Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 7

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 7

  ВАРІАНТ 7

  Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

  1. Зображення страждання дівчини через нещасливе кохання, бо її милий поїхав «другої шукати» – така тема народної пісні
  А «Цвіте терен, цвіте терен»
  Б «За городом качки пливуть»
  В «Місяць на небі, зiроньки сяють»
  Г «Сонце низенько, вечір близенько»

  2. Своє слово Христос порівнює із зерном, а наші душі – з ґрунтом, у який воно падає, у
  А притчі про сіяча
  Б притчі про блудного сина
  В легенді про потоп на землі
  Г легенді про Вавилонську вежу

  3. «Перелицював» героїчну поему Вергілія на український лад письменник
  А П. Куліш
  Б Т. Шевченко
  В І. Котляревський
  Г Г. Квітка-Основ’яненко

  4. «Світ ловив мене, та не спіймав» – так підсумував своє життя український письменник
  А Т. Шевченко
  Б Г. Сковорода
  В П. Куліш
  Г М. Гоголь

  5. У часи Київської Русі було створено літопис
  А Самовидця
  Б Григорія Грабянки
  В Самійла Величка
  Г «Історія русів»
  Д «Повість минулих літ»

  6. Барокова пишність, перевага форми над змістом, несподівані порівняння, ефектні антитези – такі основні риси віршів
  А П. Куліша
  Б М. Петренка
  В Т. Шевченка
  Г Г. Сковороди
  Д І. Величковського

  7. Суперечність між прагненням матері забезпечити матеріальний добробут дочки та щирим коханням дівчини до бідного сироти – такий конфлікт твору
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  8. Ідея повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» – це
  А викриття вад панівної верхівки українського суспільства у XVIII ст.
  Б оспівування героїзму українського народу під час Коліївщини
  В засудження російського самодержавного ладу в ХІХ ст.
  Г оспівування звичаїв і традицій українців
  Д осуд соціальної нерівності

  9. За стильовими ознаками твір «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя належить до літератури
  А сентименталістської
  Б реалістичної
  В ренесансної
  Г романтичної
  Д барокової

  10. Прочитайте уривок із твору «Причинна» Т. Шевченка.
  Реве та стогне Дніпр широкий,
  Сердитий вітер завива,
  Додолу верби гне високі,
  Горами хвилю підійма.

  У наведених рядках Т. Шевченко НЕ використав
  А уособлення
  Б алітерації
  В гіперболи
  Г антитези
  Д епітета

  11. Дві паралельні сюжетні лінії – історичну та любовну – має твір Т. Шевченка
  А «Марія»
  Б «Катерина»
  В «Гайдамаки»
  Г «Великий льох»
  Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

  12. Великий льох в однойменному творі Т. Шевченка символізує
  А руйнацію нації
  Б міжусобні чвари козацької старшини
  В стан тогочасного українського суспільства
  Г героїчне минуле народу, відродження слави дідів, їхньої волі
  Д державні скарби, закопані під палацом Б. Хмельницького

  13. Суперечності між простими козаками і старшиною, міщанами і шляхтичами, між городовими козаками і запорожцями відображено у творі
  А «Чорна рада» П. Куліша
  Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
  В «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
  Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
  Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

  14. «Слухай лишень, моя дитино: я тебе за бурлаку не віддам; нехай він хоч і місяця з неба схопить. Слово в мене кріпке, сама знаєш» – такими словами звертається
  А Черевань до Лесі («Чорна рада» П. Куліша)
  Б батько до Катерини («Катерина» Т. Шевченка)
  В Сірко до Наталки («Тигролови» Івана Багряного)
  Г Терпилиха до Наталки («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
  Д Максим Гримач до Катрі («Максим Гримач» Марка Вовчка)

  15. Експрес, «которий возіт дрова і лес», у творі «Тигролови» Івана Багряного символізував
  А приреченість в’язнів
  Б віру в наближення комунізму
  В силу й велич радянської системи
  Г репресії та переслідування інакомислячих
  Д трагічну долю переселенців, їхню безправність

  16. У формі звертання до юнака, який повинен відчути вагу чоловічих обов’язків та відповідальності, силу побратимства й міцної чоловічої дружби, побудовано твір
  А «Стогін» В. Женченка
  Б «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
  В «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
  Г «Фенікс-птах із земель руських»
  М. Мірошниченка
  Д «Дзвін гетьмана Івана Мазепи» М. Сарми-Соколовського

  Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

  17. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

  1 Леся ЧереваньА Дем’ян Халявський
  2 Прокіп ПістрякБ Микола
  3 Григорій МногогрішнийВ Ярема Галайда
  4 ПетроГ Петро Шраменко
  Д майор Медвин

  18. Установіть відповідність між елементом історичної лінії сюжету та епізодом у романі «Чорна рада» П. Куліша.

  1 експозиціяА обрання гетьмана в Ніжині
  2 зав’язкаБ Сомко відмовляється врятуватися ціною життя Кирила Тура
  3 кульмінаціяВ приїзд Шрама із сином на хутір Череваня
  4 розв’язкаГ приїзд Шрама і Череваня до Києва
  Д розповідь про політичну ситуацію в Україні перед «чорною радою»

  19. Установіть відповідність між назвою твору Т. Шевченка та його ідеєю.

  1 «Кавказ»А віра в щасливе майбутнє українського народу
  2 «Стоїть  в селі Суботові…»Б оспівування героїзму українського народу
  3 «І мертвим, і живим…»В засудження діяльності Богдана Хмельницького, віра у вільне майбутнє України
  4 «Ісаія. Глава 35»Г засудження загарбницької політики російського самодержавства
  Д засудження антинародної суті значної частини української еліти

  20. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характеристикою.

  1 романтизмА перебільшення почуттів героїв, зображення подій, які зворушують читача
  2 класицизмБ складна форма твору, погляд на Бога як на вершину досконалості
  3 реалізмВ дослідження взаємин людини і суспільства, вплив соціально-економічних обставин на формування характеру героя
  4 сентименталізмГ увага до внутрішнього світу людини, культ свободи особистості
  Д ідеал – розумна людина, проста будова твору, пам’ятки античності – взірець краси

  У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

  21. Паліндром (рак літеральний) – вірш, рядки якого (продовжте визначення)

  22. У творі «Тигролови» Іван Багряний порушує проблеми (запишіть не менше двох)

  23. Розгляньте твір, зображений нижче.

  Вірш В. Женченка «Стогін» – це зразок поезії

  24. Українськими поетами-романтиками в ХІХ ст. були (запишіть не менше двох прізвищ)

  Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

  25. Як, згідно з фольклорними творами, український народ розуміє сутність справжньої любові? Яку мудрість із цих творів ви візьмете у своє життя?

  Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 7

  Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

  Комментарии закрыты.