Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 8

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 8

ВАРІАНТ 8

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. До основних мотивів народних пісень про кохання НЕ належить мотив
А вірності
Б розлуки закоханих
В визволення з неволі
Г зрадженого кохання

2. До біблійних належить крилатий вислів
А всесвітній потоп
Б ахіллесова п’ята
В драконівські порядки
Г прийшов, побачив, переміг

3. Нестор Літописець був упорядником текстів твору
А Києво-Печерський патерик
Б «Повість минулих літ»
В «Зеґар з полузеґарком»
Г «Історія русів»

4. Києво-Печерський патерик розповідає про подвижницьку, богоугодну діяльність
А ченців
Б воїнів
В селян
Г ремісників

5. Від легковажного до героїчного змінюється характер головного персонажа у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Енеїда» І. Котляревського
В «Тигролови» Івана Багряного
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

6. Прочитайте уривок.
Гріх вам над бідною дівкою глумитися; чи я вам рівня? Ви пан. а я сирота; ви багатий, а я бідна; ви возний, а я простого роду; та й по всьому я вам не під пару.

Такими словами звертається
А Леся до Сомка («Чорна рада» П. Куліша)
Б Катерина до офіцера («Катерина» Т. Шевченка)
В Олена до Забрьохи («Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка)
Г Наталка до Тетерваковського («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Д Наталка до Григорія Многогрішного («Тигролови» Івана Багряного)

7. Нерозумний, неосвічений, ледачий, обмежений – так можна охарактеризувати
А Гвинтовку («Чорна рада» П. Куліша)
Б Турна («Енеїда» І. Котляревського)
В Максима («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Г Коржа («Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя)
Д Микиту Забрьоху («Конотопська відьма»
Г. Квітки-Основ’яненка)

8. До поетів-романтиків ХІХ ст. належать обидва митця в рядку
А Є. Гребінка, Г. Сковорода
Б Г. Сковорода, М. Шашкевич
В М. Шашкевич, В. Забіла
Г В. Забіла, В. Герасим’юк
Д В. Герасим’юк, Є. Гребінка

9. На статку, отриманому нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш – така ідея твору
А «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
Б «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Г «Гайдамаки» Т. Шевченка
Д «Чорна рада» П. Куліша

10. Прочитайте уривок.
Утни, батьку, щоб нехотя
На ввесь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала!

Такими словами Т. Шевченко звертається у своєму творі до
А П. Куліша
Б М. Гоголя
В Марка Вовчка
Г І. Котляревського
Д Г. Квітки-Основ’яненка

11. Описуючи Ярему в бою («А Ярема – страшно глянуть – по три, по чотири так і кладе») Т. Шевченко використовує
А уособлення
Б порівняння
В гіперболу
Г антитезу
Д епітет

12. Т. Шевченко картає Б. Хмельницького за угоду з Москвою та ви словлює впевненість, що «церков-домовина розвалиться… І з-під неї встане Україна» у творі
А «Кавказ»
Б «Гайдамаки»
В «Великий льох»
Г «Стоїть в селі Суботові…»
Д «І мертвим, і живим…»

13. Образ Прометея як символ нескореності Т. Шевченко змальовує у творі
А «Марія»
Б «Кавказ»
В «Думка»
Г «Ісаія. Глава 35»
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

14. Звернення до сучасності через осмислення минулого у творі «Великий льох» Т. Шевченка реалізовано через
А гротеск
Б порівняння
В символізацію
Г гіперболізацію
Д персоніфікацію

15. Твір «Максим Гримач» Марка Вовчка за жанром – це
А роман
Б поема
В драма
Г повість
Д оповідання

16. У творі «Тигролови» Івана Багряного багато уваги приділено змалюванню
А біографії майора Медвина
Б снів Григорія Многогрішного
В стосунків родини Сірків із сусідами
Г життя Григорія і Наталки за кордоном
Д українського побуту й традицій у родині Сірків

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між персонажем та його портретом.

1 ДідонаА …красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, – яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою…
2 Наталка СіркоБ … почепила люстринову запаску, одягла тож шовкову юпку, та на шию дукат на бархатці, та червоні черевички узула, … та й вийшла і поклонилась пану Уласовичу низенько.
3 Наталка ПолтавкаВ Розумна пані і моторна, …трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита…
4 Олена хорунжівнаГ А вона ж то стояла, підійшовши під благословеніє, хороша да прехороша! Іще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очиці спустила в землю, а на виду аж сіяє.
Д Гнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, а строга, як царівна.

18. Установіть відповідність між персонажем і назвою твору.

1 КатряА «Наймичка»
2 ГвинтовкаБ «Чорна рада»
3 МаркоВ «Вечір проти Івана Купала»
4 ТурнГ «Енеїда»
Д «Максим Гримач»

19. Установіть відповідність між літературними персонажами-антиподами.

1 Григорій МногогрішнийА Брюховецький
2 ТетерваковськийБ Турн
3 ЕнейВ Петро
4 СомкоГ майор Медвин
Д Петро Безродний

20. Установіть відповідність між різновидом жанру поеми та назвою твору Т. Шевченка.

1 політична поема-містеріяА «Сон» («У всякого своя доля…»)
2 посланняБ «Наймичка»
3 героїчно-історична романтична ліро-епічна поема-епопеяВ «І мертвим, і живим…»
4 ліро-епічна сатирична поемаГ «Великий льох»
Д «Гайдамаки»

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Народні твори «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть» за жанром – це

22. Ідею «спорідненої праці» Г. Сковорода розвиває у творі

23. Продовжують традиції І. Величковського в сучасній українській літературі письменники (запишіть 2–3 прізвища)

24. В. Герасим’юк написав поезії (запишіть 1–2 назви)

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Чому фінал оповідання «Вечір проти Івана Купала» трагічний, хоч головний герой і зумів розбагатіти?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 8

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.