Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 10

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 10

ВАРІАНТ 10

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Твір «Ой на горі вогонь горить» за жанром є
А поемою
Б піснею
В баладою
Г романсом

2. Про легендарних засновників Києва – Кия, Щека і Хорива та сестру їхню Либідь – розповідає твір
А Києво-Печерський патерик
Б «Повість минулих літ»
В Ізборник Святослава
Г «Історія русів»

3. Прочитайте уривок із твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського.
Они не убиваються і не умирають – теє-то як його – настояще, а тілько так удають іскусно і прикидаються мертвими. О, якби справді убивалися, то б було за що гроші заплатити!»

Так возний Тетерваковський пояснює виборному, що таке
А театр
Б армія
В наука
Г музей

4. Подібність душ і моральні чесноти в дружбі Г. Сковорода ставить на перше місце у творі
А «De libertate»
Б «Собака і Вовк»
В «Бджола та Шершень»
Г «Всякому місту – звичай і права…»

5. У Біблії возвеличує саможертовність лідера, що веде народ до кращого життя
А легенда про перших людей Адама та Єву
Б притча про Вавилонську вежу
В легенда про створення світу
Г легенда про Мойсея
Д притча про сіяча

6. Став народною піснею і здобув світову славу зразок давньої любовної лірики
А «Веснівка» М. Шашкевича
Б «Перший сніг» В. Герасим’юка
В «Заворожена криниця» П. Куліша
Г «Українська мелодія» Є. Гребінки
Д «Їхав козак за Дунай» С. Климовського

7. Прочитайте уривок із твору «Енеїда» І. Котляревського.
…збудує сильне царство
І заведе своє там панство:
Не малий буде він панок.

Так напророкував Зевс долю
А Енею
Б Турну
В Анхізу
Г Латину
Д Меркурію

8. Про козаків-характерників розповідається у творі
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Гайдамаки» Т. Шевченка
Д «Чорна рада» П. Куліша

9. Розпилися, розледачіли, втратили козацьку честь і відповідальність, перестали дбати про народ головні герої твору
А «Гайдамаки» Т. Шевченка
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

10. В основу твору «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя покладено український переказ про
А барвінок
Б євшан-зілля
В татарське зілля
Г папороть
Д любисток

11. Прочитайте уривок.
Утни, батьку, щоб нехотя
На ввесь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала!

Батьком Т. Шевченко називає
А Г. Квітку-Основ’яненка
Б І. Котляревського
В Марка Вовчка
Г М. Гоголя
Д П. Куліша

12. Прочитайте уривок.
…гнувся, бо не знав,
Не знав, сіромаха, що виросли крила,
Що неба достане, коли полетить.

Таку характеристику дає автор
А Петру Безрідному («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Б Петру («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
В Максиму («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Г Енею («Енеїда» І. Котляревського)
Д Яремі («Гайдамаки» Т. Шевченка)

13. Головний «секрет» абсурдності самодержавного управління в Росії Т. Шевченко розкриває у творі
А «Доля»
Б «І мертвим, і живим…»
В «Стоїть в селі Суботові…»
Г «Сон» («У всякого своя доля…»)
Д «На вічну пам’ять Котляревському»

14. Безпосереднім поштовхом до написання твору «Кавказ» для Т. Шевченка стала
А подорож в Україну
Б солдатська муштра
В звістка про загибель Якова де Бальмена
Г участь у Кирило-Мефодіївському братстві
Д робота над альбомом «Живописна Україна»

15. Матір, яка після загибелі сина продовжує справу його життя, Т. Шевченко зобразив у творі
А «Причинна»
Б «Катерина»
В «Наймичка»
Г «Марія»
Д «Лілея»

16. Пригодницьким романом за жанром є твір
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Тигролови» Івана Багряного
В «Максим Гримач» Марка Вовчка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між персонажем твору «Чорна рада» П. Куліша та основною ідеєю, яку він виражає.

1 Кирило ТурА хутір як осередок національного життя
2 Яким СомкоБ козацьке лицарство і запорозька вольниця
3 ЧереваньВ зрада народних інтересів
4 Петро ШраменкоГ ідея державності України
Д сімейна ідилія

18. Установіть відповідність між героями, які перебувають у творі в родинних зв’язках.

1 ЕнейА титар
2 ТерпилоБ Гвинтовка
3 ОксанаВ Наталка Полтавка
4 ЧереванихаГ Марія
Д Анхіз

19. Установіть відповідність між поетичними рядками і назвою твору Т. Шевченка.

1 Незрячі прозрять, а кривії,
Мов сарна з гаю, помайнують.
А «І мертвим, і живим…»
2. Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
Б «Ісаія. Глава 35»
3. Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!
В «До Основ’яненка»
4. Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Г «Чигрине, Чигрине…»
Д «На вічну пам’ять Котляревському»

20. Установіть відповідність між тропом і поетичними рядками, у яких його використано.

1 епітетА І сонце гляне, – рай, та й годі!
Верба сміється, свято скрізь!
2 порівнянняБ Пізнав, препоганий,
Пізнав тії карі очі,
Чорні бровенята…
3 персоніфікаціяВ Защебетав жайворонок,
Угору летючи;
Закувала зозуленька…
4 гіперболаГ Кругом хлопці та дівчата –
Як мак процвітає.
Д А сльоз, а крові? Напоїть
Всіх імператорів би стало…

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. До жанру балади належать народні твори (запишіть 2–3 назви)

22. Поетичну збірку «Русалка Дністровая» написали члени галицького гуртка

23. Поєднано текст і малюнок у творах сучасних українських письменників (запишіть 2–3 прізвища)

24. Провідним у поезії В. Герасим’юка «Жива ватра» є мотив

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Яких настанов Т. Шевченка, на вашу думку, треба дотримуватися українцям XXI ст.?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 10

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *