Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 10

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 10

  ВАРІАНТ 10

  Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Твір «Ой на горі вогонь горить» за жанром є
  А поемою
  Б піснею
  В баладою
  Г романсом

  2. Про легендарних засновників Києва – Кия, Щека і Хорива та сестру їхню Либідь – розповідає твір
  А Києво-Печерський патерик
  Б «Повість минулих літ»
  В Ізборник Святослава
  Г «Історія русів»

  3. Прочитайте уривок із твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
  Они не убиваються і не умирають – теє-то як його – настояще, а тілько так удають іскусно і прикидаються мертвими. О, якби справді убивалися, то б було за що гроші заплатити!»

  Так возний Тетерваковський пояснює виборному, що таке
  А театр
  Б армія
  В наука
  Г музей

  4. Подібність душ і моральні чесноти в дружбі Г. Сковорода ставить на перше місце у творі
  А «De libertate»
  Б «Собака і Вовк»
  В «Бджола та Шершень»
  Г «Всякому місту – звичай і права…»

  5. У Біблії возвеличує саможертовність лідера, що веде народ до кращого життя
  А легенда про перших людей Адама та Єву
  Б притча про Вавилонську вежу
  В легенда про створення світу
  Г легенда про Мойсея
  Д притча про сіяча

  6. Став народною піснею і здобув світову славу зразок давньої любовної лірики
  А «Веснівка» М. Шашкевича
  Б «Перший сніг» В. Герасим’юка
  В «Заворожена криниця» П. Куліша
  Г «Українська мелодія» Є. Гребінки
  Д «Їхав козак за Дунай» С. Климовського

  7. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
  …збудує сильне царство
  І заведе своє там панство:
  Не малий буде він панок.

  Так напророкував Зевс долю
  А Енею
  Б Турну
  В Анхізу
  Г Латину
  Д Меркурію

  8. Про козаків-характерників розповідається у творі
  А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Г «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Д «Чорна рада» П. Куліша

  9. Розпилися, розледачіли, втратили козацьку честь і відповідальність, перестали дбати про народ головні герої твору
  А «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Б «Тигролови» Івана Багряного
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  10. В основу твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя покладено український переказ про
  А барвінок
  Б євшан-зілля
  В татарське зілля
  Г папороть
  Д любисток

  11. Прочитайте уривок.
  Утни, батьку, щоб нехотя
  На ввесь світ почули,
  Що діялось в Україні,
  За що погибала,
  За що слава козацькая
  На всім світі стала!

  Батьком Т. Шевченко називає
  А Г. Квітку-Основ’яненка
  Б І. Котляревського
  В Марка Вовчка
  Г М. Гоголя
  Д П. Куліша

  12. Прочитайте уривок.
  …гнувся, бо не знав,
  Не знав, сіромаха, що виросли крила,
  Що неба достане, коли полетить.

  Таку характеристику дає автор
  А Петру Безрідному («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
  Б Петру («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
  В Максиму («Максим Гримач» Марка Вовчка)
  Г Енею («Енеїда» І. Котляревського)
  Д Яремі («Гайдамаки» Т. Шевченка)

  13. Головний «секрет» абсурдності самодержавного управління в Росії Т. Шевченко розкриває у творі
  А «Доля»
  Б «І мертвим, і живим…»
  В «Стоїть в селі Суботові…»
  Г «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Д «На вічну пам’ять Котляревському»

  14. Безпосереднім поштовхом до написання твору «Кавказ» для Т. Шевченка стала
  А подорож в Україну
  Б солдатська муштра
  В звістка про загибель Якова де Бальмена
  Г участь у Кирило-Мефодіївському братстві
  Д робота над альбомом «Живописна Україна»

  15. Матір, яка після загибелі сина продовжує справу його життя, Т. Шевченко зобразив у творі
  А «Причинна»
  Б «Катерина»
  В «Наймичка»
  Г «Марія»
  Д «Лілея»

  16. Пригодницьким романом за жанром є твір
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Тигролови» Івана Багряного
  В «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між персонажем твору «Чорна рада» П. Куліша та основною ідеєю, яку він виражає.

  1 Кирило ТурА хутір як осередок національного життя
  2 Яким СомкоБ козацьке лицарство і запорозька вольниця
  3 ЧереваньВ зрада народних інтересів
  4 Петро ШраменкоГ ідея державності України
  Д сімейна ідилія

  18. Установіть відповідність між героями, які перебувають у творі в родинних зв’язках.

  1 ЕнейА титар
  2 ТерпилоБ Гвинтовка
  3 ОксанаВ Наталка Полтавка
  4 ЧереванихаГ Марія
  Д Анхіз

  19. Установіть відповідність між поетичними рядками і назвою твору Т. Шевченка.

  1 Незрячі прозрять, а кривії,
  Мов сарна з гаю, помайнують.
  А «І мертвим, і живим…»
  2. Якби ви вчились так, як треба,
  То й мудрість би була своя.
  Б «Ісаія. Глава 35»
  3. Будеш, батьку, панувати,
  Поки живуть люди;
  Поки сонце з неба сяє,
  Тебе не забудуть!
  В «До Основ’яненка»
  4. Наша дума, наша пісня
  Не вмре, не загине…
  Г «Чигрине, Чигрине…»
  Д «На вічну пам’ять Котляревському»

  20. Установіть відповідність між тропом і поетичними рядками, у яких його використано.

  1 епітетА І сонце гляне, – рай, та й годі!
  Верба сміється, свято скрізь!
  2 порівнянняБ Пізнав, препоганий,
  Пізнав тії карі очі,
  Чорні бровенята…
  3 персоніфікаціяВ Защебетав жайворонок,
  Угору летючи;
  Закувала зозуленька…
  4 гіперболаГ Кругом хлопці та дівчата –
  Як мак процвітає.
  Д А сльоз, а крові? Напоїть
  Всіх імператорів би стало…

  У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. До жанру балади належать народні твори (запишіть 2–3 назви)

  22. Поетичну збірку «Русалка Дністровая» написали члени галицького гуртка

  23. Поєднано текст і малюнок у творах сучасних українських письменників (запишіть 2–3 прізвища)

  24. Провідним у поезії В. Герасим’юка «Жива ватра» є мотив

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Яких настанов Т. Шевченка, на вашу думку, треба дотримуватися українцям XXI ст.?

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 10

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.