Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 7

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 7

ВАРІАНТ 7

Завдання 1–16 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її

1. Зображення страждання дівчини через нещасливе кохання, бо її милий поїхав «другої шукати» – така тема народної пісні
А «Цвіте терен, цвіте терен»
Б «За городом качки пливуть»
В «Місяць на небі, зiроньки сяють»
Г «Сонце низенько, вечір близенько»

2. Своє слово Христос порівнює із зерном, а наші душі – з ґрунтом, у який воно падає, у
А притчі про сіяча
Б притчі про блудного сина
В легенді про потоп на землі
Г легенді про Вавилонську вежу

3. «Перелицював» героїчну поему Вергілія на український лад письменник
А П. Куліш
Б Т. Шевченко
В І. Котляревський
Г Г. Квітка-Основ’яненко

4. «Світ ловив мене, та не спіймав» – так підсумував своє життя український письменник
А Т. Шевченко
Б Г. Сковорода
В П. Куліш
Г М. Гоголь

5. У часи Київської Русі було створено літопис
А Самовидця
Б Григорія Грабянки
В Самійла Величка
Г «Історія русів»
Д «Повість минулих літ»

6. Барокова пишність, перевага форми над змістом, несподівані порівняння, ефектні антитези – такі основні риси віршів
А П. Куліша
Б М. Петренка
В Т. Шевченка
Г Г. Сковороди
Д І. Величковського

7. Суперечність між прагненням матері забезпечити матеріальний добробут дочки та щирим коханням дівчини до бідного сироти – такий конфлікт твору
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

8. Ідея повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» – це
А викриття вад панівної верхівки українського суспільства у XVIII ст.
Б оспівування героїзму українського народу під час Коліївщини
В засудження російського самодержавного ладу в ХІХ ст.
Г оспівування звичаїв і традицій українців
Д осуд соціальної нерівності

9. За стильовими ознаками твір «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя належить до літератури
А сентименталістської
Б реалістичної
В ренесансної
Г романтичної
Д барокової

10. Прочитайте уривок із твору «Причинна» Т. Шевченка.
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.

У наведених рядках Т. Шевченко НЕ використав
А уособлення
Б алітерації
В гіперболи
Г антитези
Д епітета

11. Дві паралельні сюжетні лінії – історичну та любовну – має твір Т. Шевченка
А «Марія»
Б «Катерина»
В «Гайдамаки»
Г «Великий льох»
Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

12. Великий льох в однойменному творі Т. Шевченка символізує
А руйнацію нації
Б міжусобні чвари козацької старшини
В стан тогочасного українського суспільства
Г героїчне минуле народу, відродження слави дідів, їхньої волі
Д державні скарби, закопані під палацом Б. Хмельницького

13. Суперечності між простими козаками і старшиною, міщанами і шляхтичами, між городовими козаками і запорожцями відображено у творі
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка
Г «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя
Д «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка

14. «Слухай лишень, моя дитино: я тебе за бурлаку не віддам; нехай він хоч і місяця з неба схопить. Слово в мене кріпке, сама знаєш» – такими словами звертається
А Черевань до Лесі («Чорна рада» П. Куліша)
Б батько до Катерини («Катерина» Т. Шевченка)
В Сірко до Наталки («Тигролови» Івана Багряного)
Г Терпилиха до Наталки («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Д Максим Гримач до Катрі («Максим Гримач» Марка Вовчка)

15. Експрес, «которий возіт дрова і лес», у творі «Тигролови» Івана Багряного символізував
А приреченість в’язнів
Б віру в наближення комунізму
В силу й велич радянської системи
Г репресії та переслідування інакомислячих
Д трагічну долю переселенців, їхню безправність

16. У формі звертання до юнака, який повинен відчути вагу чоловічих обов’язків та відповідальності, силу побратимства й міцної чоловічої дружби, побудовано твір
А «Стогін» В. Женченка
Б «Хижих мечем мирим» А. Мойсієнка
В «Чоловічий танець» В. Герасим’юка
Г «Фенікс-птах із земель руських»
М. Мірошниченка
Д «Дзвін гетьмана Івана Мазепи» М. Сарми-Соколовського

Завдання 17–20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий)

17. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

1 Леся ЧереваньА Дем’ян Халявський
2 Прокіп ПістрякБ Микола
3 Григорій МногогрішнийВ Ярема Галайда
4 ПетроГ Петро Шраменко
Д майор Медвин

18. Установіть відповідність між елементом історичної лінії сюжету та епізодом у романі «Чорна рада» П. Куліша.

1 експозиціяА обрання гетьмана в Ніжині
2 зав’язкаБ Сомко відмовляється врятуватися ціною життя Кирила Тура
3 кульмінаціяВ приїзд Шрама із сином на хутір Череваня
4 розв’язкаГ приїзд Шрама і Череваня до Києва
Д розповідь про політичну ситуацію в Україні перед «чорною радою»

19. Установіть відповідність між назвою твору Т. Шевченка та його ідеєю.

1 «Кавказ»А віра в щасливе майбутнє українського народу
2 «Стоїть  в селі Суботові…»Б оспівування героїзму українського народу
3 «І мертвим, і живим…»В засудження діяльності Богдана Хмельницького, віра у вільне майбутнє України
4 «Ісаія. Глава 35»Г засудження загарбницької політики російського самодержавства
Д засудження антинародної суті значної частини української еліти

20. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характеристикою.

1 романтизмА перебільшення почуттів героїв, зображення подій, які зворушують читача
2 класицизмБ складна форма твору, погляд на Бога як на вершину досконалості
3 реалізмВ дослідження взаємин людини і суспільства, вплив соціально-економічних обставин на формування характеру героя
4 сентименталізмГ увага до внутрішнього світу людини, культ свободи особистості
Д ідеал – розумна людина, проста будова твору, пам’ятки античності – взірець краси

У завданнях 21–24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Паліндром (рак літеральний) – вірш, рядки якого (продовжте визначення)

22. У творі «Тигролови» Іван Багряний порушує проблеми (запишіть не менше двох)

23. Розгляньте твір, зображений нижче.

Вірш В. Женченка «Стогін» – це зразок поезії

24. Українськими поетами-романтиками в ХІХ ст. були (запишіть не менше двох прізвищ)

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

25. Як, згідно з фольклорними творами, український народ розуміє сутність справжньої любові? Яку мудрість із цих творів ви візьмете у своє життя?

Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання. ВАРІАНТ 7

Повернутися на сторінку Завдання для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури 9 клас 2013. Тестові завдання

Комментарии закрыты.