Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 3

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 3

  ВАРІАНТ 3

  Завдання 1—16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Прочитайте уривок.
  Гільце-деревце з ялини.
  Із червоної калини.
  Із хрещатого барвінку,
  Із запашного васильку.

  Ці рядки з
  А родинно-побутової пісні
  Б історичної балади
  В любовної балади
  Г весільної пісні

  2. «Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить» — так у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського характеризовано
  А Тетерваковського
  Б Макогоненка
  В Миколу
  Г Петра

  3. Пам’яткою житійної літератури є твір
  А Ізборник Святослава
  Б Остромирове Євангеліє
  В «Повість минулих літ»
  Г Києво-Печерський патерик

  4. Зразком шкільної драми є
  А вертепна драма
  Б «Наймичка» Т. Шевченка
  В «Владимир» Ф. Прокоповича
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського

  5. Жадібності, марнославству та іншим людським вадам протиставлено «совість, як чистий кришталь» у творі
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «І мертвим, і живим.» Т. Шевченка
  В «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Г «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка
  Д «Всякому місту — звичай і права…» Г. Сковороди

  6. Бурлескно-травестійною поемою є твір
  А «Наймичка» Т. Шевченка
  Б «Гайдамаки» Т. Шевченка
  В «Енеїда» І. Котляревського
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  7. Ознаки сентименталізму та просвітницького реалізму поєднано у творі
  А «Максим Гримач» Марка Вовчка
  Б «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
  В «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  8. Навіяний баладою видатного німецького поета Ґете сюжет твору
  А «Соловей» В. Забіли
  Б «Небо» М. Петренка
  В «Соловейко» М. Костомарова
  Г «Українська мелодія» Є. Гребінки
  Д «Рибалка» П. Гулака-Артемовського

  9. Занепад Української держави після Визвольної війни 1648—1654 рр. зображено у творі
  А «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Б «Чорна рада» П. Куліша
  В «De libertate» Г. Сковороди
  Г «Енеїда» І. Котляревського
  Д «Максим Гримач» Марка Вовчка

  10. Поему «Катерина» Т. Шевченко присвятив В. Жуковському на пам’ять про
  А викуп із кріпацтва
  Б вихід у світ «Кобзаря»
  В поїздку в Україну
  Г повернення із заслання
  Д вступ до Академії мистецтв

  11. Т. Шевченко негативно оцінює політику російських царів щодо України в обох творах у рядку
  А «Кавказ», «І мертвим, і живим…»
  Б «І мертвим, і живим…», «Великий льох»
  В «Великий льох», «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Г «Сон» («У всякого своя доля…»), «Доля»
  Д «Доля», «Кавказ»

  12. Козацькі літописи Самовидця, Грабянки та архівні документи використав для написання твору
  А «Чорна рада» П. Куліш
  Б «Енеїда» І. Котляревський
  В «Гайдамаки» Т. Шевченко
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголь
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітка-Основ’яненко

  13. До «Руської трійці» належали письменники
  А М. Шашкевич, В. Забіла, М. Петренко
  Б М. Шашкевич, М. Петренко, Є. Гребінка
  В М. Шашкевич, Є. Гребінка, М. Костомаров
  Г М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич
  Д М. Шашкевич, П. Гулак-Артемовський, В. Забіла

  14. «Кротким пророком і обличителем жестоких людей неситих» назвав Т. Шевченко
  А М. Гоголя
  Б П. Куліша
  В Марка Вовчка
  Г І. Котляревського
  Д Г. Квітку-Основ’яненка

  15. Виживання людини в умовах тоталітаризму, боротьба добра і зла, справедливість і кара, моральний вибір людини на межі життя і смерті — така проблематика твору
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Енеїда» І. Котляревського
  В «Гайдамаки» Т. Шевченка
  Г «Тигролови» Івана Багряного
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  16. Спорідненою за формою є творчість письменників
  А М. Петренка та І. Величковського
  Б І. Величковського і В. Женченка
  В В. Женченка і М. Костомарова
  Г М. Костомарова та А. Мойсієнка
  Д А. Мойсієнка і М. Петренка

  Завдання 17—20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між персонажем твору та його реплікою.

  1 БасаврюкА Я Нептуну
  Півкопи грошей в руку суну,
  Аби на морі штурм утих.
  2 СомкоБ Хворостина сія… суть на ній вмістилище душ козацьких прехваброї сотні…
  3 ЕнейВ Дивись, Петре, ти наспів саме вчасно: завтра Івана Купала. Тільки цієї ночі раз на рік цвіте папороть.
  4 ПістрякГ …Ми, брат, просвищенны, —
  Не поскупись полтинкою…
  Д І дай, Боже… щоб обидва береги
  Дніпровії приклонились під одну булаву!

  Відповідь:
  1—В
  2—Д
  3—А
  4—Б

  18. Установіть відповідність між автором і його твором.

  1 П. Гулак-АртемовськийА «Небо»
  2 Є. ГребінкаБ «Соловейко»
  3 М. КостомаровВ «Веснівка»
  4 В. ЗабілаГ «Рибалка»
  Д «Українська мелодія»

  Відповідь:
  1—Г
  2—Д
  3—Б
  4—А

  19. Установіть відповідність між персонажем твору та його характеристикою.

  1 Наталка Сірко («Тигролови» Івана Багряного)А Кромі того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, — яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе.
  2 Наталка («Наталка Полтавка» І. Котляревського)Б …пані ввічлива: знала, як до кого з речами обернутись.
  3 Катерина («Катерина» Т. Шевченка)В Гнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, а строга, як царівна.
  4 Леся Черевань («Чорна рада» П. Куліша)Г Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті — так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов сонечко світить.
  Д Заплакані очі. У латаній свитиночці, на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина.

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Д
  4—Г

  20. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

  1 ТетерваковськийА Петро Безрідний
  2 МойсейБ Турн
  3 ЛатинВ Лейба
  4 БасаврюкГ Макогоненко
  Д Адам

  Відповідь:
  1—Г
  2—Д
  3—Б
  4—А

  У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Жіночій долі Т. Шевченко присвятив твори (запишіть не менше трьох)
  Відповідь:
  «Наймичка», «Катерина», «Сон» («На панщині пшеницю жала…»).

  22. Своєрідною післямовою до твору «Великий льох» Т. Шевченка, яка тісно пов’язана з ним ідеєю, є його твір
  Відповідь:
  «Стоїть в селі Суботові…»

  23. Автором творів «До рідного народу», «Троє схотінок», «Заворожена криниця» є
  Відповідь:
  П. Куліш.

  24. Особливістю жанру балади є
  Відповідь:
  елементи фантастики, драматичний напружений сюжет і трагічне закінчення.

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Яких настанов Т. Шевченка, на вашу думку, треба дотримуватися українцям XXI ст.?

  Тараса Григоровича Шевченка називають духовним батьком української нації, основоположником нової української літератури. Цей етап у розвитку української літератури називається новим, але з того часу минуло вже понад півтора століття. Чи ж залишилися актуальними ті мудрі настанови, які давав у своїй поезії Тарас Григорович? Так, Великий Кобзар засуджував кріпацтво, політику царського уряду щодо України, вболівав за долю жінок-покриток. Ці проблеми відійшли в минуле. Але згадаймо:
  Учитесь, читайте,

  і чужому научайтесь,
  й свого не цурайтесь.

  Хіба захоплення всім іноземним, зневажання своєї землі, народу, виїзд за кордон не через безробіття не залишилися нашим соромом та болем? Шевченко закликав:

  Обніміться ж, брати мої,
  Молю вас, благаю!

  Нашому сучасному українському суспільству також бракує єдності. Успіхів особистих, процвітання держави можна, на мою думку, досягти лише завдяки наполегливій, самовідданій праці. І на цьому мудро наголошував великий поет:

  А доброзиждущим рукам
  І покажи, і поможи,
  Святую силу низпошли.

  …А всім нам вкупі на землі
  Єдиномисліє подай
  І братолюбіє пошли.

  Як бачимо, геніальність Т. Шевченка в тому й полягає, що висловлені ним настанови підходять «і живим, і ненарожденним землякам… в Украйні і не в Украйні», тобто нашим сучасникам та майбутнім поколінням.

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 3

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2014. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.