. Костомарова
Г «Українська мелодія» Є. Гребінки
Д «Рибалка» П. Гулака-Артемовського

12. Засудження українців, які живуть «по німецькому показу», не знають своєї мови, історії, – один з мотивів твору Т. Шевченка
А «Великий льох»
Б «До Основ’яненка»
В «Чигрине, Чигрине…»
Г «І мертвим, і живим…»
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

13. Бувальщину про цвіт папороті, розказану Хомою Григоровичем, увів у свій твір («Вечір проти Івана Купала»)
А Г. Квітка-Основ’яненко
Б П. Куліш
В Марко Вовчок
Г М. Гоголь
Д Іван Багряний

14. Критичний портрет української еліти подає Т. Шевченко у творі
А «Кавказ»
Б «Гайдамаки»
В «І мертвим, і живим…»
Г «До Основ’яненка»
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

15. Романтичне кохання на тлі кривавої боротьби гайдамаків проти польської шляхти зображено у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Енеїда» І. Котляревського
В «Гайдамаки» Т. Шевченка
Г «Максим Гримач» Марка Вовчка
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

16. Аркан – це ключовий образ поезії
А «Кавказ» Т. Шевченка
Б «De libertate» Г. Сковороди
В «Соловейко» М. Костомарова
Г «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
Д «Рибалка» П. Гулака-Артемовського

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і його жанром.

1 «Ісаія. Глава 35»А балада
2 «І мертвим, і живим…»Б поема-містерія
3 «Великий льох»В медитація
4 «Лілея»Г послання
Д переспів

18. Установіть відповідність між твором і зображеним у ньому історичним явищем чи добою.

1 «Гайдамаки»А репресії в Радянському Союзі
2 «Конотопська відьма»Б феодальна роздробленість
3 «Тигролови»В Гетьманщина
4 «Чорна рада»Г Коліївщина
Д Руїна

19. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано.

1 ритори чнезвертанняА Як сніг, три пташечки летіли
Через Суботове…
2 метафораБ Чи винна голубка, що голуба любить?
3 анафораВ Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди…
4 порівнянняГ Сидить козак на тім боці, –
Грає синє море.
Д Там сонце, там місяць ясніше сія,
Там з вітром могила в степу розмовляє,
Там не одинокий був би з нею й я.

20. Установіть відповідність між літературним персонажем і реплікою, яка йому належить.

1 Борис ТетерваковськийА Мої діти католики…
Я присягав, брав свячений
Різать католика…
2 Максим ГримачБ Безмірно, ах! люблю тя, дівицю,
Как жадний волк младую ягницю.
3 ПістрякВ Я б, пожалуй, соблаговолив, так лiкiв бiльш тридцяти не знаю.
4 Іван ГонтаГ Хворостина сiя, хоча єсть i хворостина, но оная не суть уже хворостина, понеже убо суть на нiй вмiстилище душ козацьких прехваброї сотнi Конотопської.
Д Слухай лишень, моя дитино: я тебе …за бурлаку не віддам; нехай він хоч і місяця з неба схопить.

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, називався словосполученням чи реченням

21. До весільних пісень належать (запишіть не менше трьох назв)

22. Про створення світу й первородний гріх йдеться у творі

23. У центрі уваги всіх козацьких літописців перебувають події

24. Мандрівний ляльковий театр, поширений в Україні XVII–XVIII ст.

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому в усьому світі Біблію вважають вічним джерелом мудрості й порад у житті?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 11

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.